Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

LỄ TRUY ĐIỆU LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN HỒNG TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TPHCM Ở XA LỘ HANỘI 9/10/2013

LỄ TRUY ĐIỆU
Liệt Sĩ NGUYỄN VĂN HỒNG
TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
TPHCM 9/10/2013

DSC06382DSC06383DSC06384DSC06396DSC06407DSC06408DSC06410DSC06411DSC06425DSC06431DSC06457DSC06464DSC06476DSC06477DSC06483DSC06487DSC06502DSC06516DSC06519DSC06520DSC06525DSC06530

PHIM TRUY ĐIỆU LS NGUYỄN VĂN HỒNG
DÀI 35 phút 21 phút đầu lễ truy điệu
14 phút cuốI toàn bô ảnh chụp buổI lễ
và quang cảnh nghĩa trang

PHIM LỄ TRUY ĐIỆU LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN HỒNG

3 ALBUMS ẢNH CHỤP TẮT CẢ 150 ẢNH ; những ảnh này tôi cho chạy ở
cuốI phim

ALBUMS SỐ 1

ALBUMS SỐ 2

ALBUMS SỐ 3

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam

Không có nhận xét nào: