Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

LÁI THIÊU BINH DƯƠNG THÁNG 5/2013


LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
THÁNG 5/2013

NHÀ HOÀNG NHU

DSC02769DSC02770DSC02771DSC02772DSC02775DSC02783DSC02786DSC02787DSC02790DSC02807DSC02809DSC02816DSC02817DSC02818DSC02825DSC02827DSC02829DSC02830DSC02833DSC02835DSC02836DSC02759

NGHĨA TRANG LÁI THIÊU

MỘ BÀ HAI

DSC02761DSC02748

DSC03184DSC03185DSC03186DSC03187DSC03189DSC03195

MỘ BÀ VŨ THỊ BƯỞI

DSC00989DSC00990DSC00993DSC00999DSC01009DSC01010DSC01019DSC01021

NHÀ THỜ FATIMA ĐANG XÂY DỰNG

DSC01043DSC01044DSC01045DSC01046DSC01048DSC01049DSC01050DSC01051DSC01052DSC01053DSC01054DSC01049

VIDEO nghĩa trang Lái thiêu  là nơi an nghỉ của ba bà

Bà Vũ Thị Bưởi <hình tượng đài bằng đá granite>; sinh năm1916 từ trần  năm 2003
Bà Nguyễn thị Sửu sinh năm 1923 từ trần 2013
Bà Nguyễn thị Được sinh năm 1928 từ trần năm 2013 ;Cảnh quay ngày 1/11/2013
nghĩa trang đã được dọn dẹp sạch sẽ khang trang và làm một nhà rạp,để ngày mùng 2/11 /2013 cha xứ họ đạo sẽ làm lễ đồng tế tại nhà rạp ngày lễ cầu hồn
ngày 2/11/2013 ,là lễ lớn của thiên chúa giáo

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC
THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC