Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO VIỆT NAM * TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM * * HỌP MẶT THÂN MẬT ĐẦU NĂM GIÁP NGỌ 2014 - TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TPHCM * LẦU 1 PHÒNG ĐỌC THƯ VIỆN HÁN NÔM * NGÀY 11-03-2014

DSC00772

DSC00750DSC00783DSC00877DSC00886DSC00910DSC00916DSC00925DSC00928DSC00940DSC00942DSC00944DSC00955DSC00964DSC00975DSC00978

ẢNH CHỤP TÔI CHUYỂN THÀNH WORD
TECHNIQUE DU PEUPLE ANNAMITE (2 tập)
Tập 1 : 349 tr.(cuốn 1 : tr1-125 ;Cuốn 2: tr126-250;Cuốn 3:tr251-349)
Tập 2 : 351 trang (tr. 350-700)
Tác giả: HENRI OGER
Ngôn ngữ: Hình vẽ,in trên giấy dó “gió”
Năm xuất bản: 1908-1909;Nơi xuất bản: Hà nôi ; Nhà xuất bản: Journal
quotidien de L`indochine Francaise
Khổ sách: 60 cm x 40 cm
NộI dung: Tự điển bách khoa bằng hình vẽ, trình bàytất cả các công cụ,
cử chỉ, cử chỉ, hoạt động trong đờI sống hàng ngày các nghề của ngườI dânAnnam ở Bắc kỳ vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, Hinh vẽ bằng nét
đơn ,có đánh số ,chú thích bằng chữ Nho , không sắp xếptheo chủ đề
hay môn loại
ĐẠT GIẢI :  “ GiảI đặc biệt giá trị”  tại cuộc thi “Những cuốn sách vàng”
lần thứ năm 2004
 

SLIDESHOW ALL PHOTOS CHAY TRÊN YOUTUBE “Tất cả 275 ảnh”

Slide show 275 photos , chạy trên youtube

PHIM VIDEO QUYAY TẠI PHÒNG HỌP MẶT

đang xử lý

NHỮNG TRANG CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21 CỦA CÁC NĂM 2011-2014

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Không có nhận xét nào: