Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

TRƯỜNG THPT KIẾN THIẾT Q. 3 TPHCM *-* BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA- ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁSH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA-ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”+1DANH HIỆU + 1 HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT KIẾN THIÊT Q. 3 TPHCM ĐỂ LÀM TÀI LIỆU GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG THẦY HIỆU TRƯỞNG VÀ 2 CÔ TRONG BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIẾP NHẬN.Ngày 20/10/2014


StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việcĐoạn phimĐiện thoại di động

 

 

6 photo

SLIDESHOW  ALL PHOTOS  TẤT CẢ GỒM 300 ẢNH ,CHẠY TRÊN YOUTUBE.
BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA- ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁSH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA-ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”+1DANH HIỆU + 1 HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT KIẾN THIÊT Q. 3 TPHCM ĐỂ LÀM TÀI LIỆU GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG THẦY HIỆU TRƯỞNG VÀ 2 CÔ TRONG BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIẾP NHẬN.Ngày 20/10/2014
-    GỒM TẤT CẢ 2 SLIDESHOW
SLIDESHOW SỐ 1 gồm 60 photo dài 19 phút

BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA- ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁSH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA-ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”+1DANH HIỆU + 1 HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT KIẾN THIÊT Q. 3 TPHCM ĐỂ LÀM TÀI LIỆU GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG THẦY HIỆU TRƯỞNG VÀ 2 CÔ TRONG BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIẾP NHẬN.Ngày 20/10/2014 - GỒM TẤT CẢ 2 SLIDESHOW

SLIDESHOW SỐ 2

BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA- ĐỊNH TRAO TẶNG BỘ SÁSH 2 TẬP “NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA-ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC”+1DANH HIỆU + 1 HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT KIẾN THIÊT Q. 3 TPHCM ĐỂ LÀM TÀI LIỆU GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG THẦY HIỆU TRƯỞNG VÀ 2 CÔ TRONG BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIẾP NHẬN.Ngày 20/10/2014 slide show dàI 27phút

PHIM QUAY TẠI BUỔI LỄ

đang xử lý

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA    khoahoctheky21

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

 

Không có nhận xét nào: