Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Buổi toạ đàm ngay 19/3/2016 tại lầu 6 TTTM Satra mục đích hướng các đại biểu +dong họ tham gia đóng góp mở Hội Chợ Tháng 6 năm 2016

MỚI NHẤT ngày 23/03/2016

Cừu đen   
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 
 
KHOA HỌC THẾ KỶ 21viện lịch sử dòng họCLB gia phả học TPHCMTTNCVTH gia phảPHOTOHOUSEKHTK21
phòng chẩn trị TXNULê Thống Nhứt TBĐBQCDLHKH lịch sử  
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
khoa học thế kỷ 21viện lịch sử dòng họcâu lạc bộ gia phả       học TPHCMtrung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21photohouse đồi cát   trắng motelphòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển     lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt
Máy quay/chụpTrường họcCông việc

Buổi toạ đàm ngay 19/3/2016 tại lầu 6 TTTM Satra mục đích hướng các đại biểu +dong họ tham gia đóng góp mở Hội Chợ Tháng 6 năm 2016
Buổi toạ đàm tại lầu 6 TTTM Satra mục đích hướng các đại biểu ,và các dòng họ cùng nhau mở 1 hội chợ tại TPHCM có nhiều gian hàng khác nhau ,như vật phẩm thờ cúng,quần áo bàn thờ tổ tiên nhang hoa đèn bánh trái cưới hỏi và những kiểu trang trí cho ngày cưới vv..v Nghi thức cúng tế trang trí cho tang lễ ,Nghĩa là chúng ta phải sắp xếp để có một chuỗi văn hoá có nhiều tính chất Việt Nam về thờ cúng tổ Tiên,Hôn nhân như lễ Hỏi Lễ Cưới ,thờ cúng Tổ tiên ,Tang Lễ ,Cúng giỗ ,vv..nhạc kên Trống kinh sách ,những mâm cỗ cưới ,đồ ăn, bánh trái quần áo cho ngày cưới hỏi. ngày tang lễ.ngày giỗ .Khi tổ chức quy mô khoa học  sắp xếp ráp nối có kỹ thuật khi guồng máy chạy tốt những điểm chưa hoàn chỉnh thì điều chỉnh .sau một thời gian thì đó là một cộng đồng đó là kinh tế ,sự sống ...Cũng như những cộng đồng ngừơi Việt ở Mỹ ,Pháp Thái Úc..v..  


                                            https://www.facebook.com/khoahoctheky21

   


CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY  
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT 
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ 
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN 
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH


Không có nhận xét nào: