Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Tịnh Xá Ngọc Uyển “Phòng Chẩn Tri Tịnh Xá Ngọc Uyển” Họp Mặt đầu năm 2016 +Vợ Chồng Trung Hường Sanh đôi 1 trai +1 gái

MỚI NHẤT   Ngày 31/03/2016  Tịnh Xá Ngọc Uyển “Phòng Chẩn Tri Tịnh Xá Ngọc Uyển” Họp Mặt đầu năm 2016
+Vợ Chồng Trung Hường Sanh đôi 1 trai +1 gái

Cừu đen   
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 
 
KHOA HỌC THẾ KỶ 21viện lịch sử dòng họCLB gia phả học TPHCMTTNCVTH gia phảPHOTOHOUSEKHTK21
phòng chẩn trị TXNULê Thống Nhứt TBĐBQCDLHKH lịch sử
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
khoa học thế kỷ 21viện lịch sử dòng họcâu lạc bộ gia phả       học TPHCMtrung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21photohouse đồi cát   trắng motelphòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển     lê thống nhứt
thương binh đặc biệt
Máy quay/chụpTrường họcCông việc


Tịnh Xá Ngọc Uyển “Phòng Chẩn Tri Tịnh Xá Ngọc Uyển” Họp Mặt đầu năm 2016
+Vợ Chồng Trung Hường Sanh đôi 1 trai +1 gái

Tịnh Xá Ngọc Uyển “Phòng Chẩn Tri Tịnh Xá Ngọc Uyển” Họp Mặt đầu năm 2016

Vợ chồng anh chị Trung cô Hường lấy nhau lâu 3-4 năm nhưng kg có con tôi giới thiệu
lên PCTTXNU ở tại TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai F. Chợ Đồn thầy Nguyễn Tuấn Cảnh
châm cứu và cho thuốc sau 1 năm vợ chồng đã có bầu sanh đôi 1 trai 1 gái  sanh trước tết Âm Lịch Bính Thân .Vợ chồng anh chị Trung cô Hường lấy nhau lâu 3-4 năm nhưng kg có con tôi giới thiệu
lên PCTTXNU ở tại TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai F. Chợ Đồn thầy Nguyễn Tuấn Cảnh
châm cứu và cho thuốc sau 1 năm vợ chồng đã có bầu sanh đôi 1 trai 1 gái  sanh trước tết Âm Lịch Bính Thân 


MỤC LỤC CỦA TRANG         http://khoahoctheky21.blogspot.com
       

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP


Không có nhận xét nào: