Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

ĐẠI HỘI HỒ TỘC LẦN THỨ IV Nhiệm kỳ 2016 – 2021

MỚI NHẤT  ĐẠI HỘI HỒ TỘC LẦN THỨ IV   Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cừu đen   
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 
 
KHOA HỌC THẾ KỶ 21viện lịch sử dòng họCLB gia phả học TPHCMTTNCVTH gia phảPHOTOHOUSEKHTK21
phòng chẩn trị TXNULê Thống Nhứt TBĐBQCDLHKH lịch sử
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
khoa học thế kỷ 21viện lịch sử dòng họcâu lạc bộ gia phả       học TPHCMtrung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21photohouse đồi cát   trắng motelphòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển     lê thống nhứt
thương binh đặc biệt
Máy quay/chụpTrường họcCông việcNhan chuột vô trang 2 link 18-3-2016

ĐẠI HỘI HỒ TỘC LẦN THỨ IV   Nhiệm kỳ 2016 – 2021
Tại số 31 Lê Duẫn Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị
Ở Hội Trường Lầu 2  số người tham dự khoảng gần 500
chương trình bắt đầu từ 8 giờ30 đến 12giờ trưa sau đó toàn
thể dùng cơm trưa tại tầng trệt RC 
chương trình
ca nhạc mở đầu
Chào cờ
Giới thệu đại biểu .......
Tất cả chương trình tôi quay phim mời các bạn xem phim
ngày 26 tháng 03 năm 2016

Toàn bộ số ảnh là 500 ảnh tôi chia 6 albums
Tiêu đề 3 nền văn hoá

Cừu đen 
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip   


CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
Máy quay/chụpTrường họcCông việc


Những trang khác của   'khoahoctheky21'
· ▼  2015 (162)
· ►  2014 (151)
· ►  2013 (144)
· ►  2012 (125)
· ►  2011 (102)
TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP
Ảnh của Tôi


Không có nhận xét nào: