Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh - Họp Mặt Cựu Cán Bộ Chiến Sĩ Mặt Trận dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Viêt Nam, - Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc -Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam - Cựu Đảng Viên Đảng Dân Chủ Việt Nam, - Ban Trí Vận Mặt Trận Khu Uỷ Saìgòn-Gia Định Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 12/01/2017 tại 57 Nguyễn Thị Minh Khai Q 1 “sát vườn tao đàn cũ”
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố
Hồ Chí Minh
- Họp Mặt Cựu Cán Bộ Chiến Sĩ Mặt Trận dân
Tộc Giải Phóng Miền Nam Viêt Nam,
- Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc -Dân Chủ
và Hoà Bình Việt Nam
- Cựu Đảng Viên Đảng Dân Chủ Việt Nam,
- Ban Trí Vận Mặt Trận Khu Uỷ Saìgòn-Gia Định

Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 12/01/2017
tại 57 Nguyễn Thị Minh Khai Q 1 “sát vườn tao
đàn cũ”


Nhấn chuột trái 2016

 photo tiêu biểu


Mục Lục

Không có nhận xét nào: