Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Quần thể danh thắng Tràng An tất cà gồm 3 Clip Clipsố 1 Quần thể danh thắng Tràng An bằng phim Video gồm tất cả 3 Clip dài gần 2 giờ .Clip số 1 dài 26 phút,Clip 2 dài 32 phút,Clip 3 dài 43p quần thể danh thắng Tràng An chúng ta có thể hình dung như Vịnh Hạ Long thu nhỏ nằm trong hồ rộng trên 100 Km2......
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
Quần thể danh thắng Tràng An bằng phim Video gồm tất cả 3 Clip
dài gần 2 giờ .Clip số 1 dài 26 phút,Clip 2 dài 32 phút,Clip 3 dài 43p
quần thể danh thắng Tràng An chúng ta có thể hình dung như Vịnh Hạ Long
thu nhỏ nằm trong hồ rộng trên 100 Km2......

Quần thể danh thắng Tràng An tất cà gồm 3 Clip  Clipsố 1.dài 26 phút
Ban Trí Vận  Khu Ủy Saigòn Gia Định anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân thăm thủ đô Hanội .

Đoàn Đại Biểu Nhân sĩ trí thức và cựu cán bộ
chiến sĩ ban trí vận Khu Ủy Saigòn Gia Định
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thăm
thủ đô Hanội
Chương Trình đi 4 ngày 3 đêm
20-21-22-23 tháng 6 năm 2015
Đoàn gồm 39 người trưởng đoàn là anh
Vũ Thanh Lưu  PCT MTTQ TP HCM
Lê Phúc Hậu    Phó VP+Phạm Quốc An
CV ban TC ,ngoài ra trong đoàn có  2 Bác
sĩ  Anh Đàm Quang Thông và Chị Nguyễn
Trúc Linh lo về sức khoẻ
Tham quan K9 . tại Ninh Bình đoàn viếng
chùa Bái Đính .Viếng đền vua Đinh ,vua Lê
KDL Tràng An ,tại Hanội Phủ Chủ Tich tham
quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.đoàn làm việc
với TƯ-MTTQ Việt Nam.tiếp theo tại Phủ Chủ
Tịch “UBMTTQ TPHCM liên hệ”
“chi tiết xem chương trình gồm nhiều clip” 
Nhấn chuột trái 2016
Photos


 Muc lụcKhông có nhận xét nào: