Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

BTV Khu Uỷ SaiGon GiaĐịnh thăm thủ đô Hanoi 4 ngày 3 đêm 20- 24 thán.6 năm 2015..
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
Đoàn Đại Biểu Nhân sĩ trí thức và cựu cán bộ
chiến sĩ ban trí vận Khu Ủy Saigòn Gia Định
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thăm
thủ đô Hanội
Chương Trình đi 4 ngày 3 đêm
20-21-22-23 tháng 6 năm 2015
Đoàn gồm 39 người trưởng đoàn là anh
Vũ Thanh Lưu  PCT MTTQ TP HCM
Lê Phúc Hậu    Phó VP+Phạm Quốc An
CV ban TC ,ngoài ra trong đoàn có  2 Bác
sĩ  Anh Đàm Quang Thông và Chị Nguyễn
Trúc Linh lo về sức khoẻ
Tham quan K9 . tại Ninh Bình đoàn viếng
chùa Bái Đính .Viếng đền vua Đinh ,vua Lê
KDL Tràng An ,tại Hanội Phủ Chủ Tich tham
quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.đoàn làm việc
với TƯ-MTTQ Việt Nam.tiếp theo tại Phủ Chủ
Tịch “UBMTTQ TPHCM liên hệ”
“chi tiết xem chương trình”
Xem nhiều tại trang
- khoahoctheky21 .

Nhấn chuột trái 2016


Mục Lục

nhấn chuột
Không có nhận xét nào: