Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

GIA PHẢ HỌ BẠCH THỰC HIỆN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TPHCM 2013

GIA PHẢ HỌ BẠCH
  - 1 -
 
LỜI TỰA
  
“Làm người phải biết tổ tông.
Như cây có cội, như sông có nguồn”.
Mỗi người sinh ra đều  có  tổ tiên,  ông  bà,  cha  mẹ, cũng như một  dòng
sông một con suối đều có ngọn nguồn của nó. Vì vậy việc vấn tổ, tầm tông,
chăm lo mồ mả ông  bà,  phụng  thờ tổ tiên  là  những điều thiêng  liêng  không
thể thiếu được của người Việt Nam.
Họ Bạch ta sống qua mấy thế kỷ ở xã Phước Lâm huyện Cần Giuộc tỉnh
Long An. Tổ tiên chúng ta cần cù lao động, nuôi dạy con cháu nên người. Tuy
nhiên qua thời gian cũng như do hoàn cảnh chiến tranh đã làm cho thân tộc lìa
xa,  họ hàng  ly  tán. Vì vậy,  mà  nguồn  gốc  tổ tiên con cháu không được  tỏ
tường, giỗ chạp không quy tụ được hết họ hàng. Do đó, việc lập gia phả họ ta
là rất cần thiết. Nếu không lập gia phả thì các thế hệ sau xa dần cội nguồn, họ
hàng  ít  thân  thiết  nhau,  nền  tảng gia đình bị lung lay và cũng không tránh
được việc kết hôn với người cùng huyết thống. 
Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, ông Bạch Văn Thận nảy sinh sáng
kiến lập gia phả tìm  lại tông tộc, truy tìm nguồn gốc Bạch gia, với tất cả sự
quyết tâm phấn đấu năng động nhưng đơn phương nên chỉ đạt được kết quả
khiêm tốn. Tiếc rằng khi ước vọng chưa thành thì ông Bạch Văn Thận đã qua
đời để lại hoài bão còn dang dở.
Là lớp hậu duệ kế thừa chúng ta phải có trách nhiệm tiếp tục đoạn đường
còn lại, sưu tầm các tư liệu, nắm bắt những phát hiện mới để bổ sung vào gia
phả. Mỗi chi đều cố gắng tổng hợp chi của mình đầy đủ để kết nối cho gia phả
liên tục, không bị gián đoạn. Tuy việc sưu tầm rất công phu nhưng vẫn chưa
phải  là  cuốn  gia  phả hoàn  chỉnh. Nay chúng tôi được  biết  có  Trung  tâm
Nghiên  cứu  và  Thực  hành  Gia  phả Thành  phố Hồ Chí  Minh  chuyên  lập  gia
phả cho  các  dòng  họ nên  chúng  tôi  nhờ Trung  tâm dựng  bộ gia  phả cho  họ
Bạch ta. Bộ gia phả này trước tiên để dâng lên tổ tiên như một lễ vật thể hiện
lòng hiếu thảo của con cháu, sau đó để con cháu hiểu được lịch sử của dòng
họ mình, gắn bó với dòng họ, học tập truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đoàn
kết giúp nhau trong học tập, trong cuộc sống, làm vẻ vang cho dòng họ.
Bộ gia phả có bố cục :
1. Chính phả
-  Lời tựa
-  Phả ký
-  Phả hệ
-  Phả đồ
2. Phụ khảo
  - 2 -
Bộ gia  phả là  gia  bảo  của  dòng  họ,  con  cháu  họ Bạch  phải  trân  trọng
giữ gìn và cất giữ nơi tôn nghiêm.
Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn Trung tâm Nghiên cứu và Thực
hành Gia phả TP. Hồ Chí Minh đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ gia phả này
và hoan nghênh sự hợp tác của bà con họ tộc trong quá trình dựng phả. Các
nhà khoa học, các Trung tâm, Viện nghiên cứu có thể nghiên cứu bộ gia phả
này.
Phước Lâm, ngày 16 tháng 3 năm 2013
Hậu duệ đời thứ sáu
 
BẠCH NGỌC TỨ - BẠCH NGỌC QUANG
- 3 – PHẢ HỆ - 4 -
          Ông bà ta nói “Nước  có sử,  nhà  có phả”. Sử ghi  chép sự hưng vong của
các triều đại, ghi chép từng thời kỳ chống ngoại xâm, giành độc lập của dân
tộc. Phả ghi chép từ cội nguồn đến con cháu nhiều thế hệ của  một dòng họ,
ghi  những  phẩm  chất  tốt đẹp cũng như những  sai  lầm  của  dòng  họ để con
cháu  học  tập điều hay và tránh xa điều  dỡ.  Phả cũng ghi chuyện lao động,
chuyện học hành, chuyện chiến đấu, chuyện thờ cúng tổ tiên, chuyện tình làng
nghĩa xóm gắn liền với quê hương tổ quán.
 
    Đọc lịch sử để biết sự thăng trầm của đất nước. Đọc gia phả để biết lịch sử
của  dòng  họ.  Sử và  phả có  mối  liên  hệ mật  thiết  nhau. Lịch  sử dân  tộc  bao
gồm lịch sử các dòng họ, cho nên sự thịnh vượng hay suy vong của nhiều họ
tộc có lien quan đến  sự thịnh vượng hay suy vong của quốc gia đó.
 
    Thật đáng mừng cho dòng họ Bạch, việc lập gia phả cho dòng họ đã là sự
mong mỏi từ lâu nay được thưc hiện. Dù có hạn chế về tư liệu song qua thông
tin của hậu duệ, bài phả ký cũng đã tóm lược được lịch sử dòng họ với những
điểm cơ bản sau :
 Nguồn gốc và sự phát triển của dòng họ.
 Tổ quán, đời sống và sự đóng góp của dòng họ cho quê hương.
 Phẩm chất tốt đẹp của dòng họ.
 Phương hướng xây dựng dòng họ văn hóa
 
I.  SƠ LƢỢC VỀ TỔ QUÁN HỌ BẠCH VÀ NGUỒN GỐC VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG HỌ
1. Sơ lƣợc về tổ quán :
    Xã Phước Lâm thuộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, là tổ quán của họ
Bạch. Về vị trí địa lý, xã Phước Lâm nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc:
  Phía Bắc giáp xã Mỹ Lộc và xã Phước Hậu.
  Phía Đông giáp xã Trường Bình.
  Phía Nam giáp xã Thuận Thành
  Phía Tây giáp xã Long Trạch huyện Cần Đước.
    Cần Giuộc thuộc đất Gia Định xưa – một thời còn gọi là “xứ Đồng Nai”.
Trong nhiều thế kỷ, đây là vùng hoang vu, cây cỏ um tùm. Những lưu dân đấu
tiên đến đây định cư ở những khu vực khô ráo hoăc những giồng đất gần sông
rạch để thuận tiện cho việc đi lại. Những làng mạc dần hình thành, ngày một
trù phú đông đúc. Năm 1698, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được chúa
  - 5 -
Nguyễn cử vào Nam kinh lý, lấy đất Nông Nại (Đồng Nai) đặt làm phủ Gia
Định. Năm 1802, phủ Gia Định được đổi thành trấn Gia Định, năm 1808  đổi
là Gia Định thành. Năm 1832, Minh Mạng thứ 13, thành Gia Định được phân
chia lại từ 5 trấn thành 6 tỉnh (gồm Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh
Long,  An  Giang,  Hà  Tiên), lúc đó Cần Giuộc nằm trong huyện Phước Lộc,
thuộc phủ Tân An, tỉnh Phiên An. Năm 1836, vua Minh Mạng lại đổi tỉnh
Phiên An thành tỉnh Gia Định  và gọi toàn thành Gia Định là Nam Kỳ. Theo
Địa bạ triều Nguyễn, phường Phước Lâm thuộc tổng Lộc Thành Thượng
huyện Phước Lộc tỉnh Gia Định.
    “Phước Lâm phường ở xứ Mồng Gà. Đông giáp đia phận hai thôn xã Kế
Mỹ, Thanh Tuyền. Tây giáp đia phận hai thôn Phước Hoa và Long Đước.
Nam giáp đia phận thôn Thuận Thành. Bắc giáp đia phận hai thôn Long
Đước và Mỹ Lộc.”
     Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Cần Giuộc là nơi
chứng kiến chiến công lịch sử : trận đánh đồn Tây Dương đêm rằm tháng 11
năm Tân Dậu (16 – 12 – 1861) được ghi lại trong áng văn bất hủ của nhà thơ
Nguyễn Đình Chiểu :
”Đoái sông Cần Giuộc, cỏ cây mấy dăm sầu giăng
Nhìn chợ Trường Bình, già trẻ hai hàng lụy nhỏ”
(Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc)
    Sau năm 1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông (Biên Hòa, Gia Định, Định
Tường), chia tỉnh Gia Định làm 7 hạt; cai trị là chức quan tham biện nên còn
gọi hạt là khu tham biện. Phước Lộc thành khu tham biện riêng. Năm 1877
khu tham biện Phước Lộc giải thể, sáp nhập vào khu tham biện Chợ Lớn.
Năm 1899 bãi bỏ khu tham biện, Chợ Lớn đổi thành tỉnh, Cần Giuộc trở
thành một quận của tỉnh Chợ Lớn. Lúc này, xã Phước Lâm thuộc tổng Phước
Điền Trung quận Cần Giuộc tỉnh Chợ Lớn.
    Thành phố Chợ Lớn là đơn vị hành chính tách biệt hẳn với tỉnh Chợ Lớn.
Tuy nhiên trụ sở các cơ quan chính quyền của tỉnh Chợ Lớn đều đặt tại thành
phố Chợ Lớn. Do quá trình đô thị hóa, thành phố Chợ Lớn dần nhập vào với
thành phố Sài Gòn. Cuối năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm nhập tỉnh
Chợ Lớn với tỉnh Tân An thành Long An. Sau năm 1975, huyện Cần Giuộc
thuộc tỉnh Long An, gồm 16 xã, một thị trấn như hiện nay.
    Cần Giuộc là vùng giáp ranh Sài Gòn, vì vậy trong chiến tranh, đây là nơi
hứng chịu bom đạn tàn bạo trút xuống ngày đêm. Cuộc chiến tranh ngày càng
khốc liệt, nhiều dân lành trở thành nạn nhân của bom đạn. Năm 1970, chính
quyền đia phương đã cho xây dựng tại ấp Phước Hưng 2 xã Phước Lâm một
ngôi miếu nhỏ để hương khói cho những người dân và binh lính chết vì chiến
tranh. Miếu được đặt tên là Nhân Dân Vong Uất Miếu. Năm 2004, do nhu cầu
sửa chửa và mở rộng tỉnh lộ 835A, Miếu được dời vào trong và xây dựng lại
khang trang bên cạnh đường.
  - 6 -
    Xã Phước Lâm là vùng đất được khai phá tương đối sớm, có nguồn nước
ngọt, dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi. Người dân có kinh nghiệm
phong phú về trồng hoa màu, hàng bông, biết tiếp thu kinh nghiệm, kỹ thuật
mới. Ngoài lúa, nơi đây còn cung cấp rau xanh cho TP. Hồ Chí Minh.
 
    2. Nguồn gốc của dòng họ:
    Theo sách vở, người Bạch có gốc từ Tây  Tạng xuống định cư ở các  vùng
đất  màu  mỡ xung quanh hồ Nhị Hải thuộc  tỉnh  Vân  Nam  Trung  Quốc  ngày
nay. Lãnh thổ của người Bạch được hình thành từ năm 737, do Bì La Cáp hợp
nhất được các bộ lạc thành vương quốc Nam Chiếu và phát triển rực rỡ trong
các thế kỷ thứ tám và thế kỷ thứ chín. Năm 937 Đoàn Tư Bình lên nắm quyền
lập vương quốc Đại Lý,  tồn tại từ năm 937 cho đến năm 1253 thì hoàn toàn
tan rã bởi cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ.
    Sau khi Đại Lý bị quân Mông Cổ thôn tính, một số người Bạch chạy loạn, 
di chuyển xuống phía nam và tây nam. Có lẽ họ Bạch có mặt ở Việt Nam từ
đây. Có thể tìm thấy các gia phả họ Bạch ở Bắc Giang, Hà Nam, Nghệ An,…
bắt đầu  từ thế kỷ mười  ba.  Theo  gia  phả họ Bạch ở huyện  Yên  Thành  tỉnh
Nghệ An, trong thế kỷ XIII có một gia đình đến lập nghiệp ở thôn Động Sơn,
xã Đông Xá, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu. Gia đình có hai người con
trai, người anh  cả đặt tên là  Bạch Lưu (có nghĩa là người  Bạch lưu vong tại
Việt Nam),  nhưng trong một  số sách  viết  là  Bạch Liêu. Còn người  em  thì
không rõ tên, mất sớm. 
    Trong giai đoạn 1655 – 1657, chúa Hiền vương Nguyễn Phúc Tần nhiều lần
cho quân tấn công ra Bắc Hà, quân Nguyễn đã chiếm được 7 huyện của Nghệ
An và mang nhiều người dân ở Nghệ An vào khẩn hoang vùng đất phía nam
Bình Sơn, Quảng Ngãi và Bình Định. Trong đó có ông Bạch Tiến Đức di cư
vào thôn Chiêu Lộc, tổng Bình Thượng, huyện Bình Sơn Quảng Ngãi, kiến cơ
lập ấp, sinh hạ hai người con trai là Bạch Tiến Tường và Bạch Tiến An. Khi
trưởng thành, người anh Bạch Tiến Tường sống tại thôn Chiêu Lộc, còn người
em Bạch Tiến An từ thôn Chiêu Lộc tới lập trại ở thôn Mỹ Thịnh tổng Nghĩa
Điền phủ Tư Nghĩa.
    Khi  phong  trào  Tây Sơn nổ ra  (1771),  nhiều người  họ Bạch đi theo Tây
Sơn. Vì vậy, để tránh sự truy sát trả thù của vua Gia Long (từ 1802), một số
con cháu dòng họ Bạch, từng làm việc dưới thời vua Quang Trung, phải chạy
trốn  vào  nam,  ra  phía  bắc,  tạo  nên  một  số chi ở phía  bắc như xã Nghĩa Lư
(huyện  Thanh  Lâm  tỉnh  Hải Dương), …và một  số chi  trong  phía  nam  khác
nữa.
 
3. Sự phát triển của họ Bạch ở xã Phƣớc Lâm :
    Con  cháu  họ Bạch ở xã Phước  Lâm,  huyện  Cần  Giuộc  tỉnh  Long  An  chỉ
biết  ông BẠCH VĂN HÚ là người  cao  nhất  trong  dòng  họ mình. Trong  họ
  - 7 -
không  có  gia  phả, cũng không có di chúc hay giấy  tờ tương phân ruộng đất
của tổ tiên để lại qua đó có thể biết được những đời cao hơn nữa. Qua khảo sát
mồ mả, phỏng vấn con cháu họ Bạch, dòng họ coi ông Bạch Văn Hú là ông tổ
đời một của chi họ Bach tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Hy vọng sau này
con cháu có điều kiện phát hiện thêm.
    Con  cháu  họ Bạch xã Phước  Lâm huyện Cần  Giuộc tỉnh Long An  không
biết rõ ông Bạch Văn Hú từ đâu đến xã Phước Lâm. Mộ bia không có, vì vậy
không  thể xác định được năm sinh năm mất  của  ông vào  khoảng năm nào.
Ông đi cùng ba anh em vào Nam, đến đất  Cần  Giuộc lúc đó thuộc  huyện
Phước  Lộc  tỉnh Gia Định vào năm nào không  rõ. Ông ở lại xã Phước  Lâm,
còn ba người  anh  em  còn  lại  tiếp  tục đi lập  nghiệp về ba hướng  khác  nhau.
Ông Bạch Văn Hú cưới bà Huỳnh Thị Mai, sinh sống bằng nghề nông và có
bốn người con trai là :
-  Bạch Văn Phú
-  Bạch Văn Quới
-  Bạch Văn Kiểm (Hữu)
-  Bạch Văn Kế
    Hiện  nay,  con  cháu  họ Bạch chỉ biết về chi  của ông  Bạch Văn Kế và
hậu duệ của ông mà thôi. Vì vậy, trong gia phả này từ đời thứ hai chỉ viết về
chi của ông Bạch Văn Kế. Hy vọng sau này con cháu có điều kiện phát hiện
và bổ sung vào bộ gia phả. Chỉ biết là có một chi con cháu họ Bạch ở Long
Xuyên, trước đây có liên lạc với con cháu họ Bạch ở xã Phước Lâm, nhưng vì
cuộc chiến tranh tàn khốc vừa qua nên mất luôn liên lạc.
    Ông Bạch Văn Kế có 9 người con :
-  Thứ hai : Bạch Văn Lần (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Văn Tấn (chết nhỏ)
-  Thứ tư : Bạch Văn Phát (chết nhỏ)
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : Bạch Thị Cải
-  Thứ bảy : Bạch Thị Sách
-  Thứ tám : Bạch Văn Thơ
-  Thứ chin : Bạch Thị Giác
-  Thứ mười : Bạch Thị Mười
    Kể từ ông Tổ nối truyền đến đời thứ chín ngày nay, trong các con trai của
ông  Bạch Văn Kế chỉ còn  con  cháu  của  ông  Bạch Văn Thơ truyền  nối đến
nay, phát triển đông đảo. Con cháu họ Bạch đa số trên vùng đất tổ và các vùng
lân cận trong huyện nhà. Một số do phải làm ăn nên sống ở Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Tây Ninh,... 
  - 8 -
    Đởi  thứ ba,  ông  Bạch Văn Thơ có 5 người  con trai và 5 người  con  gái,
trong đó chỉ có hai người con trai là ông Bạch Văn Thiết (trưởng nam của ông
Bạch Văn Thơ) và ông Bạch Văn Yên (thứ nam) có con cháu truyền nối dòng
họ Bạch  cho đến  nay. Ta xem  ông Bạch Văn Thiết và  con  cháu  là  dòng
trưởng,  ông Bạch Văn Yên  và  con  cháu  là  dòng  thứ. Áp  dụng phương pháp
gia  phả học  (mỗi đời  cách  nhau  khoảng 25 năm, mỗi người  con  cách  nhau
khoảng 2 tuổi), theo năm sinh chính xác của ông Bạch Văn Lễ (đời thứ năm,
trưởng nam của ông Bạch Văn Thiết) là năm 1893, phù  hợp với năm sinh của
ông Bạch Văn Thiết (đời thứ tư, trưởng nam của ông Bạch Văn Thơ) là năm
1869 (được tìm thấy trong hàng chữ rất mờ trên mộ bia) và năm sinh của ông
Bạch Văn Yên (con thứ bảy của ông Bạch Văn Thơ) là 1875, từ đó có thể tính
gần đúng năm sinh của ông Bạch Văn Thơ (đời thứ ba) là năm 1843. Với ông
Bạch Văn Kế (đời thứ hai), tuổi trưởng thành để có con là 20 tuổi. Ông Bạch
Văn Thơ là con thứ tám  nên  có  lẽ được sinh vào năm ông Bạch Văn Kế 34
tuổi. Như vậy, năm sinh của ông Bạch Văn Kế có thể là năm 1809. Theo cách
tính này, có thể tạm tính ông Tổ Bạch Văn Hú (đời thứ nhất) sinh vào khoảng
năm 1780. Từ đó,  có  thể hiểu được ông  Bạch Văn Hú và ba người  anh  em
sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Tây Sơn và vào Nam sau khi Nguyễn Ánh lên
ngôi, lấy hiệu là Gia Long.
    
II.  ĐỜI  SỐNG  VÀ  SỰ ĐÓNG GÓP CỦA  DÒNG  HỌ CHO  QUÊ
HƢƠNG
    Sự có mặt của ông tổ đời một vào nửa đầu thế kỷ XIX khi vùng đất Nam bộ
đang được khai khẩn, làng xóm thôn ấp được thiết lập. Ông tổ và hậu duệ phải
lao động để xây  dựng cơ nghiệp. Theo như kể lại,  nhà  họ Bạch  có  8  mẫu
ruộng, thuộc hạng giàu có trong xã, được nhiều kẻ lui tới cầu cạnh, thậm chí
có người xin được mang họ Bạch. Nhưng chỉ vì đam mê cờ bạc mà bán đi, gia
đình phải sống trong cảnh nghèo túng. Trong lúc nhà vận hạn suy sụp thì may
mắn thay, con cháu họ Bạch đã biết tu nhân tích đức, gây dựng phước lành.
Âu là trong họa có phúc, trong cái rủi có cái may!
    Nhìn chung con cháu họ Bạch ai cũng có công ăn việc làm, cần mẫn siêng
năng, trách nhiệm  và  biết  sáng  tạo trong lao động. Con  cháu  họ Bạch  sống
bằng nghề trồng trọt, có người làm mướn, làm công nhân, buôn bán nhỏ, chạy
xe, có người  làm quan  chức  xã  huyện, có người  làm  giáo  viên, bác sĩ, công
an,.... Phụ nữ thì đa số làm nội trợ.  
    Đạo Cao Đài phát sinh ở Cần Giuộc vào năm 1909, bắt đầu từ việc cầu cơ
của các ông Ngô Minh Chiêu, Lê Kiến Thọ, Lê Văn Kiên và Trần Phong Sắc.
Ông Ngô Minh Chiêu đến liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Tương (chủ quận
Cần Giuộc tỉnh Chợ Lớn) phối hợp cùng nhau tổ chức một đạo mới lấy hình
thức cầu cơ để tập hợp tín đồ, lấy quận Cần Giuộc làm nơi khởi điểm việc mở
đạo Cao Đài.  Số lượng tín đồ phát triển khá  nhanh  trong nông  dân và các
viên chức chính quyền từ huyện đến tổng, xã. Những thành công bước đầu đã
mở ra việc triển khai truyền đạo rộng ra khắp Nam Bộ. Đạo Cao Đài chính
  - 9 -
thức thành lập năm 1926. Ngày 7 tháng 10 năm 1926, các tín đồ đạo Cao Đài
gởi đến Thống đóc Nam Kỳ Le Fol một bản tuyên cáo khai đạo bằng tiếng
Pháp với chữ ký của 28 tín đồ có địa vị cao nhất trong xã hội, kèm theo tờ
khai tịch đạo của 245 tín đồ.  Thực dân Pháp đánh hơi thấy tình hình phát
triển của đạo Cao Đài có thể dẫn đến nhiều bất lợi, nên năm 1927 đã đổi ông
Nguyễn Ngọc Tương ra Xuyên Mộc (Bà Rịa) và đưa Phủ Tấn về làm chủ
quận Cần Giuộc. Phủ Tấn có gây một số khó khăn cho các tín đồ nhưng
không thể ngăn nổi xu thế phát triển của đạo Cao Đài. Trung tâm của đạo Cao
Đài sau đó chuyển lên Tây Ninh.
    Con cháu họ Bạch từ các đời thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng nương theo giáo
lý của đạo Cao Đài mà tu tập và xử thế. Là vùng  giáp  ranh  Sài  Gòn, trong
chiến tranh, Cần Giuộc là nơi thường xuyên bị bom đạn bắn phá, nhưng phần
lớn con cháu họ Bạch được bình an, có lẽ nhờ vào phước của một dòng họ
biết chăm lo tu nhân tích đức, ăn chay làm lành. Thiệt hại lớn nhất là trận bom
vào ngày cuối cuộc chiến tranh 25 – 4 – 1975, khi con cháu họ Bạch tản cư
tạm ở nhà của ông Bạch Văn Lễ. Một trái bom rơi trúng ngay nhà, làm nhiều
người bị thương và dẫn đến cái chết của ông Bạch Văn Lễ (đời thứ năm,
trưởng nam của ông Bạch Văn Thiết), ông Bạch Văn Thiềm (đời thứ sáu,
trưởng nam của ông Bạch Văn Thiền), bà Bạch Thị Duyên (đời thứ bảy,
trưởng nữ của ông Bạch Văn Thiềm). Có thể thấy dòng trưởng chịu thiệt hại
về người!
 
III.  PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP VÀ PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG
DÒNG HỌ VĂN HÓA 
        
     Hơn một thế kỷ, từ ông tổ đời một đã định cư ở xã Phước Lâm đã truyền
tử lưu tôn đến nay là đời thứ 8. Qua lao động và chiến đấu để bảo vệ tổ quốc,
họ Bạch đã hình thành những đặc điểm sau đây : 
 Con  cháu họ Bạch lao động cần cù theo nghề truyền  thống trồng
trọt chăn nuôi. Cho đến  nay  dòng  họ Bạch  vẫn  mang  bản  chất
nông dân với lối sống giản dị, bình dân. Dù ở cương vị nào, cũng
giữ được sự gần gũi thân thiện với dòng họ xa gần. Đây là bản sắc
văn hoá cần được duy trì và phát huy.
 Một đặc điểm nữa của họ Bạch là việc gìn giữ đạo hiếu. Dù ở hoàn
cảnh  nào,  việc  phụng  thờ tổ tiên cũng được  coi  trọng.  Việc  giỗ
chạp  tổ tiên  luôn  luôn  nghiêm  túc,  quy tụ đông đảo  con  cháu  xa
gần về giỗ và thăm hỏi nhau công việc làm ăn. Ngoài việc tôn tạo
mồ mả tổ tiên khang trang, và nay đã thực hiện được việc làm gia
phả cho dòng họ mình. Đó là một đặc điểm đáng quý của dòng họ,
một nét đẹp của văn hoá.
 Một đặc điểm  rất  quý  là  tinh thần đoàn kết tương thân tương ái.
Họ Bạch  là dòng  họ ít người hơn với  các  họ khác như: Nguyễn,
  - 10 -
Trần, Phạm,…Vì vậy,  mọi người trong họ luôn tương thân tương
ái, giúp nhau xây dựng cuộc sống, tôn trọng tình làng nghĩa xóm.
 
     Những đặc điểm trên đây là những truyền thống tốt đẹp của dòng họ Bạch
cần được duy trì và phát huy. Với gia phả này sẽ giúp con cháu họ Bạch biết
được cội nguồn dòng họ, truyền thống tốt đẹp của tổ tiên để học tập và phát
huy từ đó thắt chặt tình thân tộc, đoàn kết giúp nhau trong học tập, trong cuộc
sống để làm vẻ vang thêm cho dòng họ trong tương lai. 
     Chúng ta đã quan niệm: gia đình VN là những gia đình hữu cơ, kết cấu với
nhau trong từng dòng họ cụ thể. Xây dựng gia đình văn hóa, không tách rời
với  việc  xây  dựng  dòng  họ văn hóa. Đây là nhiệm  vụ thiêng  liêng,  sâu  sắc,
bền lâu, phải được thực hiện bằng một “đại chương trình qui mô”, với các nội
dung đúng đắn,  phù  hợp,  khái  quát  nếp  sống,  tập  tục  tốt đẹp và hướng  tới
chân lý sáng đẹp.
     Có thể nêu mấy tiêu chí xây dựng dòng họ văn hóa :
- Đoàn kết họ tộc gắn với đoàn kết dân tộc.
- Làm ăn hiệu  quả,  khuyến  nông,  khuyến  công,  khuyến thương theo hướng
hiện đại.
- Khuyến học, khuyến nghiệp, khuyến tài sôi nổi.
- Thực hiện gia phong, gia đạo, gia lễ, gia quy gắn liền với việc tạo phúc đức,
xây dựng lòng hiếu thảo cho con cái.
- Thực hiện quan - hôn - tang - tế chu đáo, nghiêm trang; dựng gia phả, xây
từ đường và chăm lo mồ mả tổ tiên nghiêm túc.
- Ân cần lo việc nghĩa.
- Thượng tôn pháp luật mẫu mực.
 
     Yêu kính Tổ tiên, thương yêu chăm sóc con cháu là truyền thống tốt đẹp
của mỗi dòng họ, của nền văn hóa dân tộc. Gia phả giúp cho con cháu hiểu Tổ
tiên,  kính  trọng ông  bà  cha  me,  biết  giữ đạo làm người, đặc biệt  biết  ra  sức
giữ gìn và  phát huy  thanh danh dòng họ, không làm điều gì  sái  quấy  có  hại
cho bản thân và mang tội bất hiếu với Tổ tiên. Vậy mới thật là :
 
“Hữu dư phước ấm lưu miêu duệ
 
Bất tử tinh thần tại tử tôn”
 
(Tổ tiên để lại phước đức,
 
Giữ được mãi mãi là do con cháu)
  - 11 -
PHẢ HỆ
 
  - 12 - ĐỜI I
BẠCH VĂN HÖ
 
Giỗ : 
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 1
HUỲNH THỊ MAI
 
Giỗ :
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 1
  
Mộ ông Bạch Văn Hú và bà Huỳnh Thị Mai
 
Ngày nay con cháu họ Bạch xã Phước Lâm huyện Cần Giuộc tỉnh Long
An không biết rõ năm sanh, ngày mất, nguyên quán của ông đích xác ở đâu,
ông đến lập nghiệp ở đây từ năm nào, hành trạng ra sao? Chỉ ước đoán ông
Bạch Văn Hú sanh vào khoảng cuối thế kỷ XVIII.
Tương truyền,  ông  Bạch Văn Hú đi cùng ba anh em vào Nam.  Khi đến
đất Cần Giuộc, ông Bạch Văn Hú ở lại xã Phước Lâm, còn ba người anh em
còn lại tiếp tục đi về ba hướng khác nhau.
Ông cưới bà Huỳnh Thị Mai, sinh ra bốn người con trai là :
 
-  BẠCH VĂN PHÚ
  - 13 -  BẠCH VĂN QUỚI
 
-  BẠCH VĂN KIỂM (HỮU)
 
-  BẠCH VĂN KẾ
 
Bốn người con trai này hình thành  ra  bốn chi, nhưng hiện  nay con  cháu
họ Bạch chỉ biết về ông Bạch Văn Kế (chi thứ tư) và hậu duệ của ông Bạch
Văn Kế. 
Mộ ông bà hiện chỉ còn là hai nấm mộ đất được phủ lớp xi măng hình nón
lá. Không có mộ bia nên không xác định được bên nào là mộ ông, bên nào là
mộ bà.
 
- 14 - CHI THỨ TƢ
 
ĐỜI II
    
BẠCH VĂN KẾ
 
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
LÊ THỊ NINH
 
Giỗ :
Mộ chôn : 
  
Mộ ông Bạch Văn Kế
 
Trong bốn người con trai của ông Tổ Bạch Văn Hú, hiện nay con cháu họ
Bạch chỉ biết về ông Bạch Văn Kế và hậu duệ của ông Bạch Văn Kế mà thôi. 
Ông Bạch Văn Kế nối tiếp gây dựng cơ nghiệp tại Cần Giuộc – Long An.
Ông cưới bà Lê Thị Ninh sinh được 9 người con :
-  Thứ hai : Bạch Văn Lần (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Văn Tấn (chết nhỏ)
-  Thứ tư : Bạch Văn Phát (chết nhỏ)
-  Thứ năm : chết nhỏ
  - 15 -
-  Thứ sáu : Bạch Thị Cải
-  Thứ bảy : Bạch Thị Sách
-  Thứ tám : Bạch Văn Thơ
-  Thứ chin : Bạch Thị Giác
-  Thứ mười : Bạch Thị Mười
Bốn người con đầu  của  ông  chết  nhỏ,  chỉ còn  lại một  trai  bốn  gái. Như
vậy,  ông Bạch Văn Thơ trở thành con trai duy nhất còn lại của ông Bạch Văn
Kế,  nối tiếp sinh  con cháu các đời  sau của  họ Bạch ở xã Phước  Lâm  huyện
Cần Giuộc tỉnh Long An.
 
Trên đồng  mả ấp Phước Hưng 2 có một  ngôi  mộ với mộ bia  ghi  là  :
“HÔN THÊ ÔNG BẠCH VĂN KẾ”. Vì vậy,  con  cháu  họ Bạch  không  biết
đây có phải là mộ bà Lê Thị Ninh hay là phần mộ của người vợ thứ hai của
ông Bạch Văn Kế.
   - 16 - ĐỜI III
CON ÔNG BẠCH VĂN KẾ
2. BẠCH VĂN LẦN  (chết nhỏ)
 
3. BẠCH VĂN TẤN  (chết nhỏ)
  
4. BẠCH VĂN PHÁT (chết nhỏ)
 
5. BẠCH …….. (chết nhỏ)
 
6. BẠCH THỊ CẢI
 
Giỗ : 
Mộ chôn :
…..
Giỗ :
Mộ chôn : 
 
Bà Bạch Thị Cải là con thứ sáu của ông Bạch Văn Kế và bà Lê Thị Ninh.
Hiện nay con cháu họ Bạch chỉ biết bà Bạch Thị Cải có một người con trai tên
là Dũng.
 
- 17 -
7. BẠCH THỊ SÁCH
 
Giỗ : 
Mộ chôn :
1. NGUYỄN VĂN ĐẮC
 
Giỗ :
Mộ chôn :
2. CAO VĂN GIÀU
 
Giỗ :
Mộ chôn :
 
Bà  Bạch  Thị Sách  là  con  thứ bảy  của  ông  Bạch Văn Kế và  bà  Lê  Thị
Ninh. Bà Bạch Thị Sách  kết  hôn  lần đầu  với  ông  Nguyễn Văn Đắc  có  bốn
người con là:
-  Thứ hai : Nguyễn Văn Lung (có vợ là Nguyễn Thị Xuân và 4 người con
là  Nguyễn Văn Kiểu,  Nguyễn  Thị Cầm,  Nguyễn Văn Chính, Nguyễn
Thị Tám)
-  Thứ ba : chết nhỏ
-  Thứ tư : Nguyễn Thị Thâu
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Lệ (có chồng là Trần Văn Hậu và 2 người con là
Trần Thị Hoa, Trần Thị Phúc)
Bà  Bạch  Thị Sách  có  với người  chồng sau là ông Cao Văn Giàu một
người con trai :
-  Cao Văn Đều (có vợ là Nguyễn Thị Hiếm, không có con)
  - 18 -
8. BẠCH VĂN THƠ
 
Giỗ : 
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ THO
 
Giỗ :
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn Thị Tho
 
Ông Bạch Văn Thơ là con trai duy nhất còn lại của ông Bạch Văn Kế, nối
tiếp sinh  con  cháu  từ đời  thứ tư của  họ Bạch ở xã Phước  Lâm  huyện  Cần
Giuộc tỉnh Long An. 
Ông Bạch Văn Thơ cưới bà Nguyễn Thị Tho, sinh được 10 người con :
-  Thứ hai : Bạch Văn Thiết
-  Thứ ba : Bạch Văn Tài (chết nhỏ)
-  Thứ tư : Bạch Văn Để (chết nhỏ)
-  Thứ năm : Bạch Thị Được
-  Thứ sáu : Bạch Thị Bình
-  Thứ bảy : Bạch Văn Yên
-  Thứ tám : Bạch Thị Chi
-  Thứ chín : Bạch Thị Tỵ
-  Thứ mười : Bạch Thị Ví
-  Thứ mười một : Bạch Văn Thơm (chết nhỏ)
  - 19 -
   
9. BẠCH THỊ GIÁC
 
Giỗ : 
Mộ chôn :
LÊ VĂN BỘN
 
Giỗ :
Mộ chôn : 
 
Bà  Bạch  Thị Giác  là  con  thứ chín  của  ông  Bạch Văn Kế và  bà  Lê  Thị
Ninh. Bà Bạch Thị Giác kết hôn với ông Lê Văn Bộn ở xã Long Khê huyện
Cần Đước. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lê Văn Oai
-  Thứ ba : chết nhỏ
-  Thứ tư : Lê Văn Thoại
-  Thứ năm : Lê Văn Sĩ
-  Thứ sáu : chết nhỏ
-  Thứ bảy : chết nhỏ
-  Thứ tám : chết nhỏ
-  Thứ chin : Lê Văn Nhuần
-  Thứ mười : Lê Văn Mẹo
-  Thứ mười một : Lê Thị Hạnh
-  Thứ mười hai : Lê Văn Hoài
  
10. BẠCH THỊ MƢỜI
 
Giỗ : 
Mộ chôn :
 
Giỗ :
Mộ chôn : 
 
Bà Bạch Thị Mười là con gái út của ông Bạch Văn Kế và bà Lê Thị Ninh.
Bà Bạch Thị Mười sinh được 2 người con :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Nguyễn Văn Sỏi
   
  - 20 -
  
ĐỜI IV
CON ÔNG BẠCH VĂN THƠ
  
2. BẠCH VĂN THIẾT
(1869 – 1934)
Giỗ : 19 – 4 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
BÙI THỊ HAI
(1873 – 1913)
Giỗ : 20 – 12 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Thiết và bà Bùi Thị Hai
 
Ông Bạch Văn Thiết là trưởng nam của ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn
Thị Tho. Ông Bạch Văn Thiết cưới bà Bùi Thị Hai, sinh được 9 người con :
-  Thứ hai : Bạch Văn Lễ
-  Thứ ba : Bạch Thị Đào
-  Thứ tư : Bạch Thị Trâm
-  Thứ năm : Bạch Thị Thế
-  Thứ sáu : Bạch Văn Bằng
-  Thứ bảy : Bạch Văn Nuôi
  - 21 -
-  Thứ tám : Bạch Văn Thiền
-  Thứ chín : chết nhỏ
-  Thứ mười : Bạch Văn Đợi
       
3. BẠCH VĂN TÀI
(chết nhỏ)
   
4. BẠCH VĂN ĐỂ
(chết nhỏ)
    
5. BẠCH THỊ ĐƢỢC
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
LÂM VĂN TRÕN
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
 
Bà Bạch Thị Được là con thứ năm của ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn
Thị Tho. Bà Bạch Thị Được kết hôn với ông Lâm Văn Tròn, sinh sống bằng
nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lâm Thị Do (có chồng lả Nguyễn Văn Tạo)
-  Thứ ba : Lâm Văn Ngồng
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : chết nhỏ
-  Thứ bảy : Lâm Thị Trí
-  Thứ tám : chết nhỏ
-  Thứ chín : Lâm Văn Ỷ (chết nhỏ)
  
  - 22 -
    
6. BẠCH THỊ BÌNH
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
NGUYỄN VĂN TRƢỜNG
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
 
Bà Bạch Thị Bình là con  thứ sáu của ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn
Thị Tho. Bà Bạch Thị Bình kết hôn với ông Nguyễn Văn Trường ở xã Long
Khê huyện Cần Đước. Các con của ông bà :
-  Thứ hai : Nguyễn Văn Tri (có vợ là bà Hảo)
-  Thứ ba : Nguyễn Văn Diên (có vợ là Nguyễn Thị Khỏe)
-  Thứ tư : Nguyễn Văn Dững
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Giỏi (có chồng là Lê Phú Giả)
-  Thứ sáu : Nguyễn Văn Lâm (có vợ là Đặng Thị Lầu)
-  Thứ bảy : Nguyễn Thị Tần (có chồng là Nguyễn Văn Lớn)
                   
  - 23 -
   
7. BẠCH VĂN YÊN
(1875 – 1959)
Giỗ : 16 – 4 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ DẬM
(1877 – 1952)
Giỗ : 07 – 7 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Yên và bà Nguyễn Thị Dậm
 
Ông Bạch Văn Yên là con thứ bảy của ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn
Thị Tho. Trong hoàn cảnh gia đình không còn ruộng đất, suốt đời ông Bạch
Văn Yên phải sống trong nghèo khó. Ông Bạch Văn Yên cưới bà Nguyễn Thị
Dậm, sinh được 11 người con :
-  Thứ hai : Bạch Thị Vẽ
-  Thứ ba : Bạch Văn Biện
-  Thứ tư : Bạch Văn Ngô
-  Thứ năm : Bạch Thị Ta (chết nhỏ)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Sa (chết nhỏ)
-  Thứ bảy : chết nhỏ
-  Thứ tám : Bạch Văn Ngượt
-  Thứ chín : Bạch Văn Ngoạt (chết nhỏ)
-  Thứ mười : Bạch Thị Hơn
  - 24 -
-  Thứ mười một : Bạch Văn Thiệt
-  Thứ mười hai : Bạch Văn Thận
Khi con dâu trưởng của ông Bạch Văn Yên là bà Nguyễn Thị Tảo (vợ ông
Bạch Văn Biện) mất sớm. Vì thương cháu nội Bạch Văn Trương (Sáu Đỉ) còn
thơ dại, bà Nguyễn Thị Dậm đã đến nhà ông Bạch Văn Biện chăm sóc cháu
con. Một thời gian sau, ông Bạch Văn Yên cũng đến dựng ngôi nhà tranh gần
bên nhà ông Bạch Văn Biện  và cùng  sống  với bà  Nguyễn  Thị Dậm đến  khi
qua đời.
   
8. BẠCH THỊ CHI
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
NGUYỄN VĂN ĐÁ
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
 
Bà Bạch Thị Chi là con thứ tám của ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn Thị
Tho. Bà  Bạch  Thị Chi kết  hôn  với  ông  Nguyễn Văn Đá, sinh được 5 người
con :
-  Thứ hai : Nguyễn Văn Của (có vợ là …Thị Năm)
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Chánh
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Như
-  Thứ sáu : Nguyễn Thị Một
    
9. BẠCH THỊ TỲ
(chết nhỏ)
         
  - 25 -
   
10. BẠCH THỊ VÍ
 
Giỗ : 16 – 12 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 1
NGUYỄN VĂN PHÒNG
 
Giỗ : 02 – 12 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 1
 
Bà Bạch Thị Ví là con gái út của ông Bạch Văn Thơ và bà Nguyễn Thị
Tho. Bà  Bạch  Thị Ví kết  hôn  với  ông Nguyễn Văn Phòng ở cùng  xã,  sinh
được 2 người con trai là Nguyễn Văn Đâu và Nguyễn Văn Kỉnh.
Ông Nguyễn Văn Đâu kết hôn với bà Đào Thị Tạ và sinh ra các con là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba  : Nguyễn Văn Đẩu  (có  vợ là Đoàn Thị Nửa  và  các  con  là
Nguyễn  Kim  Em,  Nguyễn  Ngọc  Em,  Nguyễn  Ngọc  Phụng,  Nguyễn
Châu Thuận, Nguyễn Châu Hòa, Nguyễn Châu Nhựt)
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : Nguyễn Văn Tỵ
Ông Nguyễn Văn Kỉnh kết hôn với bà Nguyễn Thị Thoại và sinh ra các
con là :
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Nhiên
-  Thứ ba : Nguyễn Văn Chép (liệt sĩ)
-  Thứ tư : Nguyễn Thị Truyện
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : Nguyễn Văn Sử
-  Thứ bảy : Nguyễn Văn Chữ
-  Thứ tám : Nguyễn Thị Viết
-  Thứ chin : Nguyễn Thị Rằng
Tháng 4 – 1975, các cháu chắt của bà Bạch Thị Ví tản cư ở nhà ông Bạch
Văn Lễ. Ngày 25 – 4 – 1975, một trái bom rơi trúng nhà ông Bạch Văn Lễ,
làm ông Bạch Văn Lễ và nhiều người bị thương; đồng thời làm chết ba chị em
Nguyễn Kim Em, Nguyễn Châu Thuận, Nguyễn Châu Hòa cùng hai con nhỏ
của Nguyễn Kim Em.
  
11. BẠCH VĂN THƠM
(chết nhỏ)
  - 26 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
  
2. BẠCH VĂN LỄ
(1893 – 1975)
Giỗ : 15 – 3 âm lịch
Mộ chôn : xã Long Trạch – Cần Đước 
NGUYỄN THỊ KHANH
(1894 – 1985)
Giỗ : 22 – 11 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
                     Mộ ông Bạch Văn Lễ                          Mộ bà Nguyễn Thị Khanh
 
Ông Bạch Văn Lễ là trưởng nam của ông Bạch Văn Thiết và bà Bùi Thị
Hai. Ông Bạch Văn Lễ là thợ mộc giỏi, chuyên chạm bàn ghế cẩn xà cừ. Ông
Bạch Văn Lễ cưới bà Nguyễn Thị Khanh , sinh được 10 người con :
-  Thứ hai : Bạch Thị Tranh
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Cầm
-  Thứ tư : Bạch Thị Kiềm (chết nhỏ)
-  Thứ năm : Bạch Thị Quyền
-  Thứ sáu : chết nhỏ 
-  Thứ bảy : chết nhỏ 
  - 27 -
-  Thứ tám : Bạch Văn Cò 
-  Thứ chín : Bạch Thị Tiêu
-  Thứ mười : Bạch Văn Sáu
-  Thứ mười một : Bạch Văn Quyển (chết nhỏ)
Ngày  25 – 4 – 1975,  một  trái bom rơi trúng nhà ông Bạch Văn Lễ,  làm
ông Bạch Văn Lễ bị thương. Ông  Bạch Văn Lễ  được đưa đến bệnh viện và
mất trong ngày 25 – 4 – 1975.
    
3. BẠCH THỊ ĐÀO
(chết nhỏ)
    
4. BẠCH THỊ TRÂM
 
Giỗ : 
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ bà Bạch Thị Trâm
 
Bà Bạch Thị Trâm là con thứ tư của ông Bạch Văn Thiết và bà Bùi Thị
Hai. Bà Bạch Thị Trâm chết lúc nhỏ.
 
  - 28 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
  
5. BẠCH THỊ THẾ
(1897 –  ?  )
Giỗ : 
Mộ chôn : 
NGUYỄN VĂN KÝ
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
 
Bà Bạch Thị Thế là con thứ năm của ông Bạch Văn Thiết và bà Bùi Thị
Hai. Bà Bạch Thị Thế kết hôn với ông Nguyễn Văn Ký, sinh sống bằng nghề
nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Văn Cảnh (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Tâm (có chồng là Nguyễn Văn Phú)
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : Nguyễn Văn Phùng (có vợ là Huỳnh Thị Bảy)
-  Thứ sáu : Nguyễn Thị Lấm (chết nhỏ)
-  Thứ bảy : Nguyễn Văn Tặng
-  Thứ tám : Nguyễn Thị Tiện
-  Thứ chín : Nguyễn Văn Thôi
        
  - 29 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
   
6. BẠCH VĂN BẰNG
(1900 – 1986)
Giỗ : 10 – 01 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
VÕ THỊ TÂN
( ? – 1933)
Giỗ : 20 – 5 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
 
Ông  Bạch Văn Bằng là con  thứ sáu của  ông Bạch Văn Thiết  và  bà  Bùi
Thị Hai. Ông Bạch Văn Bằng cưới bà Võ Thị Tân, sinh sống bằng nghề nông.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Bạch Văn Mão (1921 - 1990)
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : chết nhỏ
-  Thứ bảy : Bạch Thị Sảnh (1930)
Bà Võ Thị Tân mất sớm, khi con gái là Bạch Thị Sảnh mới ba tuổi. Ông
Bạch Văn Bằng một mình nuôi các con khôn lớn.
            
  - 30 -
   
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
   
7. BẠCH VĂN NUÔI
(1903 – 1975)
Giỗ : 19 – 3 âm lịch
Mộ chôn :  xã Long Trạch – Cần Đước
HUỲNH THỊ THƠM
(1906 – 1996)
Giỗ : 11 – 11 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
Ảnh ông Bạch Văn Nuôi
 
Ông  Bạch Văn Nuôi là con  thứ bảy của  ông Bạch Văn Thiết  và  bà  Bùi
Thị Hai. Ông Bạch Văn Nuôi là thợ mộc. Ông Bạch Văn Nuôi cưới bà Huỳnh
Thị Thơm ở xã Mỹ Lộc. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Bài
  - 31 -
-  Thứ ba : Bạch Văn Ngâu
-  Thứ tư : Bạch Thị Niệm
-  Thứ năm : Bạch Thị Đàn (chết nhỏ)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Nhẫn
-  Thứ bảy : Bạch Văn Dẫn (chết nhỏ)
-  Thứ tám : Bạch Văn Trỏ (chết nhỏ)
-  Thứ chín : Bạch Văn Nhỏ (chết nhỏ)
  
                Mộ ông Bạch Văn Nuôi                        Mộ bà Huỳnh Thị Thơm
 
Tháng 4 – 1975, ông Bạch Văn Nuôi đang bệnh, cùng gia đình tản cư tại
nhà ông Bạch Văn Lễ. Ngày 25 – 4 – 1975, một trái bom rơi trúng nhà ông
Bạch Văn Lễ, làm ông Bạch Văn Lễ và những người xung quanh bị thương.
ông  Bạch Văn Nuôi phải tản cư đến  Thánh  Thất Cao Đài ở xã  Long  Trạch
huyện Cần Đước và qua đời vài ngày sau đó.
      
  - 32 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
   
8. BẠCH VĂN THIỀN
(1905 – 1968)
Giỗ : 17 – 11 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ Ý
(1909 – 1973)
Giỗ : 08 – 01 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ bà Nguyễn Thị Ý và mộ ông Bạch Văn Thiền
 
Ông Bạch Văn Thiền là con thứ tám của ông Bạch Văn Thiết và bà Bùi
Thị Hai. Ông Bạch Văn Thiền là thợ mộc.
Ông  Bạch Văn Thiền cưới  bà  Nguyễn  Thị Ý ở xã  Mỹ Lộc  huyện  Cần
Giuộc. Ông bà sinh được 15 người con :
-  Thứ hai : Bạch Văn Hai (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Văn Thiềm (1928)
  - 33 -
-  Thứ tư : Bạch Văn Thửa (1930)
-  Thứ năm : Bạch Thị Nửa (1932)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Sáu (chết nhỏ)
-  Thứ bảy : Bạch Thị Bảy (1935)
-  Thứ tám : Bạch Văn Tám (1937)
-  Thứ chín : Bạch Văn Chính (1939)
-  Thứ mười : Bạch Thị Mười (1941 – chết nhỏ)
-  Thứ mười một : Bạch Thị Một (1943)
-  Thứ mười hai : Bạch Thị Ngọc (1946)
-  Thứ mười ba : chết nhỏ
-  Thứ mười bốn : Bạch Ngọc Tứ (1949)
-  Thứ mười lăm : Bạch Văn Đực (1950 – chết nhỏ)
-  Thứ mười sáu : Bạch Ngọc Quang (1953)
     
9. BẠCH …
(chết nhỏ)
                
  - 34 -
 
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
   
10. BẠCH VĂN ĐỢI
(1910 – 1998)
Giỗ : 20 – 01 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ XUYẾN
(1908 – 1948)
Giỗ : 26 – 01 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Đợi                                   Mộ bà Nguyễn Thị Xuyến
 
Ông Bạch Văn Đợi là con út của ông Bạch Văn Thiết và bà Bùi Thị Hai.
Ông Bạch Văn Đợi đi ghe chài, cưới bà Nguyễn Thị Xuyến ở Cà Mau. Ông
bà không có con, nhận một người con nuôi là : Bạch Văn Nở. 
Ông Bạch Văn Nở (1942 – 1970) đi lính, mất tích. Ông Bạch Văn Nở có
vợ là bà Huỳnh Thị Nang (1941) và hai con là : 
-  Bạch Ngọc Minh (1966), có vợ là Huỳnh Thị Kim Dung (1979) và hai
con (theo họ Huỳnh)
-  Bạch Ngọc  Tuân (1970),  có  vợ là  Nguyễn  Thị Hồng  Trinh  (1976)  và
hai con là Bạch Thị Thanh Trúc (199), Bạch Ngọc Minh Vương (1999)
  - 35 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
  
2. BẠCH THỊ VẼ
(1897 – 1980)
Giỗ : 
Mộ chôn : xã Mỹ Lệ – Cần Đước 
TRẦN VĂN BÍNH
(1896 –   ?  )
Giỗ : 
Mộ chôn : xã Mỹ Lệ – Cần Đước
 
Bà Bạch Thị Vẽ là trưởng nữ của ông Bạch Văn Yên và bà Nguyễn Thị
Dậm. Bà Bạch Thị Vẽ kết hôn với ông Trần Văn Bính ở Chợ Đào xã Mỹ Lệ
huyện Cần Đước. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Trần Văn Bảo (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Trần Văn Dở (có vợ là Nguyễn Thị Thể)
-  Thứ tư : Trần Thị Bài (chết nhỏ)
-  Thứ năm : Trần Văn Chở (chết nhỏ)
-  Thứ sáu : Trần Thị Lịch (chết nhỏ)
-  Thứ bảy : chết nhỏ
-  Thứ tám : Trần Thị Út
-  Thứ chín : Trần Thị Nhút (chết nhỏ)
-  Thứ mười : Trần Thị Nhờ (chết nhỏ)
-  Thứ mười một : Trần Thị Sánh (chết nhỏ)
-  Thứ mười hai : Trần Thị Ván
-  Thứ mười ba : Trần Văn Đức (liệt sĩ)
         
  - 36 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
     
3. BẠCH VĂN BIỆN
(1899 – 1982)
Giỗ : 22 – 10 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ TẢO
(1900 – 1939)
Giỗ : 01 – 02 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
TRẦN THỊ NGÔN
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
  
Mộ bà Nguyễn Thị Tảo và mộ ông Bạch Văn Biện
 
Ông Bạch Văn Biện là trưởng nam của ông Bạch Văn Yên và bà Nguyễn
Thị Dậm. Trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông Bạch Văn Biện phải đi
làm mướn  cho  Bà  Cả – một địa  chủ giàu  có. Ông  Bạch Văn Biện cưới  bà
Nguyễn Thị Tảo, sinh được :
  - 37 -
-  Thứ hai : Bạch Thị Tần (Hai Phu)
-  Thứ ba : Bạch Thị Phụ (Ba Thê) 
-  Thứ tư : Bạch Văn Tam (chết nhỏ)
-  Thứ năm : Bạch Văn Đẳng (chết nhỏ)
-  Thứ sáu : Bạch Văn Trương (Sáu Đỉ)
Sau khi sinh người con trai út một thời gian thì vợ ông Bạch Văn Biện là
bà  Nguyễn  Thị Tảo qua đời. Vì thương cháu nội  Bạch Văn Trương còn thơ
dại, nên mẹ của ông Bạch Văn Biện là bà Nguyễn Thị Dậm đã đến nhà ông
Bạch Văn Biện chăm sóc cháu con. Một  thời  gian  sau,  ông  Bạch Văn Yên
cũng đến dựng ngôi nhà tranh gần bên nhà ông Bạch Văn Biện và cùng sống
với bà Nguyễn Thị Dậm đến khi qua đời.
Ông Bạch Văn Biện tục huyền với bà Trần Thị Ngôn, không có con. Bà
Trần Thị Ngôn có hai người con gái với chồng trước.
                         
  - 38 -
   
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
   
4. BẠCH VĂN NGÔ
(1904 – 1945)
Giỗ : 12 – 7 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
ĐẶNG THỊ CHỜ
(1895 – 1977)
Giỗ : 08 – 9 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2 
  
       Mộ ông Bạch Văn Ngô                                      Mộ bà Đặng Thi Chờ
 
Ông Bạch Văn Ngô là con thứ tư của ông của ông Bạch Văn Yên và bà
Nguyễn Thị Dậm. Trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông Bạch Văn Ngô 
phải đi làm mướn cho Bà Cả – một địa chủ giàu có. Ông Bạch Văn Ngô cưới
bà Đặng Thị Chờ, sinh được :
-  Thứ hai : Bạch Thị Hai (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Văn Ba 
-  Thứ tư : Bạch Văn Tư
-  Thứ năm : Bạch Văn Năm
-  Thứ sáu : Bạch Thị Sánh
  - 39 -
-  Thứ bảy : Bạch Văn Sơn
-  Thứ tám : Bạch Thị Tám
      
5. BẠCH THỊ TA
(chết nhỏ)
    
6. BẠCH THỊ SA
(chết nhỏ)
    
7. BẠCH …
(chết nhỏ)
                   
  - 40 -
   
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
    
8. BẠCH VĂN NGƢỢT
(1906 – 1970)
Giỗ : 28 – 9 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ KIẾM
(1910 – 2000)
Giỗ : 11 – 10 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
        Mộ ông Bạch Văn Ngượt                              Mộ bà Nguyễn Thị Kiếm
 
Ông  Bạch Văn Ngượt  là  con  thứ tám của  ông  Bạch Văn Yên và bà
Nguyễn Thị Dậm. Trong hoàn cảnh gia đình không còn ruộng đất, ông Bạch
Văn Ngượt phải làm tá điền, nhận đất của địa chủ để cày cấy rồi nộp địa tô
cho địa chủ. Ngoài ra, hàng năm đến cận Tết, ông Bạch Văn Ngượt phải gánh
một giạ gạo trắng và một cặp vịt đến nhà địa chủ.
Ông Bạch Văn Ngượt cưới bà Nguyễn Thị Kiếm ở xã Mỹ Lộc. Ông bà tu
theo đạo Cao Đài. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Văn Chơi (chết nhỏ)
-  Thứ ba : chết nhỏ
-  Thứ tư : chết nhỏ
  - 41 -
-  Thứ năm : Bạch Văn Thấy
-  Thứ sáu : Bạch Văn Đầy
-  Thứ bảy : Bạch Thị Vung (chết nhỏ)
-  Thứ tám : Bạch Thị Anh (chết nhỏ)
-  Thứ chín : Bạch Thị Vàng
-  Thứ mười : Bạch Văn Đạt
-  Thứ mười một : Bạch Văn Cam
-  Thứ mười hai : Bạch Văn Bồng
   
9. BẠCH VĂN NGOẠT
(chết nhỏ)
                            
  - 42 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
      
10. BẠCH THỊ HƠN
(1910 – 1994)
Giỗ : 05 – 11 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
1. HỒ VĂN ĐẠT
(1904 – 1945)
Giỗ : 26 – 01 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
2. ĐẶNG VĂN LỢI
 
Giỗ :
Mộ chôn :
 
Bà Bạch Thị Hơn là con thứ mười của ông Bạch Văn Yên và bà Nguyễn
Thị Dậm. Bà Bạch Thị Hơn kết hôn lần thứ nhất với ông Hồ Văn Đạt ở Chợ
Đào xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước, sinh được 6 người con :
-   Thứ hai : Hồ Văn Đỉnh (có vợ là Nguyễn Thị Ngàn)
-  Thứ ba : Hồ Văn Êm (có vợ là Nguyễn Thị Tươi)
-  Thứ tư : Hồ Văn Thắm (chết nhỏ)
-  Thứ năm : Hồ Văn Lắm (có vợ là Nguyễn Thị Thứ)
-  Thứ sáu : Hồ Thị Xinh (có chồng là Phạm Văn Tùng)
-  Thứ bảy : Hồ Thị Bé
Ông  Hồ Văn Đạt  mất  sớm,  bà  Bạch  Thị Hơn tái  giá  với ông Đặng Văn
Lợi và sinh hai người con là :
-  Thứ tám : Hồ Văn Đẹt (có vợ là Trần Thị Bàng)
-  Thứ chín : Đặng Văn Tiệm (chết nhỏ)
      
  - 43 -
   
Mộ bà Bạch Thị Hơn                                     Mộ ông Hồ Văn Đạt
                      
  - 44 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
   
11. BẠCH VĂN THIỆT
(1913 – 2002)
Giỗ : 19 – 3 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ SỎI
(1916 – 1995)
Giỗ : 13 – 12 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Ảnh ông Bạch Văn Thiệt               Ảnh bà Nguyễn Thị Sỏi
 
Ông Bạch Văn Thiệt là con thứ mười một của ông Bạch Văn Yên và bà
Nguyễn Thị Dậm. Ông Bạch Văn Thiệt  cưới bà Nguyễn Thị Sỏi ở Chợ Đào
xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của
ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Nghiêm
-  Thứ ba : Bạch Thị Khéo
-  Thứ tư : Bạch Thị Tư
Theo như kể lại, ông là người mê cờ bạc, nhưng cũng đã xây dựng được
căn nhà ba gian, mái thấp lợp ngói đại tiểu, vách bổ kho, cột bằng gỗ tốt. Tiếc
là  con  trai  duy  nhất  của  ông  Bạch Văn Thiệt  chết  trẻ,  nên  con  gái  của  ông
  - 45 -
Bạch Văn Thiệt là bà Bạch Thị Tư được thừa kế ngôi nhà này. Ngôi nhà cũng
mục  nát  dần  theo  thời  gian.  Cháu  ngoại  của  ông  Bạch Văn Thiệt  là  ông
Nguyễn Hữu Phước đã tháo dỡ và xây dựng lại trên nền đất cũ một ngôi nhà
cấp bốn.
   
Mộ bà Nguyễn Thị Sỏi và mộ ông Bạch Văn Thiệt
                 
  - 46 -
  
ĐỜI V
CON ÔNG BẠCH VĂN YÊN
   
12. BẠCH VĂN THẬN
(1920 – 2005)
Giỗ : 04 – 6 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ HAY
(1918 – 1997)
Giỗ : 30 – 7 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ bà Nguyễn Thị Hay và mộ ông Bạch Văn Thận
 
Ông Bạch Văn Thận là con trai út của ông Bạch Văn Yên và bà Nguyễn
Thị Dậm. Thời  Pháp,  ông  Bạch Văn Thận học  xong  tiểu  học  nên  sau  Cách
mạng Tháng Tám ông đi dạy Bình dân học vụ cho người dân trong vùng. Sau
khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, đã lập hệ thống đồn bót khắp nơi. Do
ông  Bạch Văn Thận giỏi tiếng Pháp nên bị bắt ra làm trưởng đồn nhưng ông
cương quyết từ chối. Ông đi tu theo đạo Cao Đài, dạy trường đạo Cao Đài và
sinh sống bằng nghề nông.
Ông Bạch Văn Thận cưới bà Nguyễn Thị Hay ở cùng xã và có các con là:
  - 47 -
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Mai (1937)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Rãnh (1940)
-  Thứ tư : Bạch Thị Gương (1943)
-  Thứ năm : Bạch Thị Lùn (chết nhỏ)
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Hòa (1947)
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Thành (1950)
-  Thứ tám : Bạch Thị Thương (1953)
-  Thứ chín : Bạch Ngọc Hết (1956)
-  Thứ mười : Bạch Thị Mười (1959)
-  Thứ mười một : Bạch Thị Lệ Hồng (1962)
Vào đầu thập niên 80 thế kỷ XX, ông Bạch Văn Thận nảy sinh sáng kiến
lập  ra  gia  phả họ Bạch. Ông Bạch Văn Thận đã lập được  tông  chi  của  họ
Bạch, tạo cơ sở cho con cháu họ Bạch tiếp tục đoạn đường còn lại, hoàn thành
bộ gia phả họ Bạch ở ấp Phước Hưng 2 xã Phước Lâm huyện Cần Giuộc tỉnh
Long An.
                      
  - 48 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN LỄ
  
2. BẠCH THỊ TRANH
(1913 – 2004)
Giỗ : 09 – 02 âm lịch
Mộ chôn : xã Long Khê – Cần Đước
LÊ VĂN KIỀU
(1913 – 1974)
Giỗ : 12 – 5 âm lịch
Mộ chôn : xã Long Khê – Cần Đước
  
Mộ bà Bạch Thị Tranh và mộ ông Lê Văn Kiều
 
Bà  Bạch  Thị Tranh  là con gái đầu  lòng của  ông  Bạch Văn Lễ và  bà
Nguyễn  Thị Khanh.  Bà  Bạch  Thị Tranh  kết  hôn  với ông Lê Văn Kiều ở xã
Long  Khê  huyện  Cần Đước.  Ông  bà sinh  sống  bằng  nghề nông.  Ông  bà có
một con trai là : Lê Văn Lộ (1933). 
Lê Văn Lộ có vợ là Huỳnh Thị Xưa (1936) và các con là:
-  Thứ hai :  chết nhỏ
-  Thứ ba : chết nhỏ
-  Thứ tư : Lê Thị Vui
  - 49 -
-  Thứ năm : Lê Thị Thành
-  Thứ sáu : chết nhỏ
-  Thứ bảy : Lê Thị Bảy
-  Thứ tám : chết nhỏ
-  Thứ chín : Lê Thị Chín
-  Thứ mười : Lê Thị Mười
-  Thứ mười một : Lê Thị Một
-  Thứ mười hai : Lê Thị Bé
-   Thứ mười ba : Lê Bảo Toàn
-  Thứ mười bốn : Lê Văn Tâm
-  Thứ mười lăm : chết nhỏ
-  Thứ mười sáu : Lê Hoàng Minh
                        
  - 50 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN LỄ
  
3. BẠCH NGỌC CẦM
(1917 – 2006)
Giỗ : 06 – 4 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
PHẠM THỊ ĐỊNH
(1919 – 2001)
Giỗ : 20 – 4 âm lịch
Mộ chôn : xã Long Khê – Cần Đước
  
             Mộ ông Bạch Ngọc Cầm                         Mộ bà Phạm Thị Định
 
Ông Bạch Ngọc Cầm là trưởng nam của ông Bạch Văn Lễ và bà Nguyễn
Thị Khanh. Ông Bạch Ngọc Cầm kết hôn với bà Phạm Thị Định ở Gò Đen –
Long An. Ông bà sinh sống tại quận 6 TPHCM. Ông Bạch Ngọc Cầm làm thợ
mộc, bà Phạm Thị Định làm bánh bán. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Vạn (1941 - 1957)
-  Thứ tư : Bạch Thị Ngời (1943 – 1949)
-  Thứ năm : chết nhỏ
  - 51 -
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Thuận (1947)
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Thàng (1949)
-  Thứ tám : Bạch Thị Nhàn (1953)
-  Thứ chín : Bạch Ngọc Hà (1957)
   
4. BẠCH THỊ KIỀM
(chết nhỏ)
     
5. BẠCH THỊ QUYỀN
(1923 – 2009)
Giỗ : 08 – 7 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
LẠI TẤN THÔNG
(1913 – 1990)
Giỗ : 27 – 2 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
          Mộ bà Bạch Thị Quyền                                Mộ ông Lại Tấn Thông
 
Bà Bạch Thị Quyền là con thứ năm của ông Bạch Văn Lễ và bà Nguyễn
Thị Khanh. Bà Bạch Thị Quyền kết hôn với ông Lại Tấn Thông ở xã Phước
  - 52 -
Lý huyện Cần Giuộc. Ông bà sinh sống tại Tân Hòa Đông quận 6 TPHCM.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lại Tấn Thạo (1946), có vợ là Bùi Thị Lợi (1944) và các con là
Lại  Thị Phương (1977), Lại  Thị Hoàng  Yến  (1979),  Lại  Thị Như Ngọc
(1981), Lại Tấn Phát (1982), Lại Tấn Thịnh (1984)
-  Thứ ba : Lại Tấn Biết (1948), có vợ là Nguyễn Thị Kim Dung (1949) và
không có con
-  Thứ tư : Lại Thị Cách (1950), độc thân
-  Thứ năm : Lại Tấn Điệu (1953), có vợ là Lâm Thị Xuân Hoa (1953) và
các con là Lại Tấn Vinh, Lại Thị Minh Thư
-  Thứ sáu : Lại Thị Mới (1955), có chồng là Nguyễn Văn Truyền (1954)
và  các  con  là  Nguyễn Trường  An  (1981),  Nguyễn  Hoài  An  (1983),
Nguyễn Thị Minh Tuyền (1986) 
-  Thứ bảy : Lại Tấn Bán (1957), có vợ là Ngô Thị Toàn (1957) và các con
là Lại Minh Tâm, Lại Minh Trang
-  Thứ tám : Lại Thị Chuyên (1961), có chồng là Nguyễn Văn Phúc, không
có con
-  Thứ chín : chết nhỏ
-   Thứ mười : Lại Tấn Nghề (1964), độc thân
-  Thứ mười  một  :  Lại  Tấn  Nghiệp  (1966),  có  vợ là  Nguyễn  Thị Hương
(1965)  và  các  con  là  Lại  Tấn  Trung  Nguyên  (1994),  Lại  Thị Phương
Thanh (1999)
    
6. BẠCH …….
(chết nhỏ)
    
7. BẠCH ………
(chết nhỏ)
      
  - 53 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN LỄ
   
8. BẠCH VĂN CÒ
(1927 – 2013)
Giỗ : 02 – 2 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2 
CHÂU THỊ DIỆN
(1930 – 2001) 
Giỗ : 01 – 4 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
                Mộ ông Bạch Văn Cò                               Mộ bà Châu Thị Diện
 
Ông Bạch Văn Cò là con thứ tám của ông Bạch Văn Lễ và bà Nguyễn Thị
Khanh. Ông Bạch Văn Cò kết hôn với bà Châu Thị Diện, cùng sinh sống tại
quận 6 TPHCM. Ông Bạch Văn Cò là tài xế, bà Châu Thị Diện làm nội trợ ở
nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Liếu (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Hò (1953)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Xừ (1955)
  - 54 -
-  Thứ năm : Bạch Ngọc Sự (1957)
-  Thứ sáu : Bạch Văn Cống (1960)
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Xế (1962)
-  Thứ tám : Bạch Ngọc Xệ (1965)
-  Thứ chín : Bạch Ngọc Mai (chết nhỏ)
-  Thứ mười : Bạch Thị Hằng (1971)
-  Thứ mười một : Bạch Thị Ngọc Hồng (1973)
   
9. BẠCH THỊ TIÊU
(1928 – 1927)
Giỗ : 29 – 5 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
HUỲNH VĂN TÁM
     
Mộ bà Bạch Thị Tiêu
 
Bà Bạch Thị Tiêu là con thứ chín của ông Bạch Văn Lễ và bà Nguyễn Thị
Khanh.  Bà  Bạch  Thị Tiêu kết  hôn  với  ông Huỳnh Văn Tám, sinh được  11
người con :
-  Thứ hai : Huỳnh Văn Cơ
  - 55 -
-  Thứ ba : Huỳnh Văn Bảng
-  Thứ tư : Huỳnh Văn Phong
-  Thứ năm : Huỳnh Thị Hoàng
-  Thứ sáu : Huỳnh Văn Hoan
-  Thứ bảy : Huỳnh Văn Hưởng
-  Thứ tám : Huỳnh Thị Thảnh
-  Thứ chín : Huỳnh Văn Thơi
-  Thứ mười : Huỳnh Văn Thanh
-  Thứ mười một : Huỳnh Thị Thủy
-  Thứ mười hai : Huỳnh Thị Thúy Hằng
                          
  - 56 -
   
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN LỄ
   
10. BẠCH VĂN SÁU
(1932 – 2012)
Giỗ : 03 – 4 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
KIỀU THỊ CA
(1933)
    
Mộ ông Bạch Văn Sáu
 
Ông Bạch Văn Sáu là con thứ mười của ông Bạch Văn Lễ và bà Nguyễn
Thị Khanh.  Ông  Bạch  Văn Sáu kết hôn với bà  Kiều  Thị Ca ở xã  Long  Khê
huyện Cần Đước. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Ngâm (1952)
-  Thứ ba : Bạch Văn Đờn (1954)
-  Thứ tư : Bạch Thị Tỳ (1956)
  - 57 -
-  Thứ năm : Bạch Văn Ty (1962)
-  Thứ sáu : Bạch Văn La (1965)
-  Thứ bảy : Bạch Văn  Bổ (1967)
-  Thứ tám : Bạch Thị Tám (1970)
-  Thứ chín : Bạch Văn Chín (1972)
-  Thứ mười : Bạch Thị Mười (1975)
   
Ảnh bà Kiều Thị Ca
    
11. BẠCH VĂN QUYỂN
(chết nhỏ)
           
  - 58 -
   
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN BẰNG
  
2. BẠCH ….
(chết nhỏ)
   
3. BẠCH VĂN MÃO
(1932 – 1990)
Giỗ : 01 – 9 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGÔ THỊ MẬU
(1933)
    
Mộ ông Bạch Văn Mão
 
Do con trai đầu lòng của ông Bạch Văn Bằng chết nhỏ nên ông Bạch Văn
Mão trở thành trưởng nam trong gia đình. Ông Bạch Văn Mão kết hôn với bà
Ngô Thị Mậu ở cùng xã. Ông Bạch Văn Mão là thợ mộc, bà Ngô Thị Mậu lo
  - 59 -
việc nội trợ trong nhà. Trong thời chiến tranh, ông bà tản cư lên Sài Gòn, mua
nhà và sống ở Sài Gòn. Sau 1975, ông bà trở về quê sinh sống. Các con của
ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Hạnh
-  Thứ ba : Bạch Thị Hường
-  Thứ tư : Bạch Thị Uyên
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : chết nhỏ
-  Thứ bảy : chết nhỏ
-  Thứ tám : Bạch Văn Khôi
-  Thứ chín : Bạch Thị Loan
-  Thứ mười : chết nhỏ
-  Thứ mười một : Bạch Văn Lang
-  Thứ mười hai : Bạch Hồng Lạc
   
Ảnh bà Ngô  Thị Mậu
      
  - 60 -
      
4. BẠCH ….
(chết nhỏ)
     
5. BẠCH ….
(chết nhỏ)
   
6. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
7. BẠCH THỊ SẢNH
(1930)
 
ĐẶNG VĂN ĐỨC
(1933 –      )
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
 
Bà  Bạch  Thị Sảnh  là  con gái  út  của  ông  Bạch Văn Bằng  và  bà Võ Thị
Tân. Năm bà Bạch Thị Sảnh 3 tuổi thì mẹ qua đời. Bà Bạch Thị Sảnh ở với bà
ngoại nên không được đi học. Thời trẻ, bà Bạch Thị Sảnh khá đẹp. Bà Bạch
Thị Sảnh kết hôn với ông Đặng Văn Đức (còn gọi là Thảo), không có con.
  Bà  Bạch  Thị Sảnh sinh  sống ở Sài  Gòn. Sau năm 1975, bà trở về xã
Phước Lâm, rồi nương náu nơi cửa Phật (chùa Tịnh Độ).
    
  - 61 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN NUÔI
  
2. BẠCH THỊ BÀI
(1926 –      )
Giỗ : 28 – 1 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN VĂN TÂN
 
Giỗ : 13 – 4 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2 
 
Bà Bạch Thị Bài là trưởng nữ của ông Bạch Văn Nuôi và bà Huỳnh Thị
Thơm. Bà Bạch  Thị Bài  kết  hôn  với  ông  Nguyễn Văn Tân, sinh sống  bằng
nghề nông. Ông bà không có con. Hiện nay, em gái Bạch Thị Nhẫn cúng giỗ
bà  Bạch  Thị Bài.  Việc  cúng  giỗ ông  Nguyễn Văn Tân được  giao  cho  ông
Dũng là cháu trai của ông Nguyễn Văn Tân.
  
3. BẠCH VĂN NGÂU
(1930 – 1973)
Giỗ : 24 – 8 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ TÁM
(1930)
   
     Ảnh ông Bạch Văn Ngâu              Ảnh bà Nguyễn Thị Tám
  - 62 -
 
Ông Bạch Văn Ngâu là trưởng nam của ông Bạch Văn Nuôi và bà Huỳnh
Thị Thơm. Ông Bạch Văn Ngâu kết hôn với bà Nguyễn Thị Tám ở cùng xã.
Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Kiểm (1948)
-  Thứ ba : chết nhỏ
-  Thứ tư : Bạch Thị Em (1956)
-  Thứ năm : Bạch Thị Kim Hoa (1959)
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Thanh (1961)
-  Thứ bảy : Bạch Thị Cơ (1964)
-  Thứ tám : Bạch Ngọc Điện (1967)
-  Thứ chín : Bạch Ngọc Phương (1970)
Cuộc  chiến  tranh  diễn  ra  ngày  càng  quyết  liệt, dù đã ngoài 40 tuổi,  ông
Bạch Văn Ngâu vẫn bị chính quyền lúc bấy giờ bắt cầm súng gia nhập Nhân
Dân  Tự Vệ.  Ông  Bạch Văn Ngâu đã tự sát  vì  không  muốn  cầm  súng  bắn
người. 
  
Mộ ông Bạch Văn Ngâu
     
  - 63 -
      
4. BẠCH THỊ NIỆM
(1933)
 
1. NGUYỄN VĂN TẤN
 
Giỗ : 08 – 8 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
2. NGUYỄN VĂN CẦM
 
Giỗ : 16 – 10 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
 
Bà Bạch Thị Niệm là con thứ tư của ông Bạch Văn Nuôi và bà Huỳnh Thị
Thơm. Bà Bạch Thị Niệm kết hôn với ông Nguyễn Văn Tấn, sinh sống bằng
nghề nông. Ông Nguyễn Văn Tấn chẳng may mất sớm, bà Bạch Thị Niệm tái
giá với ông Nguyễn Văn Cầm.
Bà Bạch Thị Niệm có 5 người con là :
-  Thứ hai : Nguyễn Văn Thuận
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Thành
-  Thứ tư : Nguyễn Văn Lợi
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Tồn
-  Thứ sáu : Nguyễn Thị Diễm
  
5. BẠCH THỊ ĐÀN
(chết nhỏ)
     
4. BẠCH THỊ NHẪN 
(1933)
 
1. ĐẶNG VĂN ÖT
(1937 – 2000)
Giỗ : 08 – 8 âm lịch
Mộ chôn : xã Mỹ Lộc
2. NGUYỄN VĂN TUẪN
 
Giỗ : 
Mộ chôn : 
  - 64 -
  
Ảnh bà Bạch Thị Nhẫn
 
Bà Bạch Thị Nhẫn là con gái út của ông Bạch Văn Nuôi và bà Huỳnh Thị
Thơm. Bà Bạch Thị Nhẫn kết hôn với ông Đặng Văn Út ở xã Mỹ Lộc, sinh
được hai người con là :
-  Thứ hai : Đặng Văn Chung (1957)
-  Thứ ba : Đặng Văn Xưa (1960)
Một thời gian sau, bà Bạch Thị Nhẫn chia tay với ông Đặng Văn Út. Bà
Bạch Thị Nhẫn có người chồng thứ hai là ông Nguyễn Văn Tuẫn ở Trà Vinh,
sinh được ba người con là :
-  Thứ tư : Thái Ngọc Ẩn (1964)
-  Thứ năm : Bạch Ngọc Vạn (1969)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Thủy Trang (1973)
    
7. BẠCH VĂN DẪN
(chết nhỏ)
      
  - 65 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
  
2. BẠCH VĂN HAI
(chết nhỏ)
   
3. BẠCH VĂN THIỀM
(1928 - 1975)
Giỗ : 16 – 3 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh
PHẠM THỊ TƢ
(1932)
     
             Ảnh ông Bạch Văn Thiềm                        Ảnh bà Phạm Thị Tư
 
Do con trai đầu lòng của ông Bạch Văn Thiền chết sau khi sinh nên ông
Bạch Văn Thiềm trở thành trưởng nam trong gia đình. Ông đi tu theo đạo Cao
Đài tại xã Phước Lâm huyện Cần Giuộc,
Ông Bạch Văn Thiềm cưới bà Phạm Thị Tư, cùng giữ nghiệp làm nông.
Ông bà sinh được 12 người con : 
-  Thứ hai : chết nhỏ
  - 66 -
-  Thứ ba : Bạch Thị Duyên (1952)
-  Thứ tư : Bạch Thị Trúc (1956)
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : chết nhỏ
-  Thứ bảy : chết nhỏ
-  Thứ tám : Bạch Ngọc Thanh (1960)
-  Thứ chín : Bạch Ngọc Bay (1963)
-  Thứ mười : Bạch Thị Thẳng (1967)
-  Thứ mười một : Bạch Thị Vìa (1968)
-  Thứ mười hai : Bạch Thị Cành (1972)
-  Thứ mười ba : Bạch Ngọc Tam (1974)
Ngày 25 – 4 – 1975, ông Bạch Văn Thiềm đưa vợ con tản cư tạm ở nhà
của ông Bạch Văn Lễ. Một trái bom rơi trúng ngay nhà, làm nhiều người bị
thương. Ông Bạch Văn Thiềm được đưa đi Sài Gòn chữa  trị và ông mất  tại
bệnh  viện. Họ  hàng  mang  thi  thể  của  ông  về  Cần  Giuộc ngay đêm giới
nghiêm.
Bà Phạm Thị Tư bị thương nặng, phải nằm bệnh viện hơn một tháng.
  
Mộ ông Bạch Văn Thiềm
  
  - 67 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
   
4. BẠCH VĂN THỬA
(1930 – 2001)
Giỗ : 21 – 4 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
                 
Mộ ông Bạch Văn Thửa
 
Ông Bạch Văn Thửa là con thứ tư của ông Bạch Văn Thiền và bà Nguyễn
Thị Ý. Ông đi tu theo đạo Cao Đài và không có vợ con. Ông thường vân du từ
cảnh chùa này đến cảnh chùa khác, cúng bái rồi lại đi. Ông mất ngày 21 – 4
âm lịch năm Tân Tỵ. Hiện nay, người cúng giỗ của ông là Bạch Ngọc Bay.
   
  - 68 -
                                      
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
  
5. BẠCH THỊ NỬA
(1932)
 
HUỲNH VĂN THIỀN
(1933)
   
Bà Bạch Thị Nửa là con gái đầu của ông Bạch Văn Thiền và bà Nguyễn
Thị Ý. Bà Bạch Thị Nửa kết hôn với ông Huỳnh Văn Thiền, có hai người con
:
-  Thứ hai : Huỳnh Thị Nhan (1952 – chết nhỏ)
-  Thứ ba : Huỳnh Văn Gần (1974)
   
6. BẠCH THỊ SÁU
(chết nhỏ)
    
7. BẠCH THỊ BẢY
(1935)
 
KIỀU PHÚ NGUYỆN
(1933)
 
Bà Bạch Thị Bảy là con thứ bảy của ông Bạch Văn Thiền và bà Nguyễn
Thị Ý. 
Bà Bạch Thị Bảy  kết  hôn  với  ông  Kiều  Phú  Nguyện.  Ông  bà sinh  sống
bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Kiều Văn Tiến (1956), có vợ Nguyễn Thị Thy Lan (1958) và
hai  con  là  Kiều  Thị  Trúc  Linh  (1987)  và  Kiều  Nguyễn  Minh  Kha
(1993)
  - 69 -
-  Thứ ba : Kiều Thị Mộng Thu (1958), có chồng tên là …Huề ở Thạnh
Hóa – Long An
-  Thứ tư : Kiều Kim Vui (1960), có chồng Nguyễn Văn On và bốn người
con 
-  Thứ năm : Kiều  Thúy  Hồng (1961),  có  chồng Bao Văn Hùng và một
con gái 
-  Thứ sáu : Kiều Văn Lang (1964), có vợ Hà Thị Nuôi và bốn người con
-  Thứ bảy : Kiều Văn Bí (1966), có vợ ở Thạnh Hóa và hai con gái
-  Thứ tám : Kiều Thị Kim Thoa (1968), có chồng Nguyễn Văn Thắm và
hai con trai
-  Thứ tám : Kiều Phú Chấm (1970), sống độc thân
-  Thứ chín :  Kiều Thị Thanh  Thúy (1972), có  chồng  Lâm  Minh  Tân  và
một con trai
-  Thứ mười : Kiều Thị Thanh Loan (1974), có chồng Đặng Văn Lộc và
hai người con
-  Thứ mười  một  :  Kiều  Quốc  Thuẩn (1976 – 2007),  có  vợ Nguyễn  Thị
Gấm và ba con gái 
-  Thứ mười hai : Kiều Thị Lệ Kim (1978), có chồng là Đào Quốc Nam
(1980) và bốn người con.
                  
  - 70 -
 
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
   
8. BẠCH VĂN TÁM
(1937 – 1996)
Giỗ : 03 – 11 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ NGÀN
(1936)
     
Mộ ông Bạch Văn Tám
 
Ông  Bạch Văn Tám  là con thứ  tám của  ông  Bạch Văn Thiền  và  bà
Nguyễn  Thị Ý. Ông  Bạch Văn Tám cưới  bà  Nguyễn  Thị Ngàn ở cùng  xã.
Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Ngọc Điệp (1957)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Ba (1962)
-  Thứ tư : Bạch Thị Ngọc Hà (1968)
-  Thứ năm : Bạch Ngọc Huyền Phong (1975)
  - 71 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
   
9. BẠCH VĂN CHÍNH
(1939 – 1992)
Giỗ : 02 – 12 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
NGUYỂN THỊ BẢY
(1929 – 2000)
Giỗ : 27 – 03 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
     
Mộ ông Bạch Văn Chính và mộ bà Nguyễn Thị Bảy
 
Ông  Bạch Văn Chính là con thứ chín  của ông Bạch Văn Thiền  và  bà
Nguyễn  Thị Ý. Do  hoàn  cảnh,  ông  Bạch Văn Chính  làm  giấy  tờ lấy  tên  là
Bạch Văn Thửa.
Ông  Bạch Văn Chính cưới  bà  Nguyễn  Thị Bảy.  Ông  bà  sinh  sống  bằng
nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Hoàng (1963)
  - 72 -
-  Thứ tư : Bạch Thị Kim Tuyết (1964)
-  Thứ năm : Bạch Thị Kim Nhung (1965)
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Chung (1966)
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Bích (1969)
-  Thứ tám : Bạch Thị Kim Ngân (1971)
    
10. BẠCH THỊ MƢỜI
(chết nhỏ)
    
11. BẠCH THỊ MỘT
(1941 -   )
Giỗ : 04 – 9 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Bà Bạch Thị Một là con thứ mười một của ông của ông Bạch Văn Thiền
và bà Nguyễn Thị Ý. Bà Bạch Thị Một chết lúc nhỏ.
              
  - 73 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
  
12. BẠCH THỊ NGỌC
(1946)
 
TRƢƠNG VĂN RẠNG
(1946)
  
Ảnh của bà Bạch Thị Ngọc
 
Bà  Bạch  Thị Ngọc là con thứ mười  hai  của ông Bạch Văn Thiền  và  bà
Nguyễn Thị Ý. Bà Bạch Thị Ngọc kết hôn với ông Trương Văn Rạng ở cùng
xã Phước Lâm. Ông bà sinh sống bằng nghề nông, sinh được 4 trai 2 gái là :
-  Thứ hai  : Trương Hoàng Phương (1972),  có  vợ là  Nguyễn  Thị Thanh
Nhàn và ba con là Trương Minh Dũng (1995), Trương Nhật  Giang
(1999), Trương Minh Nhật (2003) 
-  Thứ ba : Trương Hoàng Tâm (1973), có vợ là Nguyễn Thị Màu và ba
con là Trương Hoài Nam (1996), Trương Hoài Đông (2001), Trương
Thị Thanh Xuân (2004) 
-  Thứ tư : Trương Hoàng Vũ (1974) 
  - 74 -
-  Thứ năm : Trương Thị Thùy Trang (1976), có chồng là Nguyễn Hồng
Phương (1974) và ba con là Ngyễn  Thị Anh Thư (2002),  Nguyễn  Thị
Anh Thy (2005), Nguyễn Thị Thu Thảo (2008) 
-  Thứ sáu : Trương Thị Bích Hạnh (1970), có chồng là …Tuấn và ba con
là  Phan  Hoàng  Tuấn (1981), Phan Trương Công Mẫn  (2006),  Phan
Trương Công Trường (2011)
-  Thứ bảy : Trương Hoàng Thái (1980), có vợ là Nguyễn Thị Thụy Thi
(1984) và con là Trương Thị Hoàng Dung (2911)
   
13. BẠCH ……..
(chết nhỏ)
                         
  - 75 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
   
14. BẠCH NGỌC TỨ
(1948)
 
TRẦN THỊ PHÚ
(1954)
  
Ảnh ông Bạch Ngoc Tứ
 
Ông Bạch Ngọc Tứ là con thứ mười bốn của ông Bạch Văn Thiền và bà
Nguyễn Thị Ý. 
Năm 1966, ông Bạch Ngọc Tứ đi tu theo Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh
Đạo.
Năm 1971, ông Bạch  Ngọc  Tứ cưới  bà  Trần  Thị Phú ở xã  Tân  Tập và
sinh được hai người con là:
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Tuấn Anh (1974)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Tuấn Tú (1976)
Năm 1977, ông Bạch Ngọc Tứ ra làm việc tại Ủy ban xã Mỹ Lộc huyện
Cần Giuộc tỉnh Long An. Năm 1997, ông giữ chức vụ Chủ tịch xã Mỹ Lộc.
Năm 2004, ông nghỉ hưu.
  - 76 -
Hiện nay,  ông  là  trụ trì tại Thánh tịnh Bửu Quang Đàn,  còn  gọi là  chùa
Ông Đá ở ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc.
    
15. BẠCH VĂN ĐỰC
(chết nhỏ)
                              
  - 77 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIẾT
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
   
16. BẠCH NGỌC QUANG
(1953)
NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
(1959)
   
Ông Bạch Ngọc Quang là con trai út của ông ông Bạch Văn Thiền và bà
Nguyễn Thị Ý. Trước năm 1975, ông tìm cách trốn tránh, không đi lính cho
chính quyền Sài Gòn. Sau năm 1975, ông cưới bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ở
thị trấn Cần Giuộc và sinh sống bằng nghề nông.
Năm 1982, ông Bạch Ngọc Quang ra xã làm việc, giữ chức vụ Phó Ban
Nông nghiệp xã Phước Lâm. Hiện nay, ông làm việc tại Ban Mặt trận ấp và là
trưởng ấp Phước Hưng 2. 
Ông Bạch Ngọc Quang và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh sinh được 7 người
con :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Tuấn Hải (1979)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Thanh Vân (1981) 
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Tuấn Linh (1984)
-  Thứ năm : Bạch Nguyễn Phương Bình (1986)
-  Thứ sáu : Bạch Nguyễn Quỳnh Nga (1992)
-  Thứ bảy : Bạch Nguyễn Trần Chinh (1994)
          
  - 78 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN BIỆN
   
2. BẠCH THỊ TẦN
(1923 – 2009)
Giỗ : 26 – 6 âm lịch
Mộ chôn : xã Phước Hậu
VÕ VĂN ÖT
 
Giỗ : 07 – 01 âm lịch
Mộ chôn : xã Phước Hậu
 
Bà Bạch Thị Tần là trưởng nữ của ông Bạch Văn Biện và bà Nguyễn Thị
Tảo. Bà Bạch Thị Tần còn có tên thường gọi là Hai Phu. Bà Bạch Thị Tần kết
hôn với ông Võ Văn Út ở xã Phước Hậu huyện Cần Giuộc. Các con của ông
bà là :
-  Thứ hai : Võ Văn Ngọt
-  Thứ ba : Võ Thị Ngào
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : chết nhỏ
-  Thứ sáu : Võ Văn Mặn
-  Thứ bảy : Võ Thị Lạt
-  Thứ tám : chết nhỏ
-  Thứ chín : chết nhỏ
-  Thứ mười : Võ Thị Em
-  Thứ mười một : Võ Văn Ngoan
-  Thứ mười hai : Võ Văn Ngoãn
-  Thứ mười ba : Võ Văn Tảng
       
  - 79 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN BIỆN
  
3. BẠCH THỊ PHỤ
(1925 –    ?   )
Giỗ : 17 – 3 âm lịch
Mộ chôn : xã Mỹ Lộc
PHẠM VĂN CHẨN
 
Giỗ : 
Mộ chôn : xã Mỹ Lộc
Bà Bạch Thị Phụ là con thứ ba của ông Bạch Văn Biện và bà Nguyễn Thị
Tảo. Bà Bạch Thị Phụ còn có tên thường gọi là Ba Thê. Bà Bạch Thị Phụ kết
hôn với ông Nguyễn Văn Chẩn, có các con là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Phạm Thị Anh
-  Thứ tư : Phạm Văn Thuận
-  Thứ năm : Phạm Văn Ưng
-  Thứ sáu : Phạm Thị Em
-  Thứ bảy : Phạm Thị Hoa
-  Thứ tám : Phạm Văn Bì
-  Thứ chín : chết nhỏ
-  Thứ mười : chết nhỏ
-  Thứ mười một : Phạm Văn Trả
-  Thứ mười hai : Phạm Thị Loan
-  Thứ mười ba : Phạm Văn Về
  
4. BẠCH VĂN TAM
(chết nhỏ)
  
5. BẠCH VĂN ĐẲNG
(chết nhỏ)
 
  - 80 -
 
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN BIỆN
     
6. BẠCH VĂN TRƢƠNG
(1938)
 
1. NGUYỄN THỊ ĐÂU
(1939)
2. PHAN THỊ BẢY
    
           Ảnh ông Bạch Văn Trương                  Ảnh bà Nguyễn Thị Đâu
 
Ông  Bạch Văn Trương là con trai út của  ông  Bạch Văn Biện  và  bà
Nguyễn Thị Tảo. Sau khi được sinh ra thì mẹ ông là bà Nguyễn Thị Tảo qua
đời. Vì vậy, bà nội của ông Bạch Văn Trương là bà Nguyễn Thị Dậm đã đến
nhà ông Bạch Văn Biện nuôi nấng cháu Bạch Văn Trương. 
Ông Bạch Văn Trương cưới người vợ thứ nhất là bà Nguyễn Thị Đâu và
có các con là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Quởn
  - 81 -
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Hải
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Ngon
-  Thứ năm : Bạch Thị Đẹp
-  Thứ sáu : Bạch Hồng Nhạn
Ông  Bạch Văn Trương có người  vợ  thứ  hai  là  bà Phan  Thị  Bảy ở
TPHCM.  Các con của ông Bạch Văn Trương và bà Phan Thị Bảy là :
-  Bạch Kim Phượng
-  Bạch Thị Kim Hoa
-  Bạch Thị Kim Hồng
-  Bạch Ngọc Trí
                           
  - 82 -
   
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
  
2. BẠCH THỊ HAI
(chết nhỏ)
   
3. BẠCH VĂN BA
(1927 – 1966)
Giỗ : 16- 2 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ BIỂU
(1930 – 2013)
Giỗ : 17- 3 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Ba
 
Ông Bạch Văn Ba là trưởng nam của ông Bạch Văn Ngô và bà Đặng Thị
Chờ. Ông Bạch Văn Ba cưới bà Nguyễn Thị Biểu, có các con là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
  - 83 -
-  Thứ ba : Bạch Thị Anh
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : Bạch Thị Em
-  Thứ sáu : Bạch Văn Thàng
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Thỏ
                                                                                                     
Ảnh bà Nguyễn Thị Biểu
               
  - 84 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
    
4. BẠCH VĂN TỪ
(1930)
 
HỒ THỊ LÃNH
(1933 – 1957) 
Giỗ : 29 – 8 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Kế - Phước Lâm
PHẠM THỊ ĐIỂM
 
Giỗ : 28 – 9 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
 
Ông Bạch Văn Từ là con thứ tư của ông Bạch Văn Ngô và bà Đặng Thị
Chờ.  Ông  Bạch Văn Từ cưới  bà  Hồ Thị Lãnh ỏ cùng  xã. Ông  bà  sinh  sống
bằng nghề nông. Ông Bạch Văn Từ và bà Hồ Thị Lãnh có hai người con trai
là : 
-  Thứ hai : Bạch Văn Thuận
-  Thứ ba : Bạch Văn Thàng
Sau khi sanh người con trai út được 4 tháng thì bà Hồ Thị Lãnh qua đời.
Ông Bạch Văn Từ tục huyền với bà Phạm Thị Điểm ở xã Mỹ Lộc. Bà Phạm
Thị Điểm là người phu nữ đảm đang và nhân hậu, bà thương yêu và chăm sóc
con  chồng như con đẻ. Trước  1975,  bà Phạm  Thị Điểm  vừa  buôn  bán  vừa
tham gia cách mạng. Sau 1975, bà Phạm Thị Điểm là Chủ tịch xã Phước Lâm.
Ông Bạch Văn Từ  và bà Phạm Thị Điểm có ba người con gái là :
-  Thứ tư : Bạch Thị Kim Loan
-  Thứ năm : Bạch Thị Kim Cúc
-  Thứ sáu : Bạch Thị Ngọc Hoa
     
  - 85 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
   
5. BẠCH VĂN NĂM
(1933 – 2003)
Giỗ : 22 – 1 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
TRẦN THỊ NĂM
(1934)
  
Mộ ông Bạch Văn Năm
 
Ông Bạch Văn Năm là con thứ năm của ông Bạch Văn Ngô và bà Đặng
Thị Chờ. Ông Bạch Văn Năm cưới bà Trần Thị Năm, có các con là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : chết nhỏ
-  Thứ tư : Bạch Văn Nghi
-  Thứ năm : Bạch Thị Năm
-  Thứ sáu : Bạch Văn Sáu
  - 86 -
-  Thứ bảy : Bạch Văn Bảy
-  Thứ tám : chết nhỏ
-  Thứ chín : Bạch Văn Chín 
-  Thứ mười : Bạch Thị Mười
-  Thứ mười một : Bạch Văn Một                                                  
   
Ảnh bà Trần Thị Năm
                  
  - 87 -
 
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
   
6. BẠCH THỊ SÁNH
(1933)
 
HUỲNH VĂN NGỮ
(1932)
   
Ảnh bà Bạch Thị Sánh
 
Bà Bạch Thị Sánh là con thứ sáu của ông Bạch Văn Ngô và bà Đặng Thị
Chờ. Bà Bạch Thị Sánh kết hôn với ông Huỳnh Văn Ngữ ở cùng xã. Ông bà
sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Huỳnh Thị Em (1953)
-  Thứ ba : Huỳnh Thị Anh (1957)
-  Thứ tư : Huỳnh Thị Định (chết nhỏ)
-  Thứ năm : Huỳnh Văn Điệp (1959)
-  Thứ sáu : Huỳnh Văn Đặng (1961)
-  Thứ bảy : Huỳnh Văn Được (1962)
-  Thứ tám : Huỳnh Văn Nghệ (1965)
-  Thứ chín : Huỳnh Văn Nghiệp (1967)
  - 88 -
-  Thứ mười : Huỳnh Thị Tuyết (1968)
-  Thứ mười một : Huỳnh Thị Nhung (1970) 
-  Thứ mười hai : Huỳnh Thị Thủy (1972)
-  Thứ mười ba : Huỳnh Thị Yên (1974)
-  Thứ mười bốn : Huỳnh Ngọc Long (1976)
                                
  - 89 -
 
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
   
7. BẠCH VĂN SƠN
(1938 – 1992)
Giỗ : 09 – 9 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
ĐOÀN THỊ ÚT
(1931)
  
Mộ ông Bạch Văn Sơn
 
Ông Bạch Văn Sơn là con thứ bảy của ông Bạch Văn Ngô và bà Đặng Thị
Chờ. Ông Bạch Văn Sơn cưới bà Đoàn Thị Út ở xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Bạch Kim Phụng (1958)
-  Thứ tư : Bạch Kim Lan (1960)
-  Thứ năm : Bạch Văn Minh (1962)
-  Thứ sáu : Bạch Kim Hoàng (1965)
  - 90 -
Ông bà buôn bán ở Chợ Lớn, sau khi sinh người con út thì về quê trồng
trọt.
  
Ảnh bà Đoàn Thị Út
                       
  - 91 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
   
8. BẠCH THỊ TÁM
(1940)
 
PHẠM VĂN MAU
(1935)
 
Bà Bạch Thị Tám là con thứ tám của ông Bạch Văn Ngô và bà Đặng Thị
Chờ. Bà Bạch Thị Tám kết hôn với ông Phạm Văn Mau ở xã Phước Hậu.Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Phạm Văn Lớn
-  Thứ ba : Phạm Văn Lên
-  Thứ tư : Phạm Văn Tuấn
-  Thứ năm : Phạm Văn Toàn
-  Thứ sáu : Phạm Văn Thanh
-  Thứ bảy : Phạm Ngọc Châu
-  Thứ tám : Phạm Thành Lâm
-  Thứ chín : Phạm Thị Huệ
             
  - 92 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
   
2. BẠCH VĂN CHƠI
(chết nhỏ)
  
3. BẠCH ….
(chết nhỏ)
  
4. BẠCH ….
(chết nhỏ)
  
5. BẠCH VĂN THẤY
(1930)
 
NGUYỄN THỊ DẬU
(1929)
  
Ảnh ông Bạch Văn Thấy
  - 93 -
 
Ông  Bạch Văn Thấy là con  thứ năm của  ông Bạch Văn Ngượt và  bà
Nguyễn Thị Kiếm. Ông Bạch Văn Thấy còn được goi là ông Năm Đáng, ông
làm thợ mộc. Ông Bạch Văn Thấy cưới bà Nguyễn Thị Dậu ở xã Phước Hậu
huyện Cần Giuộc. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Tuấn (1948)
-  Thứ ba : Bạch Văn Sang (1950 – 1975)
-  Thứ tư : Bạch Văn Tường (1950)
-  Thứ năm : Bạch Văn Huấn (1952)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Cước (1955)
-  Thứ bảy : Bạch Văn Toản (1957)
-  Thứ tám : Bạch Thị Yến (1960)
-  Thứ chín : Bạch Thị Trúc (1963)
-  Thứ mười : Bạch Văn Nhân (1965)
-  Thứ mười một : Bạch Văn Luân (1965)
-  Thứ mười hai : Bạch Văn Khuyến (1967)
-  Thứ mười ba : Bạch Thị Phượng (1973)
   
Mộ bà Nguyễn Thị Dậu
  
  - 94 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
   
6. BẠCH VĂN ĐẦY
(1934)
 
LÊ THỊ CHẦM
(1932)
 
Ông  Bạch Văn Đầy là con  thứ  sáu của  ông  Bạch Văn Ngượt  và  bà
Nguyễn  Thị Kiếm.  Ông  Bạch Văn Đầy còn có tên thường  gọi  là  Sáu  Khu.
Năm 1952, ông Bạch Văn Đầy lên Sài Gòn học trường Bá Nghệ, sau đó làm
trưởng xưởng cơ khí của  bệnh  viện  Grall (nay  là  bệnh  viện Nhi Đồng  2 -
TPHCM). Ông Bạch Văn Đầy cưới bà Lê Thị Chầm ở xã Mỹ Lộc. Bà Lê Thị
Chầm lo việc nội trợ trong nhà.
Các con của ông bả là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Hùng (1955)
-  Thứ ba : Bạch Văn Cường (1958)
-  Thứ tư : Bạch Văn Toàn (1960)
-  Thứ năm : Bạch Kim Truyền (1962)
-  Thứ sáu : Bạch Kim Tuyền (1965)
-  Thứ bảy : Bạch Kim Duyên (1966)
-  Thứ tám : Bạch Văn Định (1968)
   
7. BẠCH THỊ VUNG
(chết nhỏ)
  
8. BẠCH THỊ ÁNH
(chết nhỏ)
 
  - 95 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
   
9. BẠCH THỊ VÀNG
(1942)
ĐẶNG TUẤN KHANH
(1942)
 
Bà  Bạch  Thị  Vàng là con  thứ  chín  của  ông  Bạch Văn Ngượt  và  bà
Nguyễn Thị Kiếm. Bà Bạch Thị Vàng kết hôn với ông Đặng Tuấn Khanh ở
Bình Dương. Trước 1975, ông Đặng Tuấn Khanh là đại úy quân y. Bà Bạch
Thị Vàng là giáo viên dạy trường Nông Lâm Súc Bình Dương, hiện đã nghỉ
hưu. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Đặng Phương Khoa (1970)
-  Thứ ba : Đặng Tuấn Khải (1973)
   
10. BẠCH VĂN ĐẠT
(1946)
NGUYỄN THỊ DIỆU LÝ
 
Ông  Bạch Văn Đạt là con  thứ mười của  ông Bạch Văn Ngượt  và  bà
Nguyễn  Thị Kiếm.  Ông  Bạch Văn Đạt đi sang Thái Lan và kết  hôn  với  bà
Nguyễn Thị Diệu Lý, sau đó cùng định cư ở Mỹ. Ông bà đều là dược sĩ. Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Quang Vinh (1988)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Vân (1991)
Ông Bạch Văn Đạt tuy định cư ở nước ngoài nhưng vẫn quan tâm và góp
tiền xây dựng lại mộ bia của dòng họ ở ấp Phước Hưng 2.
    
  - 96 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
   
11. BẠCH VĂN CAM
(1949)
TRỊNH THỊ HẠNH
(1953)
 
Ông Bạch Văn Cam là con thứ mười một của ông Bạch Văn Ngượt và bà
Nguyễn  Thị Kiếm.  Ông  Bạch Văn Cam kết  hôn  với  bà  Trịnh  Thị Hạnh ở
Long  Xuyên.  Ông  Bạch Văn Cam là bác sĩ chuyên về Nội  Nhi ở bệnh  viện
Nhi Đồng 1 – TPHCM, nay đã nghỉ hưu. Bà Trịnh Thị Hạnh lo việc nội trợ
trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thiên Phương (1978)
-  Thứ ba : Bạch Thị Thiên Kim (1982)
-  Thứ ba : Bạch Thị Phương Thảo (1990)
    
12. BẠCH VĂN BỒNG
(chết nhỏ)
           
  - 97 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỆT
   
2. BẠCH VĂN NGHIÊM
(1932 – 1948)
Giỗ : 05 – 3 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Nghiêm
 
Ông Bạch Văn Nghiêm là con trai đầu lòng của ông Bạch Văn Thiệt và bà
Nguyễn Thị Sỏi. Ông Bạch Văn Nghiêm bị bệnh, chết trẻ, năm 16 tuổi.
      
  - 98 -
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỆT
  
3. BẠCH THỊ KHÉO
(1938 –   ?  )
Giỗ : 10 – 01 âm lịch
Mộ chôn : xã Phước Hậu
NGUYỄN VĂN NHI
 
Giỗ : 
Mộ chôn : xã Phước Hậu
 
Bà Bạch Thị Khéo là con gái đầu của ông Bạch Văn Thiệt và bà Nguyễn
Thị Sỏi. Bà  Bạch  Thị Khéo kết  hôn  với  ông Nguyễn Văn Nhi ở xã Phước
Hậu. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Văn Hai
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Ngọc Thanh
-  Thứ tư : Nguyễn Văn Dề
  
4. BẠCH THỊ TƢ
(1940)
NGUYỄN VĂN NĂM
(1935 – 2011)
Giỗ : 28 – 12 âm lịch
Mộ chôn : Phước Hưng
 
Ảnh bà Bạch Thị Tư
  - 99 -
 
Bà Bạch Thị Tư là con gái út của ông Bạch Văn Thiệt và bà Nguyễn Thị
Sỏi. Do con trai duy nhất là Bạch Văn Nghiêm chết trẻ, ông Bạch Văn Thiệt
đã để lại căn nhà thờ cho bà Bạch Thị Tư. Bà Bạch Thị Tư kết hôn với ông
Nguyễn Văn Năm ở cùng xã. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Ngọc Phụng (1957 – 2011), có chồng là Nguyễn
Quang Dũng (1958) và ba con  là  Nguyễn  Thị  Hồng  Hoa  (1979),
Nguyễn Thị Hồng Vân (1982), Nguyễn Minh Hùng (1986) 
-  Thứ ba : Nguyễn Hữu Phước (1961), có vợ là Nguyễn Thị Nhi (1963)
và  ba  con  là  Nguyễn  Hữu  Trung  (1983),  Nguyễn  Hữu Hoàng Sơn
(1987), Nguyễn Hữu Hoàng Vinh (1992)
-  Thứ tư : Nguyễn Hữu Tài (1966), có vợ là Lê Thị Ngọc Lan (1971) và
hai con là Nguyễn Hữu Danh (1989), Nguyễn Hữu Hận (1992)
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Ngà (1968), có chồng là Huỳnh Văn Tường và
hai con là Phúc và Đạt.
-  Thứ sáu : Nguyễn Thị Ngọc Mai (1970), có chồng là Nguyễn Phú Hữu
và hai con lả Nguyễn Phú Tân, Nguyễn Phú Can 
-  Thứ bảy : Nguyễn Hữu Hậu (1972), có vợ là Võ Thị Lan và một con là
Nguyễn Thanh Phong (2006)
-  Thứ tám : Nguyễn Thị Nghĩa (1976), có chồng là Huỳnh Phú Cư và hai
con
-  Thứ chín  :  Nguyễn  Thị Hồng  (1979),  có  chồng và đã ly dị,  sinh  một
người con gái là Huỳnh Thị Trương An
-   Thứ mười : Nguyễn Thị Mộng Thu (1983), có chồng là … Xài (Mười)
và hai người con
 
Mộ ông Nguyễn Văn Năm
  - 100
-
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THẬN
    
2. BẠCH NGỌC MAI
(1937 – 2003)
Giỗ : 21 – 2 âm lịch
Mộ chôn : xã Thuận Thành – Cần Giuộc
VÕ THỊ SÁU
PHẠM THỊ NĂNG
  
Ông  Bạch  Ngọc  Mai là  trưởng  nam của  ông  Bạch Văn Thận  và  bà
Nguyễn Thị Hay. Ông Bạch Ngọc Mai còn có tên gọi là Bé. Ông tu theo đạo
Cao Đài và làm nghề thợ hồ. 
Ông Bạch Ngọc Mai kết hôn với bà Võ Thị Sáu ở xã Long Trạch và đã ly
dị. Ông bà có một người con trai lấy họ mẹ là Võ Văn Chúc (1959)
Ông Bạch Ngọc Mai kết hôn với người vợ thứ hai là bà Phạm Thị Năng ở
xã Thuận Thành. Bà Phạm Thị Năng kinh doanh buôn bán, sinh được các con
là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Hải (1974)
-  Thứ ba : Bạch Thị Bế (1976)
-  Thứ tư : Bạch Thị Đính (1978)
-  Thứ năm : Bạch Ngọc Chánh (1981)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Tâm (1986)
         
  - 101
-
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THẬN
       
3. BẠCH NGỌC RÃNH
(1940)
 
1. PHẠM THỊ HỢI
(1942)
2. HỒ THỊ BẠCH
(1939)
3. NGUYỄN THỊ YẾN
(1962)
 
Ông Bạch Ngọc Rãnh là thứ nam của ông Bạch Văn Thận và bà Nguyễn
Thị Hay. Ông  Bạch Ngọc  Rãnh  làm  nghề thợ hồ. Ông Bạch  Ngọc  Rãnh kết
hôn với bà Phạm Thị Hợi ở xã Mỹ Lộc. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Kim Thanh (1960)
-  Thứ ba : Bạch Tuấn Kiệt (1964)
-  Thứ tư : Bạch Sang Ngọc (1972)
-  Thứ năm : Bạch Thị Kim Ngà (1975)
Ông Bạch Ngọc Rãnh có người vợ thứ hai là bà Hồ Thị Bạch và hai người
con là :
-  Bạch Phú Mỹ (chết nhỏ)
-  Bạch Ngọc Phượng (1976)
Ông Bạch Ngọc Rãnh có người vợ thứ ba là bà Nguyễn Thị Yến và không
có con.
      
  - 102
-
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THẬN
   
4. BẠCH THỊ GƢƠNG
(1943)
 
NGUYỄN VĂN PHI
 
Giỗ : 25 – 5 âm lịch
Mộ chôn : huyện Đức Hòa
 
Bà Bạch Thị Gương là trưởng nữ của ông Bạch Văn Thận và bà Nguyễn
Thị Hay.  Bà  Bạch  Thị Gương sinh sống  bằng  nghề nông,  kết  hôn  với  ông
Nguyễn Văn Phi ở xã Long Khê huyện Cần Đước. Ông Nguyễn Văn Phi tham
gia cách mạng, là liệt sĩ hy sinh năm 1966 tại huyện Đức Hòa.
Ông bà có hai con gái là :
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Bạch Tuyết (còn gọi là Mẫu – 1961), có chồng là
Lê Văn Hải (1963) và các con là Huỳnh Hữu Phước (con riêng của bà
Tuyết – 1982), Lê Minh Hiếu (1992), Lê Minh Hùng (1994)
-  Thứ ba  : Nguyễn  Thị Thu  Hà (1965),  có  chồng  là  Nguyễn Văn Hiếu
(1967)  và  các  con  là  Nguyễn  Thị Thu  Thảo  (1989),  Nguyễn  Thanh
Tùng (1992), Nguyễn Thanh Minh (1994)
    
5. BẠCH THỊ LÙN
(chết nhỏ)
       
  - 103
-
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THẬN
     
6. BẠCH NGỌC HÒA
(1947 – 1985)
Giỗ : 03 – 10 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
1. NGUYỄN NGỌC SƢƠNG
(1947)
2. NGUYỄN THỊ HUỆ
(1956)
3. BÀ PHẠM THỊ LÒNG
(1941)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Hòa là con  thứ  sáu  của  ông  Bạch Văn Thận  và  bà
Nguyễn  Thị Hay.  Ông  Bạch  Ngọc  Hòa là  thợ hồ.  Ông  Bạch  Ngọc  Hòa kết
hôn với người vợ thứ nhất là bà Nguyễn Ngọc Sương ở xã Đông Thạnh huyện
Cần Giuộc, có ba người con là:
-  Bạch Thanh Bĩnh (1968)
-  Bạch Thị Thu Thủy (1974)
-  Bạch Thanh Chiến (1980)
Ông Bạch Ngọc Hòa có người vợ thứ hai là bà Nguyễn Thị Huệ và một
con gái là :
-  Bạch Thị Lệ Hoa (1974)
Ông Bạch Ngọc Hòa có người vợ thứ ba là bà Phạm Thị Lòng và năm con
gái là :
-  Bạch Thị Cẩm Thúy
-  Bạch Thị Cẩm Nhung
-  Bạch Thị Cẩm Vân
-  Bạch Thị Cẩm Phượng
-  Bạch Thị Ngọc Giàu
 
  - 104
-
    
Mộ ông Bạch Ngọc Hòa
   
7. BẠCH NGỌC THÀNH
(1950 – 1996)
Giỗ : 19 – 12 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
DƢƠNG THỊ KIM EM
(1951)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Thành là con  thứ bảy của  ông Bạch Văn Thận  và  bà
Nguyễn Thị Hay. Ông Bạch Ngọc Thành còn có tên gọi là Thật. Ông cưới bà
Dương Thị Kim  Em ở xã  Long  Cang huyện  Cần Đước.  Ông  Bạch  Ngọc
Thành là thợ hồ, bà Dương Thị Kim Em làm nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Kim Cúc (1969)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Sơn (1971)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Trung (1974)
-  Thứ năm : Bạch Thị Đẹp (1976)
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Tiền (1979)
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Hiệp (1981)
-  Thứ tám : Bạch Thị Ngọc Lợi (1983)
  - 105
-
  
Mộ ông Bạch Ngọc Thành
    
8. BẠCH THỊ THƢƠNG
(1953 – 2000)
Giỗ : 15 – 12 âm lịch
Mộ chôn : huyện Thủ Thừa
HUỲNH VĂN SÂM
(1954)
  
Bà  Bạch  Thị Thương là con thứ tám của ông Bạch Văn Thận  và  bà
Nguyễn  Thị Hay. Bà  Bạch  Thị Thương kết  hôn  với  ông Huỳnh Văn Sâm ở
huyện  Thủ Thừa.  Ông Huỳnh Văn Sâm sinh  sống bằng  nghề nông, bà  Bạch
Thị Thương buôn bán, có các con là :
-  Thứ hai : Huỳnh Văn Phụng (1973), có vợ là Lê Thị Phượng (1974)
-  Thứ ba : Huỳnh Tấn Lực (1978)
-  Thứ tư : Huỳnh Thị Hằng (1983), có chồng là Cao Thanh Vũ (1980) và
ba  con  gái  là  :  Cao  Thị  Quỳnh  Ngọc  (2001),  Cao  Thị  Quỳnh  Nga
(2003), Cao Thị Quỳnh Hương (2007)
-  Thứ năm : Huỳnh Văn Liêm (1987)
   
  - 106
-
  
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THẬN
     
9. BẠCH NGỌC HẾT
(1956)
 
1. TRẦN THỊ KIM PHƢỢNG
(1957 – 2008)
Giỗ : 28 – 11 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
2. ĐOÀN THỊ PHƢƠNG
(1965)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Hết là con  thứ  chín của  ông  Bạch Văn Thận  và  bà
Nguyễn  Thị Hay.  Ông  Bạch  Ngọc Hết cưới  bà Trần  Thị Kim Phượng ở xã
Tân Trạch huyện Cần Đước. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của
ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Tiến (1982)
-  Thứ  ba  :  Bạch Thị  Thu Hương
(1985)
-  Thứ  tư  :  Bạch  Ngọc  Trần  Lý
(1987)
Bà  Trần  Thị  Kim  Phượng  mất
sớm, ông Bạch Ngọc Hết tục huyền với
bà Đoàn Thị  Phương,  nhà  ở  quận  8
TPHCM.
        
                                                               Mộ bà Trần Thi Kim Phượng
  - 107
-
   
ĐỜI VI
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN YÊN
CON ÔNG BẠCH VĂN THẬN
   
10. BẠCH THỊ MƢỜI
(1971)
 
PHẠM VĂN LƢỢM
(1970)
  
Bà  Bạch  Thị  Mười  là  con  thứ  mười  của  ông  Bạch Văn Thận  và  bà
Nguyễn Thị Hay. Bà Bạch Thị Mười kết hôn với ông Phạm Văn Lượm ở ấp
Phước Thuận xã Phước Lâm. Ông Phạm Văn Lượm là giáo viên trường tiểu
học Phước Thuận, bà Bạch Thị Mười lo việc nội trợ và trồng trọt. Các con của
ông bà là :
-  Thứ hai : Phạm Thị Kim Lộc (1978)
-  Thứ ba : Phạm Thị Thanh Tâm (1981)
-  Thứ tư : Phạm Thị Hương Sen (1982)
-  Thứ năm : Phạm Thị Ngọc Lý (1987)
-  Thứ sáu : Phạm Thị Bạch Lê (1990)
    
11. BẠCH THỊ LỆ HỒNG
(1962)
 
PHẠM NGỌC THANH
(1962)
  
Bà Bạch Thị Lệ Hồng là con thứ mười một của ông Bạch Văn Thận và bà
Nguyễn Thị Hay. Bà Bạch Thị Lệ Hồng kết hôn với ông Phạm Ngọc Thanh ở
xã Long Trạch huyện Cần Đước. Ông Phạm Ngọc Thanh là thợ hồ, bà Bạch
Thị Lệ Hồng lo việc nội trợ và trồng trọt. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Phạm Thị Ngọc Hiền (1989), có chồng là Phạm Minh Mẫn
-  Thứ ba : Phạm Thị Duyên (1998)
  - 108
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN LỄ
CON ÔNG BẠCH NGỌC CẦM
   
2. BẠCH ….
(chết nhỏ)
   
3. BẠCH NGỌC VẠN
(1941 - 1957)
Giỗ : 10 – 11 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh –  Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Ngọc Vạn
 
Ông Bạch Ngọc Vạn là con thứ ba của ông Bạch Ngọc Cầm và bà Phạm
Thị Định. Ông Bạch Ngọc Vạn chết trẻ, lúc 16 tuổi.
    
  - 109
-
   
4. BẠCH THỊ NGỜI
(1943 - 1949)
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
Mộ bà Bạch Thị Ngời
 
Bà Bạch Thị Ngời là con thứ tư của ông Bạch Ngọc Cầm và bà Phạm Thị
Định. Bà Bạch Thị Ngời chết lúc 6 tuổi.
    
5. BẠCH ….
(chết nhỏ)
     
  - 110
-
   
6. BẠCH NGỌC THUẬN
(1947)
NGUYỄN THỊ BÁU
(1949)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Thuận  là  con  thứ sáu  của  ông  Bạch  Ngọc  Cầm  và  bà
Phạm  Thị Định. Ông  Bạch  Ngọc  Thuận viết rất chữ đẹp, học giỏi nhưng cố
tình rớt Tú Tài 1 để khỏi bị động viên vào trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức.
Ông  Bạch  Ngọc  Thuận kết hôn  với bà  Nguyễn  Thị Báu ở cùng xã.  Ông
Bạch Ngọc Thuận làm tài xế, bà Nguyễn Thị Báu làm nội trợ trong nhà. Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Quang Thắng (1971)
-  Thứ ba : Bạch Thị Lệ Thi (1972)
-  Thứ tư : Bạch Thị Ngọc Thủy (1973)
-  Thứ năm : Bạch Quốc Thái (1975)
-  Thứ sáu : Bạch Thị Ngọc Thu (1981)
-  Thứ bảy : Bạch Phú Thạnh (1985) 
   
7. BẠCH NGỌC THÀNG
(1948 – 2011)
Giỗ : 16 – 8 âm lịch
Mộ chôn : hỏa táng
TRẦN THỊ ĐẸP
(1950)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Thàng  là  con  thứ bảy của  ông  Bạch  Ngọc  Cầm  và  bà
Phạm Thị Định. Ông Bạch Ngọc Thàng kết hôn với bà Trần Thị Đẹp ở huyện
Đức Hòa – Long An. Ông Bạch Ngọc Thàng lái xe chạy tuyến Liên tỉnh Miền
Tây,  bà  Trần  Thị Đẹp  làm  nội  trợ trong  nhà. Sau năm 1975, ông đổi  tên  là
Bạch Ngọc Thắng, thường được gọi là tài xế Thắng. 
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Tuyến (1975)
-  Thứ ba : Bạch Thị Ngọc Diễm (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Thị Ngọc Tuyền (1982)
-  Thứ tư : Bạch Thị Thùy Dương (1989)
  - 111
-
    
8. BẠCH THỊ NHÀN
(1953)
ĐINH VĂN XỘN
(1951)
 
Bà Bạch Thị Nhàn là con thứ tám của ông Bạch Ngọc Cầm và bà Phạm
Thị Định. Bà Bạch Thị Nhàn kết hôn với ông Đinh Văn Xộn ở thị xã Dĩ An
tỉnh Bình Dương. Bà Bạch Thị Nhàn buôn bán tạp hóa, ông Đinh Văn Xộn là
tài xế xe lam. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Đinh Thị Bạch Xuân (1975)
-  Thứ ba : Đinh Bạch Thanh Nhã (1982)
-  Thứ tư : Đinh Bạch Ngọc Nhân (1984)
-  Thứ năm : Đinh Xuân Bình (1988)
    
9. BẠCH NGỌC HÀ
(1957)
 
PHẠM THỊ HAI
(1953)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Hà  là  con  trai  út  của  ông  Bạch  Ngọc  Cầm  và  bà  Phạm
Thị Định. Ông  Bạch  Ngọc  Hà kết  hôn  với bà  Phạm  Thị Hai ở cùng  xã.  Bà
Phạm Thị Hai buôn bán, ông Bạch Ngọc Hà làm tài xế. Các con của ông bà
là:
-  Thứ hai : Bạch Thị Thanh Vân (1978)
-  Thứ ba : Bạch Phạm Duy Phương (1982) 
    
  - 112
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN LỄ
CON ÔNG BẠCH VĂN CÕ
   
2. BẠCH NGỌC LIẾU
(1951 – 1955)
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Ngoc Liếu
 
Ông  Bạch  Ngọc  Liếu là trưởng  nam  của  ông  Bạch Văn Cò và bà Châu
Thị Diện. Ông Bạch Ngọc Liếu chết lúc 4 tuổi.
    
  - 113
-
   
3. BẠCH NGỌC HÒ
(1953)
NGUYỄN VĂN BẠCH
(1951)
 
Bà Bạch Ngọc  Hò là trưởng  nữ của  ông Bạch Văn Cò  và  bà  Châu  Thị
Diện. Bà Bạch Ngọc Hò kết hôn với ông Nguyễn Văn Bạch ở xã Tân Trạch
huyện Cần Đước. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn  Ngọc  Ánh (1973),  có chồng là Trương Minh Trung
và con gái là Trương Quỳnh Lam (2007)
-  Thứ ba  : Nguyễn  Thị Ngọc  Nhung (1978),  có  chồng là Nghiêm Đăng
Hà và các con là Nghiêm Mai Khôi (2008), Nghiêm Đăng Khoa (2012)
-  Thứ tư : Nguyễn Minh Trí (1980), có vợ là Võ Thị Ngoc Dung (1980)
và con gái là Nguyễn Bảo Hân (2012)
   
4. BẠCH NGỌC XỪ
(1955)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Xừ là  thứ nam của  ông Bạch Văn Cò và bà Châu Thị
Diện. Ông Bạch Ngọc Xừ có tật về mắt và sống độc thân.
   
5. BẠCH NGỌC SỰ
(1957)
PHAN THỊ TỐ LOAN
(1960)
 
Ông Bạch Ngọc Sự là con thứ năm của ông Bạch Văn Cò và bà Châu Thị
Diện. Ông Bạch Ngọc Sự kết hôn với bà Phan Thị Tố Loan ở cùng xã. Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Trang (1980)
-  Thứ ba : Bạch Thị Mỹ Tân (1983)
-  Thứ tư : Bạch Thị Thu Cúc (1985)
  - 114
-
   
6. BẠCH VĂN CỐNG
(1960)
LIÊU THỊ LAN
(1964)
 
Ông Bạch Văn Cống là con thứ sáu của ông Bạch Văn Cò và bà Châu Thị
Diện.  Ông  Bạch Văn Cống  kết  hôn  với  bà  Liêu  Thị Lan.  Bà  Liêu  Thị Lan
buôn bán, ông Bạch Văn Cống là tài xế. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Quỳnh (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Thanh Tú (1988)
-  Thứ tư : Bạch Hùng Cường (1989)
  
7. BẠCH NGỌC XẾ
(1962)
  
Ông Bạch Ngọc Xế là con thứ bảy của ông Bạch Văn Cò và bà Châu Thị
Diện. Ông Bạch Ngọc Xế làm phụ xe và sống độc thân.
   
8. BẠCH NGỌC XỆ
(1965)
NGUYỄN VĂN MINH
(1959)
 
Bà Bạch Ngọc Xệ là con thứ tám của ông Bạch Văn Cò và bà Châu Thị
Diện. Bà  Bạch  Ngọc  Xệ kết  hôn  với ông  Nguyễn Văn Minh ở Gò  Vấp. Bà
Bạch  Ngọc  Xệ làm  việc  tại xưởng  dệt,  ông  Nguyễn Văn Minh làm việc  tại
công ty cổ phần vận tải Mai Linh. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Ngọc Giàu
-  Thứ ba : Nguyễn Thanh Tuấn
 
  - 115
-
     
9. BẠCH NGỌC MAI
(1967 – 1968)
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh – Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Ngọc Mai
Ông  Bạch  Ngọc  Mai  là  con  thứ chin của  ông  Bạch Văn Cò và bà Châu
Thị Diện. Ông Bạch Ngọc Mai chết lúc nhỏ.
      
  - 116
-
    
10. BẠCH THỊ HẰNG
(1971)
 
PHAN VĂN NỞ
(1971)
 
Bà Bạch Thị Hằng là con thứ mười của ông Bạch Văn Cò và bà Châu Thị
Diện.  Bà  Bạch  Thị Hằng  kết  hôn  với ông Phan Văn Nở ở Quảng  Ngãi.  Bà
Bạch Thị Hằng là giáo viên, ông Phan Văn Nở là tài xế. Các con của ông bà
là :
-  Thứ hai : Phan Lạc Bình (1999)
-  Thứ ba : Phan Quang Minh (2006)
   
11. BẠCH THỊ NGỌC HỒNG
(1973)
 
TRANG ANH DŨNG
(1972)
 
Bà Bạch Thị Ngọc Hồng là con gái út của ông Bạch Văn Cò và bà Châu
Thị Diện.  Bà  Bạch  Thị Ngọc  Hồng  kết  hôn  với ông Trang Anh Dũng  ở
TPHCM. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Trang Bạch Long (1993)
-  Thứ ba : Trang Bạch Yến (1994)
-  Thứ tư : Trang Bạch Phụng (2004)
     
  - 117
-
 
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN LỄ
CON ÔNG BẠCH VĂN SÁU
   
2. BẠCH VĂN NGÂM
(1952)
NGUYỄN THỊ HẢI
(1953)
 
Ông  Bạch Văn Ngâm là trưởng  nam  của  ông  Bạch Văn Sáu và  bà  Kiều
Thị Ca. Ông Bạch Văn Ngâm kết hôn với bà Nguyễn Thị Hải ở xã Tân Quý
Tây huyện Bình  Chánh.  Bà  Nguyễn  Thị Hải  lo  việc  nội  trợ trong  nhà,  ông
Bạch Văn Ngâm làm tài xế xe tải, nay đã nghỉ hưu. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Thúy (1973)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Tuyền (1976)
-  Thứ tư : Bạch Thu Hằng (1977)
-  Thứ năm : Bạch Thị Ngọc Phương (1979)
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Tuyến (1982 – 1984)
-  Thứ bảy : Bạch Ngọc Sang (1984)
-  Thứ tám : Bạch Thị Ngọc Huệ (1988)
   
3. BẠCH VĂN ĐỜN
(1954)
 
LƢƠNG THỊ HỒNG
(1954)
 
Ông Bạch Văn Đờn là thứ nam của ông Bạch Văn Sáu và bà Kiều Thị Ca.
Ông  Bạch Văn Đờn  kết  hôn  với  bà Lương Thị Hồng ở xã Tân Phước  Tây
huyện Tân Trụ. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Hiền (1973)
-  Thứ ba : Bạch Thị Lành (1975)
-  Thứ tư : Bạch Văn Tuấn (1978)
-  Thứ năm : Bạch Văn Tú (1980)
  - 118
-
-  Thứ sáu : Bạch Tuyết Lan (1983)
   
4. BẠCH THỊ TỲ
(1956)
LÊ MINH CHIẾN
(1958 - 2008)
Giỗ : 28 – 4 âm lịch
Mộ chôn : xã Phước Hậu
 
Bà Bạch Thị Tỳ là trưởng nữ của ông Bạch Văn Sáu và bà Kiều Thị Ca.
Bà  Bạch  Thị Tỳ kết hôn với ông  Lê Minh  Chiến ở xã Phước Hậu.  Bà Bạch
Thị Tỳ lo  việc  nội  trợ trong  nhà,  ông Lê  Minh  Chiến làm  tài  xế xe đò.  Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lê Đức Hùng (1980), có vợ là Nguyễn Thị Nâu (1984) và ba
con  là  Lê  Thị Bích Thùy  (2006),  Lê  Thị Mai  Thy  (2009),  Lê  Thi Mai
Thanh (2012)
-  Thứ ba : Lê Thị Kiều Diễm (1982), có chồng là Thới Như Tánh (1983)
và một con là Thới Gia Bảo (2011)
-  Thứ  tư : Lê  Thị  Cẩm  Diệu  (1984),  có  chồng  là  Nguyễn Văn Nam
(1986)
-  Thứ năm : Lê Hồng Thịnh (1987)
  
5. BẠCH VĂN TY
(1962)
 
THÁI THỊ NGUYỆT NGA
(1964)
 
Ông Bạch Văn Ty là con thứ năm của ông Bạch Văn Sáu và bà Kiều Thị
Ca.  Ông  Bạch Văn Ty kết hôn với bà  Thái  Thị Nguyệt  Nga ở xã Đa Phước
huyện Bình Chánh TPHCM. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Trung Quân (1989)
-  Thứ ba : Bạch Thị Thảo Vân (1994)
-  Thứ tư : Bạch Trung Nam (1997)
  
  - 119
-
  
6. BẠCH VĂN LA
(1965)
 
ĐOÀN THỊ XUÂN ÁI
(1969)
 
Ông Bạch Văn La là con thứ sáu của ông Bạch Văn Sáu và bà Kiều Thị
Ca. Ông Bạch Văn La kết hôn với bà Đoàn Thị Xuân Ái ở xã Mỹ Lộc. Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Quốc Việt (1989)
-  Thứ ba : Bạch Quốc Cường (1993)
-  Thứ tư : Bạch Thị Kim Chi (1997)
-  Thứ năm : Bạch Thị Ngọc Trâm (2005)
  
7. BẠCH VĂN BỔ
(1967)
 
TRƢƠNG THỊ MỸ
(1969)
 
Ông Bạch Văn Bổ là con thứ bảy của ông Bạch Văn Sáu và bà Kiều Thị
Ca. Ông Bạch Văn Bổ kết hôn với bà Trương Thị Mỹ là thợ may. Các con của
ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Cẩm Dung (1993)
-  Thứ ba : Bạch Thị Cẩm Mỹ (1997)
-  Thứ tư : Bạch Thanh Vinh (1999)
  
8. BẠCH THỊ TÁM
(1970)
 
NGUYỄN DUY KHUYẾN
(1965)
 
Bà Bạch Thị Tám là con thứ tám của ông Bạch Văn Sáu và bà Kiều Thị
Ca. Bà Bạch Thị Tám kết hôn với ông Nguyễn Duy Khuyến ở xã Tân Phước
huyện Tân Trụ. Bà Bạch Thị Tám là thợ may, ông Nguyễn Duy Khuyến làm
công nhân ở Chợ Lớn. Ông bà có một con gái : Nguyễn Thị Ngọc Mai (1991).
  - 120
-
  
9. BẠCH VĂN CHÍN
(1972)
 
TRẦN THỊ ĐIỆP
(1979)
 
Ông  Bạch Văn Chín là  con  thứ chin của  ông  Bạch Văn Sáu và bà Kiều
Thị Ca. Ông Bạch Văn Chín kết hôn với bà Trần Thị Điệp ở Tây Ninh. Ông
bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thanh Giang (1998)
-  Thứ ba : Bạch Thanh Trúc (2005)
-  Thứ tư : Bạch Thanh Phát (2007)
  
10. BẠCH THỊ MƢỜI
(1975)
 
ĐOÀN HỒNG SƠN
(1973)
 
Bà  Bạch  Thị Mười là  con gái út  của  ông  Bạch Văn Sáu và bà Kiều  Thị
Ca. Bà Bạch Thị Mười kết hôn với ông Đoàn Hồng Sơn ở xã Phước Hậu. Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Đoàn Thị Hồng Hạnh (1996)
-  Thứ ba : Đoàn Trung Dũng (2002)
-  Thứ tư : Đoàn Thị Diễm Kiều (2007)
       
  - 121
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN BẰNG
CON ÔNG BẠCH VĂN MÃO
   
2. BẠCH THỊ HẠNH
(1944 – 2003)
Giỗ : 21 – 7 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ  bà Bạch Thị Hạnh
 
Bà  Bạch  Thị Hạnh là trưởng nữ của ông  Bạch Văn Mão và bà Ngô  Thị
Mậu. Bà Bạch Thị Hạnh sống độc thân và chết vì bệnh năm 2003.
    
  - 122
-
    
3. BẠCH THỊ HƢỜNG
(1946 – 2003)
Giỗ : 08 – 6 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ bà Bạch Thị Hường
 
Bà  Bạch  Thị Hường là  thứ nữ của  ông  Bạch Văn Mão và bà Ngô Thị
Mậu.  Bà  Bạch  Thị Hường là công nhân công ty Dược  phẩm  23 ở Thủ Đức
TPHCM. Bà chết vì bệnh năm 2003.
         
  - 123
-
    
4. BẠCH THỊ UYÊN
(1948)
THI VĂN MINH
  
Bà Bạch Thị Uyên là con thứ tư của ông Bạch Văn Mão và bà Ngô Thị
Mậu. Bà Bạch Thị Uyên kết hôn với ông  Thi Văn Minh ở thị trấn Hậu Nghĩa
huyện Đức Hòa. Bà Bạch Thị Uyên đã theo chồng sang Mỹ định cư theo diện
HO.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Thi Minh Uyên Trang
-  Thứ ba : Thi Tấn Lộc
-  Thứ tư : Thi Thị Sánh
-  Thứ năm : Thi Hoàng Dân
-  Thứ sáu : Thi Diễm Hà 
    
5. BẠCH ….
(chết nhỏ)
   
6. BẠCH ….
(chết nhỏ)
   
7. BẠCH ….
(chết nhỏ)
  
  - 124
-
    
8. BẠCH VĂN KHÔI
(1954)
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
(1955)
  
Ông  Bạch Văn Khôi là con thứ tám  của  ông  Bạch Văn Mão và  bà  Ngô
Thị Mậu.  Ông  Bạch Văn Khôi kết  hôn với bà Nguyễn  Thị Kim Liên ở Đức
Hòa. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Khải (1981)
-  Thứ ba : Bạch Thanh Lam (1983)
   
9. BẠCH THỊ LOAN
(1957)
PHAN CAO BẢO
  
Bà Bạch Thị Loan là con thứ chín của ông Bạch Văn Mão và bà Ngô Thị
Mậu.  Bà  Bạch  Thị Loan kết  hôn  với  ông Phan  Cao  Bảo ở huyện  Thủ Đức
TPHCM. Ông Phan Cao Bảo là thợ làm đồng xe. Bà Bạch Thị Loan là giáo
viên, hiện đã nghỉ hưu. Ông bà có một con trai là :
-  Phan Cao Trí
   
10. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
  - 125
-
    
11. BẠCH VĂN LANG
(1965)
  
Ông Bạch Văn Lang là con thứ mười một của ông Bạch Văn Mão và bà
Ngô Thị Mậu. Ông Bạch Văn Lang là giáo viên, hiện nay đã nghỉ việc chăm
sóc mẹ già.
   
12. BẠCH HỒNG LẠC
(1968)
  
Ông Bạch Hồng Lạc là con trai út của ông Bạch Văn Mão và bà Ngô Thị
Mậu. Ông Bạch Văn Lang hiện là giáo viên trường PTTH Rạch Kiến huyện
Cần Đước.
         
  - 126
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NUÔI
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÂU
  
2. BẠCH THỊ KIỂM
(1948)
NGUYỄN VĂN HỜ
(1950)
 
Bà Bạch Thị Kiểm là trưởng nữ của ông Bạch Văn Ngâu và bà Nguyễn 
Thị Tám. Bà Bạch Thị Kiểm kết hôn với ông Nguyễn Văn Hờ ở xã Tân Lân
huyện  Cần Đước.  Ông  bà  sinh  sống  bằng  nghề nông.  Ông  bà  có  bảy người
con là :
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Tuyết Oanh
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Tuyết Linh
-  Thứ tư: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Tuyết Thủy
-  Thứ sáu : Nguyễn Ngọc Hiếu
-  Thứ bảy : Nguyễn Thị Mỹ Châu
-  Thứ tám : Nguyễn Thái Dương
    
3. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
  - 127
-
  
4. BẠCH THỊ EM
(1956)
TRẦN VĂN MINH
  
Bà  Bạch  Thị Em  là  thứ nữ của ông  Bạch Văn Ngâu và bà Nguyễn    Thị
Tám. Bà Bạch Thị Em kết hôn với ông Trần Văn Minh ở xã Mỹ Lộc. Ông bà
là giáo viên công nhân viên nghỉ hưu. Ông bà có hai người con là :
-  Thứ hai : Trần Thị Kim Phượng
-  Thứ ba : Trần Hữu Trí
  
5. BẠCH THỊ KIM HOA
(1959)
NGUYỄN NGỌC ẨN
  
Bà  Bạch  Thị Kim  Hoa  là  con  thứ năm của  ông  Bạch Văn Ngâu và bà
Nguyễn  Thị Tám. Bà Bạch Thị Kim Hoa kết hôn với ông Nguyễn Ngọc Ẩn ở
TPHCM.  Bà  Bạch  Thị Kim  Hoa  buôn  bán,  ông  Nguyễn  Ngọc Ẩn  là  công
nhân Cảng Sài Gòn. Ông bà có một người con gái là :
-  Nguyễn Bạch Kim Thảo
   
6. BẠCH NGỌC THANH
(1961)
PHAN THỊ XỨNG
(1960)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Thanh  là  con  thứ sáu  của  ông  Bạch Văn Ngâu và bà
Nguyễn  Thị Tám. Ông Bạch Ngọc Thanh kết hôn với bà Phan Thị Xứng ở xã
Thuận Thành. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Ông bà có hai người con là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Quang Thái (1989)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Thanh Nguyên (1998)
 
  - 128
-
    
7. BẠCH THỊ CƠ
(1964)
NGUYỄN VĂN GIANG
  
Bà  Bạch  Thị Cơ là con thứ bảy  của  ông  Bạch Văn Ngâu và bà Nguyễn 
Thị Tám. Bà Bạch Thị Cơ kết hôn với ông Nguyễn Văn Giang ở xã Mỹ Lộc.
Ông bà cùng là giáo viên. Ông bà có một người con là :
-  Nguyễn Lam Huy
  
8. BẠCH NGỌC ĐIỆN
(1967)
BIỆN THỊ TRẦM HƢƠNG
(1981)
  
Ông  Bạch  Ngọc Điện là  con  thứ tám của  ông  Bạch Văn Ngâu và bà
Nguyễn    Thị Tám. Ông  Bạch  Ngọc Điện  là  giáo  viên  dạy  môn  vật  lý  tại
trường  PTCS  Mỹ Lộc. Ông  Bạch  Ngọc Điện kết  hôn  với bà  Biện  Thị Trầm
Hương và đã ly dị. Ông bà có ba người con là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Đăng Khoa (2000)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Trung Quân (2002)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Cẩm Tiên (2007)
  
9. BẠCH NGỌC PHƢƠNG
(1970)
HUỲNH THỊ HỒNG
(1980)
  
Ông  Bạch  Ngọc Phương là  con trai  út của  ông  Bạch Văn Ngâu và bà
Nguyễn  Thị Tám. Ông Bạch Ngọc Phương kết hôn với bà Huỳnh Thị Hồng ở
xã  Long  Can huyện Cần Đước.  Ông  bà sinh  sống bằng nghề nông. Các con
của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Hoài Nam (2005)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Bá Thông (2008)
  - 129
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
CON ÔNG BẠCH VĂN THIỀM
   
2. BẠCH ….
(chết nhỏ)
     
3. BẠCH THỊ DUYÊN
(1952 – 1975)
Giỗ : 16 – 3 âm lịch
Mộ chôn : 
HUỲNH VĂN HÕA
(1950)
 
Do con đầu lòng của ông Bạch Văn Thiềm chết sau khi sinh nên bà Bạch
Thị Duyên là con gái lớn nhất trong gia đình. Bà Bạch Thị Duyên kết hôn với
ông Huỳnh Văn Hòa, có hai người con là :
-  Thứ hai : Huỳnh Thị Huệ
-  Thứ ba : Huỳnh Ngọc Châu 
Ngày 25 – 4 – 1975, bà Bạch Thị Duyên cùng gia đình tản cư tạm ở nhà
của  ông  Bạch Văn Lễ.  Một  trái bom rơi trúng ngay nhà, làm bà  Bạch  Thị
Duyên bị thương. Bà Bạch Thị Duyên được đưa đi Sài Gòn cứu chữa và mất
tại bệnh viện. Lúc bấy giờ, họ hàng không biết mặt bà Bạch Thị Duyên nên
không nhận được xác. Sau đó, bệnh viện mang xác bà Bạch Thị Duyên chôn
ở đâu mà gia đình không tìm kiếm được.
     
  - 130
-
    
4. BẠCH THỊ TRÚC
(1955)
NGUYỄN VĂN GIA
(1954)
   
Bà Bạch Thị Trúc là con thứ tư của ông Bạch Văn Thiềm và bà Phạm Thị
Tư. Bà Bạch Thị Trúc kết hôn với ông Nguyễn Văn Gia ở Gò Công. Ông bà
sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là:
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Dung (1976), có chồng là Lê Tấn Khang (1975)
và con gái là Lê Thị Thúy An (2010)
-  Thứ ba  :  Nguyễn  Thị Tuyền (1978),  có  chồng  là  Nguyễn  Tấn  Sang
(1979)  và  hai  con  là  Nguyễn  Kim  Ngân  (2000),  Nguyễn  Minh  Hoàng
(2008) 
-  Thứ tư : chết nhỏ
-  Thứ năm : Nguyễn Thị Kim Tuyến (1983), có chồng là Hồ Văn Dũng
(1972) và hai con là Hồ Khánh Duy (2002), Hồ Khánh Vy (2005)
-  Thứ  sáu  :  Nguyễn  Thị  Kim  Liên  (1985),  có  chồng  là  Nguyễn Văn
Nhuần (1980) và con trai là Nguyễn Gia Huy (2011)
-  Thứ bảy : Nguyễn Bạch Minh Trung (1987)
-  Thứ tám : Nguyễn Bạch Minh Hiếu (1989), có vợ là Nguyễn Thị Kim
Cương (1988) và con gái là Nguyễn Thị Mai Phương (2011)
-  Thứ chín : Nguyễn Thị Thu Thảo (1994)   
    
5. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
6. BẠCH …
(chết nhỏ)
 
  - 131
-
     
7. BẠCH ……..
(chết nhỏ)
  
8. BẠCH NGỌC THANH
(1961)
 
ĐẶNG THỊ NGÔI
(1964)
   
Ông  Bạch  Ngọc  Thanh là con  thứ tám của  ông Bạch Văn Thiềm  và  bà
Phạm  Thị Tư. Năm 1982, ông Bạch  Ngọc Thanh vào ngành Công an. Năm
2011, ông nghỉ hưu với cấp bậc thiếu tá công an. Hiện nay, ông là Phó Bí thư
Chi  Bộ ấp Phước Hưng 2. Ông  yêu  thích  cây  cảnh nên đã theo  học  lớp tập
huấn kỷ thuật trồng hoa kiểng để làm đẹp khu vườn nhà.
Ông kết hôn với bà Đặng Thị Ngôi. Ông bà có hai người con là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Kim Diệu (1999)
-  Thứ ba : Bạch Đặng Duy Khánh (2006) 
    
9. BẠCH NGỌC BAY
(1963)
 
TRANG THỊ NƢƠNG
(1962)
   
Ông  Bạch  Ngọc  Bay là con  thứ chín của  ông Bạch Văn Thiềm  và  bà
Phạm  Thị Tư. Ông Bạch  Ngọc Bay cưới  bà  Trang  Thị Nương là giáo viên
trường tiểu học Phước Lâm. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Thị  Thúy Hằng (1985)
-  Thứ ba : Bạch Thị Diễm My ( 1990)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Trung Tín (1997) 
Hiện nay, ông Bạch Ngọc Bay là Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần
Giuộc. Bên cạnh đó, ông cũng học nâng cao trình độ đại học ngành Luật. 
 
  - 132
-
      
10. BẠCH THỊ THẲNG
(1967)
 
BÙI HỮU CHÍ
(1956)
   
Bà  Bạch  Thị Thẳng  là  con  thứ mười của  ông Bạch Văn Thiềm  và  bà
Phạm Thị Tư. Bà Bạch Thị Thẳng kết hôn với ông Bùi Hữu Chí ở xã Đông
Thạnh. Sau khi lấy chồng, bà Bạch Thị Thẳng mở lớp giữ trẻ em tại nhà, ông
Bùi Hữu Chí đi làm công nhân ở TPHCM.
Ông bà có một con trai là : 
-  Bùi Bạch Hoàng Minh (1993)
    
11. BẠCH THỊ VÌA
(1968)
 
LƢU QUAN ĐIỂM
(1961)
   
Bà  Bạch  Thị Vìa  là  con  thứ mười  một của  ông Bạch Văn Thiềm  và  bà
Phạm Thị Tư. Bà Bạch Thị Vìa kết hôn với ông Lưu Quan Điểm ở xã Long
Trạch huyện Cần Đước. Sau khi lấy chồng, bà Bạch Thị Vìa ra buôn bán, mở
tiệm bán cơm và thức ăn điểm tâm. Ông Lưu Quan Điểm chăn nuôi và chạy
xe ôm kiếm thêm thu nhập.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lưu Minh Vương (1990)
-  Thứ ba : Lưu Quang Dũng (1992)
-  Thứ tư : Lưu Minh Thuận (1996)
-  Thứ năm : Lưu Thị Bạch Hiền (1998)
-  Thứ sáu : Lưu Bạch Yến Như (2005)
    
  - 133
-
     
12. BẠCH THỊ CÀNH
(1971)
 
HUỲNH VĂN TÁM
(1968)
   
Bà  Bạch  Thị Cành  là  con thứ mười  hai của  ông Bạch Văn Thiềm  và  bà
Phạm Thị Tư. Bà Bạch Thị Cành kết hôn với ông Huỳnh Văn Tám và đã ly
dị. Bà Bạch Thị Cành sinh sống bằng trồng rau cải. Bà có hai người con là : 
-  Thứ hai : Huỳnh Thị Thùy Dương (1993)
-  Thứ ba : Bạch Thị Diễm Phúc (2006)
    
13. BẠCH NGỌC TAM
(1974)
 
ĐINH THỊ NGỌC THẮM
(1974)
   
Ông Bạch Ngọc Tam là con thứ mười ba của ông Bạch Văn Thiềm và bà
Phạm Thị Tư. Ông Bạch Ngọc Tam cưới bà Đinh Thị Ngọc Thắm ở cùng xã.
Bà Đinh Thị Ngọc Thắm sinh sống bằng trồng hoa màu, ông Bạch Ngọc Tam
làm nghề thợ hồ. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Đinh Vũ Phương (1993)
-  Thứ ba : Bạch Thị Yến Linh (2000)
          
  - 134
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
CON ÔNG BẠCH VĂN TÁM
  
2. BẠCH THỊ NGỌC ĐIỆP
(1957)
 
NGÔ VĂN BA
(1955)
   
Bà Bạch Thị Ngọc Điệp là con đầu  lòng  của ông Bạch Văn Tám và bà
Nguyễn  Thị Ngàn.  Bà  Bạch  Thị Ngọc Điệp  kết  hôn  với ông Ngô Văn Ba ở
cùng  xã.  Bà  Bạch  Thị Ngọc Điệp  sinh  sống  bằng  trồng  hoa  màu,  ông  Ngô
Văn Ba làm nghề thợ hồ. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Ngô Kim Cúc (1979)
-  Thứ ba : Ngô Kim Hồng (1981)
-  Thứ tư : Ngô Văn Lạt (1985)
    
3. BẠCH NGỌC BA
(1962 – 1972)
Giỗ : 06 – 10 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
 
Ông Bạch Ngọc Ba là trưởng nam của ông Bạch Văn Tám và bà Nguyễn
Thị Ngàn.  Ông Bạch Ngọc  Ba  lúc  nhỏ, đi chơi, lượm viên đạn  Mỹ,  nghịch
đạn,  bị thương do đạn  nổ.  Ông Bạch Ngọc  Ba  chết  vì không  chữa  khỏi  vết
thương.
     
  - 135
-
      
4. BẠCH THỊ NGỌC HÀ
(1968)
 
LÂM VĂN BÌNH
(1964)
   
Bà Bạch Thị Ngọc Hà là con thứ tư của ông Bạch Văn Tám và bà Nguyễn
Thị Ngàn. Bà Bạch Thị Ngọc Hà kết hôn với ông Lâm Văn Bình ở Bình Tân.
Bà Bạch Thị Ngọc Hà sinh sống bằng trồng hoa màu, ông Lâm Văn Bình làm
nghề thợ hồ. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lâm Bình Nguyên
-  Thứ ba : Lâm Bình An
   
5. BẠCH NGỌC HUYỀN PHONG
(1975)
 
VÕ THỊ CÚC
(1974)
   
Ông Bạch Ngọc  Huyền  Phong là con  út  của ông Bạch Văn Tám và bà
Nguyễn Thị Ngàn.  Ông Bạch Ngọc Huyền Phong kết hôn với bà Võ Thị Cúc
ở cùng xã. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Huyền Như (1995)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Tuấn Cường (1998)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Minh Thiện (2006)
        
  - 136
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
CON ÔNG BẠCH VĂN CHÍNH
  
3. BẠCH NGỌC HOÀNG
(1963)
 
HUỲNH THỊ HẾT
(1964)
   
Do người con đầu lòng của ông Bạch Văn Chính chết nhỏ nên ông Bạch
Ngọc Hoàng  trở thành trưởng nam trong gia đình. Sau  tháng  4 – 1975,  ông
Bạch Ngọc Hoàng  làm  việc  tại Ủy ban nhân dân xã Phước  Lâm.  Hiện  nay,
ông Bạch Ngọc Hoàng là Chủ tịch xã Phước Lâm.
Ông Bạch Ngọc Hoàng cưới bà Huỳnh Thị Hết ở cùng xã. Bà Huỳnh Thị
Hết buôn bán tạp hóa tại nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Huỳnh Như (1987)
-  Thứ ba : Bạch Tuấn Châu (1995)
-  Thứ tư : Bạch Thị Huỳnh Thủy (2000)
   
4. BẠCH THỊ KIM TUYẾT
(1964)
 
NGUYỄN TẤN THẤY
(1960)
   
Bà Bạch Thị Kim  Tuyết là con  thứ tư của ông Bạch Văn Chính và  bà
Nguyễn Thị Bảy. Bà Bạch Thị Kim Tuyết kết hôn với ông Nguyễn Tấn Thấy
nguyên là công an, nay đã nghỉ ở nhà làm ruộng. Bà Bạch Thị Kim Tuyết là
giáo viên trường tiểu học Phước Lâm. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Minh Quân (1994)
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Bạch Yến (1995)
   
  - 137
-
      
5. BẠCH THỊ KIM NHUNG
(1965)
 
LÊ HOÀNG VIỆT
(1962)
   
Bà Bạch Thị Kim Nhung là con thứ năm của ông Bạch Văn Chính và bà
Nguyễn Thị Bảy. Bà Bạch Thị Kim Nhung kết hôn với ông Lê Hoàng Việt ở
xã Tân Kim huyện Cần Giuộc. Ông Lê Hoàng Việt làm nghề tự do, bà Bạch
Thị Kim Nhung là giáo viên trường  trung  học cơ sở Nguyễn  Thị Bảy ở thị
trấn Cần Giuộc. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lê Thị Thảo Trúc (1995)
-  Thứ ba : Lê Thị Thảo Quyên (2002)
    
6. BẠCH NGỌC CHUNG
(1966)
 
TRẦN THỊ TUYẾT MAI
(1982)
   
Ông Bạch Ngọc  Chung là con  thứ sáu của ông Bạch Văn Chính và bà
Nguyễn Thị Bảy. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Bạch Ngọc Chung làm cán
bộ ngành Thủy sản tại TPHCM. Ông Bạch Ngọc Chung kết hôn với bà Trần
Thị Tuyết Mai, bà Mai lo việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Bảo Trân (2001)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Bảo Châu (2003)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Quý (2005)
      
  - 138
-
      
7. BẠCH NGỌC BÍCH
(1969)
 
NGUYỄN THỊ THANH TÂM
(1971)
   
Ông Bạch Ngọc  Bích  là con  thứ bảy của ông Bạch Văn Chính và bà
Nguyễn  Thị Bảy.  Ông Bạch Ngọc  Bích kết  hôn  với bà  Nguyễn  Thị Thanh
Tâm ở cùng xã. Ông Bạch Ngọc Bích làm công nhân công ty giày ở TPHCM,
bà Nguyễn  Thị Thanh  Tâm làm  cán  bộ phụ nữ xã Phước  Lâm.  Các con  của
ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Nguyễn Ngọc Duy (1998)
-  Thứ ba : Bạch Thị Thùy Dương (2003)
   
8. BẠCH THỊ KIM NGÂN
(1971)
 
NGUYỄN VĂN THẬN
(1962)
   
Bà Bạch Thị Kim  Ngân là con  thứ tám của ông Bạch Văn Chính và bà
Nguyễn Thị Bảy. Bà Bạch Thị Kim Ngân kết hôn với ông Nguyễn Văn Thận
ở quận 7 TPHCM. Ông Nguyễn Văn Thận làm ăn buôn bán, bà Bạch Thị Kim
Ngân lo việc nội trợ ở trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Hải Đông (2003)
-  Thứ ba : Nguyễn Bạch Mỹ Duyên (2010)
        
  - 139
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
CON ÔNG BẠCH NGỌC TỨ
  
2. BẠCH NGỌC TUẤN ANH
(1974)
 
HUỲNH VĂN HÕA
(1978)
   
Bà Bạch Ngọc  Tuấn Anh là con đầu  lòng  của ông Bạch  Ngọc  Tứ và bà
Trần  Thị Phú.  Bà Bạch Ngọc  Tuấn  Anh  kết  hôn  với  ông  Huỳnh Văn Hòa,
cùng là giáo viên tại quận 7 TP.Hồ Chí Minh. Ông bà có ba người con là :
-  Thứ hai : Huỳnh Bạch Kiều Nga (2005)
-  Thứ ba : Huỳnh Anh Tuấn (2007)
-  Thứ tư : Huỳnh Bạch Kiều My (2009)
   
3. BẠCH NGỌC TUẤN TÚ
(1976)
 
DIỆP MỸ LỢI
(1981)
  
Ông Bạch Ngọc Tuấn Tú là con trai duy nhất của ông Bạch Ngọc Tứ và
bà  Trần  Thị Phú. Ông  Bạch  Ngọc  Tuấn  Tú kết  hôn  với bà Diệp  Mỹ Lợi ở
Đồng Tháp. Ông Bạch Ngọc Tuấn Tú làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Nhà Bè, bà Mỹ Lợi làm việc tại Phòng địa chính huyện Nhà Bè.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Mỹ Hằng (2004)
-  Thứ ba : Bạch Diệp Bảo Ngân (2007)
     
  - 140
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀN
CON ÔNG BẠCH NGỌC QUANG
   
2. BẠCH NGỌC TUẤN HẢI
(1979)
 
HUỲNH THỊ THANH TRÂM
(1983)
   
Ông Bạch Ngọc Tuấn Hải là trưởng nam của ông Bạch Ngọc Quang và bà
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Ông Bạch Ngọc Tuấn Hải cưới bà Huỳnh Thị Thanh
Trâm ở quận  7  TPHCM.  Ông  Bạch  Ngọc  Tuấn  Hải  làm  nghề thợ hồ,  bà
Huỳnh Thị Thanh Trâm lo việc nội trợ trong nhà. Ông bà có con là : 
-  Bạch Huỳnh Vũ Duy (2011)
   
3. BẠCH NGỌC THANH VÂN
(1981)
 
HUỲNH TRỌNG NGHĨA
(1979)
   
Bà Bạch Ngọc Thanh Vân là trưởng nữ của ông Bạch Ngọc Quang và bà
Nguyễn  Thị Ngọc  Hạnh.  Bà  Bạch Ngọc Thanh Vân kết hôn với  ông  Huỳnh
Trọng Nghĩa ở xã  Long  Trạch  huyện  Cần Đước.  Bà  Bạch Ngọc  Thanh  Vân
làm  việc  tại  xí  nghiệp  giày  da ở Gò Đen. Ông Huỳnh  Trọng Nghĩa là công
nhân xí nghiệp sắt ở Bến Lức (Long An). Ông bà có con là : 
-  Huỳnh Hoài Bảo (2004)
  
4. BẠCH NGỌC TUẤN LINH
(1984)
 
NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU
(1988)
   
Ông Bạch Ngọc Tuấn Linh là con thứ tư của ông Bạch Ngọc Quang và bà
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Ông Bạch Ngọc Tuấn Linh kết hôn với bà Nguyễn
  - 141
-
Thị Hạnh Kiều ở quận 8 TPHCM. Ông Bạch Ngọc Tuấn Linh làm nghề thợ
hồ, bà Nguyễn Thị Hạnh Kiều lo việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà
là: 
-  Thứ hai : Nguyễn Quốc Phòng (2007)
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Tố Như (2012)
   
5. BẠCH NGUYỄN PHƢƠNG BÌNH
(1986)
 
Ông  Bạch  Nguyễn Phương Bình là  con  thứ năm của  ông Bạch  Ngọc
Quang và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Ông Bạch Nguyễn Phương Bình là thợ
hồ, hiện đang làm việc tại Tây Ninh.
    
6. BẠCH NGUYỄN QUỲNH NGA
(1992)
 
Bà Bạch Nguyễn Quỳnh Nga là con thứ sáu của ông Bạch Ngọc Quang và
bà  Nguyễn  Thị Ngọc  Hạnh.  Bà  Bạch  Nguyễn  Quỳnh  Nga  là  công  nhân  tại
công ty TNHH giày da Đế Vương ở huyện Bến Lức.
   
7. BẠCH NGUYỄN TRẦN CHINH
(1994)
 
Ông  Bạch  Nguyễn  Trần  Chinh là  con  trai  út của  ông Bạch  Ngọc  Quang
và  bà  Nguyễn  Thị Ngọc  Hạnh.  Ông  Bạch  Nguyễn  Trần Chinh đang là công
nhân tại Bến Lức.
     
  - 142
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN BIỆN
CON ÔNG BẠCH VĂN TRƢƠNG
  
2. BẠCH NGỌC QUỞN
(1957)
 
NGUYỄN THỊ HƢỜNG
  
Ông  Bạch  Ngọc Qưởn là trưởng  nam của  ông Bạch Văn Trương và bà
Nguyễn Thị Đâu. Ông Bạch Ngọc Quởn kết hôn với bà Nguyễn Thị Hường ở
xã Phước  Hậu  huyện  Cần  Giuộc.  Ông  Bạch Ngọc Quởn  công  tác  tại  Thảo
Cầm  Viên  TPHCM, bà  Nguyễn  Thị Hường  bán quán bò  lá  lốt. Các con của
ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Hoàng Vũ (1977)
-  Thứ ba : Bạch Trúc Linh (1981)
-  Thứ tư : Bạch Thị Tuyết Nga (1983)
   
3. BẠCH NGỌC HẢI
(1959)
 
LƢU THỊ THU HƢƠNG
(1961)
 
Ông Bạch Ngọc Hải là thứ nam của ông Bạch Văn Trương và bà Nguyễn
Thị Đâu. Ông Bạch Ngọc Hải kết hôn với bà Lưu Thị Thu Hương, sinh sống
bằng việc buôn bán rau cải. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Thanh Hiếu (1980)
-  Thứ ba : Bạch Hoàng Phong (1983)
-  Thứ tư : Bạch Thị Trúc Linh (1985)
-  Thứ năm : Bạch Khánh Duy (1989)
   
  - 143
-
    
4. BẠCH NGỌC NGON
(1961)
 
TRƢƠNG THỊ EM
(1963)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Ngon  là  con  thứ tư của  ông Bạch Văn Trương và bà
Nguyễn Thị Đâu. Ông Bạch Ngọc Ngon kết hôn với bà Trương Thị Em ở xã
Mỹ Lộc. Ông Bạch Ngọc Ngon là thợ hồ, bà Trương Thị Em lo việc nội trợ
trong nhà. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Thúy Hằng (1982)
-  Thứ ba : Bạch Thị Mỹ Hạnh (1985)
-  Thứ tư : Bạch Hoàng Tuấn (1989)
    
4. BẠCH THỊ ĐẸP
(1964)
 
NGUYỄN THÀNH LẬP
(1963)
 
Bà  Bạch  Thị Đẹp  là  con  gái  duy  nhất của  ông Bạch Văn Trương và bà
Nguyễn Thị Đâu. Bà Bạch Thị Đẹp kết hôn với ông Nguyễn Thành Lập, cùng
buôn bán rau cải. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Nguyễn Thành Nghiệp
-  Thứ ba : Nguyễn Thành Tài
-  Thứ tư : Nguyễn Thị Tuyết Dung
          
  - 144
-
  
5. BẠCH HỒNG NHẠN
(1966)
 
NGUYỄN THỊ MINH
(1967)
 
Ông  Bạch  Hồng  Nhạn  là  con thứ năm của  ông Bạch Văn Trương và bà
Nguyễn Thị Đâu. Ông Bạch Hồng Nhạn kết hôn với bà Nguyễn Thị Minh ở
quận 6 TPHCM. Ông bà vừa trồng trọt vừa bán rau cải. Các con của ông bà
là: 
-  Thứ hai : Bạch Thị Thùy Trang (1987)
-  Thứ ba : Bạch Thị Thùy Dung (1989)
-  Thứ tư : Bạch Hoàng Dũng (1993)
   
6. BẠCH KIM PHƢỢNG
(1968)
 
CAO QUỐC HÙNG
  
Bà Bạch Kim Phượng là con gái thứ nhất của ông Bạch Văn Trương và bà
Phan  Thị Bảy. Bà  Bạch Kim Phượng  kết  hôn  với  ông  Cao  Quốc  Hùng ở
TPHCM. Ông Cao Quốc Hùng là tài xế, bà Bạch Kim Phượng làm nội trợ ở
nhà. Ông bà có một người con là :
-  Cao Thanh Hưởng (1993)
   
7. BẠCH THỊ KIM HOA
(1970)
 
TRƢƠNG NHẤT TRÍ
(1966)
  
Bà Bạch Thị Kim Hoa là con gái thứ hai  của ông Bạch Văn Trương và bà
Phan  Thị Bảy.  Bà  Bạch Thi Kim Hoa  kết  hôn  với ông Trương Nhất  Trí ở
TPHCM. Ông Trương Nhất Trí là thợ điện, bà Bạch Thị Kim Hoa làm nội trợ
ở nhà. Ông bà có một người con là :
-  Trương Hồng Nhung
 
  - 145
-
    
8. BẠCH THỊ KIM HỒNG
(1972)
 
NGUYỄN VĂN HÕA
(1971)
  
Bà Bạch Thị Kim Hồng là con gái thứ ba  của ông Bạch Văn Trương và
bà Phan Thị Bảy. Bà Bạch Thị Kim Hồng kết hôn với ông Nguyễn Văn Hòa ở
TPHCM.  Bà  Bạch  Thị Kim  Hồng  buôn  bán,  ông  Nguyễn Văn Hòa là công
nhân tại  công ty Ba Son. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Phan Huy
-  Thứ ba : Nguyễn Phan Hồng Hà
    
9. BẠCH NGỌC TRÍ
(1975)
 
NGUYỄN THỊ BÉ NĂM
  
Ông Bạch Ngọc Trí là con trai duy nhất của ông Bạch Văn Trương và bà
Phan Thị Bảy. Ông Bạch Ngọc Trí kết hôn với bà Nguyễn Thị Bé Năm ở xã
Phước Hậu. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Tuệ (1998)
-  Thứ ba : Bạch Thiên Tân (2000)
           
  - 146
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
CON ÔNG BẠCH VĂN BA
   
2. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
3. BẠCH THỊ ANH
(1951)
 
HỒNG QUÍ
 
Giỗ : 16 – 3 âm lịch
Mộ chôn : xã Long Thượng
 
Bà Bạch Thị Anh là trưởng nữ của ông Bạch Văn Ba và bà Nguyễn Thị
Biểu. Bà Bạch Thị Anh kết hôn với ông Hồng Quí ở quận 6 TPHCM. Các con
của ông bà là : 
-  Thứ hai : chết nhỏ
-  Thứ ba : Bạch Thị Kim Thủy 
-  Thứ tư : Hồng Thanh Hùng
-  Thứ năm : Hồng Thanh Hải
-  Thứ sáu : Hồng Thanh Cường
   
4. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
  - 147
-
    
5. BẠCH THỊ EM
(1954)
 
VĂN CÔNG THƢỞNG
   
Bà Bạch Thị Em là con thứ năm của ông Bạch Văn Ba và bà Nguyễn Thị
Biểu.  Bà  Bạch  Thị Em  kết  hôn  với ông Văn Công Thưởng ở ấp  Trong  xã
Phước  Hậu. Ông Văn Công Thưởng  lo  việc  trồng  trọt,  bà  Bạch  Thị Em  lo
việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Văn Thị Vui
-  Thứ ba : Văn Thị Nga 
-  Thứ tư : Văn Thị Tuyền
-  Thứ năm : Văn Thị Trang
-  Thứ sáu : Văn Công Minh
-  Thứ bảy : Văn Công Vũ
-  Thứ tám : Văn Thị Hồng Như
    
6. BẠCH VĂN THÀNG
(1958)
 
VÕ THỊ HIẾU
(1958)
  
Ông Bạch Văn Thàng là con thứ sáu của ông Bạch Văn Ba và bà Nguyễn
Thị Biểu. Ông Bạch Văn Thàng kết hôn với bà Võ Thị Hiếu ở xã Long Trạch
huyện Cần Đước. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Hiền (1979)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Hương (chết nhỏ)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Hân (1984)
-  Thứ năm : Bạch Ngọc Quỳnh (1985)
-  Thứ sáu : Bạch Ngọc Hoài Hận (1991)
 
  - 148
-
      
7. BẠCH NGỌC THỎ
(1959)
 
NGUYỄN THỊ HOÀNG THÚY
(1957)
  
Ông  Bạch Ngọc Thỏ là  con  trai út của ông Bạch Văn Ba và bà Nguyễn
Thị Biểu. Ông Bạch Ngọc Thỏ kết hôn với bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy ở thị
trấn  Cần Giuộc. Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy buôn bán. Ông Bạch Ngọc Thỏ 
nguyên là Phó Phòng Công an huyện Cần Giuộc, nay đã nghỉ hưu. Ông bà có
một con trai là : 
-  Bạch Ngọc Thanh Liêm (1982)
                       
  - 149
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
CON ÔNG BẠCH VĂN TỪ
   
2. BẠCH VĂN THUẬN
(1952)
 
PHAN THỊ KIM DUNG
(1954)
  
Ông Bạch Văn Thuận là trưởng nam của ông Bạch Văn Từ và bà Hồ Thị
Lãnh.  Ông  Bạch Văn Thuận kết  hôn  với  bà Phan Thị Kim  Dung ở xã  Tân
Tập. Ông Bạch Văn Thuận chạy xe, bà Phan Thị Kim Dung làm nội trợ ở nhà.
Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Chí Trung (1975)
-  Thứ ba : Bạch Chí Nguyên (1978)
-  Thứ tư : Bạch Chí Tâm (1981)
-  Thứ năm : Bạch Thị Thu Nga (1984)
-  Thứ sáu : Bạch Chí Nhân (1986) 
   
3. BẠCH VĂN THÀNG
(1957)
 
TRẦN THỊ HỒNG LOAN
(1956)
  
Ông  Bạch Văn Thàng là thứ nam của  ông Bạch Văn Từ và  bà Hồ Thị
Lãnh.  Ông  Bạch Văn Thàng kết  hôn  với  bà  Trần  Thị Hồng  Loan  cùng  xã.
Ông  Bạch Văn Thàng trồng  rau  cải,  bà Trần  Thị Hồng  Loan làm  nội  trợ ở
nhà. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Thảo (1976)
-  Thứ ba : Bạch Thị Hồng Thu (1978)
-  Thứ tư : Bạch Thị Tuyết Hồng (1980)
-  Thứ năm : Bạch Ngọc Thái (1984)
  - 150
-
     
4. BẠCH THỊ KIM LOAN
(1961)
  
Bà Bạch Thị Kim Loan là con gái thứ nhất của ông Bạch Văn Từ và bà
Phạm Thị Điểm. Bà Bạch Thị Kim Loan buôn bán hàng kim khí điện máy ở
chợ Nhật Tảo – TPHCM. 
    
5. BẠCH THỊ KIM CÚC
(1964)
 
NGUYỄN HUY HOÀNG
(1957)
  
Bà  Bạch  Thị Kim Cúc là  con gái thứ hai của ông Bạch Văn Từ và  bà
Phạm Thị Điểm. Bà Bạch Thị Kim Cúc kết hôn với ông Nguyễn Huy Hoàng
ở Hà Nội. Ông bà cùng kinh doanh buôn bán. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Nguyễn Hoàng Minh (1994)
-  Thứ ba : Nguyễn Bạch Hoàng Mai (1995)
    
6. BẠCH NGỌC HOA
(1967)
 
NGUYỄN VĂN TỨ
(1966)
  
Bà Bạch Ngọc Hoa là con gái thứ ba của ông Bạch Văn Từ và bà Phạm
Thị Điểm.  Bà  Bạch  Ngọc  Hoa  kết  hôn  với  ông  Nguyễn Văn Tứ ở Hà  Nội.
Ông bà đều là công chức tại TPHCM. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Anh Thư (1995)
-  Thứ ba : Nguyễn Bạch Tường Vi (1998)
 
  - 151
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
CON ÔNG BẠCH VĂN NĂM
   
2. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
3. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
4. BẠCH VĂN NGHI
(1960)
 
PHẠM KIM HƢỜNG
(1960)
  
Ông  Bạch Văn Nghi là trưởng  nam của  ông Bạch Văn Năm và bà Trần
Thị Năm. Ông Bạch Văn Nghi kết  hôn  với  bà  Phạm Kim Hường ở xã  Mỹ
Lộc. Ông bà sinh sống bằng việc trồng rau cải. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Thị Mỹ Dung (1977)
-  Thứ ba : Bạch Văn Ngọc (1980)
-  Thứ tư : Bạch Thanh Phong (1982)
-  Thứ năm : Bạch Thanh Tuấn (1983)
-  Thứ sáu : Bạch Văn Lâm (1985)
-  Thứ bảy : Bạch Thị Mỹ Linh (1987 – 2007)
-  Thứ tám : Bạch Thị Mỹ Chi (1988)
-  Thứ chín : Bạch Thị Mỹ Tuyền (1991) 
  - 152
-
     
5. BẠCH THỊ NĂM
(1960)
 
HUỲNH VĂN VINH
(1962)
  
Bà Bạch Thị Năm là con thứ năm của ông Bạch Văn Năm và bà Trần Thị
Năm. Bà Bạch Thị Năm kết hôn với ông Huỳnh Văn Vinh ở xã Phước Hậu.
Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Huỳnh Thị Trường An (1991)
-  Thứ ba : Huỳnh Thanh An (1993)
    
6. BẠCH VĂN SÁU
(1964)
TRẦN THỊ MINH THU
(1964)
  
Ông Bạch Văn Sáu là con thứ sáu của ông Bạch Văn Năm và bà Trần Thị
Năm. Ông Bạch Văn Sáu kết  hôn  với  bà  Trần  Thị Minh  Thu ở tỉnh  Bình
Dương. Ông Bạch Văn Sáu và bà Trần Thị Minh Thu mở quán bán cà - phê .
Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Thị Ngọc Hân (1991)
-  Thứ ba : Bạch Thị Ngọc Huyền (1993)
-  Thứ tư : Bạch Long (1997)
         
  - 153
-
     
7. BẠCH VĂN BẢY
(1965)
VĂN THỊ TIẾN
(1968)
  
Ông Bạch Văn Bảy là con thứ bảy của ông Bạch Văn Năm và bà Trần Thị
Năm. Ông Bạch Văn Bảy  kết  hôn  với bà Văn Thị Tiến ở xã Trường  Bình.
Ông Bạch Văn Bảy xay xát gạo và bà Văn Thị Tiến buôn bán gà vịt. Các con
của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Trúc Thanh (1993)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Minh Tâm (2001)
    
8. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
9. BẠCH VĂN CHÍN
(1970)
NGUYỄN THỊ LOAN
(1972)
  
Ông  Bạch Văn Chín là con thứ chín của của  ông Bạch Văn Năm và bà
Trần Thị Năm. Ông Bạch Văn Chín kết hôn với bà Nguyễn Thị Loan ở cùng
xã. Ông bà vừa trồng rau cải, vừa buôn bán. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Thị Mộng Vân (1991)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Phi (1993)
    
  - 154
-
       
10. BẠCH THỊ MƢỜI
(1971 - 2009)
Giỗ : 20– 5 âm lịch
Mộ chôn : xã Mỹ Lộc
NGUYỄN KIM LOAN
(1970)
 
Bà Bạch Thị Mười là con thứ mười của ông Bạch Văn Năm và bà Trần
Thị Năm. Bà Bạch  Thị Mười kết  hôn  với  ông Nguyễn  Kim  Loan ở xã Mỹ
Lộc. Ông Nguyễn Kim Loan còn được gọi là Tám Xem. Ông bà có ba người
con là :
-  Thứ hai : Nguyễn Kim Quốc Thảo
-  Thứ ba : Nguyễn Kim Quốc Thái
-  Thứ tư : Nguyễn Kim Quốc Thương
    
11. BẠCH VĂN MỘT
(1973)
   
Ông Bạch Văn Một là con trai út của ông Bạch Văn Năm và bà Trần Thị
Năm. Ông Bạch Văn Một sống tại Trại Bảo trợ xã hội tỉnh Long An vì bị tâm
thần phân liệt.
        
  - 155
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÔ
CON ÔNG BẠCH VĂN SƠN
   
2. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
3. BẠCH KIM PHỤNG
(1958)
 
LÊ MINH QUANG
(1955)
  
Bà Bạch Kim Phụng là trưởng nữ của ông Bạch Văn Sơn và bà Đoàn Thị
Út. Bà Bạch Kim Phụng kết hôn với ông Lê Minh Quang ở xã Thuận Thành.
Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là:
-  Thứ hai : Lê Thị Tuyết Mai (1977)
-  Thứ ba : Lê Hoàng Vũ (1979)
-  Thứ tư : Lê Thị Thu Vân (1983)
-  Thứ năm : Lê Thị Thúy Hằng (1983)
-  Thứ sáu : Lê Thị Xuân Hương (1986)
-  Thứ bảy : Lê Hoàng Bảo (1988)
-  Thứ tám : Lê Bảo Xuyên (1990)
        
  - 156
-
    
4. BẠCH KIM LAN
(1960)
 
…. LỢI
  
Bà Bạch Kim Lan là thứ nữ của ông Bạch Văn Sơn và bà Đoàn Thị Út.
Bà  Bạch  Kim  Lan  kết  hôn  với ông … Lợi ở xã  Thuận  Thành.  Ông  bà  sinh
sống bằng nghề nông. Ông bà có một người con trai. 
    
5. BẠCH VĂN MINH
(1962)
HUỲNH THỊ CHIM
(1963)
  
Ông  Bạch Văn Minh là con thứ năm của của  ông Bạch Văn Sơn và bà
Đoàn Thị Út.  Ông  Bạch Văn Minh kết  hôn với bà  Huỳnh  Thị Chim ở cùng
xã. Bà Huỳnh Thị Chim buôn bán, ông Bạch Văn Minh chạy xe. Các con của
ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Văn Tân (1980)
-  Thứ ba : Bạch Kim Lý (1984)
-  Thứ tư : Bạch Văn Chiến (1986)
-  Thứ năm : Bạch Thu Hà (1990)
   
6. BẠCH KIM HOÀNG
(1965)
 
….THÀNH
  
Bà Bạch Kim Hoàng là con gái út của ông Bạch Văn Sơn và bà Đoàn Thị
Út. Sau khi sinh ra bà Bạch Kim Hoàng tại Sài Gòn, ông Bạch Văn Sơn đưa
gia đình hồi hương về xã Phước Lâm. Bà Bạch Kim Hoàng kết hôn với ông
Thành, làm nghề may nệm xe. Ông bà có một người con trai.
 
  - 157
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
CON ÔNG BẠCH VĂN THẤY
  
2. BẠCH VĂN TUẤN
(1948)
LÝ THỊ KIM CHI 
(1949)
 
Ông  Bạch Văn Tuấn là trưởng  nam của  ông  Bạch Văn Thấy  và  bà
Nguyễn Thị Dậu. Ông Bạch Văn Tuấn kết hôn với bà Lý Thị Kim Chi ở quận
5 TPHCM. Ông Bạch Văn Tuấn là luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Long An.
Bà Lý Thị Kim Chi là giáo viên nghỉ hưu. Ông bà có một con trai là :
-  Bạch Minh Tùng (1975)
  
3. BẠCH VĂN SANG
(1950 – 1975)
Giỗ : 27 – 5 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Sang
  - 158
-
Ông Bạch Văn Sang là con trai thứ của ông Bạch Văn Thấy và bà Nguyễn
Thị Dậu. Ông Bạch Văn Sang là sĩ quan Quân đội Sài Gòn. Sau năm 1975,
ông Bạch Văn Sang đi cải tạo và chết trong trại cải tạo. Ông không có vợ con.
    
4. BẠCH VĂN TƢỜNG
(1950)
 
LÊ KIM THUỘC 
(1954)
 
Ông Bạch Văn Tường là em song sinh của ông Bạch Văn Sang. Ông Bạch
Văn Tường cưới  bà  Lê  Kim  Thuộc ở cùng  xã.  Ông  Bạch Văn Tường  buôn
bán, bà Lê Kim Thuộc dạy học. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Lê Uyên Phương (1978)
-  Thứ ba : Bạch Minh Phương (1980)
-  Thứ tư : Bạch Lê Mai Phương (1982)
     
5. BẠCH VĂN HUẤN
(1952)
 
PHẠM NGỌC QUYÊN
(1952)
 
Ông  Bạch Văn  Huấn  là  con  thứ năm của  ông Bạch Văn Thấy  và  bà
Nguyễn Thị Dậu. Ông Bạch Văn Huấn kết hôn với bà Phạm Ngọc Quyên ở
Cần Thơ. Ông Huấn và bà Quyên đều là giáo viên. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Phạm Đăng Huy (1978)
-  Thứ ba : Bạch Phạm Minh Huy (1981)
       
  - 159
-
   
6. BẠCH THỊ CƢỚC
(1955)
   
Bà Bạch Thị Cước là con thứ sáu của ông Bạch Văn Thấy và bà Nguyễn
Thị Dậu. Bà Bạch Thị Cước là giáo viên nghỉ hưu, sống độc thân và chăm sóc
cha mẹ.
   
7. BẠCH VĂN TOẢN
(1957)
   
Ông  Bạch Văn Toản  là  con  thứ  bảy  của  ông  Bạch Văn Thấy  và  bà
Nguyễn Thị Dậu. Ông Bạch Văn Toản đi vượt biên, mất tin tức.
   
8. BẠCH THỊ YẾN
(1960)
   
Bà Bạch Thị Yến là con thứ tám của ông Bạch Văn Thấy và bà Nguyễn
Thị Dậu. Bà Bạch Thị Yến sống độc thân và buôn bán.
   
9. BẠCH THỊ TRÚC
(1963)
   
Bà Bạch Thị Trúc là con thứ chín của ông Bạch Văn Thấy và bà Nguyễn
Thị Dậu. Bà Bạch Thị Trúc là giáo viên, hiện sống độc thân.
  - 160
-
    
10. BẠCH VĂN NHÂN
(1965)
 
LÊ THỊ CẨM NHUNG
(1967)
 
Ông  Bạch Văn Nhân là con thứ mười của  ông Bạch Văn Thấy  và bà
Nguyễn Thị Dậu. Ông Bạch Văn Nhân kết hôn với bà Lê Thị Cẩm Nhung ở
Rạch Kiến xã Long Hòa huyện Cần Đước. Ông bà sinh sống bằng nghề nông.
Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Lê Thành Long (chết nhỏ)
-  Thứ ba : Bạch Lê Kim Ngân (1993)
-  Thứ tư : Bạch Lê Thúy Ngân (1996)
    
11. BẠCH VĂN LUÂN
(1965)
 
PHẠM ĐẮC PHƢƠNG THẢO
(1967)
 
Ông Bạch Văn Luân là em song sinh của ông Bạch Văn Nhân. Ông Bạch
Văn Luân kết  hôn  với  bà Phạm Đắc Phương Thảo ở Chánh Hưng, quận  8
TPHCM. Ông Bạch Văn Luân làm nghề lái xe, bà Phạm Đắc Phương Thảo lo
việc nội trợ ở nhà. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Phương Vy (1994)
-  Thứ ba : Bạch Minh Vy (2004)
          
  - 161
-
    
12. BẠCH VĂN KHUYẾN
(1967)
 
TRẦN THỊ DIỄM PHƢỢNG
(1975)
 
Ông Bạch Văn Khuyến là con thứ mười hai của ông Bạch Văn Thấy và bà
Nguyễn  Thị Dậu.  Ông  Bạch Văn Khuyến  kết  hôn  với  bà  Trần  Thị Diễm
Phượng ở quận  8  TPHCM.  Ông  Bạch Văn Khuyến  làm  việc  tại Đài truyền
hình tỉnh Long An, bà Trần Thị Diễm Phượng lo việc nội trợ ở nhà. Các con
của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Minh Khang (2005)
-  Thứ ba : Bạch Minh Khôi (2013)
   
13. BẠCH THỊ PHƢỢNG
(1973)
 
HỒ NHẬT TOÀN
(1970)
 
Bà Bạch Thị Phượng là con gái út của ông Bạch Văn Thấy và bà Nguyễn
Thị Dậu. Bà Bạch Thị Phượng kết hôn với ông Hồ Nhật Toàn, cùng làm ngân
hàng tại TPHCM. Bà Bạch Thị Phượng làm hành chính, ông Hồ Nhật Toàn là
phó giám đốc chi nhánh ngân hàng. Ông bà có một con là : 
-  Hồ Phương Linh
           
  - 162
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
CON ÔNG BẠCH VĂN ĐẦY
  
2. BẠCH VĂN HÙNG
(1955 – 2009)
Giỗ : 04 – 2 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
NGUYỄN THỊ NGỌC NGÔN 
(1955)
  
Mộ ông Bạch Văn Hùng
 
Ông Bạch Văn Hùng là trưởng nam của ông Bạch Văn Đầy và bà Lê Thị
Chầm. Ông Bạch Văn Hùng kết hôn với bà Nguyễn Thị Ngọc Ngôn ở cùng
xã.  Ông  Bạch Văn Hùng là thợ cơ khí, bà Nguyễn Thị Ngọc  Ngôn  là  giáo
viên trường Lê Hồng Phong quận 5 TPHCM. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Thùy Linh (1979)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Phương Linh (1982)
   
  - 163
-
   
3. BẠCH VĂN CƢỜNG
(1958)
Giỗ : 12 – 4 âm lịch
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
CHÂU THỊ ÁNH
(1960)
 
Ông  Bạch Văn Cường  là  thứ nam của  ông Bạch Văn Đầy  và bà Lê  Thị
Chầm. Ông Bạch Văn Cường kết hôn với bà Châu Thị Ánh ở TPHCM. Ông
Bạch Văn Hùng là tài xế chạy xe du lịch, bà Châu Thị Ánh là hộ lý bệnh viện
Nguyễn Trãi TPHCM. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Châu Phước Thịnh (1987)
-  Thứ ba : Bạch Châu Phước Thiện (1989)
-  Thứ tư : Bạch Châu Phước Trí (1991)
   
4. BẠCH VĂN TOÀN
(1960)
 
NGUYỄN THỊ MỸ
(1962)
 
Ông Bạch Văn Toàn là con thứ tư của ông Bạch Văn Đầy và bà Lê Thị
Chầm. Ông Bạch Văn Toàn kết hôn với bà Nguyễn Thị Mỹ ở Quy Nhơn. Ông
bà hiện sinh sống ở Canada. Ông Bạch Văn Toàn làm việc tại nhà máy cơ khí,
bà Nguyễn Thị Mỹ lo việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Thái (1989)
-  Thứ ba : Bạch Thị Kim (1992)
  
5. BẠCH KIM TRUYỀN
(1962)
 
QUÁCH HOÀNG HẢI
(1962)
 
Bà Bạch Kim Truyền là con thứ năm của ông Bạch Văn Đầy và bà Lê Thị
Chầm.  Bà  Bạch  Kim  Truyền  kết hôn với ông  Quách  Hoàng  Hải ở TPHCM.
Bà  Bạch  Kim  Truyền là thư ký ở công  ty  giao  thông  vận  tải,  ông  Quách
Hoàng Hải là nhà thầu chuyên về cửa sắt. Ông bà có một con gái là :
-  Quách Hoàng Thiên Thư (1989)
  - 164
-
     
6. BẠCH KIM TUYỀN
(1965)
 
VÕ THÀNH THÁI
(1958 – 2012)
Giỗ : 
Mộ chôn : huyện Hóc Môn TPHCM
 
Bà Bạch Kim Tuyền là con thứ sáu của ông Bạch Văn Đầy và bà Lê Thị
Chầm. Bà Bạch Kim Tuyền kết hôn với ông Võ Thành Thái ở TPHCM. Ông
bà có một con trai là :
-  Võ Minh Thông (1988)
  
7. BẠCH KIM DUYÊN
(1966)
 
PHẠM HẬU QUANG
(1964)
  
Bà Bạch Kim Duyên là con thứ bảy của ông Bạch Văn Đầy và bà Lê Thị
Chầm.  Bà  Bạch  Kim  Duyên  kết  hôn  với  ông  Phạm  Hậu  Quang ở TPHCM.
Ông bà cùng mở quán bán cà phê và có ba người con là :
-  Thứ hai : Phạm Thanh Sơn (1988)
-  Thứ ba : Phạm Thanh Tú (1995)
-  Thứ tư : Phạm Minh Sơn (2005)
  
7. BẠCH VĂN ĐỊNH
(1968)
 
VÕ THỊ THANH THẢO
(1972)
 
Ông Bạch Văn Định là con thứ bảy của ông Bạch Văn Đầy và bà Lê Thị
Chầm.  Ông  Bạch Văn Định  kết  hôn  với  bà  Võ  Thị Thanh  Thảo ở Hà  Nội.
Ông Bạch Văn Định  làm  việc  tại hãng  dầu nhớt  Nhà  Bè,   bà Võ  Thị Thanh
Thảo làm  việc  tại  Phòng  Tổ chức  công  ty  cổ phần Dây cáp điện  Việt  Nam
(CADIVI). Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thái Lâm (2004)
-  Thứ ba : Bạch Võ Hoàng Lâm (2008)
  - 165
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
CON ÔNG BẠCH VĂN ĐẠT
   
2. BẠCH QUANG VINH
(1988)
  
Ông  Bạch Quang Vinh là trưởng  nam của  ông  Bạch Văn Đạt  và  bà
Nguyễn  Thị Diệu  Lý. Ông  Bạch Quang Vinh được  sinh  ra ở Mỹ, đã tốt
nghiêp trường đại học Y khoa. Sau khi tốt nghiệp, ông Bạch Quang Vinh phải
tập sự ngành phẫu thuật mười năm nữa.
    
3. BẠCH NGỌC VÂN
(1991)
  
Bà Bạch Ngọc Vân là con gái út của ông Bạch Văn Đạt và bà Nguyễn Thị
Diệu Lý. Bà Bạch Ngọc Vân học trường đại học Y khoa ở Mỹ. 
          
  - 166
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGƢỢT
CON ÔNG BẠCH VĂN CAM
   
2. BẠCH THIÊN PHƢƠNG
(1975)
 
VÕ HỬU TRÍ
(1978)
 
Bà Bạch Thiên Phương là trưởng nữ của ông Bạch Văn Cam và bà Trịnh
Thị Hạnh. Bà Bạch Thiên Phương kết hôn với ông Võ Hữu Trí, cùng là bác
sĩ.   Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Võ Phương Nhật Khánh (2007)
-  Thứ ba : Võ Trí Bảo (2009)
  
3. BẠCH THIÊN KIM
(1982)
  
Bà  Bạch  Thiên  Kim  là  thứ nữ của  ông Bạch Văn Cam và bà Trịnh  Thị
Hạnh. Bà Bạch Thiên Kim hiện đang làm kinh doanh.
   
2. BẠCH THỊ PHƢƠNG THẢO
(1990)
 
PHẠM NGỌC RẠNG
(1985)
 
Bà  Bạch  Thị Phương Thảo  là  con  gái  út của  ông Bạch Văn Cam và bà
Trịnh Thị Hạnh. Bà Bạch Thị Phương Thảo kết hôn với ông Phạm Ngọc Rạng
là bác sĩ. Bà Bạch Thị Phương Thảo làm kinh doanh.
 
  - 167
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẬN
CON ÔNG BẠCH NGỌC MAI
   
VÕ VĂN CHÖC
(1959)
BÙI THỊ ĐẸP
(1961)
 
Ông Võ Văn Chúc là trưởng nam của ông Bạch Ngọc Mai và bà Võ Thị
Sáu. Ông được khai sinh theo họ mẹ.
Ông Võ Văn Chúc kết hôn với bà Bùi Thị Đẹp, sinh được 5 người con là :
-  Thứ hai : Võ Thành Phước (1978)
-  Thứ ba : Võ Đình Cẩn (1980)
-  Thứ tư : Võ Thành Lợi (1982)
-  Thứ tư : Võ Tấn Thắng (1984)
-  Thứ năm : Võ Thanh Tuyền (1994)
    
2. BẠCH NGỌC HẢI
(1974)
TRẦN THỊ THƢỜNG
  
Ông Bạch Ngọc Hải là con đầu của ông Bạch Ngọc Mai và bà Phạm Thị
Năng. Ông Bạch Ngọc Hải nối nghiệp cha, theo nghề thợ hồ. Ông Bạch Ngọc
Hải kết hôn với bà Trần Thị Thường ở xã Tân Ân huyện Cần Đước. Các con
của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Trần Hải Vân (2003)
-  Thứ ba : Bạch Trần Hải Tiền (2004)
-  Thứ tư : Bạch Trần Hải Quyền (2012)
  
  - 168
-
    
3. BẠCH THỊ BẾ
(1976)
NGUYỄN THANH VŨ
(1875)
 
Bà Bạch Thị Bế là con thứ ba của ông Bạch Ngọc Mai và bà Phạm Thị
Năng. Bà Bạch Thị Bế kết hôn với ông Nguyễn Thanh Vũ ở xã Trường Bình.
Bà  Bạch  Thị Bế làm  nông,  ông  Nguyễn Thanh Vũ là thợ mộc. Các  con  của
ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Hoài Nam (1997)
-  Thứ ba : Nguyễn Ngọc Thanh (1999)
    
4. BẠCH THỊ ĐÍNH
(1978)
  
Bà Bạch Thị Đính là con thứ tư của ông Bạch Ngọc Mai và bà Phạm Thị
Năng. Bà Bạch Thị Đính là công nhân công ty may mặc ở Bình Dương.
              
  - 169
-
    
5. BẠCH NGỌC CHÁNH
(1981)
PHẠM THÚY HẰNG
(1982)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Chánh  là  con  thứ năm của  ông Bạch  Ngọc  Mai  và  bà
Phạm  Thị Năng. Ông Bạch  Ngọc  Chánh  nối  nghiệp  cha,  theo  nghề thợ hồ.
Ông Bạch Ngọc Chánh kết hôn với bà Phạm Thúy Hằng ở xã Trường Bình.
Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Phụng (2001)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Long (2003)
-  Thứ tư : Bạch Thị Kim Phượng (2007)
   
6. BẠCH THỊ TÂM
(1986)
NGUYỄN NGỌC MINH
(1988)
 
Bà Bạch Thị Tâm là con gái út của ông Bạch Ngọc Mai và bà Phạm Thị
Năng. Bà Bạch Thị Tâm kết hôn với ông Nguyễn Ngọc Minh ở xã Long Can.
Ông bà làm việc tại Bình Dương. 
              
  - 170
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẬN
CON ÔNG BẠCH NGỌC RÃNH
  
2. BẠCH THỊ KIM THANH
(1960) 
   
Bà  Bạch  Thị Kim Thanh là trưởng  nữ của  ông Bạch  Ngọc Rãnh và  bà
Phạm Thị Hợi. Bà Bạch Thị Kim Thanh có một một người con trai là : Bạch
Thanh Tâm (1994)
    
3. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
4. BẠCH TUẤN KIỆT
(1964) 
 
TRẦN THỊ LIÊN
(1965)
 
Ông Bạch Tuấn Kiệt là con thứ tư của ông Bạch Ngọc Rãnh và bà Phạm
Thị Hợi. Ông Bạch Tuấn Kiệt kết hôn với bà Trần Thị Liên ở cùng xã. Ông
Bạch Tuấn Kiệt là thợ hồ, bà Trần Thị Liên là giáo viên. Các con của ông bà
là :
-  Thứ hai : Bạch Tuấn Khanh (1992)
-  Thứ ba : Bạch Thị Yến Khoa (2000)
  
  - 171
-
    
5. BẠCH ….
(chết nhỏ)
    
6. BẠCH SANG NGỌC
(1972) 
 
NGUYỄN THỊ THẮM
(1974)
 
Ông  Bạch  Sang  Ngọc  là  con  thứ sáu của  ông Bạch  Ngọc  Rãnh  và  bà
Phạm  Thị Hợi.  Ông  Bạch  Sang  Ngọc  kết  hôn  với  bà  Nguyễn  Thị Thắm ở
huyện Tân Châu tỉnh An Giang. Ông Bạch Sang Ngọc làm công tác Quản lý
công trình xây dựng. Ông bà có một con gái là :
-  Bạch Thị Kim Ngân (1993)
    
7. BẠCH THỊ KIM NGÀ
(1975) 
 
ĐẶNG HOÀNG PHI
(1974)
 
Bà Bạch Thị Kim Ngà là con gái út của ông Bạch Ngọc Rãnh và bà Phạm
Thị Hợi.  Bà  Bạch  Thị Kim  Ngà  kết  hôn  với ông Đặng  Hoàng  Phi ở huyện
Đức Hòa. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Đặng Hoàng Nam (1999)
-  Thứ ba : Đặng Thị Mỹ Trâm (2006)
   
8. BẠCH PHÚ MỸ
(chết nhỏ)
 
  - 172
-
     
9. BẠCH NGỌC PHƢỢNG
(1976) 
 
ĐỖ THÚY HUY
(1971)
 
Bà Bạch Ngọc Phượng là con gái của ông Bạch Ngọc Rãnh và bà Hồ Thị
Bạch. Bà Bạch Ngọc Phượng kết hôn với ông Đỗ Thúy Huy ở TPHCM. Các
con của ông bà là :
-  Thứ hai : Đỗ Quốc Minh (2006)
-  Thứ ba : Đỗ Nhật Cường (2010)
                        
  - 173
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẬN
CON ÔNG BẠCH NGỌC HÒA
  
2. BẠCH THANH BĨNH
(1968)
ĐỖ THỊ KIM HƢỜNG
(1968)
 
Ông Bạch  Thanh Bĩnh là trưởng  nam của  ông Bạch  Ngọc  Hòa  và  bà
Nguyễn  Ngọc Sương. Ông  Bạch Thanh Bĩnh kết  hôn  với bà Đỗ Thị Kim
Hường ở thị xã  Tân  Châu  tỉnh  An  Giang.  Ông  Bạch Thanh Bĩnh làm công
trình xây dựng ở thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang. Các con của ông bà là: 
-  Thứ hai : Bạch Thanh Phong (1991)
-  Thứ ba : Bạch Thanh Thái Hiền (1993)
-  Thứ tư : Bạch Đỗ Ngọc Lợi (1995)
    
3. BẠCH THỊ THU THỦY
(1974)
 
MÃ PHƢƠNG VŨ
(1973)
  
Bà  Bạch  Thị Thu  Thủy  là trưởng  nữ của  ông Bạch  Ngọc  Hòa  và  bà
Nguyễn Ngọc Sương. Bà Bạch Thị Thu Thủy kết hôn với ông Mã Phương Vũ
ở xã  Mỹ Lộc  huyện Cần  Giuộc. Ông Mã Phương Vũ là tài xế,  bà  Bạch  Thị
Thu Thủy  buôn bán hàng bông. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Mã Thiện Tâm (1990)
-  Thứ ba : Mã Thiện Anh Khoa (2003)
     
  - 174
-
     
4. BẠCH THANH CHIẾN
(1980)
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
(1984)
 
Ông  Bạch  Thanh  Chiến  là  thứ  nam của  ông  Bạch  Ngọc  Hòa  và  bà
Nguyễn  Ngọc Sương. Ông Bạch  Thanh  Chiến kết  hôn  với  bà Nguyễn Thị
Thanh  Huyền  và  sinh  sống ở huyện  Tân  Châu  tỉnh  An  Giang.  Ông  Bạch
Thanh Chiến là thợ máy cơ khí, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền buôn bán phụ
tùng xe máy. Ông bà có hai con là : 
-  Thứ hai : Bạch Thị Ngọc Giàu (2005)
-  Thứ ba : Bạch Thanh Trang (2013)
    
5. BẠCH THỊ LỆ HOA
(1973)
 
NGUYỄN VĂN PHỤNG
(1970)
 
Bà Bạch Thị Lệ Hoa là con riêng của ông Bạch Ngọc Hòa và bà Nguyễn
Thị Huệ. Bà Bạch Thị Lệ Hoa kết hôn với ông Nguyễn Văn Phụng ở huyện
Bình Chánh TPHCM. Ông bà cùng kinh doanh buôn bán. Các con của ông bà
là :
-  Thứ hai : Nguyễn Bạch Thanh Bình (1996)
-  Thứ ba : Nguyễn Bạch Thị Đạt (2003)
         
  - 175
-
    
6. BẠCH THỊ CẨM THÚY
(1974)
 
PHẠM VĂN THOẠI
(1973)
  
Bà Bạch Thị Cẩm Thúy là con gái thứ nhất của ông Bạch Ngọc Hòa và bà
Phạm Thị Lòng. Bà Bạch Thị Cẩm Thúy kết hôn với ông Phạm Văn Thoại ở
xã Long An. Ông Phạm Văn Thoại là thợ hồ, bà Bạch Thị Cẩm Thúy là công
nhân công ty FULUH tại Cần Giuộc. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Phạm Thị Thúy Triều (1993)
-  Thứ ba : Phạm Thị Thanh Vi (2004)
   
7. BẠCH THỊ CẨM NHUNG
(1976)
 
NGUYỄN VĂN LUYẾN
(1976)
   
Bà Bạch Thị Cẩm Nhung là con gái thứ hai của ông Bạch Ngọc Hòa và bà
Phạm  Thị Lòng.  Bà  Bạch  Thị Cẩm  Nhung kết  hôn  với  ông  Nguyễn Văn
Luyến ở TPHCM. Ông bà cùng kinh doanh buôn bán. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Thị Cẩm Thanh (2000)
-  Thứ ba : Nguyễn Tuấn Lộc (2004)
   
8. BẠCH THỊ CẨM VÂN
(1978)
NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG
(1975)
 
Bà Bạch Thị Cẩm Vân là con gái thứ ba của ông Bạch Ngọc Hòa và Phạm
Thị Lòng. Bà Bạch Thị Cẩm Vân kết hôn với ông Nguyễn Hoàng Phương ở
Vĩnh Long.  Ông  Nguyễn Hoàng Phương là tài xế,  bà  Bạch  Thị Cẩm  Vân  là
thợ uốc tóc. Ông bà có một con gái là :
-  Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2007)
  - 176
-
    
9. BẠCH THỊ CẨM PHƢỢNG
(1980)
 
LÂM QUẢN
(1981)
 
Bà Bạch Thị Cẩm Phượng là con gái thứ tư của ông Bạch Ngọc Hòa và bà
Lòng. Bà  Bạch  Thị Cẩm Phượng kết  hôn  với  ông Lâm  Quản ở tỉnh Phan
Thiết. Ông Lâm Quản là nhân viên bảo vệ, bà Bạch Thị Cẩm Phượng là thợ
uốn tóc. Ông bà có một người con là :
-  Lâm Minh Đông (2006)
    
10. BẠCH THỊ NGỌC GIÀU
 
NGUYỄN QUỐC VIỆT
(1979)
 
Bà Bạch Thị Ngọc Giàu là con gái thứ năm của ông Bạch Ngọc Hòa và bà
Lòng. Bà Bạch Thị Ngọc Giàu kết hôn với ông Nguyễn Quốc Việt ở xã Long
An. Ông bà cùng làm việc tại công ty FULUH. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Nguyễn Quốc Khánh (2002)
-  Thứ ba : Nguyễn Quốc Thịnh (2005)
             
  - 177
-
   
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẬN
CON ÔNG BẠCH NGỌC THÀNH
   
2. BẠCH THỊ KIM CÚC
(1969)
PHẠM VĂN XÂY
(1969)
 
Bà Bạch Thị Kim  Cúc là trưởng  nữ của  ông Bạch  Ngọc Thành và  bà
Dương Thị Kim Em. Bà Bạch Thị Kim Cúc kết hôn với ông Phạm Văn Xây ở
thị trấn Cần Giuộc. Ông Phạm Văn Xây  chạy xe, bà Bạch Thị Kim Cúc làm
nông. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Phan Thanh Ngân (2000)
-  Thứ ba : Phan Thanh Tú (2003)
    
3. BẠCH NGỌC SƠN
(1971)
PHAN THỊ BÍCH VÂN
(1975)
 
Ông  Bạch  Ngọc Sơn là trưởng nam của  ông Bạch  Ngọc  Thành  và  bà
Dương Thị Kim Em. Ông Bạch Ngọc Sơn kết hôn với bà Phan Thị Bích Vân
ở thị trấn Cần Giuộc. Ông Bạch Ngọc Sơn là thợ hồ, bà Phan Thị Bích Vân
kinh doanh buôn bán. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Minh Vương (1995)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Minh Cảnh (1997)
-  Thứ tư : Bạch Ngọc Minh Hiếu (2006)
    
  - 178
-
    
4. BẠCH NGỌC TRUNG
(1974)
PHAN THỊ VIỂN
 
Ông  Bạch  Ngọc  Trung  là  thứ nam của  ông Bạch  Ngọc  Thành  và  bà
Dương Thị Kim Em. Ông Bạch Ngọc Trung kết hôn với bà Phan Thị Viển ở
xã Mỹ Lộc.  Ông  Bạch  Ngọc  Trung là thợ hồ, bà  Phan  Thị Viển kinh doanh
buôn bán. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Vương Linh (1996)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Mỹ Linh (1999)
   
5. BẠCH THỊ ĐẸP
(1976)
LÊ VĂN HÙNG
(1973)
 
Bà Bạch Thị Đẹp là con thứ năm của ông Bạch Ngọc Thành và bà Dương
Thị Kim  Em.  Bà  Bạch Thị Đẹp kết  hôn  với  ông Lê Văn Hùng ở xã  Long
Trạch huyện Cần Đước. Ông Lê Văn Hùng là thợ hồ, bà Bạch Thị Đẹp làm
nông. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Lê Thị Cẩm Tiên (1996)
-  Thứ ba : Lê Thị Kim Thoa (1998)
    
6. BẠCH NGỌC TIỀN
(1979)
PHẠM THỊ NGỌC GẤM
(1978)
 
Ông  Bạch  Ngọc  Tiền  là  con  thứ sáu của  ông Bạch  Ngọc  Thành  và  bà
Dương Thị Kim  Em.  Ông  Bạch  Ngọc  Tiền  kết  hôn  với  bà Phạm  Thị Ngọc
Gấm ở xã Long Trạch huyện Cần Đước. Ông bà hiện buôn bán tại một shop
thời trang ở tỉnh Lâm Đồng. Ông bà có một người con là : 
-  Bạch Phạm Minh Khánh (2007)
  - 179
-
     
7. BẠCH NGỌC HIỆP
(1981)
LÊ THỊ HỒNG NGA
(1982)
 
Ông Bạch Ngọc  Hiệp là con  thứ bảy của  ông Bạch  Ngọc  Thành  và  bà
Dương Thị Kim Em. Ông Bạch Ngọc Hiệp kết hôn với bà Lê Thị Hồng Nga ở
xã Mỹ Lộc. Ông Bạch Ngọc Hiệp là nhân viên công ty may SAVIMEX ở xã
Mỹ Lộc. Bà Lê Thị Hồng Nga là công nhân công ty FULUH. Ông bà có một
người con là : 
-  Bạch Minh Thư (2009)
    
8. BẠCH THỊ NGỌC LỢI
(1984)
KIỀU THANH TÚ
(1984)
 
Bà  Bạch  Thị Ngọc  Lợi là con  gái  út của  ông Bạch  Ngọc  Thành  và  bà
Dương Thị Kim Em. Bà Bạch Thị Ngọc Lợi kết hôn với ông Kiều Thanh Tú
ở xã Long Khê huyện Cần Đước. Ông bà có một người con là : 
-  Kiều Thị Bích Trâm
             
  - 180
-
  
ĐỜI VII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẬN
CON ÔNG BẠCH NGỌC HẾT
  
2. BẠCH NGỌC TIẾN
(1982)
CHÂU THỊ HOÀNG YẾN
(1983)
 
Ông Bạch Ngọc Tiến là trưởng nam của ông Bạch Ngọc Hết và bà Trần
Thị  Kim Phượng.  Ông  Bạch  Ngọc  Tiến  tốt  nghiệp đại  học  Nông  Lâm
TPHCM, hiện đang làm việc tại Công ty cửa sổ nhựa Eurowindow (chi nhánh
TPHCM).  Ông  Bạch  Ngọc  Tiến cưới  bà Châu  Thị Hoàng  Yến ở quận  2
TPHCM, có hai con là : 
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Châu Phú (2010)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Châu Tuấn (2013)
  
3. BẠCH THỊ THU HƢƠNG
(1985)
  
Bà Bạch Thị Thu Hương là con gái duy nhất của ông Bạch Ngọc Hết và
bà Trần  Thị Kim Phượng. Bà  Bạch  Thị Thu Hương tốt  nghiệp đại  học Sư
phạm  Kỹ thuật  TPCM,  hiện đang làm việc  cho  Công  ty  TNHH  World  Cat
(Puma) tại khu công nghiệp Long Hậu.
   
4. BẠCH NGỌC TRẦN LÝ
(1987)
NGUYỄN THỊ DIỄM MY
(1987)
 
Ông Bạch Ngọc Trần Lý là con trai út của ông Bạch Ngọc Hết và bà Trần
Thị Kim Phượng. Ông Bạch Ngọc Trần Lý tốt nghiệp đại học, hiện là kỹ sư
sửa chữa ô – tô. Ông Bạch Ngọc Trần Lý kết hôn với bà Nguyễn Thị Diễm
My, là nhân viên trường Trung Cấp Nghề Cần Giuộc.
  - 181
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC CẦM
CON ÔNG BẠCH NGỌC THUẬN
   
2. BẠCH QUANG THẮNG
(1971)
HUỲNH THỊ KIM AN
(1974)
 
Ông Bạch Quang Thắng là trưởng nam của ông Bạch Ngọc Thuận và bà
Nguyễn Thị Báu. Ông Bạch Quang Thắng kết hôn với bà Huỳnh Thị Kim An
ở xã Phước Vân. Ông Bạch Quang Thắng chạy xe, bà Huỳnh Thị Kim An làm
nôi trợ. Các con của ông bà là : 
-  Thứ hai : Bạch An Trường (2000)
-  Thứ ba : Bạch Huỳnh Minh Tú (2007)
     
3. BẠCH THỊ LỆ THI
(1972)
NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
  
Bà  Bạch  Thị  Lệ  Thi là trưởng  nữ  của  ông  Bạch  Ngọc  Thuận  và  bà
Nguyễn Thị Báu. Bà Bạch Thị Lệ Thi kết hôn với ông Nguyễn Quyết Chiến ở
huyện  Nho  Quan  tỉnh  Ninh  Bình.  Bà  Bạch  Thị Lệ Thi  làm  công  nhân ở
TPHCM,  ông  Nguyễn  Quyết  Chiến  làm  việc  cho  hãng  xe  HONDA.  Ông  bà
có một người con là :
-  Nguyễn Hiếu Đức (2004)
   
  - 182
-
    
4. BẠCH THỊ NGỌC THỦY
(1973)
NGUYỄN HỢP TUẤN
(1973)
 
Bà Bạch Thị Ngọc Thủy là con thứ tư của ông Bạch Ngọc Thuận và bà
Nguyễn Thị Báu. Bà Bạch Thị Ngọc Thủy kết hôn với ông Nguyễn Hợp Tuấn
ở huyện  Hoằng  Hóa  tỉnh  Thanh  Hóa.  Ông  Nguyễn  Hợp  Tuấn là sĩ quan
QĐNDVN, bà Bạch Thị Ngọc Thủy là giáo viên
Ông bà có một người con là :
-  Nguyễn Tuấn Anh (2010)
    
5. BẠCH QUỐC THÁI
(1975)
PHẠM THỊ KIM LOAN
(1979)
 
Ông  Bạch Quốc  Thái là con  thứ năm của  ông Bạch  Ngọc  Thuận  và  bà
Nguyễn Thị Báu. Ông Bạch Quốc Thái là tài xế. Ông Bạch Quốc Thái kết hôn
với bà Phạm Thị Kim Loan ở xã Mỹ Lộc, hiện chưa có con. 
   
6. BẠCH THỊ NGỌC THU 
(1981)
  
Bà Bạch Thị Ngọc Thu là con thứ sáu của ông Bạch Ngọc Thuận và bà
Nguyễn Thị Báu. Bà Bạch Thị Ngọc Thu hiện còn độc thân.
  
  - 183
-
   
8. BẠCH PHÚ THẠNH
(1985)
  
Ông  Bạch  Phú  Thạnh  là  con  trai  út của  ông Bạch  Ngọc  Thuận  và  bà
Nguyễn Thị Báu. Ông Bạch Phú Thạnh là kỹ sư điện ở TPHCM. 
                
  - 184
-
 
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC CẦM
CON ÔNG BẠCH NGỌC THÀNG
   
2. BẠCH NGỌC TUYẾN
(1975)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Tuyến là trưởng  nam của  ông Bạch  Ngọc  Thàng  và  bà
Trần Thị Đẹp. Ông Bạch Ngọc Tuyến bị khiếm thị từ nhỏ, hiện vẫn độc thân. 
   
3. BẠCH THỊ NGỌC DIỄM
 
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh  –  Phước Hưng 2
  
Mộ bà Bạch Thị Ngọc Diễm
 
Bà Bạch Thị Ngọc Diễm là trưởng nữ của  ông Bạch  Ngọc  Thàng và  bà
Trần Thị Đẹp. Bà Bạch Thị Ngọc Diễm chết lúc nhỏ.
  - 185
-
     
4. BẠCH THỊ NGỌC TUYỀN
(1982)
  
Bà Bạch Thị Ngọc Tuyền là con thứ tư của ông Bạch Ngọc Thàng và bà
Trần Thị Đẹp. Bà Bạch Thị Ngọc Tuyền làm công nhân tại TPHCM.
     
5. BẠCH THỊ THÙY DƢƠNG
(1989)
  
Bà Bạch Thị Thùy Dương là con thứ năm của ông Bạch Ngọc Thàng và
bà Trần Thị Đẹp. Bà Bạch Thị Thùy Dương làm công nhân tại TPHCM
          
  - 186
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC CẦM
CON ÔNG BẠCH NGỌC HÀ
    
2. BẠCH THỊ THANH VÂN
(1978)
  
Bà Bạch Thị Thanh Vân là trưởng nữ của ông Bạch Ngọc Hà và bà Phạm
Thị Hai. Bà Bạch Thị Thanh Vân phụ mẹ việc nhà và buôn bán.
   
3. BẠCH PHẠM DUY PHƢƠNG
(1982)
  
Ông  Bạch  Phạm Duy Phương là con thứ của  ông Bạch  Ngọc  Hà  và  bà
Phạm Thị Hai. Ông Bạch Phạm Duy Phương vẫn còn độc thân.
       
  - 187
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN CÕ
CON ÔNG BẠCH NGỌC SỰ
   
2. BẠCH NGỌC TRANG
(1980)
 
HỒ NGỌC THUẬN
(1979)
  
Bà Bạch Ngọc Trang là trưởng nữ của ông Bạch Ngọc Sự và bà Phan Thị
Tố Loan. Bà Bạch Ngọc Trang kết hôn với ông Hồ Ngọc Thuận ở huyện Bình
Chánh TPHCM. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Minh Khang (2006)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Minh Anh (2011)
   
3. BẠCH THỊ MỸ TÂN
(1983)
 
 
Bà Bạch Thị Mỹ Tân là thứ nữ của ông Bạch Ngọc Sự và bà Phan Thị Tố
Loan. Bà Bạch Thị Mỹ Tân kết hôn với ông... và đã ly dị. 
   
4. BẠCH THỊ THU CÚC
(1985)
 
VÕ NGỌC PHÚ
(1982)
  
Bạch Thị Thu Cúc là con gái út của ông Bạch Ngọc Sự và bà Phan Thị Tố
Loan. Bạch Thị Thu Cúc kết hôn với ông Võ Ngọc Phú, chưa có con.
 
  - 188
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN CÒ
CON ÔNG BẠCH VĂN CỐNG
   
2. BẠCH VĂN QUỲNH
 
Giỗ : 17 – 11 âm lịch
Mộ chôn : Đất Thánh –  Phước Hưng 2
  
Mộ ông Bạch Văn Quỳnh
 
Ông Bạch Văn Quỳnh là trưởng nam của ông Bạch Văn Cống và bà Liêu
Thị Lan. Ông Bạch Văn Quỳnh chết lúc nhỏ.
 
  - 189
-
    
3. BẠCH THANH TÚ
(1988)
LƢƠNG NGỌC THU SƢƠNG
(1990)
 
Ông Bạch Thanh Tú là thứ nam của ông Bạch Văn Cống và bà Liêu Thị
Lan. Ông Bạch Thanh Tú kết hôn với bà Lương Ngọc Thu Sương ở tỉnh Vĩnh
Long, chưa có con. Ông Bạch  Thanh Tú là Bí thư Đoàn phường  14  quận  6
TPHCM.
   
4. BẠCH HÙNG CƢỜNG
(1989)
            
  - 190
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SÁU
CON ÔNG BẠCH VĂN NGÂM
   
2. BẠCH NGỌC THÚY
(1973)
TRẦN VĂN TÁM
  
Bà Bạch Ngọc Thúy là trưởng nữ của ông Bạch Văn Ngâm và bà Nguyễn
Thị Hải. Bà Bạch Ngọc Thúy kết hôn với ông Trần Văn Tám ở cùng xã. Ông
Trần Văn Tám là thợ hồ, ông bà hiện chưa có con.
     
3. BẠCH NGỌC TUYỀN
(1976)
LÊ THỊ THU THẢO
(1975)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Tuyền là trưởng  nam của  ông Bạch Văn Ngâm và bà
Nguyễn Thị Hải. Ông Bạch Ngọc Tuyền kết hôn với bà Lê Thị Thu Thảo ở xã
Long Hòa huyện Cần Đước. Ông Bạch Ngọc Tuyền là thợ hồ, bà Lê Thị Thu
Thảo buôn bán hàng thịt. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Hồng Ánh (2004)
-  Thứ ba : Bạch Lê Hoàng (2010)
     
  - 191
-
   
4. BẠCH THỊ HẰNG
(1977)
  
Bà Bạch Thị Hằng là thứ nữ của ông Bạch Văn Ngâm và bà Nguyễn Thị
Hải. Bà Bạch Thị Hằng kết hôn với ông … và đã ly dị. Ông bà có một người
con là :
-  Đặng Phước Lộc (2006)
   
5. BẠCH THỊ NGỌC PHƢƠNG
 
(1979)
ĐẶNG HOÀNG THANH TỬ
HOÀI TÂM
(1979)
  
Bà Bạch Thị Ngọc Phương là con thứ năm của ông Bạch Văn Ngâm và bà
Nguyễn  Thị Hải.  Bà  Bạch  Thị Ngọc Phương kết  hôn  với ông Đặng  Hoàng
Thanh Tử Hoài Tâm ở cùng xã. Bà Bạch Thị Ngọc Phương là thợ may, ông
Đặng Hoàng Thanh Tử Hoài Tâm là tài xế xe tải. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Đặng Hữu Phước (2002)
-  Thứ ba : Đặng Minh Nhựt (2004)
    
6. BẠCH NGỌC TUYẾN
(1982 – 1984)
Giỗ : 
Mộ chôn : Đất Thánh –  Phước Hưng 2
 
Ông  Bạch  Ngọc  Tuyến  là  con  thứ sáu của  ông Bạch Văn Ngâm và bà
Nguyễn Thị Hải. Ông Bạch Ngọc Tuyến chết lúc nhỏ.
  - 192
-
  
Mộ ông Bạch Ngọc Tuyến
   
7. BẠCH NGỌC SANG
(1984)
  
Ông  Bạch  Ngọc  Sang  là  con  thứ bảy của  ông Bạch Văn Ngâm và bà
Nguyễn Thị Hải. Ông Bạch Ngọc Sang là thợ hồ, hiện vẫn độc thân.
   
8. BẠCH THỊ NGỌC HUỆ
(1988)
  
Bà  Bạch  Thị Ngọc Huệ là  con  gái  út của  ông Bạch Văn Ngâm và bà
Nguyễn  Thị Hải.  Bà  Bạch  Thị Ngọc  Huệ là  công  nhân  may ở huyện  Bình
Chánh TPHCM.
 
  - 193
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SÁU
CON ÔNG BẠCH VĂN ĐỜN
   
2. BẠCH THỊ HIỀN
(1973)
TRẦN VĂN HÙNG
(1972)
  
Bà Bạch Thị Hiền là trưởng nữ của ông Bạch Văn Đờn và bà Lương Thị
Hồng.  Bà  Bạch  Thị Hiền  kết  hôn  với  ông  Trần Văn Hùng ở xã  Nhật  Ninh
huyện Tân Trụ. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Trần Tiến Vũ
-  Thứ ba : Trần Văn Tiến
    
3. BẠCH THỊ LÀNH
(1975)
  
Bà  Bạch  Thị Lành  là  thứ nữ của  ông Bạch Văn Đờn và bà Lương Thị
Hồng. Bà Bạch Thị Lành sống độc thân và phụ việc nhà với cha mẹ.
    
  - 194
-
   
4. BẠCH VĂN TUẤN
(1978)
TRẦN THỊ NGỌC THẮM
(1980)
  
Ông Bạch Văn Tuấn là trưởng nam của ông Bạch Văn Đờn và bà Lương
Thị Hồng. Ông Bạch Văn Tuấn kết hôn với bà Trần Thị Ngọc Thắm ở huyện
Tân Trụ. Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn Khánh (1999)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Hà (2004)
   
5. BẠCH VĂN TÖ
(1980)
NGUYỄN THỊ MỸ NƢƠNG
(1985)
  
Ông  Bạch Văn Tú  là  thứ nam của  ông Bạch Văn Đờn và bà Lương Thị
Hồng.  Ông  Bạch Văn Tú  kết  hôn  với  bà Nguyễn  Thị Mỹ Nương ở xã  Tân
Trạch  huyện  Cần Đước.  Ông  bà sinh  sống  bằng  nghề nông.  Ông  bà  có  một
người con trai là :
-  Bạch Trọng Phúc (2009)
  
6. BẠCH TUYẾT LAN
(1983)
NGUYỄN HẢI ÂU
(1983)
  
Bà Bạch Tuyết Lan là con gái út của ông Bạch Văn Đờn và bà Lương Thị
Hồng. Bà Bạch Tuyết Lan kết hôn với ông Nguyễn Hải Âu ở huyện Tân Trụ,
có hai người con là :
-  Thứ hai : Nguyễn Hải Bin (2008)
-  Thứ ba : Nguyễn Thị Hải Ngân (2011)
 
  - 195
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SÁU
CON ÔNG BẠCH VĂN TY
   
2. BẠCH TRUNG QUÂN
(1989)
      
3. BẠCH THỊ THẢO VÂN
(1994)
     
4. BẠCH TRUNG NAM
(1997)
       
  - 196
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SÁU
CON ÔNG BẠCH VĂN LA
   
2. BẠCH QUỐC VIỆT
(1989)
     
3. BẠCH QUỐC CƢỜNG
(1993)
     
4. BẠCH THỊ KIM CHI
(1997)
     
4. BẠCH THỊ NGỌC TRÂM
(2005)
    
  - 197
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SÁU
CON ÔNG BẠCH VĂN BỔ
   
2. BẠCH THỊ CẨM DUNG
(1993)
      
3. BẠCH THỊ CẨM MỸ
(1997)
     
4. BẠCH THANH VINH
(1999)
      
  - 198
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SÁU
CON ÔNG BẠCH VĂN CHÍN
   
2. BẠCH THANH GIANG
(1998)
      
3. BẠCH THANH TRÚC
(2005)
     
4. BẠCH THANH PHÁT
(2007)
      
  - 199
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN MÃO
CON ÔNG BẠCH VĂN KHÔI
   
2. BẠCH VĂN KHẢI
(1981)
TRẦN THỊ HUYỀN NHUNG
   
Ông Bạch Văn Khải là trưởng nam của ông Bạch Văn Khôi và bà Nguyễn
Thị Kim  Liên.  Ông  Bạch Văn Khải  kết  hôn  với  bà  Trần  Thị Huyền  Nhung,
cùng  sống  tại  TPHCM.  Bà  Trần  Thị Huyền  Nhung  là  giáo  viên,  ông  Bạch
Văn Khải sửa chữa máy vi tính. Ông bà có một người con trai là :
-  Bạch Minh Kha (2008)
  
3. BẠCH THANH LAM
(1983)
MAI THANH HẢI
(1983)
  
Bà Bạch Thanh Lam là con gái út của ông Bạch Văn Khôi và bà Nguyễn
Thị Kim Liên. Bà Bạch Thanh Lam kết hôn với ông Mai Thanh Hải, chưa có
con.  Bà  Bạch  Thanh  Lam  là  công  nhân  công  ty  giày  Lac  Thủy,  ông  Mai
Thanh Hải làm việc tại công ty mạng điện thoại Vinaphone. 
       
  - 200
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÂU
CON ÔNG BẠCH NGỌC THANH
   
2. BẠCH NGỌC QUANG THÁI
(1989)
MAI PHAN THẢO NGHI
(1988)
  
Ông Bạch Ngọc Quang Thái là trưởng nam của ông Bạch Ngọc Thanh và
bà  Phan  Thị Xứng.  Ông  Bạch  Ngọc  Quang  Thái  kết  hôn  với  bà  Mai  Phan
Thảo Nghi, cùng là công nhân viên. Ông bà có một người con là :
-  Bạch Mai Quỳnh Giao (2010)
    
3. BẠCH NGỌC THANH NGUYÊN
(1998)
        
  - 201
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÂU
CON ÔNG BẠCH NGỌC ĐIỆN
   
2. BẠCH NGỌC ĐĂNG KHOA
(2000)
     
3. BẠCH NGỌC TRUNG QUÂN
(2002)
     
2. BẠCH NGỌC CẨM TIÊN
(2007)
    
  - 202
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÂU
CON ÔNG BẠCH NGỌC PHƢƠNG
   
2. BẠCH NGỌC HOÀI NAM
(2005)
     
3. BẠCH NGỌC BÁ THÔNG
(2008)
          
  - 203
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀM
CON ÔNG BẠCH NGỌC THANH
    
2. BẠCH THỊ KIM DIỆU
(1999)
      
3. BẠCH ĐẶNG DUY KHÁNH
(2006)
                 
  - 204
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀM
CON ÔNG BẠCH NGỌC BAY
   
2. BẠCH THỊ THÚY HẰNG
(1985)
 
HUỲNH THANH PHƢƠNG
(1987)
   
Bà Bạch Thị Thúy Hằng là con đầu lòng của ông Bạch Ngọc Bay và bà
Trang  Thị Nương. Bà Bạch  Thị Thúy  Hằng  kết  hôn  với  ông  Huỳnh  Thanh
Phương nguyên là bộ đội phụ viên. Hiện nay, ông Huỳnh Thanh Phương làm
nghề tự do,  bà  Bạch Thị Thúy  Hằng  là  cán bộ xã Phước  Lâm. Bà  Bạch  Thị
Thúy Hằng còn học liên thông đại học Lao Động – Xã Hội Ông bà có con là : 
-  Huỳnh Hạo Kim (2010)
   
2. BẠCH THỊ DIỄM MY
(1990)
  
Bà Bạch  Thị Diễm My là giáo viên trường  tiểu  học Phước  Thuận  xã
Phước Lâm. Bạch Thị Diễm My còn học chương trình đào tạo Tin học của Sở
Giáo dục và đào tạo tỉnh Long An và chương trình đại học Luật.
    
3. BẠCH NGỌC TRUNG TÍN
(1997)
  
Bạch Ngọc Trung Tín còn đang đi học.
 
  - 205
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THIỀM
CON ÔNG BẠCH NGỌC TAM
   
2. BẠCH ĐINH VŨ PHƢƠNG
(1993)
       
3. BẠCH THỊ YẾN LINH
(2000)
                  
  - 206
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TÁM
CON ÔNG BẠCH NGỌC HUYỀN PHONG
   
2. BẠCH THỊ HUYỀN NHƢ
(1995)
       
3. BẠCH NGỌC TUẤN CƢỜNG
(1998)
       
4. BẠCH NGỌC MINH THIỆN
(2006)
         
  - 207
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN CHÍNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC HOÀNG
   
2. BẠCH THỊ HUỲNH NHƢ
(1987)
 
NGUYỄN QUỐC THANH
(1989)
   
Bà Bạch Thị Huỳnh Như là trưởng nữ của ông Bạch Ngọc Hoàng và bà
Huỳnh  Thị Hết.  Bà  Bạch  Thị Huỳnh Như kết  hôn với  ông  Nguyễn  Quốc
Thanh. Ông Nguyễn Quốc Thanh làm việc tại công ty May Thuận Việt quận 8
TPHCM,  bà  Bạch  Thị Huỳnh Như làm quản  lý  tại  công  ty  May  Hữu  Nghị
quận 8 TPHCM.
     
3. BẠCH TUẤN CHÂU
(1995)
      
4. BẠCH THỊ HUỲNH THỦY
(2000)
     
  - 208
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN CHÍNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC CHUNG
   
2. BẠCH NGỌC BẢO TRÂN
(2001)
       
3. BẠCH NGỌC BẢO CHÂU
(2003)
       
4. BẠCH NGỌC QUÝ
(2005)
          
  - 209
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN CHÍNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC BÍCH
   
2. BẠCH NGUYỄN NGỌC DUY
(1998)
       
3. BẠCH THỊ THÙY DƢƠNG
(2003)
                   
  - 210
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC TỨ
CON ÔNG BẠCH NGỌC TUẤN TÚ
   
2. BẠCH NGỌC MỸ HẰNG
(2004)
       
3. BẠCH DIỆP BẢO NGÂN
(2007)
                  
  - 211
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC QUANG
CON ÔNG BẠCH NGỌC TUẤN HẢI
   
BẠCH HUỲNH VŨ DUY
(2011)
       
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC QUANG
CON ÔNG BẠCH NGỌC TUẤN LINH
   
NGUYỄN QUỐC PHÒNG
(2007)
      
NGUYỄN THỊ TỐ NHƢ
(2012)
     
  - 212
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TRƢƠNG
CON ÔNG BẠCH NGỌC QUỞN
   
2. BẠCH HOÀNG VŨ
(1977)
 
NGUYỄN THỊ PHƢƠNG VÂN
(1978)
 
Ông  Bạch Hoàng Vũ là trưởng  nam của  ông Bạch  Ngọc  Quởn  và  bà
Nguyễn  Thị Hường.  Ông  Bạch Hoàng Vũ làm  dân  phòng, kết  hôn  với  bà
Nguyễn Thị Phương Vân là giáo viên. Ông bà có một con trai là :
-  Bạch Nguyễn Hoàng Khoa (2003)
   
3. BẠCH TRÚC LINH
(1981)
 
TRẦN VĂN DANH
(1977)
 
Bà  Bạch Trúc Linh là con gái đầu của  ông  Bạch  Ngọc  Quởn  và  bà
Nguyễn Thị Hường. Bà Bạch Trúc Linh kết hôn với ông Trần Văn Danh, có
một con gái là :
-  Trần Thị Trúc Quyên (2003)
  
3. BẠCH THỊ TUYẾT NGA
(1983)
 
PHAN VƢƠNG MẠNH KIẾM HÙNG
  
Bà  Bạch Thị Tuyết  Nga là  con  gái  út của  ông Bạch  Ngọc  Quởn  và  bà
Nguyễn  Thị Hường.  Bà  Bạch Thị Tuyết  Nga kết  hôn  với  ông Phan Vương
Mạnh  Kiếm Hùng là người  Hoa. Ông Phan Vương Mạnh  Kiếm  Hùng  làm
việc  tại  công  ty  vệ sinh môi trường TPHCM,  bà  Bạch  Thị Tuyết  Nga  buôn
bán, có một con trai là : 
-   Phan Bạch Nhật Khang 
  - 213
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TRƢƠNG
CON ÔNG BẠCH NGỌC HẢI
   
2. BẠCH THANH HIẾU
(1980)
 
NGUYỄN THỊ NHUNG
(1982)
 
Ông Bạch Thanh Hiếu là trưởng nam của ông Bạch Ngọc Hải và bà Lưu
Thị Thu Hương. Ông Bạch  Thanh  Hiếu  kết  hôn  với  bà  Nguyễn  Thị Nhung,
sinh sống bằng nghề nông. Ông bà có một con gái là :
-  Bạch Thị Mỹ Tiên (2009)
     
3. BẠCH HOÀNG PHONG
(1983)
 
NGUYỄN THỊ HỒNG KHA
(1984)
 
Ông  Bạch  Hoàng  Phong  là  thứ nam của  ông Bạch  Ngọc  Hải và bà Lưu
Thị Thu Hương. Ông Bạch  Hoàng  Phong  kết  hôn  với  bà  Nguyễn  Thị Hồng
Kha.  Bà  Nguyễn  Thị Hồng Kha lo  việc  nội  trợ trong  nhà,  ông  Bạch  Hoàng
Phong làm thợ hồ. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thị Yến Nhi (2009)
-  Thứ ba : Bạch Hoàng Vĩ Khang (2012)
      
  - 214
-
     
4. BẠCH THỊ TRÚC LINH
(1985)
 
NGUYỄN HOÀNG THỨC
  
Bà Bạch Thị Trúc Linh là con gái duy nhất của ông Bạch Ngọc Hải và bà
Lưu Thị Thu Hương. Bà Bạch Thị Trúc Linh kết hôn với ông Nguyễn Hoàng
Thức, có hai con sinh đôi là :
-  Thứ hai : Nguyễn Hồng Ngọc (2010)
-  Thứ ba : Nguyễn Ngọc Ánh (2010)
    
5. BẠCH KHÁNH DUY
(1989)
                  
  - 215
-
    
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TRƢƠNG
CON ÔNG BẠCH NGỌC NGON
   
2. BẠCH THÚY HẰNG
(1982)
 
LÊ DUY THẢO
(1978)
 
Bà Bạch Thúy Hằng là trưởng nữ của ông Bạch Ngọc Ngon và bà Trương
Thị Em. Bà  Bạch  Thúy  Hằng kết  hôn  với ông  Lê  Duy  Thảo ở Vĩnh Long.
Ông  Lê  Duy  Thảo là  thợ hồ,  bà  Bạch  Thúy  Hằng là  công nhân may  tại khu
công nghiệp Cầu Tràm. Ông bà có một con gái là :
-  Lê Thị Thúy Vi (2007)
   
3. BẠCH THỊ MỸ HẠNH
(1985)
 
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
(1986)
 
Bà Bạch Thị Mỹ Hạnh là thứ nữ của ông Bạch Ngọc Ngon và bà Trương
Thị Em.  Bà  Bạch  Thị Mỹ Hạnh  kết  hôn  với  ông  Nguyễn  Hoàng  Tuấn ở xã
Long Khê. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm tự do, bà Bạch Thị Mỹ Hạnh làm
việc nội trợ trong nhà. Ông bà có một con gái là :
-  Nguyễn Thị Thanh Trúc (2009)
   
4. BẠCH HOÀNG TUẤN
(1989)
  
  - 216
-
Bạch Hoàng Tuấn còn độc thân, hiện đang kinh doanh ở quận 6 TPHCM.
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TRƢƠNG
CON ÔNG BẠCH HỒNG NHẠN
   
2. BẠCH THỊ THÙY TRANG
(1987)
 
TRỊNH LÝ MINH THÂM
(1987)
 
Bà  Bạch  Thị Thùy  Trang là trưởng  nữ của  ông Bạch Hồng  Nhạn và  bà
Nguyễn Thị Minh.  Bà Bạch Thị Thùy Trang kết hôn với ông Trịnh Lý Minh
Thâm ở xã Long Trạch huyện Cần Đước. Bà Bạch Thị Thùy Trang lo việc nội
trợ trong nhà, ông Trịnh Lý Minh Thâm làm thợ hồ. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Trịnh Lý Thùy Dương (2008)
-  Thứ ba : Trịnh Lý Tuyết Giao (2012)
   
3. BẠCH THỊ THÙY DUNG
(1989)
 
ĐOÀN TRUNG TÍN
(1989)
 
Bà  Bạch  Thị  Thùy  Dung  là  thứ nữ  của  ông Bạch  Hồng  Nhạn  và  bà
Nguyễn Thị Minh.  Bà Bạch Thị Thùy Dung kết hôn với ông Đoàn Trung Tín
ở xã Phước Lý. Bà Bạch Thị Thùy Dung lo việc nội trợ trong nhà, ông Đoàn
Trung Tín làm nghề tự do. Ông bà có một con trai là :
-  Bạch Đoàn Quốc Tiền (2011)
  
4. BẠCH HOÀNG DŨNG
(1993)
  
  - 217
-
Bạch Hoàng Dũng làm nghề tự do.
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TRƢƠNG
CON ÔNG BẠCH NGỌC TRÍ
    
2. BẠCH VĂN TUỆ
(1998)
      
3. BẠCH THIÊN TÂN
(2000)
                
  - 218
-
    
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN BA
CON ÔNG BẠCH VĂN THÀNG
    
2. BẠCH NGỌC HIỀN
(1979)
 
NGUYỄN VĂN HƢNG
(1964)
 
Bà Bạch Ngọc Hiền là trưởng nữ của ông Bạch Văn Thàng và bà Võ Thị
Hiếu.    Bà  Bạch  Ngọc  Hiền  kết  hôn  với  ông  Nguyễn Văn Hưng ở tỉnh Vĩnh
Long. Ông bà cùng là công nhân tại TPHCM. Ông bà có một con gái là :
-  Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2001)
    
3. BẠCH NGỌC HƢƠNG
(chết nhỏ)
    
4. BẠCH NGỌC HÂN
(1984)
     
  - 219
-
      
5. BẠCH NGỌC QUỲNH
(1985)
      
4. BẠCH NGỌC HOÀI HẬN
(1991)
                     
  - 220
-
    
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN BA
CON ÔNG BẠCH NGỌC THỎ
    
BẠCH NGỌC THANH LIÊM
(1982)
 
NGUYỄN THỊ THU THẢO
(1984)
 
Ông Bạch Ngọc Thanh Liêm là con trai duy nhất của ông Bạch Ngọc Thỏ
và bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy. Ông Bạch Ngọc Thanh Liêm kết hôn với bà
Nguyễn Thị Thu Thảo ở cùng xã. Ông bà cùng kinh doanh buôn bán. Các con
của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Thanh Huy (2006)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Phương Trinh (2008)
                
  - 221
-
    
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TỪ
CON ÔNG BẠCH VĂN THUẬN
    
2. BẠCH CHÍ TRUNG
(1975)
 
PHẠM THỊ THU HÀ
(1975)
 
Ông Bạch Chí Trung là trưởng nam của ông Bạch Văn Thuận và bà Phan
Thị Kim  Dung. Ông  Bạch  Chí  Trung kết  hôn  với  bà Phạm  Thị Thu  Hà ở
TPHCM. Ông  Bạch  Chí  Trung  làm  việc  tại  công  ty  nhựa ở quận  Tân  Bình
TPHCM, bà Phạm Thị Thu Hà lo việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà
là :
-  Thứ hai : Bạch Thanh Hùng (1999)
-  Thứ ba : Bạch Thanh Dũng (2003)
     
3. BẠCH CHÍ NGUYÊN
(1978)
 
PHẠM THỊ HẠNH
  
Ông Bạch Chí Nguyên là thứ nam của ông Bạch Văn Thuận và bà Phan
Thị Kim  Dung.  Ông  Bạch  Chí  Nguyên  kết  hôn  với  bà  Phạm  Thị Hạnh ở
huyện Thạnh Hóa. Ông Bạch Chí Nguyên là thợ hớt tóc, bà Phạm Thị Hạnh
làm công nhân tại công ty Bon Chen TPHCM. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Chí Phong (2008)
-  Thứ ba : Bạch Chí Thanh (2012)
  
  - 222
-
       
4. BẠCH CHÍ TÂM
(1981)
 
PHẠM THỊ LOAN
(1981)
 
Ông  Bạch  Chí  Tâm  là  con  thứ tư của  ông Bạch Văn Thuận  và  bà  Phan
Thị Kim Dung. Ông Bạch Chí Tâm kết hôn với bà Phạm Thị Loan ở TPHCM.
Ông Bạch Chí Tâm là công nhân, bà Phạm Thị Loan là giáo viên tại TPHCM.
Ông bà chưa có con.
    
5. BẠCH THỊ THU NGA
(1984)
 
PHAN VĂN QUANG
   
Bà Bạch Thị Thu Nga là con gái duy nhất của ông Bạch Văn Thuận và bà
Phan Thị Kim Dung. Bà Bạch Thị Thu Nga là con gái duy nhất của ông Bạch
Văn Thuận và bà Phan Thị Kim Dung. kết hôn với ông Phan Văn Quang ở xã
Long Trạch huyện Cần Đước. Ông Quang là thợ hồ, bà  Bạch Thị Thu Nga
làm công nhân tại công ty Bon Chen TPHCM. Ông bà có hai người con trai
là:
-  Thứ hai : Phan Hoàng Nghĩa (2006)
-  Thứ ba : Phan Hoàng Danh (2007)
   
6. BẠCH CHÍ NHÂN
(1986)
  
Ông Bạch Chí Nhân là con trai út của ông Bạch Văn Thuận và bà Phan
Thị Kim  Dung.  Ông  Bạch  Chí  Nhân  làm  việc  tại  công  ty  nhựa ở quận  Tân
Bình TPHCM.
  - 223
-
     
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TỪ
CON ÔNG BẠCH VĂN THÀNG
    
2. BẠCH NGỌC THẢO
(1976)
 
LÊ THỊ MỸ HẠNH
(1981)
 
Ông Bạch Ngọc Thảo là trưởng nam của ông Bạch Văn Thàng và bà Trần
Thị Hồng Loan. Ông Bạch Ngọc Thảo kết hôn với bà Lê Thị Mỹ Hạnh ở xã
Long  Hòa  huyện  Cần Đước.  Ông  Bạch Ngọc  Thảo  chạy  xe,  bà Lê  Thị Mỹ
Hạnh lo việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Lê Bảo Anh (1998)
-  Thứ ba : Bạch Lê Anh Thư (2007)
    
3. BẠCH THỊ HỒNG THU
(1978)
 
CHÂU KHÁNH TRUNG
(1968)
 
Bà Bạch Thị Hồng Thu là trưởng nữ của ông Bạch Văn Thàng và bà Trần
Thị Hồng Loan. Bà Bạch Thị Hồng Thu kết hôn với ông Châu Khánh Trung ở
Đài Loan.  Ông Châu  Khánh  Trung  là  công  nhân,  bà Bạch  Thị Hồng  Thu lo
việc nội trợ trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Châu Dạ Phiện (2000)
-  Thứ ba : Châu Văn Miện (2002)
-  Thứ tư : Châu Dạ Phân (2009)
 
  - 224
-
       
4. BẠCH THỊ TUYẾT HỒNG
(1980)
 
LÂM CHÍ VĨ
(1974)
 
Bà Bạch Thị Tuyết Hồng là thứ nữ của ông Bạch Văn Thàng và bà Trần
Thị Hồng Loan. Bà Bạch Thị Tuyết Hồng kết hôn với ông Lâm Chí Vĩ ở Đài
Loan. Ông Lâm Chí Vĩ là tài xế, bà Bạch Thị Tuyết Hồng lo việc nội trong
nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Lâm Quỷnh Lựu  (2002)
-  Thứ ba : Lâm Thảo Den (2007)
     
5. BẠCH NGỌC THÁI
(1984)
 
MẠC PHƢƠNG THẢO
(1989)
 
Ông Bạch Ngọc Thái là con trai út của ông Bạch Văn Thàng và bà Trần
Thị Hồng Loan. Ông Bạch Ngọc Thái kết hôn với bà Mạc Phương Thảo ở Gò
Dầu – Tây Ninh. Ông Bạch Ngọc Thái sửa chữa máy vi tính, bà Mạc Phương
Thảo lo việc nội trợ trong nhà. Ông bà có một con trai là :
-  Bạch Ngọc Tấn Tài (2011)
         
  - 225
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NĂM
CON ÔNG BẠCH VĂN NGHI
    
2. BẠCH THỊ MỸ DUNG
(1977)
 
NGUYỄN THANH TUẤN
 
Bà Bạch Thị Mỹ Dung là trưởng nữ của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Bà Bạch Thị Mỹ Dung kết hôn với ông Nguyễn Thanh Tuấn ở
xã Mỹ Lộc.  Bà Bạch  Thị Mỹ Dung là  thợ may,  ông  Nguyễn  Thanh  Tuấn là
thợ hồ. Ông bà có một người con là :
-  Nguyễn Hồng Yến Vi 
      
3. BẠCH VĂN NGỌC
(1980)
 
VÕ THỊ HỜ
(1983)
  
Ông Bạch Văn Ngọc là trưởng nam của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Ông Bạch Văn Ngọc kết hôn với bà Võ Thị Hờ, cùng làm công
nhân ở Đức Hòa. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Thanh Vũ (2003)
-  Thứ ba : Bạch Trà My (2007)
    
  - 226
-
      
4. BẠCH THANH PHONG
(1982)
 
NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG
(1974)
 
Ông Bạch Thanh Phong là thứ nam của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Ông Bạch Thanh Phong kết hôn với bà Nguyễn Thị Thu Hương
ở Chợ Đệm xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh TPHCM. Ông bà cùng buôn bán
tại chợ Lê Minh Xuân TPHCM. Ông bà có một người con là :
-  Bạch Ngọc Kha (2010)
   
5. BẠCH THANH TUẤN
(1982)
 
PHAN THỊ HẠNH
(1987)
 
Ông  Bạch  Thanh  Tuấn  là  con  thứ năm của  ông Bạch Văn Nghi và bà
Phạm Kim Hường. Ông Bạch Thanh Tuấn kết hôn với bà Phan Thị Hạnh ở xã
Phước Hậu. Ông bà làm việc tại công FULUH. Ông bà có một người con là :
-  Bạch Thị Cẩm Hồng (2008)
    
6. BẠCH VĂN LÂM
(1980)
 
HOÀNG THỊ XOAN
(1985)
 
Ông Bạch Văn Lâm là con thứ sáu của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Ông Bạch Văn Lâm kết hôn với bà Hoàng Thị Xoan ở tỉnh Lâm
Đồng. Ông Bạch Văn Lâm sửa xe, bà Hoàng Thị Xoan là thợ may. Ông bà có
một người con là :
-  Bạch Hoàng Bảo (2004)
  - 227
-
    
7. BẠCH THỊ MỸ LINH
(1987 - 2007)
Giỗ : 09 – 01 âm lịch 
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
  
Mộ bà Bạch Thị Mỹ Linh
 
Bà Bạch Thị Mỹ Linh là con thứ bảy của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Bà Bạch Thị Mỹ Linh chết vì thủy tai.
   
8. BẠCH THỊ MỸ CHI
(1980)
 
VÕ HOÀI PHƢƠNG
(1988)
 
Bà Bạch Thị Mỹ Chi là con thứ tám của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Bà Bạch Thị Mỹ Chi kết hôn với ông Võ Hoài Phương ở Phước
Vĩnh Đông.  Ông Võ Hoài Phương làm nghề tự do,  bà Bạch  Thị Mỹ Chi lo
việc nội trợ trong nhà. Ông bà có một người con là :
  - 228
-
-  Võ Ái Nhi (1988)
    
9. BẠCH THỊ MỸ TUYỀN
(1991)
  
Bà Bạch Thị Mỹ Tuyền là con gái út của ông Bạch Văn Nghi và bà Phạm
Kim Hường. Bà Bạch Thị Mỹ Tuyền là thợ uốn tóc.
                           
  - 229
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NĂM
CON ÔNG BẠCH VĂN SÁU
    
2. BẠCH THỊ NGỌC HÂN
(1991)
  
Bạch Thị Ngọc Hân làm nhân viên văn phòng tại Bình Dương.
     
3. BẠCH THỊ NGỌC HUYỀN
(1993)
  
Bạch Thị Ngọc Huyền học ngành kế toán.
    
4. BẠCH LONG
(1997)
  
Bạch Long còn đang đi học.
    
  - 230
-
    
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NĂM
CON ÔNG BẠCH VĂN BẢY
     
2. BẠCH NGỌC TRÚC THANH
(1993)
       
3. BẠCH NGỌC MINH TÂM
(2001)
                
  - 231
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NĂM
CON ÔNG BẠCH VĂN CHÍN
    
2. BẠCH THỊ MỘNG VÂN
(1991)
 
LƢU ĐẮC THỊNH
(1985)
 
Bà  Bạch  Thị Mộng Vân là trưởng  nữ của  ông Bạch Văn Chín và bà
Nguyễn Thị Loan. Bà Bạch Thị Mộng Vân kết hôn với ông Lưu Đắc Thịnh ở 
xã Long Trạch huyện Cần Đước. Bà Bạch Thị Mộng Vân là công nhân may,
ông Lưu Đắc Thịnh là thợ làm bánh mì. Ông bà có một con trai là :
-  Lưu Hữu Thắng (2013)
     
3. BẠCH NGỌC PHI
(1993)
  
Bạch Ngọc Phi là con trai duy nhất của ông Bạch Văn Chín và bà Nguyễn
Thị Loan. Bạch Ngọc Phi là công nhân bảo trì điện.
        
  - 232
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN SƠN
CON ÔNG BẠCH VĂN MINH
   
2. BẠCH VĂN TÂN
(1980)
 
NGÔ THỊ NGỌC BÍCH
(1981)
 
Ông Bạch Văn Tân là trưởng nam của ông Bạch Văn Minh và bà Huỳnh
Thị Chim. Ông Bạch Văn Tân kết hôn với bà Ngô Thị Ngọc Bích ở cùng xã.
Ông bà sinh sống bằng nghề nông. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Văn An (2002)
-  Thứ ba : Bạch Ngô Thanh Nhàn (2009)
    
3. BẠCH KIM LÝ
(1984)
 
LƢƠNG HOÀNG PHƢƠNG
  
Bà Bạch Kim Lý là trưởng nữ của ông Bạch Văn Minh và bà Huỳnh Thị
Chim. Bà  Bạch  Kim  Lý kết  hôn  với ông Lương Hoàng Phương ở Gò Đen.
Ông Lương Hoàng Phương chạy xe,  bà Bạch  Kim  Lý  buôn  bán.  Ông  bà  có
một người con là :
-  Lương Thị Thu Hương
      
  - 233
-
    
4. BẠCH VĂN CHIẾN
(1984)
 
NGUYỄN THỊ THU VÂN
(1985)
 
Ông  Bạch Văn Chiến là  thứ nam của  ông Bạch Văn Minh và bà Huỳnh
Thị Chim.  Ông  Bạch Văn Chiến kết  hôn  với  bà Nguyễn  Thị Thu Vân ở xã
Long Phụng. Ông Bạch Văn Chiến chạy xe, bà Nguyễn Thị Thu Vân lo việc
nội trợ trong nhà. Các con của ông bà là :
-  Thứ hai : Bạch Ngọc Thùy Dung (2007)
-  Thứ ba : Bạch Ngọc Thiên Kim (2012)
    
5. BẠCH THU HÀ
(1990)
 
LÊ DUY QUANG
(1982)
 
Bả Bạch Thu Hà là con gái út của ông Bạch Văn Minh và bà Huỳnh Thị
Chim. Bả Bạch Thu Hà kết hôn với ông Lê Duy Quang ở TPHCM. Ông bà có
một người con là :
-  Lê Hoàng Thiện (2012)
            
  - 234
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẤY
CON ÔNG BẠCH VĂN TUẤN
  
BẠCH MINH TÙNG
(1975)
 
NGUYỄN VŨ BẢO TRÂN
  
Ông Bạch Minh Tùng là con trai duy nhất của ông Bạch Văn Tuấn và bà
Lý Thị Kim Chi. Ông Bạch Minh Tùng kết hôn với bà Nguyễn Vũ Bảo Trân
ở  Gò  Vấp  TPHCM. Ông  Bạch  Minh  Tùng  làm pháp  chế  ngân  hàng  tại
Eximbank, bà Nguyễn Vũ Bảo Trân làm nghề uốn tóc. Các con của ông bà là:
-  Thứ hai : Bạch Bảo Minh (2006)
-  Thứ ba : Bạch Thuận Minh (2010)
                   
  - 235
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẤY
CON ÔNG BẠCH VĂN TƢỜNG
   
2. BẠCH LÊ UYÊN PHƢƠNG
(1978)
 
HUỲNH VINH QUANG
(1976)
 
Bà Bạch Lê Uyên Phương là trưởng nữ của ông Bạch Văn Tường và bà
Lê  Kim  Thuộc.  Bà  Bạch Lê Uyên Phương kết  hôn  với  ông  Huỳnh  Vinh
Quang ở TPHCM. Ông bà cùng làm nghề kế toán. Ông bà có hai con gái sinh
đôi là :
-   Huỳnh Phương Anh (2006)
-  Huỳnh Phương Uyên (2006)
    
3. BẠCH MINH PHƢƠNG
(1980)
 
NGUYỄN THỊ THU NGÂN
(1980)
 
Ông Bạch Minh Phương là con trai duy nhất của ông Bạch Văn Tường và
bà Lê Kim Thuộc. Ông Bạch Minh Phương kết hôn với bà Nguyễn Thị Thu
Ngân ở huyện  Hóc  Môn  TPHCM.  Ông  Bạch Minh Phương là quản  lý  phân
xưởng dệt nhuộm, bà Nguyễn Thị Thu Ngân làm nghề kế toán. Ông bà có một
con gái là :
-  Bạch Phương Ngân (2010)
     
  - 236
-
    
4. BẠCH LÊ MAI PHƢƠNG
(1982)
 
NGUYỄN TÂM HÒA
(1978)
 
Bà Bạch Lê Mai Phương là con gái út của ông Bạch Văn Tường và bà Lê
Kim  Thuộc.  Bà  Bạch Lê Mai Phương kết  hôn  với  ông  Nguyễn  Tâm  Hòa ở
TPHCM. Ông Nguyễn Tâm Hòa làm kế toán, bà Bạch Lê Mai Phương là bác
sĩ bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ông bà chưa có con.
                         
  - 237
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẤY
CON ÔNG BẠCH VĂN HUẤN
  
2. BẠCH PHẠM ĐĂNG HUY
(1978)
  
Bạch Phạm Đăng Huy còn độc thân, hiện làm kế toán.
    
3. BẠCH PHẠM MINH HUY
(1981)
 
MAI THỊ THÖY NHƢ
(1984)
 
Ông  Bạch  Phạm  Minh  Huy  là  thứ nam của  ông Bạch Văn Huấn  và  bà
Phạm Ngọc Quyên. Ông Bạch Phạm Minh Huy kết hôn với bà Mai Thị Thúy
Như ở xã Mỹ Lộc. Ông Bạch Phạm Minh Huy làm việc tại Phòng tài chánh
Ủy ban Nhân Dân huyện Cần Giuộc. Bà Mai Thị Thúy Như làm việc tại văn
phòng Ủy ban.
Ông bà có một con trai là :
-  Bạch Phạm Minh Hưng (2011)
         
  - 238
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẤY
CON ÔNG BẠCH VĂN NHẤN
  
2. BẠCH LÊ THÀNH LONG
(1991 – 1992)
Giỗ : 
Mộ chôn : ấp Phước Hưng 2
   
Bạch Lê Thành Long chết nhỏ.
   
3. BẠCH LÊ KIM NGÂN
(1993)
  
Bạch Lê Kim Ngân  học đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM.
  - 239
-
    
4. BẠCH LÊ THÚY NGÂN
(1996)
  
Bạch Lê Thúy Ngân còn đang đi học.
                
  - 240
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẤY
CON ÔNG BẠCH VĂN LUÂN
  
2. BẠCH NGỌC PHƢƠNG VY
(1994)
  
Bạch Ngọc Phương Vy là sinh viên y khoa.
     
3. BẠCH MINH VY
(2004)
  
Bạch Minh Vy còn đang đi học.
       
  - 241
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THẤY
CON ÔNG BẠCH VĂN KHUYẾN
  
2. BẠCH MINH KHANG
(2005)
    
3. BẠCH MINH KHÔI
(2013)
           
  - 242
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN ĐẦY
CON ÔNG BẠCH VĂN HÙNG
   
2. BẠCH NGỌC THÙY LINH
(1979)
  
Bạch  Ngọc Thùy Linh là trưởng  nữ  của  ông  Bạch Văn Hùng và bà
Nguyễn Thị Ngọc Ngôn. Bạch Ngọc Thùy Linh tốt nghiệp đại học Bách Khoa
TPHCM, hiện còn độc thân.
    
3. BẠCH NGỌC PHƢƠNG LINH
(1982)
  
Bạch Ngọc Phương Linh là thứ nữ của ông Bạch Văn Hùng và bà Nguyễn
Thị Ngọc Ngôn. Bạch Ngọc Phương Linh đi du học ở Đức, chương trình Cao
học ngành Quản Trị kinh doanh.
         
  - 243
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN ĐẦY
CON ÔNG BẠCH VĂN CƢỜNG
   
2. BẠCH CHÂU PHƢỚC THỊNH
(1987)
  
Bạch Châu Phước Thịnh là trưởng nam của ông Bạch Văn Cường và bà
Châu Thị Ánh. Bạch Châu Phước Thịnh tốt nghiệp ngành điện hệ Cao Đẳng
trường đại học Cao Thắng TPHCM.
    
3. BẠCH CHÂU PHƢỚC THIỆN
(1989)
  
Bạch Châu Phước Thịện là thứ nam của ông Bạch Văn Cường và bà Châu
Thị  Ánh.  Bạch Châu Phước  Thịnh  tốt  nghiệp trường Cao đẳng  Kinh  tế
TPHCM.
   
4. BẠCH CHÂU PHƢỚC TRÍ
(1991)
  
Bạch Châu Phước Trí là con trai út của ông Bạch Văn Cường và bà Châu
Thị Ánh.  Bạch  Châu Phước  Trí  tốt  nghiệp trường  trung  học  Công  nghiệp
Nguyễn Tất Thành TPHCM.
  - 244
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN ĐẦY
CON ÔNG BẠCH VĂN TOÀN
   
2. BẠCH VĂN THÁI
(1989)
  
Bạch Văn Thái là con trai của ông Bạch Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Mỹ.
Bạch Văn Thái học đại học tại Canada.
    
3. BẠCH THỊ KIM
(1992)
  
Bạch Thị Kim là con gái của ông Bạch Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Mỹ.
Bạch Thị Kim học đại học tại Canada.
             
  - 245
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN ĐẦY
CON ÔNG BẠCH VĂN ĐỊNH
   
2. BẠCH THÁI LÂM
(2004)
  
Bạch  Thái  Lâm là trưởng  nam  của  ông  Bạch Văn Định  và  bà  Võ  Thị
Thanh Thảo. Bạch Thái Lâm còn đang học.
    
3. BẠCH VÕ HOÀNG LÂM
(2008)
  
Bạch  Võ  Hoàng  Lâm  là  thứ nam  của ông  Bạch Văn Định và  bà  Võ  Thị
Thanh Thảo. Bạch Võ Hoàng Lâm còn đang học.
             
  - 246
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC MAI
CON ÔNG BẠCH NGỌC HẢI
    
2. BẠCH TRẦN HẢI VÂN
(2003)
      
3. BẠCH TRẦN HẢI TIỀN
(2004)
      
4. BẠCH TRẦN HẢI QUYỀN
(2012)
         
  - 247
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC MAI
CON ÔNG BẠCH NGỌC CHÁNH
    
2. BẠCH NGỌC PHỤNG
(2001)
      
3. BẠCH NGỌC LONG
(2003)
      
4. BẠCH THỊ KIM PHƢỢNG
(2007)
         
  - 248
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC RÃNH
CON ÔNG BẠCH TUẤN KIỆT
    
2. BẠCH TUẤN KHANH
(1992)
      
3. BẠCH THỊ YẾN KHOA
(2000)
                 
  - 249
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC RÃNH
CON ÔNG BẠCH SANG NGỌC
    
2. BẠCH THỊ KIM NGÂN
(1993)
                         
  - 250
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC HÒA
CON ÔNG BẠCH THANH BĨNH
   
2. BẠCH THANH PHONG
(1991)
      
3. BẠCH THANH THÁI HIỀN
(1993)
      
4. BẠCH ĐỖ NGỌC LỢI
(1995)
          
  - 251
-
  
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC HÒA
CON ÔNG BẠCH THANH CHIẾN
   
2. BẠCH THỊ NGỌC GIÀU
(2005)
      
3. BẠCH THANH TRANG
(2013)
                   
  - 252
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THÀNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC SƠN
   
2. BẠCH NGỌC MINH VƢƠNG
(1995)
      
3. BẠCH NGỌC MINH CẢNH
(1997)
      
4. BẠCH NGỌC MINH HIẾU
(2006)
          
  - 253
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THÀNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC TRUNG
   
2. BẠCH NGỌC VƢƠNG LINH
(1996)
      
3. BẠCH NGỌC MỸ LINH
(1999)
                  
  - 254
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THÀNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC TIỀN
   
BẠCH PHẠM MINH KHÁNH
(2007)
                          
  - 255
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THÀNH
CON ÔNG BẠCH NGỌC HIỆP
   
BẠCH MINH THƢ
(2009)
                          
  - 256
-
   
ĐỜI VIII
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC HẾT
CON ÔNG BẠCH NGỌC TIẾN
   
2. BẠCH NGỌC CHÂU PHÚ
(2010)
     
3. BẠCH NGỌC CHÂU TUẤN
(2013)
                   
  - 257
-
    
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THUẬN
CON ÔNG BẠCH QUANG THẮNG
    
2. BẠCH AN TRƢỜNG
(2000)
     
3. BẠCH HUỲNH MINH TÚ
(2007)
                  
  - 258
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGÂM
CON ÔNG BẠCH NGỌC TUYỀN
    
2. BẠCH NGỌC HỒNG ÁNH
(2004)
     
3. BẠCH LÊ HOÀNG 
(2010)
                  
  - 259
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN ĐỜN
CON ÔNG BẠCH VĂN TUẤN
    
2. BẠCH VĂN KHÁNH
(1999)
     
3. BẠCH NGỌC HÀ
(2004)
                  
  - 260
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN ĐỜN
CON ÔNG BẠCH VĂN TÖ
    
BẠCH TRỌNG PHÚC
(2009)
                         
  - 261
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN KHÔI
CON ÔNG BẠCH VĂN KHẢI
    
BẠCH MINH KHA
(2008)
                         
  - 262
-
  
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THANH
CON ÔNG BẠCH NGỌC QUANG THÁI
    
BẠCH MAI QUỲNH GIAO
(2010)
                          
  - 263
-
  
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC QUỞN
CON ÔNG BẠCH HOÀNG VŨ
    
BẠCH NGUYỄN HOÀNG KHOA
(2003)
                          
  - 264
-
  
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC HẢI
CON ÔNG BẠCH THANH HIẾU
    
BẠCH THỊ MỸ TIÊN
(2009)
                          
  - 265
-
  
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC HẢI
CON ÔNG BẠCH HOÀNG PHONG
    
2. BẠCH THỊ YẾN NHI
(2009)
     
3. BẠCH HOÀNG MINH KHANG
(2012)
                   
  - 266
-
  
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH NGỌC THỎ
CON ÔNG BẠCH NGỌC THANH LIÊM
    
2. BẠCH NGỌC THANH HUY
(2006)
     
3. BẠCH NGỌC PHƢƠNG TRINH
(2008)
                   
  - 267
-
  
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THUẬN
CON ÔNG BẠCH CHÍ TRUNG
    
2. BẠCH THANH HÙNG
(1999)
     
3. BẠCH THANH DŨNG
(2003)
                   
  - 268
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THUẬN
CON ÔNG BẠCH CHÍ NGUYÊN
    
2. BẠCH CHÍ PHONG
(2008)
     
3. BẠCH CHÍ THANH
(2012)
                  
  - 269
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THÀNG
CON ÔNG BẠCH NGỌC THẢO
    
2. BẠCH LÊ BẢO ANH
(1998)
     
3. BẠCH LÊ ANH THƢ
(2007)
                  
  - 270
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN THÀNG
CON ÔNG BẠCH NGỌC THÁI
    
BẠCH NGỌC TẤN TÀI
(2011)
                         
  - 271
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGHI
CON ÔNG BẠCH VĂN NGỌC 
    
2. BẠCH THANH VŨ
(2003)
     
3. BẠCH TRÀ MY
(2007)
                  
  - 272
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGHI
CON ÔNG BẠCH THANH PHONG
    
BẠCH NGỌC KHA
(2010)
                         
  - 273
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGHI
CON ÔNG BẠCH THANH TUẤN
    
BẠCH THỊ CẨM HỒNG
(2008)
                         
  - 274
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN NGHI
CON ÔNG BẠCH VĂN LÂM
    
BẠCH HOÀNG BẢO
(2004)
                         
  - 275
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN MINH
CON ÔNG BẠCH VĂN TẤN 
    
2. BẠCH VĂN AN
(2002)
     
3. BẠCH NGÔ THANH NHÀN
(2009)
                  
  - 276
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN MINH
CON ÔNG BẠCH VĂN CHIẾN
    
2. BẠCH NGỌC THÙY DUNG
(2007)
     
3. BẠCH NGỌC THIÊN KIM
(2009)
                  
  - 277
-
    
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TUẤN
CON ÔNG BẠCH MINH TÙNG
   
2. BẠCH BẢO MINH
(2006)
     
3. BẠCH THUẬN MINH
(2010)
                  
  - 278
-
    
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN TƢỜNG
CON ÔNG BẠCH MINH PHƢƠNG
   
BẠCH PHƢƠNG NGÂN
(2010)
                         
  - 279
-
   
ĐỜI IX
CHÁU ÔNG BẠCH VĂN HUẤN
CON ÔNG BẠCH PHẠM MINH HUY
   
BẠCH PHẠM MINH HƢNG
(2011)
                          
  - 280
-
              
PHẢ ĐỒ
     
  - 281
-
  
  - 282
-
                  
PHỤ KHẢO
                
  - 283
-
   
CÚNG VIỆC LỀ
 
Cúng Việc lề là nghi thức cúng truyền thống theo việc đã thành lề thói,
thành lệ, được hình thành trong quá trình khai phá, khẩn hoang vùng đất Nam
bộ của người Việt. Cúng Việc lề là cúng các vị thủy tổ dòng họ của những lưu
dân từ miền Trung đi vào Nam khẩn hoang, lập làng từ vài thế kỷ trước. Do
gốc gác cư dân từ miền Trung nên thức cúng của họ cũng là những món ăn
truyền thống của miền Trung như thịt phay, cháo nấu ám (cháo nấu thật nhừ
với cá lóc để nguyên cả con)…
Điểm đặc biệt trong nghi thức cúng Việc lề là người cúng cố tái hiện lại
cuộc  sống  nhọc  nhằn, cơ cực  của  ông  bà,  tổ tiên  thời xưa đi khẩn  hoang ở
Nam bộ, như thức cúng chỉ dọn trên đệm bàng hoặc chiếu trải dưới đất ngoài
sân.  Thức  cúng thường là  những món ăn mộc  mạc, đơn sơ, phản  ánh  hoàn
cảnh  sống  thiếu  thốn, như cá lóc nướng trui, cháo ám, cá để nguyên  vảy,
không chặt bỏ kỳ, vi, đuôi (vì không có dao); rau ráng luộc (rau mọc dại ven
sông),  mắm  sống,  cốm  nổ rang v.v…Cách thức cúng như thế nhằm để con
cháu đời sau hình dung phần nào cuộc dấn thân phiêu bạt tìm đất sống gian
nan của tiền thân, từ đó nhớ ơn tổ tiên và cố gắng sống cho xứng đáng với sự
hy sinh ấy.
Cúng Việc lề hoàn toàn mang tính cách riêng tư của từng dòng họ, nên
mỗi dòng họ tự quy ước với nhau về ngày cúng và thức cúng, như là một hình
thức ghi "gia  phả sống". Xưa kia do chiến  tranh, loạn lạc, bắt  bớ, truy nã…
nên nhiều gia đình, dòng họ phải thay tên đổi họ, đốt bỏ gia phả để tránh liên
lụy, do đó ngày cúng, thức cúng được quy định trong cúng việc lề được xem
như một “ký hiệu riêng" của nhiều dòng họ ở Nam bộ . Chính nhờ những "ký
hiệu  riêng" ấy  trong  cúng  Việc  lề mà người  cùng  dòng  họ có  thể nhận  biết
được nhau trên bước đường lưu lạc.
Họ Bạch ở ấp Phước Hưng 2 xã Phước  Lâm  huyện  Cần  Giuộc  cúng
Việc Lề hàng năm vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch. Thức cúng là con
gà luộc và nồi chè đậu trắng.
       
  - 284
-
  
CHÙA TÔN THẠNH
 
Ngôi chùa tọa lạc trên tỉnh lộ 835, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần
Giuộc , tỉnh Long An. Đây là một trong những ngôi chùa cổ có giá trị lịch sử
văn hoá hàng đầu  của  tỉnh.  Ngôi  chùa  gắn  liền  với  tên  tuổi  của  nhà
thơ Nguyễn Đình Chiểu và bài Văn tế Nghĩ sĩ Cần Giuộc. Chùa đã được xếp
hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1997.
Theo sử liệu, chùa Tôn Thạnh ban đầu có tên là chùa Lan Nhã, do
Thiền sư Viên Ngộ xây dựng vào năm Gia Long thứ 7 (1808). Năm Thiệu Trị
thứ 5 (1845), Thiền sư Viên Ngộ thấy mình đã xuất gia 40 năm mà chưa đắc
đạo nên tịch thủy 49 ngày rồi viên tịch. Tưởng nhớ đến một thiền sư suốt đời
hy sinh thân mình đem lại điều lành cho chúng sinh, người dân quanh vùng
còn gọi chùa Tôn Thạnh là chùa Tăng Ngộ hay chùa Ông Ngộ, Lão Ngộ.
Mười sáu năm sau khi Thiền sư Viên Ngộ viên tịch, chùa Tôn Thạnh đã
đi vào lịch sử nước nhà với bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nổi tiếng của nhà
thơ Nguyễn Đình Chiểu.  Trong  thời  gian  3 năm (1859 -  1861), nhà thơ
Nguyễn Đình Chiểu đã lấy chùa Tôn Thạnh làm nơi viết văn và bốc thuốc trị
bệnh  cứu người.  Trong  trận  tập kích đồn Tây Dương tại  chợ Trường  Bình
đêm Rằm tháng 11 năm Tân Dậu (1861), một trong ba cánh nghĩa quân Cần
Giuộc đã xuất phát từ chùa  Tôn  Thạnh đốt nhà dạy đạo, chém rơi đầu quan
Hai Phú Lang Sa (cách gọi quân Pháp lúc bấy giờ theo phiên âm Hán-Việt).
Cảm khái trước tấm lòng vị nghĩa của những người “dân ấp, dân lân”, nhà thơ
Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” tại chùa Tôn
Thạnh.
Hiện  dấu  tích  về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu  và  tác  phẩm “Văn tế
nghĩa sĩ Cần Giuộc” được lưu lại ngay trong khuôn viên chùa Tôn Thạnh qua
hai tấm bia, tấm thứ nhất lưu lại dấu tích của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu xây
dựng năm 1973, tấm thứ hai trích bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” xây dựng
năm 1998. Ngoài ra, trong vườn còn có tháp ba tầng hình lục giác, cao 4,5m
của Tổ sư Viên Ngộ với tầng trên cùng chạm nổi dòng chữ “Nam mô A di đà
Phật” và tháp Tổ Tắc Thành hình vuông, ba tầng, cao 3m. 
Qua  nhiều  lần  trùng  tu,  chùa  Tôn  Thạnh  ngày  nay  không  còn  nguyên
vẹn cảnh „‟rường cột tráng lệ, vàng son huy hoàng‟‟ như xưa. Thay vào đó là
một  tổng  thể kiến  trúc  bao  gồm  tiền điện, chánh điện,  nhà  giảng,  hành  lang
phía đông, hành lang phía tây, mái ngói, tường  gạch.  Tuy  nhiên,  chùa  Tôn
Thạnh vẫn giữ được nét cổ xưa qua hệ thống cột kiểu tứ tượng ở chánh điện,
những tượng Phật có từ đầu thế kỷ XIX, các hoành phi câu đối chữ Hán sơn
son thếp vàng và giá trị nhất là pho tượng Địa Tạng Vương Bồ tát cao 110cm,
đúc bằng đồng. 
  
  - 285
-
   
BÁC SĨ BẠCH VĂN CAM
 
Ông sinh ra tại xã Phước Lâm huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Lớn lên
ở vùng  quê  nghèo,  thấy  cảnh  nhiều người  dân  bị bệnh  mà  không  có  tiền để
đến  bệnh  viện điều  trị khiến  ông  không  khỏi  chạnh lòng. Nhưng lý do đưa
ông đến  với  nghề y cũng chính là do nỗi đau mất mát trong gia đình mình.
“Đó là lúc em út của tôi bị bệnh viêm phổi gây tràn dịch. Dù gia đình đã hết
sức chạy chữa nhưng cũng không giữ được  mạng sống”. Trước cái chết của
người em, ông quyết tâm theo học ngành y với mong muốn chữa bệnh cho bà
con nghèo nơi quê hương mình. 
Năm 1974, ông tốt nghiệp và trở thành bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Nhi
Đồng 1. Ông chọn Khoa Nhi không chỉ bởi lòng yêu trẻ mà còn vì một lý do
khác.  Ông  cho  rằng  nếu được  chẩn đoán, điều  trị đúng cách, kịp  thời,  bệnh
nhi sẽ bình phục và bệnh không để lại di chứng về sau. Đó cũng là lý do ông
xin về tuyến đầu là Khoa Hồi sức Cấp cứu, gắn bó đời mình để giành lại từng
mạng sống cho trẻ em trước cơn nguy kịch. 
Cách đây hơn 20 năm, bệnh viêm ruột hoại tử trở thành đại dịch với các
triệu  chứng đau bụng,  tiêu  chảy  ra  máu  và  90%  trẻ em  nhập  viện  phải  tử
vong. Nhìn thấy cảnh những em bé nhập viện còn vô tư nói “mai con hết bệnh
mẹ mua cho con cây bút chì, đồ chơi nhé”, ông nói “tôi muốn đứt  ruột  vì
chúng đâu biết  rằng  ngày  mai  chúng  không  còn  sống.  Trẻ nuôi  hy  vọng  rất
nhiều tại sao mình không cứu được”.
Ước nguyện giành lại sự sống cho trẻ em bừng lên trong ông. Trăn trở
mãi, ông nghĩ ra rằng: Khi trẻ tiêu chảy phải truyền dịch nhanh hơn và nhiều.
Phác đồ điều trị bằng cách đo áp lực tĩnh mạch trung ương, tăng tốc độ truyền
dịch gấp 3 lần được ông xây dựng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, mạch trẻ dần
hồi phục, tỉ lệ tử vong ở trẻ từ 90% giảm xuống chỉ còn 40%. 
Năm 1987, bệnh sốt xuất huyết trở thành đại dịch. Bấy giờ, bệnh viện
là nơi tiếp  nhận  hàng  loạt  bệnh  nhi  từ các  tuyến dưới  chuyển đến  với  tình
trạng  hôn  mê,  khó  thở,  suy  hô  hấp.  Nhìn  nhiều  bệnh nhi đến  với  bệnh  viện
trong tình trạng nguy cấp, không thể cứu sống, ông rất đau lòng, quyết tìm lời
giải. Sau những ca cấp cứu không thành, ông nghiệm ra nguyên tắc: Khi bệnh
nhân đã sốc,  phải làm sao đo được lượng  dịch trong cơ thể để từ đó truyền
dịch cho phù hợp. Nhưng với bệnh nhi bị xuất huyết, nếu đâm kim vào tĩnh
mạch dưới xương đòn thì phải đè cổ,  gây  tình  trạng  nghẹt  thở,  không  cầm
được máu.
Một sáng kiến của ông là đo áp lực tĩnh mạch trung ương ở vị trí khuỷu
tay.  Với  sáng kiến này,  nhiều  bệnh nhi đã được truyền  dịch kịp thời.  Thành
công đầu tiên được ông chuyển giao cho các bệnh viện ngoài tỉnh lúc bấy giờ
như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận... 
  - 286
-
Cũng trong quá trình điều  trị bệnh  sốt  xuất  huyết,  ông  nhận  thấy  có
nhiều bệnh nhi suy hô hấp gây tràn dịch màng phổi dẫn đến tử vong. “Trước
đây, tôi đã từng bảo vệ đề tài Thở áp lực dương qua mũi cho bệnh nhân viêm
phổi rất thành công. Sao không ứng dụng phương pháp ấy cho người bệnh sốt
xuất huyết?”. Ông âm thầm  thử nghiệm. Năm 2002, bệnh nhi đầu tiên được
cứu sống theo phương pháp này. Phương pháp này cũng đã được Tạp chí Sức
khỏe  Trẻ em  thế giới  công  nhận là phương pháp tối ưu trong việc điều  trị
dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết. 
 
Không  chỉ là  một  trong  những chuyên gia hàng đầu  về bệnh  nhi,
bác sĩ Bạch Văn Cam còn là ngƣời thầy của nhiều thế hệ y bác sĩ. Danh
hiệu  cao quý  Thầy  thuốc Nhân dân mà ông đƣợc  trao  tặng  là phần
thƣởng xứng đáng cho những cống hiến của ông sau gần 40 năm gắn bó
với nghề.
 
Địa  chỉ phòng  mạch: 163 đường  Nguyễn Văn Cừ phường  2  quận  5
thành phố Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào: