Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

CÁC CHUYÊN VIÊN CHÂM CỨU VÀ MASSAGE CỦA PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN HÁT KARAOKÊ THƯ GIÃN SAU MỘT TUẦN LÀM VIỆC 4/2013

CÁC CHUYÊN VIÊN CHÂM CỨU VÀ MASSAGE CỦA PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỄN PHƯỜNG BỬU HOÀ TP BIÊN HOÀ TỈNH ĐỒNG NAI HÁT KARAOKÊ THƯ GIÃN SAU 1 TUẦN LÀM VIỆC THÁNG 4/2013

Phim karaokê  dàI 1 giờ 33p tôi cắt ra 3 clip độc lập mỗI clịp dàI trên dướI 30phút

3 clip chạy trên YOUTUBE

CLIP SỐ 1
CLIP SỐ 2
CLIP SỐ 3

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC

Không có nhận xét nào: