Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN F. BỬU HOÀ TP BIÊN HOA PHỐI HỢP HỘI TỪ THIỆN TỈNH ĐỒNG NAI PHÁT QUÀ VÀ KHÁM TRỊ BỆNH CHO NHÂN DÂN Ở MỎ CẦY NAM TỈNH BẾN TRE

PHÒNG CHẨN TRỊ TỊNH XÁ NGỌC UYỂN

F. BỮU HOÀ TP BIÊN HOÀ PHỐI HỢP

HỘI TỪ THIỆN TỈNH ĐỒNG NAI phát

quà và khám trị bệnh cho NHÂN DÂN

Ở MỎ CẰY NAM TỈNH BẾN TRE ngày

28/5/2013

Đoàn Y BS phòng chẩn trị tịnh xá ngọc uyển
phường Bửu Hoà TP Biên Hoà phốI hợp hộI từ thiện tỉnh Đồng Nai phát quà và khám từ thiện  cho nhân dân  ở huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre thuộc 2 xã
Đa Phước Hội+xã Tân HộI và dùng cơm chay tạI
chùa thuộc xã Đa Phước HộI  mọI việc diễn ra tốt
đẹp ;đoàn đã ra về trong ngày 28/5/2013

* TẠI XÃ ĐA PHƯỚC HỘI

DSC04625DSC04627DSC04628DSC04629DSC04631DSC04633DSC04634DSC04635DSC04637DSC04643DSC04645DSC04648DSC04650DSC04653

TẠI XÃ TÂN HỘI

DSC04707DSC04716DSC04726DSC04729DSC04730DSC04732DSC04735DSC04736DSC04741DSC04742DSC04743DSC04744DSC04749DSC04755DSC04756DSC04758DSC04694DSC04740

ALBUMS ẢNH XÃ ĐA PHƯỚC HỘI

ALBUMS PHOTO XÃ TÂN HỘI

ALBUMS NGÔI CHÙA KHÔNG CÓ TÊN BẰNG CHỮ
QUỐC NGỮ CHỈ CÓ TÊN BẰNG CHỮ HÁN NÔM

PHOTOS PANORAMA

VIDEO TRÊN YOUTUBE

kHÁM TRÍ BỆNH TẠI XÃ TÂN HỘI MỎ CÀY NAM TỈNH BẾN TRE
KHÁM TRỊ BỆNH TẠI XÃ ĐA PHƯỚC HỘI MỎ CÀY NAM TỈNH BẾN TRE

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: