Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

LỄ TRAO NHẬN HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TPHCM 27/8/2013

LỄ TRAO NHẬN HIỆN VẬT TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
CHI NHÁNH TPHCM NGÀY 27/8/2013 bến Nhà Rồng cũ

ALBUMS ẢNH SỐ 1 55 PHOTOS

ALBUMS ẢNH SỐ 2

PHIM LỄ TRAO NHẬN HIỆN  TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH
TPHCM NGÀY 27/8/2013 . gồm 2 đĩa DVD

ĐĨA SỐ 1 BUỔI LỄ DÀI 57 PHÚT

ĐĨA SỐ 1 BUỔI LỄ DÀI 57 PHÚT

ĐĨA SỐ 2 CA MÚA NHẠC

ĐĨA SỐ 2 NỘI DUNG PHOTOS+DÂNG HƯƠNG KÍNH BÁC CA MÚA NHẠC DÀI 56 PHÚT

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: