Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

BAN TRÍ VẬN,MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGÒN–GIAĐỊNH .HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ. MỪNG DANH HIỆU " ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN "

- BAN THƯỜNG TRỰC-
- ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRÍ VẬN
- MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGÒN-GIA ĐỊNH

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CÁN BỘ CHIẾN SĨ
-BAN TRÍ VẬN
- MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGÒN-GIA ĐỊNH
MỪNG DANH HIỆU
" ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN "

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch sử
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo   và thực hành Gia Phả   đồi cát trắng . dòng họ

      Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 19 –5- 2014

DSC01635DSC01638

DSC01659DSC01666

DSC01580

DSC01588DSC01606

DSC01655DSC01664DSC01666DSC01667DSC01668

SLIDESHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CÁN BỘ CHIẾN SĨ BAN TRÍ VẬN MẶT TRẬN KHU ỦY SAIGON GIA ĐỊNH MỪNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

PHIM VIDEO QUAY TẠI BUỔI LỄ

đang xử lý

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch sử
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo   và thực hành Gia Phả   đồi cát trắng . dòng họ

XEM NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CŨA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: