Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV PHỎNG VẤN GHI HÌNH LÊ THỐNG NHỨT THƯƠNG BINH ;TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TPHCM 30/05/2014

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo   và thực hành Gia Phả   đồi cát trắng . dòng họ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HTV PHỎNG VẤN GHI HÌNH LÊ THỐNG NHỨT THƯƠNG BINH ;
TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH TPHCM 30/05/2014

Máy quay/chụpĐoạn phim CÁC BẠN XEM PHIM NGHE LÊ THỐNG NHỨT NÓI

SLIDESHOW TẤT CẢ ẢNH CHỤP CHẠY TRÊN YOUTUBE

SLIDESHOW TẤT CẢ ẢNH CHỤP CHẠY TRÊN YOUTUBE

PHIM LÊ THỐNG NHỨT ĐÀI HTV PHỎNG VẤN GHI HÌNH+HÌNH ẢNH VIDEO
GỒM CẢ ĐOÀN TỪ NHÀ LÊN BẢO TÀNG

PHIM LÊ THỐNG NHỨT ĐÀI HTV PHỎNG VẤN GHI HÌNH+HÌNH ẢNH VIDEO GỒM CẢ ĐOÀN TỪ NHÀ LÊN BẢO TÀNG

TRANG HÌNH ẢNH + CLIP VIDEO LÊ THỐNG NHỨT  TỪ NĂM 2012
NHẤN CHUỘT TRÁI VÀO ẢNH  LÊ THỐNG NHỨT MẶC ÁO BÀ BA

                                                   ***********************

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo   và thực hành Gia Phả   đồi cát trắng . dòng họ

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Không có nhận xét nào: