Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN HOÀI–HUYỆN CHÂU THÀNH MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG–THẦY NGUYỄN ANH KIỆT CỰU HIỆU TRƯỞNG +ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC BAN TRÍ VẬN ,MẶT TRẬN KHU UỶ SAIGON GIA ĐỊNH ,TRAO HAI TẬP KỶ YẾU SỐ 1+2 VÀ 1 HUY HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN ,CHO HIỆU TRƯỞNG ĐƯƠNG NHIỆM TRƯỜNG TRẦN VĂN HOÀI NGÀY 7/6/2014

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo   và thực hành Gia Phả   đồi cát trắng . dòng họ

NGÀY 7/6/2014  Thầy cựu hiệu trưởng Nguyễn Anh Kiệt thay mặt
ban liên lạc ban trí vận,mặt trận Khu Uỷ Saigon Gia Định trao tặng
bộ sách “Nhân sĩ trí thức Saigon G.Định đồng hành cùng dân tộc” 2 tập +
1 huy hiệu Anh Hùng LLVTND  cho ban giám hiệu TTHPT Trần văn Hoài
để làm tài liệu giáo dục truyền thống.Thầy hiệu trưởng Lê Văn Quang
tiếp nhận ngày 7/06/2014 ; cũng là ngày giỗ của cụ Trần văn Hoài.
1 nhân sĩ trí thức yêu nước của địa phương Chợ Gạo-TP Mỹ Tho
tỉnh Tiền giang thời kỳ CMT8 năm 1945

CÁC BẠN XEM PHIM Ở DƯỚI SẼ HIỂU RÕ MỌI SỰ KIỆN

NGÀY 7/6/2014  Thầy cựu hiệu trưởng Nguyễn Anh Kiệt thay mặt
ban liên lạc ban trí vận,mặt trận Khu Uỷ Saigon Gia Định trao tặng
bộ sách “Nhân sĩ trí thức Saigon G.Định đồng hành cùng dân tộc” 2 tập +
1 huy hiệu Anh Hùng LLVTND  cho ban giám hiệu TTHPT Trần văn Hoài
để làm tài liệu giáo dục truyền thống.Thầy hiệu trưởng Lê Văn Quang
tiếp nhận ngày 7/06/2014 ; cũng là ngày giỗ của cụ Trần văn Hoài.
1 nhân sĩ trí thức yêu nước của địa phương Chợ Gạo-TP Mỹ Tho
tỉnh Tiền giang thời kỳ CMT8 năm 1945
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN HOÀI–HUYỆN CHÂU THÀNH MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG–ÔNG NGUYỄN ANH KIỆT NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG +ĐẠI DIỆN BAN TRÍ VẬN ,MẶT TRẬN KHU UỶ SAIGON GIA ĐỊNH ,TRAO HAI TẬP KỶ YẾU NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC ,SỐ 1+2 VÀ 1 HUY HIỆU AHLLVTND CHO BAN HIỆU TRƯỞNG ĐƯƠNG NHIỆM TRƯỜNG TRẦN VĂN HOÀI NGÀY 7/6/2014

ANH CO CHỦ  2 ANH   WEB. so2 sua  khung

TTHPT Trân V HOAI 2ANH CHU THICH viết lại HOC SINH WEB

PHOTOS TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC TRẦN VĂN HOÀI
HUYỆN CHÂU THÀNH MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG
NGÀY 7/6/2014 “tất cả 140 ảnh”

SLIDESHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

ngày 7-6-2014 sự kiện tại trường trần văn hoài–cũng là ngày giỗ của ô. Trần Văn Hoài

KỶ NIỆM : Thầy cựu hiệu trưởng Nguyễn Anh Kiệt thay mặt ban liên lạc ban trí vấn,mặt trận
Khu Uỷ Saigon Gia Định trao tặng bộ sách “Nhân sĩ trí thức Saigon G.Định đồng hành
cùng dân tộc” 2 tập+huy hiệu Anh Hùng LLVTND cho ban giám hiệu TTHPT Trần văn Hoài
để làm tài liệu giáo dục truyền thống.Thầy hiệu trưởng Lê Văn Quang tiếp nhận ngày
7/06/2014 ; cũng là ngày giỗ của cụ Trần văn Hoài.1 nhân sĩ trí thức yêu nướccủa địa phương Chợ GạoTP Mỹ Tho tỉnh Tgiang thời kỳ CMT8 năm 1945

 

PHIM QUAY TẤT CẢ SỰ KIỆN BUỔI LỄ TẠI
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN HOÀI–HUYỆN CHÂU THÀNH MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG–ÔNG NGUYỄN ANH KIỆT NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG +ĐẠI DIỆN BAN TRÍ VẬN ,MẶT TRẬN KHU UỶ SAIGON GIA ĐỊNH ,TRAO HAI TẬP KỶ YẾU SỐ 1+2 VÀ 1 HUY HIỆU LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN ,CHO BAN HIỆU TRƯỞNG ĐƯƠNG NHIỆM TRƯỜNG TRẦN VĂN HOÀI NGÀY 7/6/2014

DÀI 49 PHÚT  “tất cả các clip VIDEO”
XEM PHOTOS CLIP TRÊN

PHIM QUAY LỄ TRAO 2 CUỐN SÁCH NHÂN SĨ TRÍ THỨC SAIGON GIA ĐỊNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC + HUY HIỆU LLVTND TẠI TRƯỜNG TRẦN VĂN HOÀI Ở CHỢ GẠO MỸ THO TIỀN GIANG NGÀY 7/06/2014

                                                  Máy quay/chụpĐoạn phimTrường học

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.Photohouse. Viện lịch
thế kỷ 21  cổ truyền nhân dạo   và thực hành Gia Phả   đồi cát trắng . dòng họ

Những tiêu đề khác của khoa học thế kỷ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Khoa học . phòng chẩn trị y học. Trung tâm nghiên cứu.
thế kỷ 21 . cổ truyền nhân đạo . và thực hành gia phả

Photohouse. Viện lịch    Câu lạc bộ
đồi cát trắng . dòng họ .  gia phả học

Không có nhận xét nào: