Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

HỌ VŨ–VÕ VIỆT NAM *-*HĐDH VŨ-VÕ PHƯƠNG NAM-TPHCM BẢN TIN SỐ 12 *-*29/03/2015


                                      StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY  
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT 
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ 
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN 
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt 
thương binh đặc biệt

                                              Máy quay/chụpTrường họcCông việc

clip_image002

1

clip_image004

2

clip_image006 HỌ VŨ-VÕ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HDDH.VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM- TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VP: 26 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh, --------------o0o-------------- TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 38434522 – 0903035058

Email: vuhuuchinh.saigon@yahoo.com

www.hovuvo.com

QUY ƢỚC

CỦA HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM- TP. HỒ CHÍ MINH

Chƣơng I.

-Tên gọi:HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM- TP.HỒ CHÍ MINH.

-Mục đích: Tập hợp, quy tụ những ngƣời mang dòng họ Vũ-Võ xa quê, đang sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, có nguyện vọng kết nối Dòng họ, nhằm tìm về cội nguồn “Tầm tông, bái Tổ”, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên. Động viên mọi tầng lớp con cháu trong Dòng họ luôn biết ơn và đền đáp ngƣời có công với Tổ quốc, biết ơn Tổ tiên, theo tinh thần “Chim có tổ, ngƣời có tông”. Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh đang xây dựng “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam”, tại khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là nơi thờ vọng Thủy Tổ Vũ Hồn, vì hiện tại cả nƣớc có hai tƣợng Ngài bằng đồng, mỗi tƣợng nặng 500kg, do 06 nhà công đức ở Hà Nội tiến cúng cho Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam. Một tƣợng đặt tại Miếu thờ Ngài ở làng Mộ Trạch, tỉnh Hải Dƣơng và một tƣợng đặt tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam”.

-Với thành ngữ “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, con cháu Dòng họ Vũ-Võ chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp xây dựng hoàn chỉnh “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam”.

Chƣơng II.

-Hội đồng Dòng họ (HĐDH) là một tổ chức quần chúng, xã hội mang tính tâm linh theo phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam. Mọi ngƣời tham gia trên tinh thần tự nguyện, không sinh hoạt chính trị; biết tự trọng, nặng tình đồng tộc; tôn trọng hiếu đạo. Lấy nhân, trí, dũng, liêm là định hƣớng hành động của mọi thành viên. Kính trọng ngƣời cao tuổi, thƣơng yêu trẻ nhỏ. Giúp đỡ ngƣời gặp hoàn cảnh khó khăn, tàn tật…

-Tổ chức HĐDH: Ban cố vấn; Ban Chấp hành (BCH), gồm: 01 Chủ tịch; 5 Phó Chủ tịch; 18 ủy viên Ban thƣờng vụ (hoặc nhiều hơn).

-Một số Ủy viên BCH, gồm đại diện Dòng họ Vũ-Võ các quận huyện, chi họ.

-Việc bầu cử tập trung, dân chủ, nhiệm kỳ: 5 năm.

-Thành phần BCH do tiến cử, ứng cử và bầu cử, là những ngƣời đức hạnh, có trách nhiệm trong công việc Dòng họ đều có quyền ứng cử.

PHÂN CÔNG

1- Ban cố vấn: Tƣ vấn cho BCH HĐDH về các vấn đề của Dòng họ.

2- Chủ tịch: Chịu trách nhiệm chung.

3- Phó Chủ tịch Thƣờng trực: Phụ trách Tổ chức, quản lý Tài chính.

4- Phó Chủ tịch: Phụ trách Hậu cần, Lễ hội, kiêm Phát triển Dòng họ.

5- Phó Chủ tịch: Phụ trách Văn phòng, ấn phẩm, khen thƣởng và mừng thọ.

6- Phó Chủ tịch: Phụ trách Văn hóa- Xã hội, khuyến học-khuyến tài và hiếu hỉ.

7- Phó Chủ tịch: Phụ trách Đối ngoại, vận động xây dựng Từ đƣờng, kiêm quản lý Nghĩa trang Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam.

CÁC BAN GIÚP VIỆC CHO HĐDH

1-Ban Liên lạc Phát triển Dòng họ;

2-Ban Biên tập trang web và Bản tin Dòng họ;

3-Ban Tài chính-Kế toán;

4-Ban Nghi lễ, Hậu cần;

5-Ban vận động xây dựng Từ đƣờng, quản lý Nghĩa trang.

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG LIÊN LẠC CỦA

HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM- TP.HỒ CHÍ MINH:

-Tại : 26 Hoàng Hoa Thám, Phƣờng 7, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

+ĐT: (08) 38434522 – 0903705614 (Ô.Thạch); 0903035058 (Ô.Chính).

+Email: vuhuuchinh.saigon@yahoo.com

+Website: www.hovuvo.com

Chƣơng III.

1-Tài chính:

-Phần thu: Tiền và hiện vật do lòng hảo tâm tự nguyện cung tiến của con cháu Tổ trong và ngoài nƣớc ủng hộ. Sổ sách kế toán theo đúng quy định, cập nhật, công khai, minh bạch, đƣợc báo cáo đầy đủ trong các Bản tin Dòng họ phát hành hằng năm, trên trang thông tin điện tử (Web: www.hovuvo.com) và niêm yết tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”.

- TÀI KHOẢN CỦA HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HỒ CHÍ MINH:

+Đồng chủ tài khoản: Ô.Võ Văn Hiến, Ô.Vũ Ngọc Thạch và Ô.Vũ Tiến Khu.

+ Số tài khoản: 6380205156917; Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN, chi nhánh Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

-Phần chi: Mọi chi tiêu phải đƣợc đồng ý của HĐDH, theo đúng luật kế toán (Có duyệt chi, kế toán và thủ quỹ).

2-Lễ hội:

-HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HỒ CHÍ MINH tổ chức 3 ngày lễ lớn trong năm, gồm có:

*Mồng Tám tháng Giêng ÂL là Sinh nhật Thủy Tổ (Mồng Tám Tết Nguyên Đán);

*Rằm tháng Tám ÂL là Huý nhật Thân mẫu Thủy Tổ (Tết Trung thu); *Mồng Ba tháng Chạp ÂL là Huý nhật Thủy Tổ (Ngày giỗ Tổ Dòng họ VũVõ Việt Nam).

Các ngày trên đƣợc tổ chức tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đây là những dịp họp mặt nhau, trƣớc là lễ giỗ Tổ chung, sau là thắt chặt tình thân ái đồng tộc, nhằm nhận họ hàng, trao đổi thông tin, tƣ liệu gia phả họ Vũ-Võ, phát huy tinh thần “Một giọt máu đào, hơn ao nƣớc lã” và khuyến khích con cháu Dòng họ cố gắng học tập, lao động để mai sau hữu ích cho đất nƣớc cùng vinh danh Dòng họ.

Chƣơng IV:

1-Mừng thọ, khen thƣởng:

-Hàng năm, vào dịp giỗ Tổ (Mồng Ba tháng Chạp), HĐDH sẽ tặng bằng mừng thọ, huy hiệu Dòng họ cho những cụ từ 80 tuổi trở lên. Đồng thời, tặng bằng khen và huy hiệu Dòng họ cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp về vật chất và công sức cho Dòng họ.

-Vinh danh những ngƣời trong Dòng họ đƣợc phong các học hàm, học vị (Tiến sĩ, P.Giáo sƣ, Giáo sƣ…).

-Hàng năm vào dịp giỗ Thân mẫu Thuỷ Tổ , Rằm tháng Tám (ÂL) có phát bằng khen, huy hiệu Dòng họ cho các cháu nội, ngoại trong dòng họ có thành tích, nhƣ: Học sinh giỏi suốt mỗi cấp, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; Học sinh, sinh viên hoặc các lĩnh vực khác đạt các giải thƣởng cấp thành phố, Quốc gia hoặc Quốc tế (cá nhân phôtô bản chứng nhận kết quả học tập, giải thƣởng, gửi về Văn phòng HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam –TP.HCM, trƣớc ngày 30 tháng 7 hàng năm).

2-Hoạt động:

-Duy trì, phát huy sinh hoạt Câu lạc bộ Thơ ca “Về Nguồn” (thành lập 05/11/2005) đến các cơ sở đồng tộc, CLB thơ ca là sân chơi văn hóa, văn nghệ cho cộng đồng bà con Dòng họ Vũ-Võ.

-Duy trì và phát huy hoạt động của “Nhóm Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng “Nhóm trẻ Dòng họ” (thành lập ngày 02/9/2013), gây quỹ công tác xã hội để giúp đỡ ngƣời có hoàn cảnh khó khăn, các cháu nghèo chăm học…

-Duy trì, phát triển hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân họ Vũ-Võ TP. Hồ Chí Minh (thành lập 28/6/2014) để kết nối, khuyến khích việc làm giàu chính đáng và khoa học cho giới doanh nhân trong Dòng họ.

-Quy mô hóa việc quản lý Nghĩa trang Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam (Phía sau “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam”, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Chƣơng V.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

1-Quyền lợi:

Tất cả mọi ngƣời trong Dòng họ Vũ-Võ (kể cả dâu, rể), đều có quyền tham gia các hoạt động của dòng họ trên tinh thần tự nguyện, nghiêm túc. Có quyền đƣợc về Từ đƣờng Dòng họ bái Tổ trong các ngày lễ, giỗ hoặc những ngày khác khi có điều kiện.

-Có quyền đƣợc đóng góp tiền của, công sức trong việc xây dựng “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam” ngày càng khang trang hơn.

-Có quyền tham gia vào Ban chấp hành HĐDH (Nếu đƣợc tín nhiệm).

2-Trách nhiệm:

-Không đƣợc có lời nói, hành động làm tổn hại đến uy tín của Dòng họ. Phải sống mẫu mực, trong sáng.

-Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong Dòng họ và các họ bạn. Giữ gìn và phát huy tính nhân hậu, trí tuệ của Tổ tiên.

-Phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn, bài viết sai trái, xuyên tạc về lịch sử Dòng họ. Không đƣợc phát tán những bài viết, ý kiến cá nhân khi chƣa đƣợc BCH HĐDH chấp thuận.

-Nếu đƣợc phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành nhƣng không thực hiện hoặc vi phạm quy ƣớc này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị phê bình trƣớc BCH, hoặc cho thôi giữ các chức vụ đƣợc giao. Đồng thời, phát hiện thêm những nhân tố mới tích cực hoạt động Dòng họ để cơ cấu vào BCH.

-Nếu cá nhân nào muốn chấm dứt tham gia việc Họ cũng báo cho BCH biết. Dòng họ sẽ không hoàn lại những gì cá nhân đã công đức.

Quy ƣớc này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy ƣớc có thể đƣợc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tùy với tình hình thực tế.

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014

TM. HĐDH VŨ- VÕ PHƢƠNG NAM- TP.HCM

CHỦ TỊCH

clip_image007

VÕ VĂN HIẾN

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI ĐỒNG

clip_image009DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM - TP.HỒ CHÍ MINH

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trƣớc, một số vị sinh hoạt trong Hội Vũ tộc Tƣơng tế ở Sài Gòn (1970-1975), đã liên lạc kết nối một số bà con họ Vũ-Võ (quê quán ở nhiều nơi) sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, với mục đích cùng tìm về cội nguồn tổ tiên.

-Năm 1997, đã thành lập đƣợc Ban

Liên lạc (BLL) Dòng họ Vũ-Võ-Đặng Vũ

Quang cảnh lễ giỗ Tổ Vũ Hồn tại Sài Gòn năm 1970

TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

 
  clip_image011

Ảnh lƣu niệm họp BCH Ban Liên lạc Dòng họ Vũ-Võ-Đặng Vũ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mở rộng (Lần thứ nhất), tại C.Ty Giày Việt, Q.Bình Thạnh, ngày 23/12/2001.

clip_image013

-Ngày 04/4/2004, họp BCH. BLL Dòng họ Vũ-Võ miền Nam mở rộng (Lần thứ 2), tại Hội trƣờng Công ty Giày Việt, quận 3. Với 160 ngƣời tham dự, mục đích: “Báo cáo hoạt động của BLL Dòng họ thời gian qua”. Đồng thời kêu gọi công đức để xây dựng tiếp Hậu cung “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”. -Ngày 31/7/2005, họp BCH. BLL Dòng họ Vũ-Võ miền Nam mở rộng (Lần -Ngày 23/12/2001, họp Ban Chấp hành (BCH) Ban Liên lạc Dòng họ VũVõ-Đặng Vũ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mở rộng (Lần thứ nhất), tại Công ty Giày Việt, quận Bình Thạnh. Có 40 vị đại diện cho các chi họ tham dự, chủ yếu bàn việc xây dựng Từ đƣờng, vì đã có gia đình ông bà Vũ Văn Chầm- Chủ tịch HĐQT Công ty Giày Việt công đức 6.596m2 đất ở khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

 

thứ 3), tại Nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình. Có 70 ngƣời tham dự, mục đích: “Báo cáo hoạt động của BLL Dòng họ” và kêu gọi công đức để hoàn chỉnh Hậu cung Từ đƣờng.

Ảnh chụp kỷ niệm họp BCH. BLL Dòng họ

Vũ-Võ miền Nam mở rộng (Lần thứ 3), tại Nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình, ngày 31/7/2005. (Ảnh: Vũ Trọng Cẩn).

-Ngày 27/8/2006, họp BCH. BLL Dòng họ Vũ-Võ miền Nam mở rộng (Lần thứ 4), tại Nhà hàng Cây Sứ, Q.Tân Bình. Có 80 ngƣời dự, mục đích: “Báo cáo hoạt động của BLL Dòng họ” và “Báo cáo chuyến du khảo 13 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ”.

-Ngày 12/8/2007, họp BCH. Hội đồng Dòng họ (HĐDH) Vũ-Võ phƣơng Nam mở rộng (Lần thứ 5), tại Nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình. Có 100 ngƣời tham dự, mục đích: “Báo cáo hoạt động của BLL Dòng họ” và “Báo cáo chuyên đề” chuyến du khảo tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời bàn san lấp, rào kẽm gai, quy hoạch phân lô Nghĩa trang Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam (phía sau Từ đƣờng Dòng họ).

-Ngày 10/8/2008, họp BCH. HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam mở rộng (Lần thứ 6), tại Nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình. Có 130 ngƣời tham dự, mục đích: “Báo cáo hoạt động của HĐDH”; Thảo luận “Dự án xây dựng Bái đƣờng”; “Báo cáo chuyên đề” chuyến du khảo 4 tỉnh: Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định và Bình Định.

clip_image016

Quang cảnh buổi họp BCH. HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam mở rộng (Lần thứ 6), tại Nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình, ngày 10/8/2008. (Ảnh Vũ Hữu Chính).

-Từ 2009, nhân lễ kỷ niệm 1205 năm ngày sinh Thủy Tổ vào ngày 02/02/2009 (nhằm Mồng Tám, tháng Giêng, năm Kỷ Sửu), HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam đã ra dự lễ và nhận tƣợng Ngài Thủy Tổ do 6 nhà công đức ở Hà Nội cung tiến, từ làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng. Đã rƣớc bằng ôtô về đặt trong Hậu cung “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, tại khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi làm lễ an vị và hô thần nhập tƣợng Thủy Tổ (ngày 04-05 tháng 4 năm 2009). Từ đó, hàng năm HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam đều tổ chức 3 ngày lễ tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”. Những ngày này, HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam đã báo cáo đầy đủ các hoạt động của Dòng họ trong năm và phƣơng hƣớng.

CHỦ TỊCH HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP,HCM QUA CÁC THỜI KỲ:

-Ông Vũ Thiện Nhiễu là Trƣởng Ban liên lạc Dòng họ Vũ-Võ-Đặng Vũ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam từ năm 1997 đến năm 2004.

-Ông Võ Quang Phúc là Chủ Tịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam từ năm 2004 đến tháng 8/2014.

-Ông Võ Văn Hiến là Chủ Tịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh từ

tháng 8/2014 đến nay. BBT

clip_image018

clip_image020

clip_image022

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Nam Định, ngày18 tháng10 năm 2014

THƢ CẢM ƠN

Kính gửi: -Ông Vũ Hữu Chính

Chánh Văn phòng HĐDH Vũ - Võ phƣơng Nam.

clip_image024Thay mặt HĐDH Vũ-Võ tỉnh Nam Định, tôi xin chân thành cảm ơn ông đã về thăm bà con, anh em dòng họ Vũ - Võ Nam Định và đã vào dâng hƣơng kính bái Đức Thủy Tổ-Thần Tổ dòng họ Vũ- Võ Việt Nam tại tỉnh Nam Định ở thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định, vào ngày 17/2 Giáp Ngọ - tức ngày 17/3/2014.

Những tấm ảnh to đẹp chụp kỷ niệm ngày giỗ Tổ chi họ Vũ-Võ tại nhà thờ Quang Đại Đƣờng (Làng Thƣờng Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, vào ngày 16/2/ Quý Tỵ 2013) mà ông tặng chúng tôi, là món quà thật sự có ý nghĩa đƣợc ông rất công phu, tâm huyết mang từ Thành phố Hồ Chí Minh ra. Đã truyền cho chúng tôi niềm cảm hứng tham gia công tác Dòng họ rất nhiều.

Đây là chuyến du khảo thứ 2 mà ông và ông Vũ Hiệp đã dành thời gian về thăm Nam Định để giao lƣu, tham gia đóng góp chuyên sâu đối với các hoạt động, sinh hoạt Dòng họ Vũ - Võ nói riêng và các họ bạn nói chung.

Chúng tôi đánh giá cao vai trò hoạt động cá nhân của các ông, cũng nhƣ của HĐDH Vũ - Võ phƣơng Nam, có tầm ảnh hƣởng sâu rộng tích cực trong đời sống sinh hoạt tâm linh của cộng đồng Dòng họ Vũ - Võ tại TP.HCM, cũng nhƣ cả nƣớc và đồng tộc ta ở nƣớc ngoài.

Xin kính chúc ông cùng BCH HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam và toàn thể bà con, anh em đồng tộc luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái.

TM. HĐDH VŨ-VÕ TỈNH NAM ĐỊNH

CHÁNH VĂN PHÕNG

(Đã ký)

Vũ Đình Bình

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THÁI NGUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2014

THƢ CẢM ƠN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM.

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt HĐDH Vũ-Võ tỉnh Thái Nguyên, gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng tới HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, cùng toàn thể bà con trong Dòng họ.

clip_image026Chúng tôi đã nhận đƣợc hai Bản tin số 10 & 11gửi biếu. Sau khi đọc các trang bài đăng trong Bản tin, chúng tôi vô cùng xúc động và cảm kích trƣớc sự quan tâm thắm tình anh em đồng tộc mà HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam đã dành cho Thái Nguyên chúng tôi. Những tình cảm dạt dào, dù cách xa cả ngàn cây số nhƣng lòng chúng ta vẫn gần nhau . Vì, chúng ta luôn gửi cho nhau những thông điệp của cuộc sống, đã thông báo cho nhau những hoạt động của hai Hội đồng, chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng và phát triển Dòng họ. Cùng nhau vun đắp cho cây đức của Dòng họ ngày càng mãi mãi xanh tƣơi.

Chúng tôi coi đây là một sự kết nối tình cảm giữa hai Hội đồng và đặc biệt HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, đã coi Thái Nguyên nhƣ anh em trong đại gia đình họ Vũ- Võ. Dòng họ Vũ-Võ Thái Nguyên xin đón nhận tình cảm quý báu mà Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam đã trao tặng. Chúng tôi sẽ trao đổi với các anh chị trong Thƣờng trực để học tập và mong muốn chúng ta có nhiều giao lƣu hơn nữa, cùng nhau phát triển ngày càng vững mạnh.

Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc các vị lãnh đạo HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Nơi nhận: TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH THÁI NGUYÊN - HĐDH V-V phƣơng Nam; Chủ tịch

- Lƣu VP.

(Đã ký)

Vũ Quang Thái

BẢN TIN DÕNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HỒ CHÍ MINH 11

clip_image028́

̀

̀ ̃

̀

̀

̉ ̀ ̉

̀ ́

̀ ́ ́ ̀

́ ́ ̀

̉ ̉ ́

̃

̉

̀

HĐDH VŨ -VÕ TỈNH CÔNG HỌ ̀ A XÃ HÔI CHỤ ̉ NGHIA VIỄ T NAṂ

THỪA THIÊN-HUẾ Độc lập - Tƣ do ̣ - Hạnh phúc

TP. Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2014

THƢ CẢ M ƠN

Kính gửi: - Ông Vũ Hữu Chính

Chánh Văn phòng HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM.

clip_image030 Thay mặt Ban Chấp hành Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Thừa Thiên- Huế, tôi gửi lời chào thân ái và lời cám ơn chân thành đến ông và quý vị trong Ban Chấp hành HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, vừa qua đã gửi tặng cho BCH Dòng họ chúng tôi 02 cuốn “Thông tin Dòng họ số 11” của Hội đồng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam, phát hành tháng 01 năm 2014.

Qua bản tin, chúng tôi hình dung đƣợc các hoạt động dòng họ của những tỉnh thành phía Nam rất năng động, sáng tạo. Chúng tôi coi đây là những điểm sáng của Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ chúng ta và lấy đó làm bài học kinh nghiệm để áp dụng vào hoạt động Dòng họ của tỉnh nhà trong thời gian sắp tới.

Tôi xin kính chúc quý vị trong Ban Chấp hành HĐDH Vũ- Võ chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn đƣợc tiếp tục giao lƣu thƣờng xuyên hơn nữa, nhằm xây dựng tổ chức Hội đồng Dòng họ ngày càng phát triển về mọi mặt.

Thân ái kính chào!

Địa chỉ: TM.BCH HĐDH VŨ-VÕ THỪA THIÊN-HUẾ

Võ Văn Thành CHỦ TỊCH

-07 Phạm Đình Hổ,TP Huế (Đã ký)

-ĐT: 0979836900

Email:

thanhhuyenvovan@gmail.com

Võ Văn Thành

SƠ LƢỢC TIỂU SỬ VŨ CÔNG THỦY TỔ

(804 - 853)

Cử nhân VŨ HỮU CHÍNH

Chánh Văn phòng HĐDH. Vũ –Võ phƣơng Nam-TP.HCM

Tổng hợp 01-2013

Theo các tƣ liệu nghiên cứu về lịch sử dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, vào đời nhà Đƣờng (khoảng đầu thế kỷ thứ 9), có một vị quan tên Vũ Huy, là ngƣời làng Mã Kỳ, huyện Long Khê, phủ Thƣờng Châu, tỉnh Phúc Kiến. Khi nghỉ hƣu, ông Vũ Huy vốn tinh thông khoa địa lý phong thủy. Trên đƣờng đi du ngoạn đến đất Giao Châu, ông thấy một thế đất đẹp ở ấp Mạn Nhuế, thuộc huyện Thanh Lâm, đất Hồng Châu (nay là khu Nhân Hƣng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh

Hải Dƣơng), trên cánh đồng có 98 gò đất nhỏ bao quanh một gò cao và lớn, tựa nhƣ Ảnh 1: Tƣợng Ngài tại miếu thờ ở làng Mộ Trạch,

98 ngôi sao chầu về mặt trời (cửu xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dƣơng

Ảnh: Vũ Hữu Chính thập bát tú triều dƣơng). Gò ấy địa

phương gọi là Đống Dờm. Theo thuyết địa lý- phong thủy, nếu mộ táng ở đây con cháu sẽ phát về khoa bảng, công danh hiển hách. Cụ Vũ Huy quay trở về Phúc Kiến đƣa hài cốt thân phụ sang táng ở Đống Dờm, rồi làm nhà ở tạm để trông nom ngôi mộ.

Khi ấy, ở làng Mạn Nhuế có thôn nữ tên Nguyễn Thị Đức, con nhà nề nếp, tính tình đoan trang, phúc hậu. Có lẽ do duyên trời đã định, nên gia đình cô thôn nữ chấp nhận lời cầu hôn của ông Vũ Huy. Đƣợc hơn một năm, bà có thai, ông đƣa bà trở về Phúc Kiến.

clip_image032 Mùng Tám tháng Giêng năm Giáp Thân(804) bà sinh con trai. Ông bà đặt tên con là Vũ Hồn. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài rất khôi ngô, tuấn tú. Vua Đƣờng khen ngợi là nhân tài vì thơ văn hay, sách lƣợc giỏi, nên xuống chiếu bổ dụng làm Tả Thị Lang Bộ Lễ - một chức quan khá trong triều đình - vì Bộ Lễ phụ trách lễ nghi, cúng tế và thi cử trong nƣớc. Đƣợc 2 năm lại thăng chức Đô Đài Ngự Sử. Năm 841(Tân Dậu) đời Đƣờng Vũ Tông, niên hiệu Hội Xƣơng thứ nhất, Ngài đƣợc cử làm Kinh Lƣợc Sứ tại An Nam. Trong thời gian ở An Nam, Ngài Vũ Hồn đã đi kinh lý và xem xét nhiều nơi, đồng thời để tâm chú ý việc tìm địa điểm tốt, vì Ngài đã muốn chọn quê ngoại để định cƣ sau này. Ngài đã nhiều lần về Mạn Nhuế thăm mộ ông nội ở Đống Dờm và đã đi tham quan các vùng lân cận. Một lần Ngài đến trang Lạp Trạch, huyện Đƣờng An, thấy về phía tây thôn ấy có cánh đồng hoang, cỏ lau rậm rạp, rải rác có những gò đống tựa 5 con ngựa, 7 ngôi sao (ngũ mã tiền triều, thất tinh hậu ứng), hoặc những ao, mà dƣới đáy có doi đất nổi lên nhƣ hình quản bút, nghiên mực, quyển sách… Theo kiến thức về địa lý-phong thủy, đấy là một kiểu đất đẹp rất tốt cho hậu thế của Trang Ấp này.

Sau thời gian, Ngài xin từ quan, Vua Đƣờng chuẩn y. Ngài liền đƣa mẹ sang An Nam định cƣ ở Lạp Trạch, vì theo Ngài: “Ngƣời xƣa đƣợc một ngày nuôi cha mẹ, dẫu làm đến

Tam Công cũng không sƣớng bằng, ta nay còn mẹ già, há tham giàu sang mà không nghĩ đến hiếu dƣỡng hay sao?”

   

Ngài xây dựng cơ ngơi cho gia đình, rồi chiêu mộ dân cƣ ở rải rác các vùng xung quanh về làm ruộng, khai hoang, giúp đỡ họ tiền bạc để xây dựng nhà cửa. Ngài mở trƣờng dạy học, bốc thuốc cho dân, lập nên một xóm nhỏ, đặt tên là Khả Mộ trang (có nghĩa là ấp Đáng Mến), sau này dân cƣ đông đúc thêm. Đến đời Trần đổi tên thành thôn Mộ Trạch (nay là Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dƣơng), dần dần thành một thôn ấp có văn hoá, có lễ nghĩa và làm ăn thịnh vƣợng.

 

clip_image034

 

Do công đức to lớn của Ngài, nên dân làng Khả Mộ tôn kính Ngài nhƣ

 

Ảnh 2: Tƣợng Ngài tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam” xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai”.

Ảnh: Vũ Hữu Chính

cha mẹ, đã xin với Ngài: “Dinh cơ ngài hiện nay để ở, khi Ngài mất, dân làng sẽ dùng làm miếu để thờ phụng Ngài”. Ngài ƣng thuận, bảo rằng: “Trang khu có hậu đạo với ta thì phải trọng lời di chúc của ta, mà ngàn năm thờ phụng”. Ngài lại cho thêm năm nén vàng, tậu ruộng ao để lo cho việc tế tự, khỏi phiền dân đóng góp.

Ngày Rằm tháng Tám năm Canh Ngọ (850) mẹ Ngài- cụ Nguyễn Thị Đức- qua đời. Ngài khóc than khôn cùng rồi rƣớc linh cữu mẹ về táng ở xã Kiệt Đặc, Thanh Lâm (Kiệt Thƣợng, Văn An, Thị xã Chí Linh, Hải Dƣơng ngày nay).

Năm 853 (Quý Dậu), khi vừa 49 tuổi, ngày mùng Ba tháng Chạp, Ngài đang dạy học, thì thấy trong ngƣời khó chịu, rồi thiếp đi, không bệnh gì mà hóa. Trang dân và gia nhân rƣớc ngài lên xứ Đồng Cạn, một gò đất nhỏ ở cánh đồng phía Tây Bắc thôn trang an táng. Dân làng tôn Ngài làm Thành Hoàng, mới đầu thờ tại dinh cơ Ngài để lại, sau làm thêm đình, miếu thờ để ghi công Ngài vừa là ngƣời khai ấp Khả Mộ, vừa là ngƣời dạy dỗ đem học vấn, lễ nghĩa đến cho dân làng. Đồng thời thờ Ngài nhƣ một ông Tổ đầu tiên của dòng họ Vũ-Võ nƣớc Nam. Bốn mùa hƣơng khói không dứt cho đến ngày nay.

Sau này, khi phu nhân Ngài qua đời cũng đƣợc con cháu an táng kề bên, gọi là “mộ song táng”. Khu gò đất táng di hài Ngài có tên Mả Thần. Mả Thần đƣợc tôn tạo, tu bổ năm 1993. Sau đó, một số nhà công đức đã mua thêm đất nới rộng và xây dựng mới Miếu thờ cùng Lăng mộ Ngài rất hoành tráng. Đƣờng vào cũng đƣợc mở rộng và khánh thành vào đầu năm 2011. Năm 2012 tiếp tục xây thêm Tháp Bút, Nghiên Mực và Vƣờn Tiến sĩ trong quần thể khu lăng mộ của Thủy Tổ Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, trông vô cùng uy nghi và bền vững để lại cho đời sau chiêm ngƣỡng.

Ghi chú: Hiện nay có 02 tƣợng Vũ công Thủy Tổ (Mỗi tƣợng bằng đồng nặng khoảng 500kg), do 6 gia đình các vị ở Hà Nội: Võ Văn Hồng, Vũ Văn Tiền, Vũ Duy Bổng, Vũ Khắc Đan, Võ Văn Minh và Vũ Thế Trƣờng thành tâm cung tiến cho Dòng họ. Một tƣợng Ngài tại Miếu thờ ở làng Mộ

Trạch, xã tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dƣơng và một tƣợng Ngài đặt tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai. (Xem video Đại lễ hô thần nhập tƣợng và an vị tƣợng trên website: www.hovuvo.com). VHC

           

HỌ VŨ-VÕ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

clip_image036 HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP. HCM NAM

VP: 26 Hoàng Hoa Thám, P.7, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (08) 38434522 – 0903035058

Email: vuhuuchinh.saigon@yahoo.com

www.hovuvo.com

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM

NĂM 2014

VŨ HỮU CHÍNH

Chánh Văn phòng HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam-TP.HCM Tổng hợp

-Ngày 26/12/2013, thay mặt HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, ông Vũ Hữu Chính đã đến dự lễ giỗ Tổ lần thứ 204 của chi họ Đặng Vũ, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trƣờng, tỉnh Nam Định, sinh sống ở miền Nam, tại Đền thờ Đức Lý Triều Quốc Sƣ, quận Bình Thạnh. Sau bài sơ lƣợc tiểu sử cụ Khởi tổ Vũ Thiên Thể, do ông Đặng Vũ Bổng (Trƣởng BLL) giới thiệu, hơn 30 con cháu và quan khách lên dâng hƣơng trong bầu không khí trang nghiêm.

-Chiều Chủ nhật, 29/12/2013, Ban Chấp hành HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, gồm các vị: Võ Văn Hiến, Vũ Ngọc Thạch, Vũ Văn Chầm, Vũ Thị Lan, Vũ Hiệp, Đặng Vũ Bổng, Vũ Văn Hƣờng, Vũ Văn Sang, Vũ Ngọc Linh, Vũ Thành Hà, Võ Đăng Linh, Võ Ngọc An, Vũ Xuân Đảng, Võ Tấn Hải và Vũ Hữu Chính đã họp bàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong ngày giỗ Tổ 03/01/2014 tại “ Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam” và lên kế hoạch dự khánh thành “Từ đƣờng Tộc Võ” ở ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, do hội HĐDH Vũ-Võ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mời.

- Mùng Ba, tháng Chạp năm Quý Tỵ (nhằm thứ Sáu, 03/01/2014), tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 1160 năm Húy nhật ngài Vũ công Thủy tổ. Đến dự có khoảng 850 con cháu Tổ, từ các địa phƣơng: TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dƣơng, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, DakLak, Đắc Nông, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phƣớc, Tây Ninh, Bình Dƣơng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang; Đại diện TT. UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ VN, Hội đồng hƣơng TP. Hà Nội tại TP. HCM, Đoàn phòng Công nghiệp & Thƣơng mại VN; Ông Võ Văn Huấn, Bí thƣ Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Long Đức; PGS. TS Võ Văn Thắng - Hiệu trƣởng trƣờng ĐH An Giang, TP. Long Xuyên. Đại diện BLL các họ: Phạm, Lƣơng, Lƣu, Lê và Nguyễn đã đến dự lễ. Mở đầu chƣơng trình là phần dâng hƣơng và đọc văn tế Thủy tổ, do ông Vũ Ngọc Thạch Phó C.Tịch T.Trực làm chủ tế. Tiếp theo là một phút mặc niệm Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp. Ông Võ Văn Hiến- Phó

C.Tịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam đọc diễn văn khai mạc. Ông Vũ Hiệp giới thiệu sơ lƣợc tiểu sử Thủy tổ. Ông Võ Văn Huấn-Bí thƣ kiêm Chủ tịch UBND xã Long Đức phát biểu ý kiến. Nhân dịp này, HĐDH Vũ - Võ phƣơng Nam đã phát 91 bằng mừng thọ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên và 30 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013. Sau đó bà con cùng thụ lộc Tổ. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và thân mật cùng hƣớng về cội nguồn. Trong dịp này, ông Võ Đăng Linh (TGĐ. Cty CP nƣớc Hoàng Minh, quận Tân Bình) đã cung tiến 40 thùng nƣớc khoáng nhãn hiệu I-On LIFE; Ông Vũ Văn Hƣờng (GĐ. Nhà hàng Cây Sứ. quận Tân Bình), Ô. Vũ Đức Dƣơng (GĐ Cty in bao bì An Bình, quận Tân Phú), Ô. Vũ Duy Đại (GĐ. Cty Đức An) cùng bà Vũ Thanh Hồng (Hà Nội) cung tiến 04 con heo quay để cúng Tổ; Ông Vũ Chí Bền (Hội CCB, quận 1) tặng 50 tờ lịch 2014. HĐDH. Vũ -Võ phƣơng Nam phát hành “Bản tin Dòng họ Vũ -Võ phƣơng Nam số11”, đã tặng cho tất cả bà con đến dâng hƣơng Tổ.

-Ngày 09/01/2014, HĐDH. Vũ- Võ huyện Cai Lậy tổ chức khánh thành “Từ đƣờng họ Võ” tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đến dự, có đại diện MT Tổ quốc huyện Cai Lậy, đại diện Đảng ủy và UBND xã Bình Phú; ông Võ Văn Hiến, Đặng Vũ Bổng, Vũ Văn Tĩnh, Vũ Văn Hƣờng, Võ Văn Sô, Vũ Hữu Chính (HĐDH. Vũ- Võ phƣơng Nam); ông Vũ Đăng Giáp ( Ban phát triển HĐDH Vũ- Võ VN); ông Vũ Đình Chƣng (HĐDH. Vũ-Võ tỉnh Gia Lai); ông Vũ Chí Thậm, Vũ Ngọc Bần (HĐDH. Vũ- Võ tỉnh Long An); ông Võ Văn Minh (HĐDH. Vũ- Võ tỉnh Bến

Tre); ông Võ Thành Văn (HĐDH. Vũ- Võ huyện Tân Hồng, Đồng Tháp); ông Võ Ngọc Chƣơng (HĐDH. Vũ- Võ huyện Phú Quốc, Kiên Giang), cùng hơn 100 bà con ở Cai Lậy. Mở đầu là chào quốc kỳ, mặc niệm Vũ công Thủy tổ, ông bà tổ tiên và Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp. Tiếp theo là lễ dâng hƣơng, tuyên bố lý do, cắt băng khánh thành nhà thờ. Ông Võ Đông Châu đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ông Vũ Đăng Giáp nói về cội nguồn dòng họ. Ông Võ Bá Thành trình bày thu chi xây dựng nhà thờ. Phát biểu ý kiến của địa phƣơng và quan khách. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và phấn khởi của bà con đồng tộc. Trong dịp này, bà Vũ Thị Lan ủng hộ chuyến xe 07 chỗ chở BCH Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam đi dự.

-Chiều 19/01/2014, HĐDH. Vũ- Võ phƣơng Nam, gồm các ông: Đặng Vũ Bổng, Vũ Đăng Giáp, Vũ Văn Hƣờng, Vũ Hữu Chính và bà Vũ Thị Ngọc đã đến thăm cụ Vũ Khiêu – Chủ tịch danh dự HĐDH Vũ- Võ Việt Nam tại bệnh viện Thống Nhất,TP. HCM. Cụ đã khỏe và tỉnh táo, tiếp chuyện vui vẻ, trao đổi các việc họ. Ngoài ra, cụ còn gửi lời hỏi thăm các vị trong BCH. HĐDH. Vũ-Võ phƣơng Nam.

-Ngày 28/01/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” đã kết hợp cùng nhóm “Vòng tay Việt Nam”, hội “7X Sài Gòn tổ chức chƣơng trình phát quà tại trung tâm Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dƣơng. Nơi tập trung những ngƣời vô gia cƣ, sống lang thang trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trị giá gần 30 triệu đồng.

-Ngày 07/02/2014, (nhằm Mùng Tám tháng Giêng, năm Giáp Ngọ), BCH. HĐDH Vũ –Võ phƣơng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 1210 năm, ngày sinh Vũ công Thủy tổ tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, ở Long Thành, Đồng Nai. Với khoảng 150 con cháu Tổ từ các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phƣớc, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dƣơng, TP. HCM và nhóm Từ thiện họ Vũ- Võ phƣơng Nam về dự lễ. Sau khi đọc văn tế, dâng hƣơng, giới thiệu sơ lƣợc tiểu sử Thủy Tổ, bà con cùng giao lƣu và thụ lộc Tổ. Trong dịp này, ông Võ Đăng Linh ủng hộ 06 thùng nƣớc khoáng I- ON LIFE, bà Phạm Thị Thu Hà cúng dƣờng 09 cái bánh chƣng có hình chữ Vũ trên mặt bánh, ông bà Đặng Đức Tuấn ủng hộ 1 chuyến xe 7 chỗ chở ban tổ chức.

- Chiều Chủ nhật, 09/02/2014 (nhằm mùng Mƣời tết Giáp Ngọ), CLB. Thơ ca “ Về Nguồn” dòng họ Vũ - Võ phƣơng Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân, tại Hội quán đồng hƣơng Hành Thiện, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Thay mặt HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam có ông Võ Văn Hiến và Vũ Hữu Chính đến dự cùng hơn 20 thi sỹ. Sau lời chúc xuân của ông Đặng Vũ Bổng (Chủ nhiệm CLB ), các thi hữu lần lƣợt ngâm thơ hoặc hát những tác phẩm do chính mình sáng tác, chủ đề về ca ngợi quê hƣơng Tổ quốc, dòng họ… Buổi giao lƣu văn nghệ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ đầu Xuân và gắn kết tình đồng tộc.

-Ngày 15/02/2014 (Nhằm 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), đại diện HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam, gồm ông Vũ Ngọc Thạch và Vũ Hữu Chính, đại diện Hội đồng hƣơng làng Tây Lạc đến dự giỗ Tổ chi họ Vũ làng Tây Lạc, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang sinh sống ở miền Nam, tại nhà thờ vọng quận 12 TP.HCM cùng 60 con cháu. Sau lời khai mạc và giới thiệu tiểu sử cụ Vũ Đức Trai, Khởi tổ chi họ Vũ này của ông Vũ Quang Nhị- trƣởng tộc là đến phần phát bằng khen cho 8 học sinh giỏi trong họ, tiếp theo dâng hƣơng và thụ lộc.

-Tối thứ Bảy, 22/02/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ- Võ phƣơng Nam” đã tổ chức “Đêm tri ân những trái tim nhân ái”, tại nhà hàng Lộc Ấn, quận Tân Bình. BCH. HĐDH. Vũ- Võ phƣơng Nam gồm các ông: Vũ Ngọc Thạch, Vũ Văn Hƣờng, Vũ Hữu Chính cùng hơn 60 bà con đến tham dự. Mở đầu chƣơng trình ông Vũ Thành Hà, trƣởng nhóm thay mặt nhóm Từ thiện giới thiệu đại biểu, sau đó ông Vũ Ngọc Thạch -PCT. Thƣờng trực HĐDH. Vũ- Võ phƣơng Nam phát biểu; Tiếp theo là phần văn nghệ của nhóm khiếm thính; giới thiệu chƣơng trình từ thiện “ Nụ xuân Phú Đức- Bình Long và xã Đồng Nơ, Hớn Quảng, tỉnh Bình Phƣớc” vào ngày 09/03/2014, kêu gọi bà con ủng hộ; phát bằng tri ân cho các tập thể và cá nhân nhiệt tình trong công tác từ thiện. Trong phần văn nghệ còn có sự góp mặt của nhạc sỹ - ca sỹ Vũ Quốc Việt. Sau cùng là phần bán đấu giá các bức tranh của các họa sĩ để gây quỹ hoạt động từ thiện. Buổi lễ tri ân diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thắm đậm tình yêu thƣơng nòi giống.

-Sáng 27/02/2014 (nhằm 28 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), chi họ Võ phƣờng Hòa Thành, quận Tân Phú đã tổ chức giỗ Tộc tại nhà ông Võ Văn Tân (Tƣ Tân). Ông Vũ Ngọc Thạch và Vũ Hữu Chính BCH HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, Ô.Vũ Đăng Giáp- Ban phát triển HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, cùng khoảng 60 con cháu thuộc chi tộc Võ này ở TP. HCM đến dự. Mở đầu, ông Võ Văn Cẩn (9 Cẩn) thay mặt Tộc giới thiệu đại biểu, mời các vị bô lão và khách mời lên dâng hƣơng cúng Tổ, đại biều phát biếu ý kiến và đến lƣợt tất cả con cháu cùng thắp hƣơng. Trong dịp này, bà Phạm Thị Thu Hà (Bình Tân) gói tặng 10 cái bánh chƣng có hình chữ Vũ để cúng Tổ.

- Ngày 01/03/2014, BLL họ Hồ TP. HCM đã tổ chức họp mặt giao lƣu đầu xuân tại nhà Hữu Nghị, quận 1. Ông Nguyễn Thanh Bền- PGĐ TT. UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam, ông Vũ Ngọc Thạch, Vũ Hiệp và Vũ Hữu Chính đại diện BCH HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, cùng khoảng 400 con cháu nội ngoại họ Hồ ở các địa phƣơng trong cả nƣớc đến dự. Mở đầu, Thƣợng tọa Thích Phƣớc Tú đọc lời khai mạc, ông Hồ Huy (Trƣởng BLL) báo cáo hoạt động của BLL họ Hồ những năm vừa qua và Phƣơng hƣớng năm 2014. Đại diện BLL họ Hồ Việt Nam phát biểu chúc mừng, phát quà mừng thọ cho các cụ trên 80 tuổi, sau cùng là đại biểu các địa phƣơng phát biểu ý kiến. Xen kẽ là các chƣơng trình văn nghệ do con cháu trong dòng họ biểu diễn.

-Ngày 09/3/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” đã đến phƣờng Phú Đức, TX. Bình Long, tỉnh Bình Phƣớc giúp 140 hộ nghèo, 10 hộ đặc biệt, 02 bé bị bại não và 35 học sinh khó khăn, trị giá gần 50 triệu đồng.

-Sáng 11/03/2014, TT. UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam đã tổ chức họp mặt đầu năm các Dòng họ ở phía Nam, tại Thƣ viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM. Dự họp , TT. UNESCO ở phía Nam có các ông : Nguyễn Thanh Bền, Thân Vinh, Bùi Xuân Ngọc, Lê Xuân Thìn …Thay mặt HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, gồm các ông: Vũ Ngọc Thạch, Đặng Vũ Bổng, Võ Ngọc An, Vũ Đức Hiền, Vũ Đình Nguyệt và Vũ Hữu Chính, cùng 50 khách mời đại diện 15 dòng họ đến tham dự. Ông Nguyễn Văn Thịnh-PGĐ TT.UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam nói lời khai mạc và báo cáo hoạt động ở miền Bắc; ông Đào Văn Luật báo cáo hoạt động TT ở phía Nam, phát Kỷ niệm chƣơng và bằng khen cho các cá nhân hoạt động tích cực; phát biểu đóng góp ý kiến của đại diện các dòng họ.

-Sáng 14/3/2014, ông Vũ Hữu Cảnh, Vũ Chí Cao và Vũ Hữu Chính (Chánh Văn phòng HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam), đã về dâng hƣơng tại Miếu thờ cùng lăng mộ Thủy tổ Dòng họ Vũ- Võ VN, tại làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dƣơng. Đoàn đƣợc ông Vũ Xuân Côi (Trƣởng thôn kiêm Trƣởng BQL) và ông Vũ Quốc Ái (BQL.Khu di tích) tiếp. Sau đó, vào dâng hƣơng nhà thờ Quang Trạch Đƣờng, nơi thờ Tiến sĩ- nhà Sử học Vũ Quỳnh và cụ Vũ Phúc Ninh (thuộc phái Giáp, làng Mộ Trạch).

-Chiều cùng ngày, đoàn HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, đƣợc ông Vũ Huy Mâu - Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ tỉnh Hải Dƣơng hƣớng dẫn tham quan và dâng hƣơng tại Đống Dờm ở khu Nhân Hƣng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng đang đƣợc xây dựng. Trên đƣờng về, đoàn ghé thăm Công ty CP. Bánh đậu xanh Quê Hƣơng ở TP. Hải Dƣơng, do ông Vũ Thiên Hựu -Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ tỉnh Hải Dƣơng, làm Chủ tịch HĐQT công ty.

-Ngày 16/3/2014 (nhằm ngày 16 tháng Hai năm Giáp Ngọ), chi họ Vũ thôn Thƣờng Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 324 năm, ngày mất Ngài Chánh Đô Tổng Binh Vũ Phúc Nhẫn (1623-1690), tại nhà thờ Quang Đại Đƣờng. Buổi lễ có sự tham dự của ông Vũ Hữu Sâm, ông Võ Văn Liên, ông bà Vũ Tráng (HĐDH Vũ-Võ Việt Nam), ông bà Vũ Huynh, ông Vũ Thanh Tùng (HĐDH Vũ-Võ TP. Hà Nội), cụ Vũ Hữu Cảnh, ông Vũ Hữu Chính, ông Vũ Chí Cao (HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam) và bà con Quang Trạch Đƣờng ( thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng). Đặc biệt, có ông Lê Thanh Hải- Bí thƣ Đảng ủy xã Đại Xuyên, ông Vũ Quốc Việt- Chủ tịch UBND xã, bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Cán bộ Văn hóa xã, ông Nguyễn Văn Đà-Bí thƣ Chi bộ thôn, bà Trần Thị Gạch-Trƣởng thôn Thƣờng Xuyên đã đến dự cùng 60 con cháu Quang Đại Đƣờng (thôn Thƣờng Xuyên). Sau khi cụ Vũ Hữu Cảnh nói sơ lƣợc tiểu sử Ngài Chánh Đô Tổng Binh Vũ Phúc Nhẫn, quan khách và con cháu ra thắp hƣơng lăng mộ Tổ ở xứ Đầu Cầu. Sau đó trở về Từ đƣờng, ông Vũ Trọng Phƣớc giới thiệu đại biểu, tuyên bố lý do. Ông Vũ Hữu Sâm, Lê Thanh Hải và Vũ Xuân Tình phát biểu ý kiến. Tiếp theo là đọc văn tế và dâng hƣơng, sau đó cùng thụ lộc.

-Ngày 17/3/2014, ông Vũ Hữu Chính, Vũ Chí Cao (HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam), đến giao lƣu với HĐDH Vũ-Võ tỉnh Nam Định, tiếp đoàn có ông Vũ Đức Vinh (Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ Nam Định), ông Vũ Ngọc Huỳnh, Vũ Xuân Túc, Vũ Đình Bình và Vũ Hữu Quynh đã hƣớng dẫn tham quan, dâng hƣơng nhà thờ chi họ Vũ thôn Đinh Lễ, xã Nam Vân, TP. Nam Định. Sau đó đến dâng hƣơng tại “Đền thờ Vũ công Thần Tổ” ở thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP. Nam Định.( Đất xây dựng “Đền thờ Vũ công Thần Tổ” do gia đình ông Vũ Xuân Túc tiến cúng).

-Ngày 19/03/2014, ông Vũ Hữu Chính, Vũ Chí Cao (HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam), đến giao lƣu với HĐDH Vũ-Võ Thái Nguyên, tiếp đoàn có ông Vũ Quang Thái (Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ Thái Nguyên), ông Vũ Xuân Tý, ông Vũ Thanh và bà Phạm Thị Nga đã hƣớng dẫn tham quan dâng hƣơng tại Từ đƣờng thờ Thủy tổ Dòng họ Vũ- Võ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, ở tổ 14, phƣờng Đồng Quang, TP. Thái Nguyên (Từ đƣờng trên do gia đình ông Vũ Thanh hiến đất).

-Sáng ngày 01/04/2014 (mùng Hai tháng Ba năm Giáp Ngọ), HĐDH Vũ- Võ TX. LaGi tổ chức lễ giỗ Tổ 8 chi họ Võ tại nhà thờ tộc Vũ- Võ TX. LaGi (KP1, phƣờng Tân Thiện). Các ông: Vũ Ngọc Thạch, Đặng Vũ Bổng, Vũ Đình Đài, Vũ Đình Nguyệt và Vũ Hữu Chính (HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam); ông Nguyễn Thanh Bền- PGĐ TT. UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam; chính quyền địa phƣơng có ông Võ Đức Hơn- Thƣờng vụ Thị ủy, cùng gần 100 bà con đến dự giỗ. Mở đầu, ông Võ Thế Lâm- CT. HĐDH Vũ- Võ TX. LaGi, đọc diễn văn khai mạc. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Bền, ông Vũ Ngọc Thạch phát biểu ý kiến. Tiếp theo là phần đọc văn tế và dâng hƣơng.

- Chiều cùng ngày, đoàn đi Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận giao lƣu và tham quan khu vực chuẩn bị xây “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ tỉnh Bình Thuận”, tại thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (phần đất này do gia đình ông Vũ Quang Dũng cung tiến). Tiếp đoàn, có ông Võ Huy Quang- CT.HĐDH Vũ- Võ tỉnh Bình Thuận, cùng các ông trong BCH: Vũ Quang Dũng, Vũ Văn Đô, Vũ Hồng Công, Võ Xuân Trình, Vũ Ngọc Thủy, Vũ Văn Chiến, Vũ Văn Bang, Vũ Trƣờng Thăng.

-Ngày 10/4/2014, ông Vũ Hữu Chính - Chánh VP. HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam, đã đến giao lƣu với HĐDH Vũ -Võ Quảng Nam- Đà Nẵng. Ông Vũ Quang Thành – CT. HĐDH Vũ -Võ Quảng Nam- Đà Nẵng và ông Vũ Đình Thiện tiếp tại tƣ gia ờ phƣờng Hòa Cƣờng, TP. Đà Nẵng.

-Ngày 11/4/2014, HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam, gồm ông Võ Ngọc An và Vũ Hữu Chính, đã giao lƣu với HĐDH Vũ –Võ Thừa Thiên- Huế. Đoàn đƣợc ông Võ Văn Thành- CT. HĐDH Vũ –Võ Thừa Thiên- Huế cùng ông Võ Xuân Ninh, UV Thƣờng trực tiếp tại nhà ông Võ Văn Thành, ở phƣờng Thuận Lộc, TP. Huế.

-Sáng 12/4/2014, khai mạc “Phòng trƣng bày” gần 30 bộ sách gia phả phƣơng Nam và buổi nói chuyện của ông Võ Ngọc An (Viện phó Viện Lịch sử Dòng họ) về : “ Gia đình, Dòng họ và Gia phả học Việt Nam”, tại Trung tâm du lịch trải nghiệm Huế Xƣa, Huế Nay tại TP. Huế. Tham dự có ông Vũ Hữu Chính, đại diện HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam; ông Lê Xuân Thìn đại diện TT. UNESCO Nghiên cứu Văn hóa các Dòng họ Việt Nam; ông Võ Văn Thành, Võ Xuân Ninh, Võ Thế Lang, Võ Đại Thể, Võ Văn Lợi, Võ Tiến Quỳnh, Võ Vy đại diện HĐDH Vũ -Võ Thừa Thiên- Huế, cùng gần 30 bà con các dòng họ khác.

-Ngày 17/4/2014, ông Vũ Hữu Chính thay mặt HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam, tiếp đoàn bà con, gồm các ông: Võ Tá Thịnh, Võ Tá Năm và Võ Tá Ngọc, thuộc chi họ Võ phƣờng Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh, đến giao lƣu tại Văn phòng 26 Hoàng Hoa Thám, P7, quận Bình Thạnh. Đây là một chi họ đƣợc tôn xƣng: “ Thạch Hà Thế Tƣớng” lừng lẫy suốt 180 năm thời Hậu Lê.

-Ngày 19 và 20/4/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, kết hợp cùng “Câu lạc bộ Nhân Ái”, đến ấp 4, xã Tài Lai, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo, 200 phần quà cho học sinh (khoảng 40 triệu đồng).

-Ngày 23/4/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” phát động chƣơng trình quyên góp “Quỹ hỗ trợ cho hai con của chủ bãi (Võ Trung Nhân) bị cháy 300 xe” , tại quận 8, TP. HCM, kết thúc giai đoạn 1 và đã trao tặng cho hai bé đƣợc 5.385.000đ.

-Ngày 04/5/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng nhóm “Thắp sáng ƣớc mơ”, tổ chức chƣơng trình “Nồi cháo tình nghĩa - lần 16”, nhằm phát quà, cho bệnh nhân và ngƣời nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bƣớu, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Với 600 phần ăn sáng (Bánh ƣớt, chả lụa).

-Ngày 10/5/2014, thay mặt HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam, có các ông: Võ Văn Hiến, Vũ Hiệp, Vũ Hữu Chính đã đến dự lễ ra mắt Viện Lịch sử Dòng họ và CLB Gia phả học, tại Hội trƣờng báo Tuổi Trẻ, quận Phú Nhuận, cùng khoảng 90 Đại biểu đại diện khoảng 20 dòng họ. BCH Viện Lịch sử Dòng họ, gồm Viện trƣởng: ông Hoàng Văn Lễ, 3 Viện phó: ông Võ Ngọc An, Trần Văn Thuận và Võ Văn Lộc. Chủ tịch Hội đồng Viện ông Mạc Đƣờng và CT. Hội đồng khoa học: ông Trƣơng Minh Nhựt. Mở đầu, ông Võ Văn Lộc giới thiệu Đại biểu cùng Chủ tịch đoàn; ông Mạc Đƣờng nêu mục đích thành lập Viện; ông Hoàng Văn Lễ đọc điểu lệ và quyết định thành lập Viện Lịch sử Dòng họ. Ông Võ Ngọc An giới thiệu về CLB.Gia phả học. Sau cùng là phát biểu của đại diện một số dòng họ.

-Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ- Võ huyện Bình Đại, lần thứ I nhiệm kỳ 2014 – 2019, vào ngày 11/ 5 /2014, tại Hội trƣờng xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Với sự có mặt của Đại biểu HĐDH Vũ - Võ Việt Nam, Đại -biểu HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam, Đại biểu BCH HĐDH Vũ – Võ các tỉnh: Bến Tre, Bình Dƣơng, Đồng Tháp, Bình Thuận, Cai Lậy Tiền Giang và gần 200 bà con dòng họ Vũ – Võ sinh sống trong huyện Bình Đại. Đại hội bầu ra đƣợc 21 vị BCH HĐDH Vũ – Võ huyện Bình Đại, gồm: Chủ tịch- Ô.Võ Văn Hiệp; 05 P. Chủ tịch : Ô. Võ Ngọc Phấn, Ô. Võ Văn Đông, Ô. Võ Ngọc Đấu, Ô. Võ Văn Tánh, Ô. Võ Văn Tín kiêm Thƣ Ký; 01 Thƣ Ký : bà. Võ Thị Xuân; 14 Ủy Viên : Ô. Võ Văn Thanh, Ô. Võ Văn Cƣơng, Ô Võ Thanh Phong, B. Võ Thị Trọng, B. Võ Thị Hà, Ô. Võ Văn Nhờ, B. Võ Thị Tố Trinh, Ô. Võ Văn Anh, Ô. Võ Thanh Hóa, Ô. Võ Văn Đô, Ô. Võ Văn Đƣợc, Ô. Võ Văn Liêm, Ô. Võ Thứ Lễ, Ô. Võ Văn Sơn. Dịp này, đã tặng bằng mừng thọ 29 cụ từ 80 tuổi trở lên và tặng bằng khen cho 5 em Học sinh giỏi, gồm: 01 em học sinh lớp 8 giải Nhì hội thi vẽ tranh cấp toàn quốc, 01 em học sinh lớp 5 giải “Olimpic” Toán toàn Huyện, 03 em học sinh Giỏi 5 năm liền (2 lớp 6, 1 lớp 5).

-Ngày 24/5/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” đồng hành cùng hội “7X Sài Gòn”, đoàn Bác sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, Hội đồng hƣơng Thừa Thiên-Huế, Bình Dƣơng đã đến thôn Lò To, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, tổ chức khám chữa bệnh, tƣ vấn, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, quần áo cho ngƣời nghèo, gồm: 150 phần quà. Chi phí phát thuốc, quà bánh cho trẻ em trị giá 97 triệu đồng.

-Ngày 01/6/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” tổ chức chƣơng trình “Vui cùng bé Bù Bƣng”, xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. Tổng cộng hiện vật ủng hộ tƣơng đƣơng 14.442.000 đồng.

-Ngày 28/6 /2014, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân họ Vũ-Võ TP. Hồ Chí Minh, đã phối hợp với HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam -TP. Hồ Chí Minh và Ban Phát triển Tổ chức Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, tổ chức Đại hội Đại biểu Doanh nhân Họ Vũ-Võ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, tại Hội trƣờng Bảo tàng Quân khu 7, phƣờng 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Tới dự Đại hội, có ông Võ Văn Hiến -Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ Việt Nam & phƣơng Nam; BCH. HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh: ông Vũ Ngọc Thạch, Vũ Văn Chầm, Đặng Vũ Bổng, Vũ Đình Đài, Vũ Tiến Khu, Vũ Xuân Đảng, Võ Kim Cƣơng, Vũ Văn Sang, Võ Đăng Linh, Vũ Văn Tĩnh, Vũ Hƣờng, Vũ Thành Hà, Vũ

Hữu Chính, bà Vũ Thị Lan; ông Vũ Đăng Giáp- Phó Ban Phát triển Tổ chức Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam; HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre: ông Võ Văn Minh, Võ Thành Phƣơng, Võ Văn Hiệp; HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu: ông Võ Chí Độ; HĐDH Vũ-Võ Đồng Tháp: ông Võ Thành Văn; ; HĐDH Vũ-Võ Tiền Giang – Lâm Đồng và các đại biểu đại diện cho Báo - Đài , Chính quyền: quận Tân Bình và TP. Hồ Chí Minh, cùng hơn tám chục Đại biểu là chủ Doanh nghiệp và Doanh nhân mang Dòng họ Vũ-Võ, đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chƣơng trình văn nghệ đƣợc mở đầu để chào mừng Đại Hội. Qua những làn điệu dân ca của ba miền, với sự tham gia của Nhạc sỹ Vũ Quốc Việt, một ca sỹ trẻ tuổi của dòng họ Vũ-Võ đang nổi danh trên sân khấu ca nhạc. Sau nghi thức chào Quốc kỳ là mặc niệm Hồ Chủ Tịch và Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, cùng các con cháu dòng họ VũVõ đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tiếp theo là lễ dâng hƣơng Thủy Tổ Vũ-Hồn, với Bài văn tế của Giáo sƣ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.

Đại hội thông qua Quy chế và báo cáo của ông Vũ Hƣờng- Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Họ Vũ-Võ TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo đã thể hiện mục đích rõ ràng: “Kết nối và quy tụ các Doanh nhân thành một cộng đồng Doanh nghiệp lớn mạnh, để hỗ trợ nhau trong sản xuất, phát triển kinh doanh, quảng bá thƣơng hiệu và mở rộng thị trƣờng”. Hội nghị đã đƣợc nghe những bài tham luận đầy ý nghĩa và sâu sắc của các đại biểu Doanh nhân. Đặc biệt là bài phát biểu của ông Võ Tá Lƣơng- Phó Cục Trƣởng Cục công tác phía Nam, thuộc Bộ Công thƣơng, đã thể hiện đậm nét mục đích và nhiệm vụ của các Doanh nhân trong giai đoạn hội nhập đa chiều hiện nay.

Đại hội đề cử Ban cố vấn, gồm 07 vị: ông Võ Văn Hiến, Vũ Đăng Giáp, Vũ Ngọc Thạch, Võ Kim Cƣơng, Vũ Tiến Khu, Võ Tá Lƣơng và bà Vũ Thị Lan. Đại hội bầu Ban chấp hành mới, gồm Chủ nhiệm: ông Vũ Hƣờng; 05 Phó Chủ nhiệm: Ô.Võ Hiếu, Võ Bá, Võ Đăng Linh, Vũ Đình Mạnh, Vũ Huy Hoàng; 12 Ủy viên: Ô.Vũ Đình Ba, Vũ

Đức Dƣơng, Vũ Minh Tƣ, Vũ Văn Duyệt, Vũ Đình Liễu, Vũ Văn Sang, Vũ Văn Tĩnh, Vũ Duy Đại, Vũ Thành Hà, Vũ Hữu Chính, bà Vũ Thị Bình và Vũ Thị Thanh Tâm. Hội Nghị đã thành công tốt đẹp, trong bầu không khí vui mừng, thắm thiết tình đồng tộc.

-Ngày 20/7/2014, HĐDH Vũ- Võ tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 01, nhiệm kỳ 2014-2019, tại TP. Phan Thiết. Đến dự, có đại diện HĐDH Vũ- Võ Việt Nam, HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh và HĐDH Vũ – Võ các tỉnh: Thái Nguyên, Ninh Bình, Thừa Thiên- Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dƣơng, Tiền Giang, Đồng Tháp và huyện đảo Phú Quốc, cùng 200 bà con đồng tộc trong tỉnh. Sau các phần nghi lễ, Đại hội đã bầu BCH mới, gồm Chủ tịch: Ô. Võ Huy Quang; Phó Chủ tịch: Ô. Vũ Hồng Công, Vũ Văn Đô, Vũ Ngọc Thủy, Vũ Quang Dũng,

Võ Xuân Trình, Võ Văn Nhẹ, Vũ Đức Bang, Võ Phong Chính, Võ Thế Lâm, Võ Hỷ Triệu và 29 Ủy viên.

-Ngày 23/7/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” trao 20 bao quần áo cũ cùng toàn bộ chi phí vận chuyển về Gia Lai cho nhóm “Hạc giấy Tây Nguyên”, để chia sẻ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong chƣơng trình “Mỗi tấm áo một tấm lòng đợt 8.Trởlại Ayun, Chƣ Sê (03- 08-2014).

-Ngày 27/7/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng nhóm “Thắp sáng ƣớc mơ” tổ chức chƣơng trình “Nồi cháo tình nghĩa - lần 17”, nhằm phát quà cho ngƣời vô gia cƣ, bán hàng rong, ve chai, ngƣời lang thang cơ nhỡ, ngƣời nhà bệnh nhân Bệnh viện Ung bƣớu, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Với 500 phần ăn (Mỗi phần gồm: bánh mỳ nhân ngọt Kinh Đô, bột ngũ cốc).

Ngày 02/8/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng nhóm “Bàn tay nhỏ” tổ chức chƣơng trình “ Trao nhau từng con chữ”, tặng sách và học bổng cho các em trƣờng PTTH Nguyễn Trung Trực tại Đồng Tháp, trị giá gần 50.000.000 đ.

-Ngày 03/8/2014, ông Vũ Tá Lâm, nguyên Phó Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, đã từ trần tại Hà Nội, thọ 75 tuổi. HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh có gửi vòng hoa kính viếng.

-Ngày 08/8/2014, TS. Võ Quang Phúc- Chủ tịch. HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, đã từ trần tại TP. Hồ Chí Minh, thọ 83 tuổi. Đoàn HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, có gần 30 vị dự lễ viếng chia buồn cùng gia đình.

-Ngày 13/8/2014, ông Vũ Hữu Chính- Chánh văn phòng HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, đã đến giao lƣu với HĐDH Vũ – Võ tỉnh Thái Bình và đƣợc ông Vũ Quang Tích - Chủ tịch HĐDH Vũ – Võ tỉnh Thái Bình tiếp tại tƣ gia, ở phƣờng Tiền Phong, TP. Thái Bình. Nhân dịp này, HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh đã tặng HĐDH Vũ – Võ tỉnh Thái Bình một số Bản tin do HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh ấn hành.

-Sáng 16/8/2014, chi họ Vũ làng Duyên Hƣng, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, sinh sống ở miền Nam đã tổ chức lễ Giỗ Vọng Tổ, tại nhà ông Vũ Sơn Hải, ở quận Phú Nhuận, khoảng 70 con cháu tổ đến dự. Khởi tổ chi họ này là cụ Vũ Đình Quảng. Thay mặt HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, ông Đặng Vũ Bổng và Vũ Thành Hà đến dự.

-Sáng 17/8/2014, Hội đồng họ Phạm TP.Hồ Chí Minh, tổ chức lễ Giỗ Thƣợng Thủy Tổ Phạm Tu và tƣởng niệm chƣ tôn liệt vị tông phái Phạm tộc Việt Nam năm 2014, tại Hội trƣờng nhà Văn hóa Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh. Mở đầu chƣơng trình là múa lân mừng lễ hội và biểu diễn võ thuật bài: “ Hào khí Phạm Tu”; phát biểu của ông Phạm Văn Căn – Chủ tịch HĐDH họ Phạm TP. HCM. Tiếp theo là phần họp xƣớng bài “Thƣợng Thủy tổ Phạm Tu”. Sau đó là tế lễ và dâng hƣơng Tổ; tổng kết cùng phát thƣởng khuyến học. Sau cùng là trao cúp vàng và giải thƣởng quần vợt truyền thống lần thứ 1. Đến dự, có đại diện HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh: ông Đặng Vũ Bổng, Vũ Hữu Chính; đại diện họ Mạc: ông Mạc Đƣờng; họ Bùi: bà Bùi Thị Hằng, cùng gần 400 con cháu họ Phạm ở mọi miền đất nƣớc.

-Ngày 24/8/2014, HĐDH Vũ – Võ tỉnh Đồng Nai, tổ chức Đại hội Đại biểu Dòng họ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2014-2019, tại Nhà hàng TIAMO, phƣờng Hòa Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến dự, có đại diện của HĐDH Vũ – Võ Việt Nam, HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh và HĐDH các tỉnh: Thừa Thiên- Huế, Bình Định, TP. Quy Nhơn, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phƣớc, Bình Dƣơng, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Campuchia, cùng khoảng 250 bà con Dòng họ trong tỉnh. Sau chƣơng trình văn nghệ, đến phần chào cờ, mặc niệm, dâng hƣơng cúng tổ, báo cáo hoạt động, thông qua quy ƣớc, phát bằng khen, bằng mừng thọ cho các cụ trên 80 tuổi. Đã bầu BCH mới, gồm 26 vị, do ông Võ Văn Một, ông Vũ Ngọc Thuận

đồng Chủ tịch danh dự; Chủ tịch HĐDH: ông Vũ Xuân Giá; 5 Phó Chủ tịch: ông Vũ Xuân Phong, Vũ Ngọc Thành, Vũ Chí Minh, Vũ Văn Khuyến, Vũ Quang Ngoạn; 18 Ủy viên: ông Vũ Xuân Nghiêm, Vũ Hồng Phong, Vũ Đình Long, Vũ Ngọc Bốn, Vũ Viết Bát, Vũ Văn Trƣng, Vũ Mến, Vũ Đức Luật, Vũ Đình Thơm, Vũ Ngọc Hồng,Vũ Xuân Dấng, Vũ Ngọc Huynh, Vũ Hoàng Gia, Vũ Huy Nƣa, Võ Tuấn Dũng, Vũ Cảnh Thái, bà Vũ Thị Bích Nhuần và bà Vũ Thị Giang. Sau khi liên hoan, HĐDH Vũ – Võ tỉnh Đồng Nai đã hƣớng dẫn khách tham quan Văn miếu Trấn Biên tỉnh Đồng Nai, ở TP. Biên Hòa.

-Chiều cùng ngày, HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, do ông Võ

Văn Hiến làm trƣởng đoàn, đã đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, viếng tang bà Võ Thị Thắng- nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã từ trần ngày 22/8/2014, thọ 69 tuổi.

-Ngày 31/8/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” tổ chức chƣơng trình “Tây Nguyên lung linh sách đèn -Lần 2” và kỷ niệm một năm ngày thành lập nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” 02/09/2013 , tại Trƣờng Tiểu học Tình thƣơng, thuộc xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh ĐắcLắc, với 250 phần quà, trị giá 63.450.000 đồng.

-Ngày 06/9/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp tổ chức cùng hội “7X Sài Gòn”, “Thắp sáng ƣớc mơ”, Hội đồng hƣơng Thừa Thiên-Huế, Bình Dƣơng, “Vòng tay Việt Nam” đã đến xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phục vụ cho 600 em học sinh nghèo trƣờng tiểu học Bình Thành, Mỹ Bình & Bình Hoà Hƣng vui chơi trong chƣơng trình “Ánh trăng tuổi thơ”. Tổ chức gian hàng trò chơi, gian hàng quần áo giá “0 đồng”, múa hát, kịch, ảo thuật, rƣớc đèn trung thu, gồm: 250 phần quà, 15 phần học bổng, quà bánh các loại cho trẻ em, tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng.

-Ngày 8/9/2014 (nhằm Rằm tháng Tám năm Giáp Ngọ), HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, đã tổ chức lễ Giỗ tƣởng nhớ công ơn cụ bà Nguyễn Thị Đức, thân mẫu Thủy Tổ, tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ- Võ phƣơng Nam”, ở xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Có khoảng 100 con cháu Tổ, ở các địa phƣơng: Thái Nguyên, Hải Dƣơng, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dƣơng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau và CLB. Thơ ca Về Nguồn, nhóm “Từ thiện họ Vũ- Võ phƣơng Nam”, cùng CLB Doanh nhân họ Vũ- Võ TP. Hồ Chí Minh. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu các địa phƣơng và mặc niệm các ông bà: Võ Quang Phúc, Võ Thị Thắng, Vũ Tá Lâm và Vũ Minh Châu vừa từ trần. Tiếp theo dâng hƣơng, đọc văn tế

Cụ bà. Sau cùng là giao lƣu cùng thụ lộc. Nhân dịp này, ông Võ Đăng Linh (TGĐ. Cty CP nƣớc Hoàng Minh, quận Tân Bình) đã cung tiến 06 thùng nƣớc khoáng nhãn hiệu ION LIFE.

-Sáng ngày 19/9/2014, CLB Hán Nôm đã tổ chức hội thảo, trƣng bày một số tài liệu, gia phả bằng chữ Hán Nôm tại phòng Hán Nôm của Thƣ viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, do bà Trần Thị Gìn và ông Vĩnh Quốc Bảo (PGĐ. Thƣ viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) chủ trì, thƣ ký là ông Trƣơng Thiên Lộc. Đến dự, có đại diện HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, gồm các ông: Võ Văn Sổ, Võ Ngọc An và Vũ Hữu Chính, cùng 30 vị yêu thích bộ môn Hán Nôm ở TP. Hồ Chí Minh

và tỉnh Tiền Giang. Nhân dịp này, Thƣ viện cũng thông báo tổ chức lớp tập huấn HánNôm nâng cao, vào ngày 30/9/2014, giảng viên là nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thoa (phụ trách chữ Hán), nhà nghiên cứu Nguyễn Hiền Tâm (phụ trách chữ Nôm).

-Chiều 24/9/2014, nhân dịp cụ Vũ Khiêu vào miền Nam, HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, đã tổ chức kỷ niệm mừng sinh nhật lần thứ 100 của cụ, tại nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình. Đến dự, có khoảng 50 bà con đồng tộc. Ngoài BCH. HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, còn có đại diện Ban Phát triển HĐDH Vũ – Võ Việt Nam và các tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Phƣớc, Đồng Nai, Bình Dƣơng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, cùng CLB. Thơ ca Về Nguồn, nhóm “Từ thiện họ Vũ- Võ phƣơng Nam” và CLB. Doanh nhân họ Vũ- Võ TP. Hồ Chí Minh, (Cùng tổ chức có: CLB. Doanh nhân họ Vũ- Võ TP. Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ: 3.000.000 VNĐ; HĐDH Vũ – Võ tỉnh Đồng Nai: 2.000.000 VNĐ; Ô. Vũ Ngọc Thủy, Bình Thuận: 600.000 VNĐ; Ô. Vũ Hoàng Anh, TP. HCM : 500.000 VNĐ). Buổi sinh nhật diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và thấm đậm tình đồng tộc.

-Ngày 05/10/2014, Hội Đồng hƣơng Hà Nội tại TP. HCM, đã tổ chức họp mặt nhân Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ Đô ( 10/10/1954-10/10/2014) và 10 năm ngày thành lập Hội (2004 -2014), tại Trung tâm Văn hóa quận 5. Đại diện HĐDH Vũ – Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh, gồm ông: Vũ Ngọc Thạch, Vũ Hữu Chính, cùng gần 300 hội viên đến dự. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ông Nguyễn Quân Ngọc (Chủ tịch Hội) báo cáo. Ông Ngô Thế Thái-Phó Chủ tịch đọc lời kêu gọi hƣởng ứng:“ Chung sức bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông”. Tiếp theo, lễ mừng sinh nhật các cụ, trao tặng kỷ niệm chƣơng và biểu dƣơng các cháu đạt danh hiệu: “ Hiếu thảo - Vƣợt khó học giỏi”. Sau cùng giao lƣu gặp gỡ bạn bè, liên hoan.

-Ngày 05/10/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” tổ chức chƣơng trình “Nồi cháo tình nghĩa - lần 18”, nhằm phát quà cho ngƣời vô gia cƣ, bán hàng rong, ve chai, lang thang cơ nhỡ, ngƣời nhà bệnh nhân Bệnh viện Ung bƣớu, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Gồm 500 phần ăn (Mỗi phần gồm: bánh mỳ nhân ngọt Kinh Đô, bột ngũ cốc).

-Chiều 24/10/2014, HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, gồm các ông : Vũ Ngọc Thức, Vũ Minh Giang, Vũ Duy Bổng đã đến giao lƣu với HĐDH các tỉnh phía Nam: Phƣơng Nam- TPHCM, Thừa Thiên- Huế, Phú Yên, Bình Phƣớc, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp tại nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình, TPHCM.

-Ngày 25/10/2014, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng, đã tổ chức Đại hội Đại biểu

Khóa I, Nhiệm kỳ 2014- 2019, tại Hội trƣờng Công viên Văn hóa Thanh Lễ, phƣờng Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một. Đến dự có đại diện của chính quyền tỉnh Bình Dƣơng, TP. Thủ Dầu Một, HĐDH Vũ- Võ Việt Nam, Phƣơng Nam -TP.Hồ Chí Minh, Thừa

Thiên- Huế, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phƣớc, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Bạc Liêu. Cùng khoảng 200 bà con các huyện trong tỉnh. Đặc biệt, có sự tham dự của cụ Vũ Khiêu, Chủ tịch danh dự HĐDH Vũ- Võ Việt Nam.

Sau phần văn nghệ, chào cờ, mặc niệm Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, tuyên bố lý

do, giới thiệu đại biểu, dâng hƣơng Thủy Tổ, báo cáo tình hình phát triển, Phƣơng hƣớng hoạt động, Ban Chấp hành lâm thời giải thể và bầu BCH mới, gồm 27 vị: Vũ Minh Sang, Võ Hồng Thanh, Vũ Đức Thành, Võ Đông Điền, Vũ Thị Kim Tính, Võ Sơn Điền, Võ Thị Ngọc Thảo, Võ Văn Cƣ, Võ Văn Bá, Vũ Đức Long, Võ Văn Lãnh, Vũ

Đức Năng, Võ Thái Bình, Võ Hồng Tƣơi, Võ Quốc Dũng, Võ Văn Đức, Võ Bảy, Võ

Văn Chánh, Võ Văn Tính, Võ Thị Thanh Hƣơng, Võ Thị Bích, Võ Long Hải, Võ Thị Bạch Yến, Võ Văn Trung, Võ Văn Xe, Võ Văn Giàu và Võ Văn Thơ. Tiếp theo là phát bẳng khen, mừng thọ và phát biểu của quan khách.

-Sáng Chủ nhật, 02-11-2014, CLB thơ ca “Về nguồn”, thuộc HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 9 của CLB tại Đền thờ Lý Triều Quốc Sƣ, Q.Bình Thạnh. Thay mặt HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam - TP.Hồ Chí Minh, có ông Võ Văn Hiến, bà Vũ Thị Lan và ông Vũ Hữu Chính, cùng gần 40 ngƣời yêu thơ ca đến dự. Sau phần giới thiệu khai mạc của ông Đặng Vũ Bổng - Chủ nhiệm CLB, mọi ngƣời cùng giao lƣu thơ ca.

-Ngày 10/11/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” tổ chức chƣơng trình “Nồi cháo tình nghĩa - lần 19”, nhằm phát quà cho ngƣời vô gia cƣ, bán hàng rong, ve chai, ngƣời lang thang cơ nhỡ, ngƣời nhà bệnh nhân Bệnh viện Ung bƣớu, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Với 400 phần ăn (Mỗi phần: ba hộp bánh Pretz, 01 chai nƣớc suối).

-Ngày 30/11/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng Nhóm “Thắp sáng ƣớc mơ”, “Tầm nhìn trái tim”, đã đến ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Với hơn 100 phần quà, trị giá 25.220.000 đồng.

-Ngày 07/12/2014, gia đình cụ Vũ Hữu Cảnh (Thân sinh ông Vũ Hữu Chính – Chánh VP. HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh), đã tổ chức lễ mừng sinh nhật lần thứ 95 của cụ tại Nhà hàng Dìn Ký, Q.Tân Bình, TP.HCM. Cụ Vũ Hữu Cảnh sinh ngày 04/12/1920 ( Canh Thân), tại làng Thƣờng Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội ( tỉnh Hà Đông cũ), năm 1970 – 1975 cụ sinh hoạt cùng Hội Vũ tộc Tƣơng tế ở Sài Gòn. Từ năm 2000, cụ tham gia sinh hoạt trong BLL Dòng họ Vũ – Võ – Đặng Vũ TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam (Nay là HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh). Đại diện HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh, có các ông : Vũ Ngọc Thạch, Vũ Hiệp, Võ Văn Thời, Võ Văn Bé, Võ Văn Cƣờng, Vũ Đình Nguyệt, Vũ Thành Hà, cùng hơn 50 bà con đến dự. Ông Vũ Văn Chầm bận việc không đến dự có gửi quà mừng. Sau lời khai mạc của cụ, lần lƣợt họ hàng, con cháu đến chúc mừng. Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thấm đậm tình gia tộc theo truyền thống hiếu nghĩa của Dòng họ Vũ- Võ chúng ta.

-Ngày 23/12/2014, nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng nhóm “Thắp sáng ƣớc mơ”, “Tầm nhìn trái tim”, tổ chức phát quà cho các em hiện đang điều trị ở Bệnh viện Ung bƣớu đón mừng mùa Noel 2014.

-Ngoài ra, hàng quý HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM đều họp Ban chấp hành một hoặc hai lần để bàn bạc các công việc trong dòng họ.

VHC

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA

HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM NĂM 2014

Vũ Hữu Chính thực hiện

clip_image038

 

-Trang thông tin điện tử: www.hovuvo.comcủa HĐDH Vũ-Võ phƣơng NamTP.HCM (do hai nhà tài trợ: Tiến sĩ Vũ Huy Thuận và Kỹ sƣ Vũ Thành Hà), vốn hình thành từ ngày 04-4-2006. Đến ngày 01-01-2013 đã hoàn chỉnh thêm. Ban biên tập (BBT) gồm: Ông Vũ Ngọc Thạch, Nhà giáo Vũ Hiệp, Cử nhân Vũ Hữu Chính, TS.Vũ Huy Thuận và KS.Vũ Thành Hà.

-Bà con có thể gửi tƣ liệu, gia phả, hình ảnh hoạt động dòng họ của mình về BBT, chúng tôi sẽ chọn đăng trên trang thông tin điện tử này. (Ảnh: Đặng Tiến Dũng)

 
 

clip_image040

 

Quang cảnh dâng hƣơng ngày giỗ Tổ chi họ Đặng Vũ làng Hành Thiện, Nam Định ở Miền Nam, tại đền thờ Lý Triều Quốc Sƣ, Q.Bình Thạnh, ngày 26/12/2013.

Trong ảnh, ông: Đặng Vũ Đạm, Đặng Vũ Chính, Vũ Văn Sơn và Đặng Vũ Bổng.

         
 
 

Quang cảnh dâng hƣơng tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhân kỷ niệm 1160 năm Húy nhật 03/01/2014 (nhằm Mồng Ba tháng Chạp, năm Quý Tỵ). (Ảnh: Vũ Chí Cao).

 

clip_image045

 

Ảnh kỷ niệm lễ khánh thành Từ đƣờng họ Võ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, ngày 09/01/2014. Đến dự có ông Võ Văn Hiến, Đặng Vũ Bổng, Vũ Văn Tỉnh, Võ Văn Sô, Vũ

Văn Hƣờng, Vũ Hữu Chính (HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam-TP.HCM), Ô. Vũ Đăng Giáp (HĐDH Vũ-Võ

Việt Nam), Ô.Vũ Đình Chƣng (HĐDH Vũ- Võ Gia Lai), Ô.Vũ Chí Thậm, Vũ Ngọc Bần (HĐDH Vũ- Võ Long An), Ô.Võ Văn Minh (HĐDH Vũ- Võ Bến Tre), Ô.Võ Thành Văn (HĐDH Vũ- Võ Đồng Tháp), Ô.Võ Ngọc Chƣơng (HĐDH Vũ- Võ Phú Quốc-Kiên Giang), Ô.Võ Đông Châu, Võ Bá Thành, Võ Phƣớc

Thành, Huỳnh Văn Rẫy, Nguyễn Văn Tƣ, Nguyễn Văn Lành, Võ Phát Đạt, Võ Hữu Hậu, Võ Văn Mƣời, Võ Văn Phúc, Võ Văn Trƣớc, Võ Văn Thiêm, Võ Văn Đáng, Võ Văn Dễ, Võ Trƣờng Sang, Võ Văn Triều, Võ Văn Chính, Võ Văn Bá, Võ Văn Trình, Võ Văn Truyền, Võ Văn Phùng, bà Võ Thị Duyên…(HĐDH Vũ- Võ Cai Lậy- Tiền Giang).

 
 

clip_image047

 

HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam-TP.HCM thăm cụ Vũ Khiêu tại bệnh viện Thống Nhất, Q.Tân Bình, TP.HCM, ngày 19/01/2014. Trong ảnh (Từ trái qua phải), ông bà: Phạm Văn Liêm, Đặng Vũ Bổng, Vũ Hữu Chính, cụ Vũ Khiêu, Ô.Vũ Đăng Giáp, Vũ Thị Ngọc, Vũ Hƣờng và bà Đặng Quỳnh Khanh (con gái cụ Vũ Khiêu).

 

clip_image049

             

Nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” đã kết hợp cùng nhóm “Vòng tay Việt Nam”, Hội “7X Sài Gòn” tổ chức chƣơng trình phát quà tại trung tâm Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dƣơng, ngày 28/01/2014.

clip_image052

clip_image054

 

Ông Vũ Hữu Chính (Chánh Văn phòng HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam-TP.HCM), tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể nhiệt tình trong công tác từ thiện trong “Đêm tri ân những trái tim nhân ái” do nhóm “Từ thiện họ Vũ- Võ phƣơng Nam” tổ chức tại Nhà hàng Lộc Ấn, Q.Tân Bình, ngày 22/02/2014.

 
 

clip_image056

Cảnh dâng hƣơng cúng Tổ chi họ Võ phƣờng Hòa Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM, ngày 27/02/2014 (Nhằm 28 tháng Giêng năm Giáp Ngọ).

clip_image059

clip_image062

clip_image065

clip_image068

clip_image071

clip_image074

clip_image077

 

clip_image080

clip_image083

clip_image086

clip_image089

clip_image092

clip_image096

clip_image098

 

Chụp ảnh kỷ niệm HĐDH Vũ- Võ Việt Nam giao lƣu với HĐDH các tỉnh phía Nam tại Nhà hàng Cây Sứ, quận Tân Bình, TP.HCM ngày 24/10/2014. Trong ảnh, từ trái qua phải, gồm các ông bà: Vũ Đăng Giáp, Võ Đại Phúng, Vũ Ngọc Bần, Vũ Ngọc Thạch, Võ Thị Nhiều (Phƣợng), Vũ Duy Bổng, (X), Vũ Thanh Tâm, Vũ Văn Bính, Vũ Minh Giang, Vũ Thái Hà, Võ Văn Hiến, Vũ Xuân Giá, Vũ Ngọc Thức, Vũ Anh Khuyến, Vũ Hữu Chính, Vũ Duy Hà và Vũ Văn Hƣờng (Ảnh: Vũ Thành Hà).

 

clip_image100

 

Ảnh lƣu niệm HĐDH Vũ- Võ phƣơng Nam-TP.HCM: Ô. Vũ Hữu Chính, Vũ Hiệp, Đặng Vũ Bổng, Vũ Thành Hà, Võ Văn Hiến, Vũ Đình Nguyệt, Vũ Ngọc Thạch và Vũ Văn Hƣờng, chụp chung với BCH HĐDH Vũ- Võ tỉnh Bình Dƣơng: ông Vũ Minh Sang, Võ Hồng Thanh, Vũ Đức Thành, Võ Đông Điền, Vũ Thị Kim Tính, Võ Sơn Điền, Võ Thị Ngọc Thảo, Võ Văn

Cƣ, Võ Văn Bá, Vũ Đức Long, Võ Văn Lãnh, Vũ Đức Năng, Võ Thái Bình, Võ Hồng Tƣơi,

Võ Quốc Dũng, Võ Văn Đức, Võ Bảy, Võ Văn Chánh, Võ Văn Tính, Võ Thị Thanh Hƣơng,

Võ Thị Bích, Võ Long Hải, Võ Thị Bạch Yến, Võ Văn Trung, Võ Văn Xe, Võ Văn Giàu và Võ Văn Thơ, trong ngày Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ- Võ tỉnh Bình Dƣơng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2014-2019, tại TP. Thủ Dầu Một ngày 25/10/2014. (Ảnh: Vũ Ngọc Hồng).

 

 
 
           

clip_image102

 

Ảnh chụp kỷ niệm nhân 9 năm thành lập Câu lạc bộ thơ ca “Về nguồn”, thuộc HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM, tại đền thờ Lý Triều Quốc Sƣ, Q.Bình Thạnh, ngày 02/11/2014. Trong ảnh: Ô. Vũ Minh Khâm, Đặng Vũ Bổng, Võ Bá Thọ, Võ Văn Hiến, bà Vũ Thị Lan và ông Vũ Hải.

 

clip_image104

 

Nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” tổ chức chƣơng trình “Nồi cháo tình nghĩa - lần 19”, nhằm phát quà cho ngƣời vô gia cƣ, bán hàng rong, ve chai, ngƣời lang thang cơ nhỡ, ngƣời nhà bệnh nhân Bệnh viện Ung bƣớu, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ngày 10/11/2014.

 
 
       

clip_image106

 

Quang cảnh phát quà của nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam” kết hợp cùng nhóm “Thắp sáng ƣớc mơ”, “Tầm nhìn trái tim” đến ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, ngày 30/11/2014.

 

clip_image108

 

Ảnh chụp kỷ niệm nhân lễ mừng sinh nhật thứ 95 của cụ Vũ Hữu Cảnh (từ trái qua): Ô. Võ Văn Bé, Phạm Văn Liễu Dũng, cụ Vũ Hữu Cảnh, Ô.Võ Văn Thời, Lê

Trí Dũng, Lƣu Thanh Lƣợng, Vũ Hữu Chính, Nguyễn Văn Phƣớc, Võ Văn Cƣờng,

Lê Minh Chánh và Tạ Hiền. (Ảnh: Vũ Chí Cao). VHC

 
 
         

Tìm hiểu HÔỊ ĐỒNG HƢƠNG VÀ HỘI ĐỒNG DÕNG HỌ

GIỐ NG NHAU VỀ HÌNH THƢ́ C NHƢNG KHÁ C NHAU VỀ BẢ N CHẤ T SINH HOAṬ

Võ Hoa Thám

Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng.

Chiến tranh kết thúc, Tổ quốc đƣơc thống nhấṭ , Nam Bắc sum hop mộ t nhạ ̀ , khắp cả nƣớc viêc cụ ̉ng cố dòng họ, thờ cúng cha me, ̣ ông bà Tổ Tiên đƣơc khôi phụ c nhanh ̣ chóng và mạnh mẽ…Anh em trong dòng họ lại cùng nhau tu sửa nhà thờ Họ , xây cất tu bổ mồ mả, bàn thờ gia tiên… Con cháu đi làm ăn xa thi tì ch gó ́p tiền bac gƣ̣ ̉i về để cung tiến công quả cho quê hƣơng , dòng họ. Đồng thời, lâp hộ i đồng hƣơng ̣ (Huyên ̣ – Tỉnh) trên đất khách quê ngƣời, để tập hợp nhau lai sinh hoạ ṭ , giao lƣu chia sẻ tinh cà ̉m , giúp đỡ nhau trong hoc tậ p̣ , công tác, lao đông sạ ̉n xuất kinh doanh , nhằm phát huy truyền thống cách mang̣ , truyền thống văn hóa quê hƣơng của minh̀ , góp phần xây dựng quê hƣơng mới nơi mình đang sinh sống.

Hôi đồng hƣơng đạ lã ̀m vơi đi nỗi nhung nhớ quê nhà , nhất là khi mỗi đô ̣ Tết đến. Bởi quê hƣơng là nơi chôn nhau cắt rốn của minh̀ . Nơi có “hoa cau rung trắng ̣ ngoài thềm”, có “chùm khế ngọt ”, có rặng bìm leo bờ dâụ , cầu ao, nơi đó còn có cây đa bến nƣớc, sân đinh̀ . Và “quê hƣơng chỉ một mà thôi ; Nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành ngƣời…’’. Phải nói rằng, Hội đồng hƣơng đã đồng hành với những ngƣời đi xa .

Còn Hội những n gƣời cùng môt Họ ̣ (Hội đồng dòng tộc ), trƣớc đây thì chƣa có ai sáng lập. Phần lớn nhƣ̃ng ngƣời xa quê hƣơng chi lẩ p bạ ̀n thờ gia tiên nơi minh đang ̀ sinh sống để thờ cúng ông bà , bái vọng tổ tiên . Ở quê hƣơng thì ai cũng có họ hàng, có nhà thờ ông bà , tổ tiên minh̀ , mà đứng đầu là một vị Tộc trƣởng , hay Chi trƣởng của dòng họ. Nhƣng viêc thợ ̀ cúng cũng trong phạm vi tƣ̀ bâc can cố ̣ (Khởi Tổ) trở xuống mà thôi. Còn gốc tích cội nguồn xa xƣa đầu t iên của minh không ai biết đƣờ c̣ . Dòng họ nào gia Phả tục biên đƣợc lƣu truyền lại cao lắm cũng đƣợc 15 – 17 đời, phần lớn là chi ̉ 5-7 đời mới đây.

Đến nay, công cuôc ̣ vấn Tổ tìm tông, hƣớng về côi nguồn cụ ̉a các dòng ho troṇ g cả nƣớc gần nhƣ trở thành một làn sóng . Đi đầu trong linh vƣ̃ c nạ ̀y là nhƣ̃ng dòng Ho ̣ lớn nhƣ dòng Ho Ṿ ũ- Võ, Họ Nguyễn, Họ Phạm, Họ Trần, Họ Lê, Họ Phan v.v.

Có nhu cầu lớn nhƣ vậy , lại có các bậc cao niên có trình độ học vấn, uyên thâm về Hán - Nôm, có kinh nghiệm nghiên cứu về lịch sử đất nƣớc , dòng Họ và tâm huyết với tổ tiên, trách nhiệm với hậu duệ con cháu , nên đa tĩ m đƣờ c cộ i nguồn tiên tộ ̉ rồi sáng lâp ̣ ra hôi đồng dọ ̀ng Họ , phát triển tƣ̀ Trung ƣơng đến đia phƣơng̣ , để hoat đ̣ ộng theo đinh ̣ hƣớng: Hiếu nghia truyền giã , khoa danh kế thế ” . Điển hinh nhƣ dò ̀ng ho Vụ ̃ - Võ Việt Nam, đa tĩ m đƣờ c vị Thụ ̉y Tổ của dòng ho lạ ̀ Cụ Vũ Hồn, phát tích từ làng Mộ Trạch, huyên Đƣợ ̀ng An , phủ An Nam (nay là xa Tân Hồng̃ , huyên Bị nh Giang̀ , tỉnh Hải Dƣơng), đến nay đã ngót 1210 năm. Cũng khẳng đinh đƣợ c con chạ ́u họ Vũ - Võ Việt Nam ngày nay đều có chung môt Thụ ̉y Tổ Vũ Hồn , lại vừa là “ Hƣơng Thủy Tổ” và Thần Tổ “Thành Hoàng Làng” .

Mục đích, tôn chỉ của các Dòng họ ra đời là để tập hợp những ngƣời mang cùng dòng máu trong cả nƣớc và ở nƣớc ngoài, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, uống nƣớc nhớ nguồn, khích lệ việc xây dựng tình nghĩa liên đới trong đại gia đình dòng Họ. Nhất là đối với ngƣời sống lập nghiệp nơi đất khách quê ngƣời, để tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên từ xƣa và tiếp tục viết thêm những trang sử vẻ vang của dòng Họ. Mỗi dòng họ ở các tỉnh, thành nên phấn đấu xây dựng đƣợc một Từ Đƣờng để con cháu làm nơi thờ Đức Thủy Tổ của mình, đồng thời là nơi giao lƣu văn hóa tâm linh của con cháu trong dòng Họ và ngoài Họ cũng nhƣ muôn khách thập phƣơng.

Qua giới thiệu hai mô hình của hai Hội nói trên, ta thấy về mặt hình thức tổ chức có một điểm giống nhau là: đều tập hợp những ngƣời xa quê hƣơng sống nơi đất khách quê ngƣời thành một Hội, với mục đích là chia sẻ tình cảm, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác, lao động sản xuất kinh doanh và phát huy truyền thống văn hóa quê hƣơng của mình… Nhƣng khác nhau cơ bản: Hội đồng hƣơng là tập hợp những ngƣời có cùng một Tổ quán tức là cùng một Làng Xã, một Huyện, một Tỉnh vào hội để sinh hoạt, chứ không phân biệt ngƣời đó mang dòng Họ gì. Mọi ngƣời sống với nhau nhƣ anh em một nhà theo kiểu: Bầu ơi thƣơng lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhƣng chung một giàn (Khác Họ nhau, nhƣng đều chung một Huyện, hoặc một Tỉnh). Còn Hội đồng dòng Họ, bắt buộc những ngƣời đó phải có chung một Thủy Tổ, chung một huyết thống. Sinh hoạt của Hội trọng tâm là hƣớng về cội nguồn, tổ tiên, tâm linh, tín ngƣỡng, máu mủ ruột rà, dù có xa cách nhau mấy đời và không phân biệt địa dƣ, vì đây là quan hệ nhân sinh: “Máu loãng còn hơn nƣớc lã đặc”. “ Ngàn muôn ngƣời mà gốc một cha mẹ /Năm bảy đời mà trƣớc vẫn là anh em”. Nó có một sức mạnh nội tâm về tình cảm, chứ không phải nhƣ quan hệ xã giao trong sinh hoạt đồng hƣơng (Anh với tôi chỉ cùng làng, cùng huyện...) và chỉ là: “ Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Một dẫn chứng sức mạnh tình cảm của những ngƣời mang dòng máu của cùng một dòng Họ để chúng ta thấy nó vô giá biết chừng nào.

Những ngƣời con mang dòng máu Họ Lý (Lý Thái Tổ), đã trôi dạt sang đất nƣớc Hàn Quốc 800 năm, nhƣng năm 1992, có một đoàn con cháu mang dòng họ Lý bay từ Hàn Quốc về làng Đình Bảng, Bắc Ninh dâng hƣơng ở nhà thờ Họ Lý, rồi ôm chầm lấy những ngƣời anh em mang dòng họ Lý, mừng mừng tủi tủi lệ tràn trên má. Hình ảnh ấy đã làm rung động khắp Việt Nam ngày đó.

Thực tại, có ngƣời lẫn lộn Hội đồng hƣơng với Hội đồng dòng họ. Thậm chí có ngƣời còn cho hai Hội này là một. Từ đó giảm mất nhiệt tình tâm huyết với sinh hoạt dòng họ. Qua nghiên cứu và suy nghĩ chủ quan, tôi nêu một số vấn đề quan hệ giữa Hội đồng hƣơng và Hội đồng dòng Họ để chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận, phân tích để có chung một nhận thức thống nhất.

Đà Lạt, ngày 26 / 12/ 2013 - V.H.T

BÀI THAM LUẬN

NIỀM VUI LỚ N NHẤ T CỦ A TỔ TIÊN HỌ VŨ – VÕ, LÀ THẤY CON CHÁU

ĐOÀ N KẾ T THƢƠNG YÊU NHAU, LÀM TRÕN TRÁCH NHIÊM TRƢỢ ́ C HO, ̣

TRƢỚ C NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐ C

VÕ NGỌC AN - Mob: 0903813094

Giám đốc TT. Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM

Đoàn kết, thƣơng yêu nhau là ý nguyện, tâm huyết của Tổ tiên ho Vụ ̃ – Võ chúng ta, với phẩm chất ƣu việt “TRÍ TUỆ VÀ NHÂN NG HĨA” tỏa sáng từ bao đời qua. Đoàn kết, thƣơng yêu nhau lai phụ ̀ hơp vợ ́i các giá tri tinh thần cụ ̉a dân tôc̣ , là chất sáng, là cái đep cụ ̉a các chi ho ̣Vũ – Võ, tƣ̀ Bắc – Trung – Nam, nhất là ở phia Naḿ , nơi ta đang ở xa cố quán Mô Trạ cḥ , tỉnh Hải Dƣơng, nơi ta đang giƣơng cao biểu tƣơng tôn thợ ̀ Thủy Tổ. Đang kiên tri giƣ̀ ̃ vƣ̃ng , phát huy mạnh mẽ nội dung k hẩu hiêu “Họ Vụ ̃ – Võ luôn luôn đoàn kết thƣơng yêu nhau” .

“HÔI ĐỘ ̀ NG HO VỤ ̃ – VÕ PHƢƠNG NAM -TP. HCM” (kế thừa Vũ tộc Tƣơng tế hội Sài Gòn 1970-1975), đa ra đời vào những năm đầu thập niên ̃ 90 của thế kỷ trƣớc và hoạt động tích cực trên nhiề u măṭ . Hôm nay, là ngày giỗ Tổ dòng họ Vũ - Võ Việt Nam lần thƣ́ 1161, tại nhà thờ này . Trƣớc đông đủ hâu duệ ̣ , gồm các ông bà , con cháu nôi ngoạ ị , thay măt cạ ́c chi họ ở phía Nam, chúng tôi tha thiết kêu gọi :

-Trong các nhiêm vụ x̣ ây dƣng dọ ̀ng ho văn họ ́a , chúng ta nhận thức sâu sắc , đầy đủ ý nghiã , nôi dung vạ ̀ bi ện pháp xây dƣng “đoạ ̀n kết thƣơng yêu nhau” . Cùng nhau phát huy trí sáng tạo , để có đủ khả năng , tâm huyết làm tròn trách nhiêm cụ ̉a minh vờ ́i dòng họ, với đất nƣớc. Trong tất cả các chi ho Vụ ̃ – Võ phía Nam, nên coi đây là nhiêm ̣ vụ hàng đầu , để cùng chung tay xây dựng từng chi họ của mình , nhƣ: chăm lo viêc thợ ̀ cúng tổ tiên chu đáo ; chăm lo tích đức và xây dƣng lọ ̀ng hi ếu thảo cho con cháu ; xây dựng gia phả , mồ mả , bàn thờ gia tiên ; tích cực lo khuyến học , khuyến tài , khuyến nghiêp̣ ; lo viêc nghị ã ; và cuối cùng là chăm lo “thƣợng tôn pháp luật” , vốn là môt kỵ ̉ luât cộ ng đồng cụ ̉a dòng ho c̣ húng ta.

-Phải biết thƣơng yêu , nhƣờng nhin nhau tƣ̣ ̀ nhƣ̃ng viêc nhọ ̉ , lớn trong đời sống . Không tranh chấp , ghét bỏ nhau . Cần phải gat bọ ̉ tinh trà ng chia ṛ ẽ nhau ở nơi này , nơi khác. Sƣ tranh chấp vị tṛ í trong ban lãnh đao ̣ Dòng họ phải loại trừ . Hãy hiểu rằng : Ban lãnh đao cạ ́c Dòng họ là những ngƣời vô tƣ , coi công viêc mị nh là ̀m là vi trà ́ch nhiêm ̣

trƣớc Thủy Tổ linh thiêng . “HÔI ĐỘ ̀ NG DÒ NG HO VỤ ̃ – VÕ PHƢƠNG NAM - TP.HCM” hƣ́a hen trƣợ ́c các thành viên trong họ, đó là:“ luôn trong sáng, tƣ nguyệ ṇ , vô tƣ, vì việc họ và vì dân, vì nƣớc”.

V.N.A

GIA PHONG

Vũ Ngọc Khánh

Theo website quehuong.org.vn

Ngày Tết, con cháu có dịp quây quần tụ hội, thắp hƣơng trƣớc bàn thờ Tổ tiên trong gia đình, đi lễ ở nhà thờ họ, mừng tuổi ông bà cha mẹ... Đó là một nét đẹp trong phong tục Việt Nam. Nhiều nơi trên thế giới không có tục lệ này.

Xin kể bạn đọc nghe một câu chuyện. Vào khoảng thế kỷ thứ 17, trên đất Hải Dƣơng đã truyền đi câu chuyện động trời: Một vị Thƣợng thƣ đã lập tòa án gia đình để xử tội một ông em tiến sĩ. Đó là Thƣợng thƣ Vũ Duy Chí (1604-1678), làm quan trong phủ chúa Trịnh Tạc. Bà mẹ ông là một phụ nữ phi thƣờng. Chồng chết sớm, mình bà nuôi năm ngƣời con trai, sau này ba ngƣời làm quan đến Thƣợng thƣ và hai ngƣời đỗ Hoàng giáp, Tiến sĩ. Bà giàu lòng từ thiện, không tham lam, một lần đã trả lại tấm lụa cho một khách hàng bỏ quên, sau khi mua hàng của bà. Một gia đình có danh vọng nhƣ vậy bỗng xảy ra một việc đáng tiếc. Em út của cụ Chí là Tiến sĩ Vũ Cầu Hối, đƣợc cử làm quan ở Thanh Hóa, liên can vào một vụ hối lộ ở địa phƣơng. Triều đình gọi về xét xử. Cụ Chí rất giận em. Ông Hối chƣa kịp vào triều, đã bị cụ gọi về, quỳ trƣớc bàn thờ mẹ. Ông gọi tất cả anh em con cháu đến, bắt từng ngƣời kể lại những mẩu chuyện về cuộc đời thanh bạch, lòng nhân ái của mẹ cho ông Hối nghe. Tiếp đó, cụ cũng quỳ xuống, khấn xin hƣơng hồn mẹ tha thứ cho mình, là anh mà không biết dạy em gìn giữ cái gia phong của một nhà danh giá. Ông Hối khóc, cúi lạy bàn thờ mẹ, chắp tay xin lỗi các anh và hứa cải tà quy chính, giữ lấy nếp nhà.

Cách hiểu về gia phong của ngƣời xƣa là nhƣ vậy. Gia phong là nếp nhà, là tập quán của gia đình, của gia tộc đã tạo nên cái đẹp truyền thống trong nhà. Gia phong đƣợc thể hiện ở nhiều mặt. Có gia phong của một nhà trung nghĩa. Cụ Phan Đình Phùng có câu thơ

tự hào:"Hiếu trung là nếp nhà ta". Và đúng thế, cả gia đình họ Phan từ đời ông cha đến con cái đều một lòng vì nƣớc.

Cùng cái nếp này, còn có những gia đình có truyền thống khoa bảng từ đời cố, đời ông đến cháu chắt vẫn chăm chỉ học hành, đạt kết quả tốt. Nhác học, bỏ học là không giữ đƣợc gia phong. Cũng không phải chỉ những nhà cách mạng, nhà khoa bảng, nhà có ngƣời làm việc ở cấp cao mới có gia phong. Những gia đình bình dân, nghèo đói vẫn có gia phong, có nếp nhà, đòi hỏi con cháu phải giữ gìn, phát huy. Kinh Lễ có câu: "Con ngƣời làm cung phải học làm nỏ, con ngƣời làm áo tơi phải học chằm lá. Vì thế mà có hai chữ “Ky cừu” trong một vế câu đối đặt ở bàn thờ gia đình: “Ky cừu kế thuật cựu gia phong”. (Con nhà làm cung tên, tơi nón vẫn tiếp tục nghề cha ông để giữ gia phong).

Vấn đề gia phong có còn thích hợp trong thời đại ngày nay nữa không? Chắc ai cũng dễ dàng nhất trí rằng đó là vấn đề mà mọi gia đình phải gìn giữ và có thể giữ đƣợc. Không ai muốn có tình trạng “Cha làm thầy, con đốt sách”. Tất nhiên, vẫn có trƣờng hợp cha mẹ đỗ đạt cao, có chức vụ lớn, mà con cháu chỉ là ngƣời bình thƣờng, nhƣng vẫn giữ đƣợc gia phong, vì con cháu đều có đạo đức, có lao động, không làm gì để gia đình mang tiếng xấu. Nhƣng, nếu cha mẹ làm to rồi mà chạy chọt luồn lọt để kiếm chỗ đứng cho con, thì không phải là gìn giữ gia phong. Gìn giữ gia phong, là con cháu nhớ đến thanh danh, đến cái nếp nhà mà có ý thức phấn đấu, tu dƣỡng. Cái chính là vai trò của cha mẹ phải biết dạy: "Ở sao cho có nhân nghì, thơm danh và chớ làm bia miệng ngƣời".

VNK

 

CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI TRƢỞNG HỌ

Vũ Tuệ

Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bắc Ninh

Trong xã hội phong kiến, ngƣời con trai cả trong gia đình (gia trƣởng) và ngƣời con trai cả của ngành trƣởng (trƣởng tộc), giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nó là con đẻ của chế độ tông pháp, coi trọng con trƣởng, ngành trƣởng, cha truyền con nối, là ngƣời kế vị, nối dõi tông đƣờng. Nhà thờ có đại tôn, tiểu tôn, cúng tế có chủ tế, bồi tế. Sự phân biệt ngôi thứ rất rành mạch, chặt chẽ. Là đầu mối tôn ti, trật tự của xã hội phong kiến, từ vua quan đến dân chúng.

Ngày nay, với sự tiến bộ của xã hội, những tàn dƣ lạc hậu của chế độ phong kiến đã bị đẩy lùi. Song với cách nhìn mới, những yếu tố tích cực nằm ngay trong cái tiêu cực của chế độ gia trƣởng, trƣởng tộc cũng cần đƣợc tìm hiểu, khai thác và vận dụng trong hoàn cảnh mới. Nói nhƣ Giáo sƣ Vũ Khiêu trong cuộc trò chuyện với nhà báo Hồng Thanh Quang (An ninh thế giới cuối tháng - Tháng 9/2012): "Quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại. Cái gì đã lỗi thời rồi thì cứ để cho nó mất đi. Việc cần làm là chúng ta nên khai thác những giá trị tích cực trong vốn cổ còn đang tồn tại". Trên thực tế, trong sự phục hƣng các dòng họ hiện nay, ngƣời trƣởng họ đã giữ một vai trò khá quan trọng. Trƣớc hết, tập hợp mọi ngƣời trong việc tổ chức ngày giỗ chạp, tu sửa hoặc xây dựng mộ Tổ, Nhà thờ; Lập và điều hành quỹ khuyến học... Tuy nhiên, còn nhiều việc khác trƣởng họ chƣa làm, hoặc làm còn lúng túng. Bài viết này gợi lại vị trí, chức năng của ngƣời trƣởng họ trong giai đoạn hiện nay, để phục vụ cho việc xây dựng, tổ chức dòng họ ở cơ sở.

* VAI TRÕ NGƢỜI CON TRƢỞNG, TRƢỞNG HỌ.

Nhƣ tên gọi, đó là anh trƣởng, nhiều tuổi gọi là bác trƣởng, ông trƣởng. Thậm chí khi bố mất, mặc dù có rất nhiều bề trên thuộc hàng cha chú, vẫn đƣợc tôn trọng gọi là cháu trƣởng. Đây là ngƣời anh cả trong gia đình, là nhân vật trung tâm, là ngƣời đứng đầu dòng họ, đƣợc mọi ngƣời quý trọng, nghe lời và noi gƣơng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, trong họ, mọi ngƣời đều lắng nghe, tôn trọng và thực hiện ý kiến của anh trƣởng, bác trƣởng. Vị thế của bác trƣởng đã tạo ra niềm tin cậy và một uy thế nhất định trong hoạt động dòng họ.

Vai trò cao, trách nhiệm cũng rất lớn. Anh trƣởng phải gƣơng mẫu lo cho các em sao cho no đủ, trong ấm ngoài êm, công việc tấn tới. Trƣởng họ lo cho mọi gia đình, không còn đói nghèo, hƣ hỏng. Có ngƣời xấu xa, có nhà đói rét, bác trƣởng phải chịu sự chê trách của xã hội. Bác trƣởng lại là ngƣời thay mặt họ trong quan hệ với các dòng họ khác, với chính quyền, đoàn thể ở địa phƣơng.

* NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI TRƢỞNG HỌ.

+ Giữ vững việc thờ cúng tổ tiên, có các công trình tri ân tiên tổ:

Dòng họ gắn liền với tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên. Chất keo gắn kết dòng họ chính là có cùng một Thủy tổ, chung một nguồn. Vai trò của trƣởng họ - ngƣời giữ hƣơng lửa cho họ, đƣợc thể hiện trƣớc tiên ở khâu quan trọng số một này. Phải giữ đƣợc ngày giỗ Tổ trong năm, thƣờng vào cuối năm (nên còn gọi là Chạp họ), có nơi lại tổ chức vào mùa xuân và mùa thu (gọi là xuân thu nhị kỳ). Ngày giỗ Tổ phải đƣợc tổ chức trang trọng ở nhà thờ họ (nơi chƣa có nhà thờ thì cúng ở nhà trƣởng họ), có dâng hƣơng (có nơi còn tổ chức tế) lần lƣợt theo thứ bậc vào thắp hƣơng khấn vái Tổ tiên. Lúc tế Tổ hoặc đọc văn khấn chính là lúc đọc lại tên tuổi, chức tƣớc, công trạng của tổ tiên. Việc này có ý nghĩa lớn trong giáo dục truyền thống. Ngoài thờ Thủy Tổ, các tổ tông chi phái cũng đƣợc thờ phối hƣởng. Họ to có nhà thờ đại tôn thờ Thủy tổ, lại có nhà thờ các chi (Giáp, Ất, Bính, Đinh...) thờ các Tổ cành, nhánh. Có nơi còn thờ lộ thiên, gồm bệ chính có bia thờ Thủy tổ, các bệ hai bên thờ các Tổ chi. Thụ lộc thƣờng có xôi, đĩa thịt,.. chia đều cho từng ngƣời hoặc bầy mâm cùng ăn. Nhiều nơi bây giờ lại tổ chức ăn uống có mâm bát. Trƣớc ngày giỗ Tổ còn ra mộ rẫy cỏ, thắp hƣơng mời các cụ về thụ hƣởng.

clip_image110

Do có tục thờ cúng tổ tiên, việc tu sửa hoặc xây dựng nhà thờ, mộ tổ là việc quan trọng nhất của cả họ, trƣớc hết là trƣởng họ. Trƣớc còn có đất, ruộng hƣơng hỏa dùng cho việc thờ cúng. Nay không còn, trƣởng họ phải cùng với Hội đồng Gia tộc đứng ra vận động, quyên góp tiền của để làm nhà thờ, xây mộ. Đây là việc lớn cả đời của ngƣời trƣởng họ. Chƣa làm đƣợc, tƣởng nhƣ nhắm mắt chƣa yên.

Lại phải có gia phả, tộc phả để ghi nguồn gốc, công trạng tổ tiên, thế thứ các đời. Làm việc này phải có một Ban biên soạn gồm những ngƣời tâm huyết, có uy tín, có năng lực và điều kiện. Nhƣng trƣởng họ lại có vai trò rất lớn trong việc tổ chức, động viên, tạo điều kiện trong công việc để đời này.

+ Giữ vững nền nếp gia đình, truyền thống dòng họ:

Nói nếp nhà là nói đùm bọc thƣơng yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau với tình ruột thịt. Mình là một nhà, cùng cha mẹ đẻ ra, anh trƣớc em sau. Mình là một họ, cùng một Tổ, cành trên chi dƣới. Đây là huyết thống thiêng liêng, là “máu chảy ruột mềm”. Đây là cốt nhục, “chị ngã em nâng”.

Nói đùm bọc thƣơng yêu nhau là nói anh trƣởng, trƣởng họ phải giữ đƣợc thuận hòa, phải chín bỏ làm mƣời. Ngƣời trên thì khoan dung, kẻ dƣới thì biết nghe lời, giao tiếp đối xử có trên, có dƣới. Đây là gia pháp, gia phong. Không đƣợc để trong nhà có em hƣ, không đƣợc để trong họ có ngƣời xấu. Phải biết "đóng cửa bảo nhau", chẳng nên "vạch áo cho ngƣời xem lƣng". Không phải là sợ khuyết điểm đâu, mà là phƣơng pháp sửa chữa khuyết điểm. Ngƣời mắc khuyết điểm (hoặc tội lỗi), xã hội xử lý bằng pháp luật. Nhƣng gia đình, dòng họ lại lấy tình cảm, tình thƣơng để giáo dục. Ở đây có vai trò "quyền huynh thế phụ". Và tất nhiên, "huynh" phải ra "huynh", trƣởng họ ra trƣởng họ. Trong 24 điều răn của vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497), điều thứ hai ghi rõ: "Ngƣời gia trƣởng phải tự mình giữ lễ phép để cả nhà bắt chƣớc. Nếu con em làm càn thì bắt tội ngƣời gia trƣởng". Trong 10 điều huấn dụ của vua Minh Mệnh (1820 - 1840), điều 6 ghi: "Huấn tử đệ" (dạy dỗ con em).

Nói giúp đỡ lẫn nhau là nói anh trƣởng, trƣởng họ lo cho mọi ngƣời trong nhà, trong họ đủ ăn đủ mặc. Đây là mối lo lớn nhất và cũng thiết thực nhất, cụ thể nhất. Để ngƣời trong nhà, trong họ đói rách là nỗi hổ thẹn, là nỗi nhục của gia đình, dòng họ. Giúp đỡ nhau không phải "cho cá" mà là cho "cần câu". Ngƣời nghèo cũng phải tự vận động, không đƣợc ỷ lại, phải vƣơn lên làm giàu chính đáng. Ở đây có sự bắt gặp, hòa hợp với phong trào xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nƣớc ta.

+Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ:

Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. Đó là truyền thống lao động cần cù, sáng tạo; truyền thống đánh giặc giữ làng, giữ nƣớc; truyền thống đoàn kết ăn ở thuận hòa, thƣơng yêu nhau; hoặc hiếu học, đỗ đạt cao... Họ Vũ ta có truyền thống "nhân hậu và trí tuệ". Anh trƣởng, trƣởng họ phải biết tìm ra truyền thống của gia đình và dòng họ, giữ vững và phát huy truyền thống ấy. Truyền thống gây cho ngƣời ta lòng tự hào, lòng kiêu hãnh chính đáng, lấy làm hạnh phúc đƣợc là ngƣời trong chi họ, dòng họ đó, quyết tâm noi theo để khỏi phụ lòng ông cha, mong muốn cháu con đời đời tiếp nối. Đây là sức mạnh tinh thần lớn lao của gia đình, dòng họ, thúc đẩy mạnh mẽ mọi hoạt động của dòng họ.

Họ Vũ làng Mộ Trạch, Hải Dƣơng xƣa có truyền thống khoa bảng, có tới hơn 30 vị đỗ đại khoa, đƣợc mệnh danh là "ổ Tiến sĩ". Họ Nguyễn- Kim Đôi (nay thuộc Thành phố Bắc Ninh) 13 đời liên tiếp đỗ Tiến sĩ, trong đó có 5 anh em ruột đều đỗ Tiến sĩ, cùng làm quan khiến vua Lê Thánh Tông phải thốt lên: "Nhà Kim Đôi đỏ tía đầy triều". Họ Vũ làng Ngọc Quan - Bắc Ninh có truyền thống hiếu học và khoa bảng, đứng đầu là Tế tửu Quốc Tử Giám Vũ Miên (1718 - 1782). Trên bia đá của Văn chỉ làng vinh danh 47 vị hƣơng hiền, thì họ Vũ chiếm 43 vị, đƣợc ca ngợi là một "vọng tộc đất Lƣơng Tài". Họ Võ Tá ở xã Hà Hoàng, Thạch Hà, Hà Tĩnh trong chƣa đầy 60 năm (1727 - 1785) đã có tới 21 vị đỗ Tạo sĩ (Tiến sĩ võ), đƣợc tôn vinh là "Thạch Hà thế tƣớng". Họ Vũ Lƣơng Ngọc, Bình Giang, Hải Dƣơng nổi tiếng với nghề dạy học, có chi họ đời đời nối tiếp làm nghề dạy học (có một vế đối: "Lƣơng đƣờng thụ giáo trí vi phƣơng").

+Có họ phải có hàng, nói tới họ là phải nói tới thứ bậc, trên dƣới, tôn ti trật tự:

"Lớn xác con nhà chú" vẫn phải tôn trọng ông anh "bé xác con nhà bác"! Ở đây không phải là chuyện "lớn, bé", mà là xây dựng một nếp sống trên dƣới, kỷ cƣơng. Giữ đạo nhà có nghiêm thì mới giữ tốt quan hệ ngoài xã hội. Ở đây, ngoài sự tác động của anh trƣởng, bác trƣởng còn có sự rèn luyện của mọi ngƣời trong họ. Có biết tôn trọng thứ bậc dòng họ thì ra ngoài mới biết tôn trọng và tuân theo luật pháp. Đối với các chi họ lớn, lâu đời phả bị thất lạc, thì việc xác định thế thứ là rất khó khăn. Trong trƣờng hợp này ta nên tôn trọng thực tế, tôn trọng những gì lịch sử còn để lại, không nên xới xáo, dễ dẫn đến mất đoàn kết.

+ Quan tâm đến việc ma chay, cƣới xin trong họ:

Ngƣời xƣa gọi đây là gia lễ, tập trung vào hai việc lớn: thọ và mai, "Thọ mai gia lễ". Trƣớc tiên là việc chúc thọ. Ngày trƣớc 50, 60 tuổi đã đƣợc chúc thọ, bây giờ thƣờng là tuổi 70. Đây là truyền thống kính trọng ngƣời già của dân tộc ta. Hội Ngƣời cao tuổi các xã, phƣờng, thị trấn chúc các năm chẵn 70, 75, 80, 85... Các cụ 100 tuổi trở lên còn đƣợc lãnh đạo Nhà nƣớc đến thăm, tặng quà. Tùy theo điều kiện, trƣởng họ có thể tổ chức đến chúc thọ cả năm chẵn, năm lẻ. Có thể tổ chức ở Nhà thờ, nhân dịp gặp mặt đầu xuân, có thể đến từng gia đình. Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam có tặng Bằng Đại thọ cho các cụ từ 80 tuổi trở lên và tặng bằng "Vũ tộc tinh hoa" cho các cụ 100 tuổi trở lên. Ở tỉnh Bắc Ninh, trƣởng họ nhiều nơi nhƣ: Gia Bình, Lƣơng Tài, Quế Võ đã làm khá tốt việc này.

Khi các cụ trăm tuổi, việc tang tễ là rất hệ trọng. Tang gia thì bối rối. Trƣởng họ phải bàn bạc với gia chủ đến từng chi tiết trong việc tổ chức tang lễ, phân công từng ngƣời phụ trách những công việc cụ thể, từ khi cụ nằm xuống đến tổ chức phúng viếng, tiễn đƣa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Long trọng nhƣng lại tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh đúng theo quy định về ma chay của địa phƣơng. Trong trƣờng hợp gia đình thuộc diện nghèo túng thì việc họ đến, không chỉ là tình đồng tộc xót thƣơng mà còn là sự giúp đỡ vật chất cụ thể. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" là lúc này đây.

Cƣới gả là việc lớn của một đời ngƣời. Cƣới xin phải theo "Luật Hôn nhân và gia đình". Trong một vài công đoạn, lại phải theo phong tục tập quán của từng địa phƣơng. Hiện nay, việc mừng tiền, ăn uống trả nợ miệng trong cƣới xin đang là những biểu hiện lãng phí. Nhiều nơi đang có những quy định chặt chẽ hạn chế tệ xấu này. Trƣởng họ phải gƣơng mẫu và vận động bà con trong dòng họ thực hiện.

Ma chay, cƣới xin là những việc lớn trong một đời ngƣời, không ai là không trải qua. Trong những lúc buồn vui ấy, sự có mặt và giúp đỡ nhiệt tình của mọi ngƣời trong họ sẽ gây những ấn tƣợng khó phai mờ cho gia chủ. Sự tác động của trƣởng họ thông qua những việc làm cụ thể, càng đề cao vai trò của dòng họ, tăng thêm tình thân máu mủ, ruột rà.

+ Chăm lo công tác khuyến học dòng họ:

Đây là một nhiệm vụ lớn, trƣởng họ cũng nhƣ ngƣời lớn trong từng gia đình không đƣợc phép xao lãng. Các em là tƣơng lai của gia đình, dòng họ và cũng là tƣơng lai của Tổ quốc, không đƣợc để cho trẻ thất học dù khó khăn vất vả đến mấy. Đất nƣớc cần những ngƣời lao động có văn hóa, có tri thức, có kỹ thuật, những lao động đầy nhiệt huyết và sáng tạo.

clip_image112

Nhà thờ Lệnh tộc Vũ đƣờng ở Ngọc Quan vừa mới đại trùng tu

Trong việc này, dòng họ có nhiều ƣu thế do cùng huyết thống, chung giọt máu đào. Trƣởng họ phải có sự phân công, sâu sát đến hoàn cảnh của từng gia đình. Nắm diễn biến thuận lợi hay khó khăn đến từng em để khuyến khích, động viên kịp thời. Phải xây dựng bằng đƣợc Ban khuyến học dòng họ, có quỹ khuyến học, vừa bằng sự đóng góp hàng năm của từng gia đình, vừa bằng sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, chí ít cũng phải có vài triệu đến vài chục triệu (1). Phải sử dụng quỹ đúng mục đích, định ra mức khen thƣởng hàng năm, sao cho hợp lý với học sinh nghèo vƣợt khó, học sinh giỏi, học sinh đạt giải tỉnh, quốc gia, học sinh đỗ cao đẳng, đại học, đỗ Thạc sĩ, Tiến sĩ... Lại chú ý đến hình thức khen thƣởng. Nhiều nơi tổ chức trang trọng ở Nhà thờ, có dâng hƣơng báo công lên Tiên tổ. Dòng họ mình có truyền thống hiếu học, học giỏi và thành đạt. Quan tâm đến việc học hành của con cháu là quan tâm đến tƣơng lai, để thực hiện niềm mơ ƣớc "Con hơn cha là nhà có phúc".

+ Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, góp phần đoàn kết, xây dựng quê hƣơng:

Trong nhiệm vụ đối ngoại, việc quan trọng là phải biết mình, biết ngƣời để khiêm tốn học hỏi họ bạn, để phát huy mặt tích cực của mình với các họ bạn. Phải phấn đấu sao cho "bằng chị bằng em" , nhƣ có sự thi đua ngầm giữa các dòng họ, một sự thi đua bình đẳng, cùng tiến. Phải xóa đi những đố kỵ, ganh ghét, dìm đạp nhau, phân biệt họ to, họ nhỏ, thậm chí dân gốc, dân ngụ cƣ, cục bộ bè phái... của tàn tích lạc hậu xƣa. Phải biết đoàn kết các dòng họ, chung sức xây dựng quê hƣơng, xây dựng nông thôn mới. Phải biết lấy các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng làm nội dung hoạt động của dòng họ.

(1) Giám đốc Vũ Quốc Hùng - ngƣời Ngọc Quan đã ủng hộ quỹ khuyến học họ Vũ của làng 10.000 USD.

Việc họ, suy đến cùng, cũng là việc làng, việc nƣớc "Trăm họ làm nên một quốc gia" (Vũ Quần Phƣơng).

Ở đây phải nhấn mạnh đến thái độ văn hóa trong ứng xử, giao tiếp. Luôn nhớ mình là ngƣời đứng đầu, thay mặt cho cả một dòng họ. Mà xã hội thì trăm ngƣời, trăm nết trong khi "Lời nói không mất tiền mua"...

* ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA NGƢỜI TRƢỞNG HỌ.

Nội dung công việc của trƣởng họ thật phong phú, nhiều mặt. Để gánh vác đƣợc nhiệm vụ ấy, trƣởng họ phải cố gắng rèn luyện mình và phải đƣợc mọi ngƣời ủng hộ.

+ Phải ra sức tự rèn luyện:

Đây là điều kiện tiên quyết do vai trò gƣơng mẫu quyết định. Có "tu thân" mới "tề gia" đƣợc. Nó vừa là yêu cầu tự thân, vừa là yêu cầu của dòng họ, của xã hội. Trong sự tự rèn luyện ấy, phải biết lấy chữ nhẫn làm đầu. Nhẫn không phải là sự chịu nhẫn nhục, mà là sự chờ đợi, sự tha thứ, lòng khoan dung. Việc họ rất khó, nhất là những dòng họ lớn còn giữ nhiều tục lệ cũ, có nhiều các cụ thƣờng khó tính, bảo thủ. Phải có thời gian, phải hiểu "nhẫn” không phải là một sự né tránh, là rút lui tiêu cực... không phải là dĩ hòa vi quý mà cốt để đấu tranh, đấu tranh thầm lặng mà thắng lợi, dùng sức tối thiểu mà có kết quả tối đa... Biết nhẫn, bao giờ cũng thắng" (2).

Có nhẫn sẽ có thuận hòa, trên dƣới một lòng, việc gì cũng xong. Hết lòng vì dòng họ, mọi ngƣời dần sẽ hiểu và sẽ đoàn kết đƣợc mọi ngƣời vì "tôn tộc đại quy" (tôn trọng dòng tộc ắt sẽ đại hòa hợp) (3)

+ Phải đƣợc sự ủng hộ của mọi ngƣời trong họ:

Dù cố gắng mấy, trƣởng họ cũng chỉ là một cá nhân, chƣa kể vẫn còn có những trƣởng họ thiếu gƣơng mẫu. Việc họ là việc tập thể, phải đƣợc tập thể ủng hộ, trƣớc hết là các cụ thƣợng, trƣởng các cành nhánh, của Hội đồng gia tộc. Việc gì cũng phải bàn bạc, thống nhất hành động. Không đƣợc ỷ thế gia trƣởng, trƣởng tộc mà độc đoán. Cái đó lỗi thời lắm rồi. Nhƣng lại phải biết phân biệt giữa độc đoán và quyết đoán. Cái gì đã đúng, có lợi cho sự phát triển của dòng họ, đã đƣợc đa số đồng tình thì trƣởng họ phải quyết tâm làm, gƣơng mẫu làm. Thực tế cho thấy nhiều nhà thờ, mộ tổ đƣợc tu sửa, xây dựng mới, phong trào khuyến học, tìm về nguồn cội đƣợc đẩy mạnh... là nhờ sự quyết đoán, năng nổ, dám làm của trƣởng họ.

+ Phải xây dựng đƣợc quy ƣớc dòng họ:

Dân ta coi trọng tình nghĩa, sống nặng về tình nghĩa, có ngƣời còn dám mang tình nghĩa ra cân, "nghĩa tình em bắc lên cân" để thấy "bên vàng nặng ít bên ân nặng nhiều". Nhƣng để có sức mạnh, để đoàn kết đƣợc mọi ngƣời trong xã hội, để cố kết đƣợc dòng họ thì lại phải có những quy định, quy ƣớc buộc mọi ngƣời phải theo vì lợi ích chung. Quy ƣớc dòng họ là những quy định đã đƣợc mọi ngƣời bàn bạc và nhất trí thực hiện.

Bao gồm trách nhiệm trong việc giỗ Tết, tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất tri ân Tiên tổ;

(2) Vũ Ngọc Khánh - Văn hóa gia đình Việt Nam - Nxb Thanh niên - Hà Nội 2007.

(3) Chữ của Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889 - 1954): "Tôn tộc đại quy, tôn lộc đại suy, tôn tài đại thịnh, tôn nịnh đại nguy".

xác định các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ; động viên khen thƣởng trong các công tác khuyến đức, khuyến thiện, khuyến tài, đặc biệt là khuyến học; nhắc nhở phê bình những thiếu sót, chống các tiêu cực tệ nạn xã hội; góp quỹ hoạt động dòng họ; xây dựng quan hệ tốt đẹp với các dòng họ khác, các tổ chức xã hội khác... Phải xây dựng đƣợc một Hội đồng Gia tộc đủ mạnh, trong đó có vai trò quan trọng của trƣởng họ để thực thi quy ƣớc. Đây chính là vai trò của dòng họ trong giáo dục và tự giáo dục, vai trò của cộng đồng trong xây dựng và phát triển làng xóm quê hƣơng.

+Cuối cùng, một nhân vật rất quan trọng đối với trƣởng họ, đó là “ ngƣời vợ”:

Xƣa, ngƣời đàn bà trong gia đình đƣợc coi là “nội tƣớng”. Ngƣời vợ lo việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái, đảm đƣơng việc nhà, việc họ. Việc kén vợ cho anh trƣởng, bác trƣởng là việc của cả nhà, cả họ. Ngƣời ta sợ "Dâu dữ mất họ"... Vì chị dâu trƣởng, hay bác trƣởng gái là trung tâm đoàn kết trong gia đình, dòng họ, là ngƣời lo việc giỗ tết, giữ hƣơng lửa cho gia đình, dòng họ, lại đảm bảo "công tác hậu cần" trong các ngày có việc họ. Ngƣời dâu trƣởng vừa phải dịu dàng, hòa nhã, lại vừa phải đảm đang, tháo vát, quán xuyến công việc. Cái lý ấy của các cụ xem ra ngày nay ít đƣợc quan tâm, anh trƣởng cũng ít quan tâm, chị dâu trƣởng cũng ít học hỏi rèn luyện, lại thêm công tác xã hội, nam nữ bình quyền, tất cả sẽ là một nút thắt trong hoạt động dòng họ. Cái nút thắt ấy phải đƣợc mọi ngƣời cùng gỡ sao cho vừa giỏi việc nƣớc, vừa đảm việc nhà, ở đây là việc họ. Quan trọng là phải xuất phát từ tấm lòng đối với tổ tiên, với ngƣời đang sống và cả với tƣơng lai.

V.T

 

ĐẠI TƢỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhân sinh bách tuế vi kỳ

Sinh, lão, bệnh, tử là qui luật rồi

Nhƣng khi Đại tƣớng qua đời

Đồng bào cả nƣớc ngƣời ngƣời tiếc thƣơng.

Đại trí, đại dũng, khiêm nhƣờng

Chữ VĂN, chữ VÕ vẹn đƣờng HIẾU TRUNG

Trở về, đất mẹ rƣng rƣng

Dải tang Nhật Lệ sóng tung trắng bờ...

Đại tƣớng đi gặp Bác Hồ

Luận bàn tiếp việc quân cơ nƣớc nhà!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

100 xuân, cụ Giáo sƣ, AHLĐ Vũ Khiêu

Đành rằng đã mãn tuổi thanh xuân

Mắt vẫn còn tinh đƣợm sắc thần

Tâm sáng se vần vui tuế nguyệt

Trí minh kết ý đẹp long vân

Luận chƣơng nghiên cứu anh hùng kiệt

Lịch sử đƣờng đời bậc vĩ nhân

 
 

Trăm tuổi huy hoàng đang bƣớc tiếp

 

Giáo sƣ nghệ sĩ mãi dƣơng trần.

Ngày 24/ 9/ 2014

Vũ Minh Khâm

 

BS-Vũ Xuân Hồng (HĐDH Vũ-Võ huyện Đông Triều,

 

CLB thơ ca “Về nguồn”

 

ĐT: 09.1809.1810

 

Quảng Ninh)

 
     
CẢM NGHĨ CHUYẾN DU LỊCH VỀ NGUỒN

Phạm Thị Thu Hà

(Q.Bình Tân- TP.HCM)

Đƣợc đi cùng đoàn các tỉnh phƣơng Nam ra miền Bắc. Đoàn đến Hà Nội ngày 14/11/2014 và đã cử đại diện đến thăm hỏi sức khỏe Giáo sƣ-Anh hùng lao động Vũ Khiêu; thăm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐDH và nhà báo Võ Văn Liên.

Khi nghe tin đoàn ra Hà Nội, ngay tối hôm đó ông Vũ Kim Tƣờng- Phó Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ Việt Nam- đã đến thăm đoàn tại khách sạn. Cuộc gặp gỡ thật xúc động, ấm tình đồng tộc.

Ngày 15/11/2014, đoàn đã về dâng hƣơng Thủy Tổ tại Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dƣơng. Sau đó dâng hƣơng tại Đống Dờm và Kiệt Đặc. Đại diện HĐDH VũVõ Việt Nam có ông Vũ Khắc Đan- Phó Chủ tịch và ông Võ Ngũ Phong- Phóng viên báo Thông tin Dòng họ cùng đi. Đặc biệt, đại diện Ban Thƣờng vụ HĐDH Vũ-Võ Việt Nam đã đến tận nơi hỏi thăm sức khoẻ và cảm tƣởng của bà con đồng tộc khi về với cội nguồn.

Tại số nhà 30 Hoàng Diệu ở Hà Nội, đoàn đã đến dâng hƣơng tƣởng nhớ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp- Danh tƣớng của Việt Nam và thế giới.

Trên đƣờng trở vào Nam, đoàn đã đến thăm nhà thờ chi họ Vũ làng Vị Khê, tỉnh Nam Định. Sau đó đến giao lƣu với HĐDH Vũ-Võ tỉnh Ninh Bình.

Đoàn tiếp tục đi Quảng Bình viếng mộ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp ở Đảo Yến, Vũng Chùa và giao lƣu với HĐDH Vũ-Võ tỉnh Quảng Bình.

Về đến Thừa Thiên-Huế, đoàn đến thăm và dâng hƣơng tại nhà thờ Võ Đại –An Nông.

Đoàn đến đâu cũng đƣợc đón tiếp ân cần, chu đáo, để lại ấn tƣợng sâu sắc, thắm thiết nghĩa tình đồng tộc.

Là con dâu của Dòng họ Vũ-Võ, tôi rất tự hào khi đƣợc cùng chuyến về nguồn tham quan nơi mộ Tổ và những nơi thờ các danh nhân, tiền hiền của dòng họ Vũ –Võ trên một dải rộng dài của đất nƣớc. Thấy đƣợc việc làm lớn lao của Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ Việt Nam, của HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM, cũng nhƣ HĐDH các tỉnh và Ban phát triển Dòng họ Vũ-Võ. Từ đó đã góp phần xây dựng Dòng họ Vũ-Võ ngày càng phát triển.

PTTH

CÁC CỤ TỔ MỞ ĐẦU “NGŨ CHI BÁT PHÁI” CỦA HỌ VŨ Ở LÀNG MỘ TRẠCH (HẢI DƢƠNG)

Vũ Hiệp - Sƣu khảo 2007.

Là ngƣời chuyên khảo cổ sử và cổ phả Việt Nam trong nhiều năm. Tôi họ Vũ nhƣng không phải là “ngƣời Mộ Trạch”, đã về làng cổ này 4, 5 lần trong 20 năm (1986 – 2006). Tôi có quan tâm đến nội dung các Cổ phả họ Vũ của làng này từ lâu nay. Nhất là chuyến du khảo dài ngày cùng anh Vũ Hữu Chính và Vũ Huy Thuận. Tôi may mắn “ăn ở 3 ngày đêm” trong làng Mộ Trạch, chiêm bái Miếu, Đình và 8, 9 Từ Đƣờng của các Chi, Phái họ Vũ, họ Lê. Đã khảo sát văn hóa và di tích thờ phụng của làng quê mệnh danh “Tiến sĩ Sào” trong quá khứ vàng son đời Lê, Mạc, Lê - Trịnh, Tây Sơn. Đƣợc gặp các cụ, các ông Thủ Từ, Trƣởng ban Di Tích, trƣởng các Chi, Phái, đã hỏi han, ghi chép các chi tiết và một số các cụ còn đọc biết chữ Hán Nho Cổ nhƣ tôi, cùng trao đổi…

Nhƣ thế, tôi là khách quan và ngƣời đi sƣu khảo nên đã thấy những gì lạ lẫm, có thể các bà con Họ Vũ ở Mộ Trạch và Hà Nội, Hải Dƣơng và Sài Gòn chƣa nhìn ra? Cũng có thể các ông, các cụ quá tin vào Tiền Nhân? Đã không biết rằng các bậc tiền nhân khi viết phả cũng chƣa tƣờng tận các đời trƣớc, chỉ dựa vào các sử liệu phả không đầy đủ, các truyện ký và cả truyền thuyết nên không thể tránh khỏi có những điều chƣa thật rõ ràng. Tên cuốn phả lớn nhất dòng họ Vũ Mộ Trạch này có tên là: Mộ Trạch Vũ Tộc Thế Hệ Sự Tích (MTVTTHST), cũng có nghĩa là:”Sự tích các thế hệ họ Vũ Mộ Trạch”, chứ không phải là gia phả đầy đủ trong các gia đình (thƣờng chỉ khoảng 5-6 thế hệ). Vì thế, đời sau có thấy điều gì còn tồn nghi thì có thể dùng khoa học lịch sử hiện đại để kiểm chứng, phát hiện và nếu có những tƣ liệu chính xác mà cải chính, nhƣng tồn nghi đó thì âu cũng là điều đáng quý, chứ không hẳn là “phạm tội bất kính với tổ tiên” nhƣ một số ngƣời quan niệm.

Quan điểm này, tôi có trao đổi với anh Vũ Huy Thuận ở tuổi ngoài 50 cũng có học thức hiện đại, cởi mở và cả ông Vũ Đình Triều- nhà giáo (ông tham gia Vũ Tộc Tƣơng tế Hội Sài Gòn 1970-1975), tuổi 75, rất quan tâm, yêu mến họ Vũ làng Chằm của ông suốt 50 năm qua. Ông Triều cũng cho chúng tôi có lý và bảo: Cứ nêu ra những gì thấy trong cổ phả có điều nghi vấn, để các bà con họ Vũ -Võ trong nƣớc có trình độ khoa học lịch sử thẩm định và làm sáng tỏ. Đó là làm rõ một số chi tiết về nguồn gốc Ngũ Chi, Bát Phái họ Vũ Mộ Trạch, mà trƣớc nay không chú ý hoặc cũng thấy bất hợp lý nhƣng không có chuyên môn để khảo cứu, phát hiện! Cũng có thể cứ thấy các cụ đời xƣa viết sao thì tin thế, mà không dám phân tích các điểm tồn nghi. Chỉ vì các Nho gia xƣa, cũng chép theo các tƣ liệu không đấy đủ của cổ nhân để lại, nên có thể đã có phỏng đoán, hiểu sai, lầm lẫn tên, tuổi và thế hệ các tiền nhân…

Tôi đã đọc rất kỹ cả bản dịch của các ông Võ Văn Sổ, Vũ Thế Khôi, cụ Vũ Huy

Chân, ông Vũ Duy Mền là 4 ngƣời giỏi chữ Nho. Tất cả 4 vị đều hiểu kỹ về nội dung bộ: Mộ Trạch Vũ Tộc Thế Hệ Sự Tích của nhóm cụ Vũ Phƣơng Lan soạn năm 1769. Tôi đã đƣợc đọc Microfilm Bộ phả đó ở Viện Khảo Cổ Sài Gòn từ thập niên 60, khi là Sinh viên Văn khoa và sau đó 10 năm, tôi là chuyên viên Nha Văn khố lƣu trữ Quốc gia, phụ trách kho tƣ liệu Hán Nôm ở đó. Tôi rất thích bộ cổ phả ấy, nhƣng thấy chỉ viết về họ Vũ Mộ Trạch, nên chƣa đọc kỹ và nghiên cứu sâu.

Năm 1996, tham gia vào Ban Liên lạc Họ Vũ-Võ- Đặng Vũ TP.HCM và khu vực phía Nam đến nay là 10 năm làm Uỷ Viên. Tôi thích chuyên khảo về họ Vũ- Võ toàn quốc (và các họ khác, chứ không thích họp hành,…). Cũng nhƣ nhiều bà con tham gia vào Ban Liên Lạc, tôi có chủ đích đi tìm nguồn gốc tổ tiên và huyết thống nối kết, cũng nhƣ thiên cƣ ra sao? Thật sự, chỉ có các chi phái họ Vũ ở Mộ Trạch, Hành Thiện, Thạch Lỗi, Mi Thữ, Ngọc Quan, Lạc Tràng, Vĩnh Trụ, Phƣơng Để, Lộng Điền, Bái Dƣơng, Sa Lung, Địch Điệp, Phong Lâm, Yên Trƣờng, Hà Hoàng (Hà Tĩnh), Thần Phù (Huế) và khoảng hơn chục chi họ Vũ-Võ khác trong nƣớc ta là còn giữ đƣợc gia phả trên mƣời đời. Riêng Mộ Trạch có đến 26, 27 đời họ Vũ của các Chi, còn các Phái thì trên 20 đời.

Họ Vũ Mộ Trạch đã có một truyền thống nối tiếp nhau soạn phả 4, 5 trăm năm qua (tiêu biểu là các Chi Ba, Chi Năm, Phái Kỷ, Canh, Mậu, Giáp, Đinh..) Năm ông Tổ đầu tiên của Ngũ Chi là:

1-Vũ Tùy (không rõ năm sinh) Huyện Thừa: Khởi tổ chi Một (cha ông T.Sĩ Đôn).

2-Vũ Tấn (không rõ năm sinh) Thầy Thuốc: Khởi tổ chi Hai (ông nội Hƣơng Cống Hƣu).

3-Vũ Hữu (Trạng Toán) Hiển Đức Đƣờng (1441 – 1511): đỗ Hoàng Giáp Tiến Sĩ năm 1463 (Quí Mùi) là khởi tổ chi Ba (cha ông cống Vũ Vĩnh Phu).

4-Vũ Tráng (chƣa rõ năm sinh) đỗ Hƣơng cống, Lang Trung, Thầy giáo và là khởi tổ chi Bốn.

5-Vũ Phong (Trạng Vật) Đình Úy, chỉ huy Sứ. là khởi tổ chi Năm (Lệ Trạch Đƣờng) chi 5 có nhiều ông thành đạt và học giỏi.

Năm vị này không thể là con trai của cụ Bá Khiêm và bà Thị Nƣơng. Đọc phả xƣa phải nhận định xem niên đại các Cụ sinh sống có hợp lý không? Bởi thế, có nhiều ngƣời hiện nay do không thạo chữ Nho, không thuộc Việt sử cũ, thiếu nghiên cứu kỹ lƣỡng, đã ồn ào đƣa ra ý kiến, công bố nhầm lẫn, có khi chỉ vì sự trùng tên.

Nhƣ ngƣời ta đã viết: ông Vũ Dự là cháu nội cụ Nghè Hữu (chi Ba, đời 3) mà lại là Công thần Vũ Dự, đã góp phần tiêu diệt phe vua Lê Nghi Dân (1459). Rồi đƣa hoàng tử Lê Tƣ Thành lên ngôi Vua (1460), đặt niên hiệu Quang Thuận, là Lê Thánh Tông Hoàng Đế sau đó. Mà họ không biết rằng lúc đó ông Vũ Hữu mới có 19 tuổi, làm sao có cháu nội là tƣớng cầm quân dẹp bọn nghịch thần: Phạm Đồn, Phan Ban? Chẳng lẽ, cháu nội hơn tuổi ông nội Vũ Hữu (1441) hay sao? Cổ phả (1769) lúc chép về ông Vũ Dự, con cả ông Vĩnh Phu, không hề nhắc đến chuyện phế lập vua Nghi Dân, Thánh Tông. Mặc dù, ông Dự làm quan Võ rất lớn Tả Đô Đốc Đô Đốc Phủ tƣớc Tri Lễ Bá. Đó là đời vua Tƣơng Dực (1510-1514), sau thời Lê Nghi Dân hơn 50 năm. Còn ngƣời tên Vũ Dự đời vua Thánh Tông (1460-1497) là vị võ tƣớng khác, hơn ông Vũ Hữu từ 10-15 tuổi, chỉ là trùng tên Vũ Dự! Đây là ông giáo Vũ Huy Phú sai lầm do bị hạn chế về quốc sử, nên “vơ vào” làng Mộ Trạch, bị các nhà sử học Pháp-Việt phê phán. Cũng nhƣ cụ Tiến sĩ Vũ Công Tể (1687-1745) quê ở Hải Bối, Yên Lãng (Kinh Bắc-nay thuộc Đông Anh, à Nội) đỗ Thám Hoa, Mậu Tuất (1718), đã bị đời nay nhầm lẫn, vơ vào phái Kỷ (của chị BS Thành). Chỉ vì trong phả họ Vũ, phái Kỷ ở Mộ Trạch có một cụ trùng tên: Vũ Công

Tể, chỉ đỗ Hƣơng cống, sống trƣớc ông Thám Hải Bối: Công Tể khoảng 35-40 tuổi. Cụ Công Tể của Mộ Trạch là em ruột Tiến sĩ Vũ Công Bình (sinh 1640). Không thể nhầm lẫn nhƣ vậy mà mang tiếng “thấy ngƣời sang bắt quàng làm họ”. Cả hai trƣờng hợp trên chỉ là trùng tên, đời sau hiểu lầm. Chứ 4 nho gia họ Vũ đời Hậu Lê rất thông tuệ, không thể nhầm lẫn.

Về Bát Phái, theo khảo cứu của chúng tôi, khi soạn phả “MTVTTHST”, bốn cụ nho gia họ Vũ mới sắp xếp những phái (ngành) họ Vũ không rõ nguồn gốc từ ai? Rồi đặt thành tám phái, đều không rõ tên khởi tổ 6,7 vị mới gọi tên là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân (giống nhƣ ngày nay là A,B,C,D…). Chứ tên gọi 8 phái đó không hề có từ trƣớc. Nghĩa là, từ 1769 Kỷ Sửu (Cảnh Hƣng 30) trở đi, dù thực chất đã có từ trƣớc, gọi theo chỗ ngồi dự việc họ, việc làng ở đình Mộ Trạch trong việc Hƣơng -Ẩm mà thôi ( nhƣ Giáp Bình Chính, Xuân Chính, Đoan Chính).

PHÁI GIÁP:

Không phải phái này là con trƣởng hay đàn anh bảng phái sau đâu! Theo ý kiến riêng, có lẽ Cụ Tổ mở đầu của phái Giáp đã xuất hiện sớm nhất? So với 7 cụ Khởi Tổ 7 phái tiếp theo chăng? Không biết Ngài tên gì cả! Chỉ chép là Vũ Công = (ông họ Vũ) có tên hiệu là Chân Nhân. Đây là cụ khởi Tổ của phái Giáp.

Có lẽ, cụ Tổ Chân Nhân sinh vào khoảng những năm 1425 – 1430? Vì con trai cụ là ông Hoàng Giáp Tiến sĩ Vũ Quỳnh (sinh năm Quí Dậu 1453), đời vua Nhân Tông. Thì Cha là cụ Chân Nhân đƣợc triều đình Lê Thánh Tông tặng cho chức Tham Chính (lúc đó cụ đã mất lâu rồi) vì ông Quỳnh đỗ Tiến sĩ năm 1478 (sau ông Vũ Hữu 15 năm) đã ra làm quan. Nên biết: đời xƣa, lúc còn sống, vua ban cho chức tƣớc thì gọi là Phong. Lúc chết, vua cho chức tƣớc thì gọi là Tặng. Bởi thế mới có thành ngữ cổ: Sinh phong, Tử tặng (sống đƣợc phong chức, chết đƣợc tặng chức).

Chỉ khi soạn gia phả, ba cụ họ Vũ mới bàn nhau, sắp xếp thành 8 phái để nhận biết và phân biệt. Nhƣ trên đã nói: Giáp, Ất, Bính, Đinh … chỉ là cách gọi thứ tự nhƣ A, B, C, D … ngày nay thôi. Chứ không là tên riêng, biệt hiệu nhƣ kiểu: Truy Viễn Đƣờng,

Hiển Đức Đƣờng, Thế Khoa Đƣờng, Quang Trạch Đƣờng, … Xin chớ nhầm. Vì, nay theo văn hóa Tây Phƣơng, lớp trẻ và nhiều ngƣời lầm tƣởng Giáp, Ất, Bính, Đinh … là danh từ riêng. Không phải vậy!

Thế hệ thứ hai của phái Giáp là ông Tiến sĩ Vũ Quỳnh (1453 – 1516). Ông là Sử gia và làm chức Đô Tổng Tài Quốc Sử Quán. Tác giả một bộ Việt sử gồm 26 cuốn và tác giả vài sách có giá trị cao. Tên tƣ là Thủ Phác, tên hiệu là Đốc Trai. Vợ ông họ Lê (Mộ Trạch) đời thứ 6, sinh đƣợc 2 trai, 4 gái. Có 1 gái thứ 2 gả cho Trạng nguyên Lê Nại. Năm 1514, có loạn đảo chính Vua Lợn: Lê Tƣơng Dực (Hồng Thuận), ông bị loạn quân giết ở Thăng Long cùng nhà kiến trúc nổi danh Vũ Nhƣ Tô (có thuyết cho: Nhƣ Tô ở làng Chằm – Mộ Trạch). Phái này chỉ truyền có 8 đời. Hết đời Mạc (1592), ông Nhân Đài dẫn theo con nhỏ là Nhân Bả, bỏ làng Chằm sơ tán xuống Sơn Nam Thƣợng (Phú

Xuyên). Cháu ông là Vũ Phúc Nhẫn đổi ra họ Nguyễn (bị Nhóm cụ Phƣơng Lan biên tập, xếp nhầm vào Phái Ất). Năm 1687, ông Phúc Nhẫn (1623-1690) về hƣu, sau khi làm quan Võ Chánh Đô Tổng Binh coi phía Nam thành Thăng Long. Nhớ lời cha dặn (cụ Nhân Bả), ông Phúc Nhẫn đƣa 2 con trai về làng cũ và nhận dòng Họ. Ông cho con thứ là Vũ Phúc Ninh ở lại lập ra dòng Quang Trạch Đƣờng ở làng Mộ Trạch và cải lại họ Vũ nhƣ xƣa. Còn ông Phúc Nhẫn và trƣởng nam (Phúc Khang) là ông Phủ Lỵ quay về làng Đƣờng Xuyên, thuộc huyện Phú Xuyên (Phù Vân cũ) ở Sơn Nam trấn, lập ra Chi họ Vũ: Quang Đại Đƣờng từ giữa thế kỷ 17 (khoảng 1685 – 1690) cho đến nay vẫn còn và đã tìm đƣợc bà con ở Mộ Trạch (ông Hịch, ông Tình, bà Son …). Hai bên Quang Đại Đƣờng (Thƣờng Xuyên) và Quang Trạch Đƣờng (Mộ Trạch) đến nay ngoài 8 đời ghi trong MTVTTHST đều đƣợc thêm 15 đời nữa.

PHÁI ẤT:

Cụ khởi Tổ là Vũ Công (ông họ Vũ) và không nhớ tên thật là gì! Phả cổ chỉ chép: “Nhà xƣa ở ngõ Nam, chỗ ngồi (họp việc làng, ăn cổ ở Đình) hƣơng ẩm ở giáp Xuân Chính”.

Đây thêm một cụ: “Vũ Công” thứ hai làm khởi Tổ phái Nhì; năm 1767 – 1769, đƣợc xếp làm Khời Tổ Phái Ất (chứ không phải đã có phái Ất từ đời Nhà Lê Sơ, khoảng triều Vua Lê Nhân Tông (1442 – 1459).

“Cụ khởi Tổ Vũ Công” không biết tên gì (do lâu đời quên đi)? Cổ phả chép: Vợ cụ là Thị Mỗ (không thể phiên âm là Mụ) nghĩa là: Bà không rõ tên, họ Vũ, có tên gì đó?

(Mỗ là X, Y, Z … ngày nay).

Quan trọng nhất là đoạn truy khảo đƣợc 5, 6 đời họ Vũ bên ngoại: “Cụ Vũ Loa sinh Vũ Thị Việt, Thị Việt sinh Vũ Thị Hiện. Vũ Thị Hiện sinh ra ông Vũ Ân. Vũ Ân sinh Vũ Chinh. Vũ Chinh cƣới Thị Phụng, sinh ra Vũ Nguyên Trừng. Nguyên Trừng là cha bà thị Mỗ”. Mà bà Thị Mỗ là vợ Khởi Tổ Phái Ất. Bà có Tổ 5 đời trƣớc sống vào quãng 1320? Mà con trai bà là ông Vũ Nhân Trung, làm quan đời Lê Thánh Tông (Hồng Đức). Ông Nhân Trung đỗ Hƣơng Cống năm đầu đời Quang Thuận (1460). Có thể ngang tuổi ông Vũ Hữu (1441 – 1511) của Chi Ba?

Vậy, cụ Vũ Công + Thị Mỗ là “khởi Tổ ông bà”, phải sinh vào quãng những năm 1418 – 1420? Hoặc sớm hơn vài ba năm (1415?). Rõ ràng, Khởi Tổ Phái Ất có trƣớc Khởi Tổ Chi Ba một thế hệ (= 25 năm).

Đời thứ hai phái Ất là 3 anh em ông Vũ Nhân Trung, Vũ Thế Mãn và Thế Hảo. Hai ông: Trung, Mãn đều đỗ Hƣơng Cống, ông Ba Hảo văn võ toàn tài, làm quan đời Cảnh Thống (1498 – 1504 = Vua Hiến Tông). So với ông Hoàng Giáp Vũ Hữu (chi Ba), ông Cống Trung, Cống Mãn có thể ngang tuổi hoặc trẻ hơn vài bốn tuổi.

Đời thứ ba Phái Ất: có ông Vũ Quang Lộc là trƣởng Tôn, (con cả của ông Nhân

Trung). Con ông Hai Thế Mãn là tiến sĩ Vũ Cán (đỗ năm 1502) – Hoàng giáp Vũ Cán (1475 – 1549): rất thông minh khác thƣờng, uyên bác kinh sách. Là bạn cao niên hơn với Trạng Trình (Bỉnh Khiêm kém 16 tuổi) có trao đổi văn chƣơng thơ phú với nhau.

Ông

Cán làm quan lễ Bộ Thƣợng thƣ Nhập Thị Kinh Diên, tƣớc Lễ Độ Bá thời vua Mạc Đăng Doanh (1530 – 1540) có đƣợc ban tên Thụy là Cung Lƣợng, hiệu là Tùng Hiên, thọ 75 tuổi. Ông Cán có 2 cháu nội trai: Vũ Ký, Vũ Duẫn, đậu Hƣơng Cống, làm quan cho Nhà Mạc.

Đời thứ 4 phái Ất có ông Vũ Cảnh là con trai duy nhất của cụ Cán. Đỗ Hƣơng Cống, thi Hội vài lần không đậu, làm Lang Trung Bộ Hộ. Cha của 2 ông Ký và Duẩn.

- Đời thứ 6 phái Ất có ông Vũ Tảo (con cụ Trị, chắt cụ Quang Lộc, sinh ra hai ông Uyên và Diễn). Ông Tảo tinh thông y học, làm lang y có tiếng. Từng chữa bệnh cho vua nhà Mạc, đƣợc vua yêu quý lắm. Làng Mộ Trạch và nhà ông đƣợc vinh dự đón vua Mậu Hợp về chơi nhà ông ở Vƣờn Luyện. Vì đƣờng vào xóm nhà ông hẹp, nên làng phải mở rộng hơn 1 trƣợng (chừng 5-6 mét nay) cho xe vua đi qua. Vua Mạc ban cho ông chày cối bằng đá để tán, giã thuốc. Ông làm quan đến chức: Phụ Quốc Thƣợng Tƣớng Quân Lƣơng Y, tƣớc Lƣơng Trạch Bá, hiệu: Thảo Hiên. Vợ tên Vũ thị Hành, đời 5 chi nhất, sinh ra Uyên và Diễn.

- Đời thứ 9 phái Ất có ông Tiến sĩ Vũ Trác Lạc (1635-1700). Ông đỗ Tiến sĩ năm

Bính Thân (1656), lúc 22 tuổi. Cùng 2 ông ngƣời họ Vũ Mộ Trạch là Vũ Đăng Long, Công Lƣợng trong danh sách có 6 Tiến sĩ. Vì thế có giai thoại: “Một nhà họ Vũ Mộ

Trạch bằng nửa thiên hạ” (nhất gia bán thiên hạ của vua Tự Đức đời Nguyễn khen). Ông Nghè Trác Lạc làm quan đến chức Tham Chính Thừa Ti Sứ Nghệ An. Vợ ông là con gái của tiến sĩ Vũ Đình Lƣơng (chi ba), sinh 3 trai: Trác Kỳ, Trác Việt, Trác Oánh (đời 10) đều đỗ Hƣơng cống. Riêng Trác Oánh thấy bạo chúa Trịnh Giang tàn ác, trác táng. Ông khởi nghĩa, xƣng Minh Công, chống triều đình chúa Trịnh, cùng 2 nghĩa sĩ: Nguyễn Cừ, Tuyển năm 1739-1741. Sau ông trốn đâu mất.

- Phái Ất này truyền có 14 đời. Đến thời Tây Sơn (1789-1802) và đời Nguyễn Minh Mạng (1820-1840) thì có 3 ông Trác Siêu, Quần, Quán thuộc thế hệ chót. Phần gia phả chi Ất này đƣợc nhóm cụ Phƣơng Lan chép đến đời 11 là cùng ( thời điểm 17501769). Từ đời 10 trở đi đến 14 là thế hệ sau chép bổ sung thời Nguyễn về sau.

- Phái Ất có 2 tiến sĩ Nho học (Vũ cán, Trác lạc) và 9 Hƣơng Cống đời Lê, Mạc, Lê Trung Hƣng. Hình nhƣ không còn nhiều ở Mộ Trạch hiện nay?

* Nghiên cứu kỹ các gia phả cổ ở họ Vũ làng Mộ Trạch xƣa. Chúng tôi cho rằng cả 2 phái Giáp, Ất không phải thuộc dòng dõi hậu duệ của Tổ Vũ Nạp, cùng 2 ông Nghiêu Tá, Hán Bi (Nông). Mà thực chất là một dòng có tổ tiên song hành với dòng của cụ Vũ Nạp. Cùng là hậu duệ xa đời Ngài Thuỷ Tổ Vũ Hồn? Nghĩa là không một gốc xa xăm với ngũ chi của 5 anh em ông Vũ Hữu, dòng Vũ Nạp. Gốc tổ tiên trên “2 ông khởi tổ Vũ Công” này phải có từ đời Lý (1010-1225) hoặc đời Trần (1226-1400)? Không phải dòng dõi cụ Vũ Nhữ Tiếp, Trọng Phục, Quý Tế ngành thứ. Hai phái Giáp Ất có viễn tổ cũng khác nhau hoàn toàn với 6 phái sau nữa.

3/Phái BÍNH

Đây là một phái cũng có cụ Khởi Tổ không nhớ đƣợc tên gì? Cũng phải gọi là Vũ

Công (ông họ Vũ). Nhƣng có con cháu học giỏi, làm quan to. Nên Vũ Công này đƣợc

tặng chức Thái Bảo, tƣớc Nhân Khánh Bá và tên hiệu là CHÂN THIỆN (tức tên cúng cơm, lúc chết mới đặt cho để đọc khấn lúc giỗ kị theo tục xƣa). Vợ cụ Khởi tổ Vũ Công là cụ bà Vũ Thị Quý (con gái tổ Thị Mỗ, phu nhân của khởi tổ phái Ất). Nhƣ thế “Vũ Công” khởi tổ phái Bính (hiệu Chân Thiện) là con rể của cụ Khởi Tổ “Vũ Công” của phái Ất.

Cũng từ đó, chứng minh đƣợc thời gian khởi đầu phái Bính là giữa thế kỷ 15 (khoảng từ 1445 – 1450) đời vua Lê Nhân Tông, ngang thế hệ cụ Hoàng giáp Thƣợng Thƣ Vũ Hữu (1441 – 1511), khởi Tổ chi Ba. Không hiểu sao cụ Khởi Tổ Chân Thiện có ba ngƣời con trai lớn thất lạc đi đâu không rõ? Cổ phả quên mất tên ba vị ấy. Vì không còn ở làng Mộ Trạch đời vua Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470 – 1497).

Phái Bính, thời cụ Phƣơng Lan làm phả “Thế hệ sự tích” 1767-1769. Sắp xếp vào Phái Bính là nhờ có tƣ liệu gia phả về vị Tổ thứ hai, con út của Khởi Tổ Chân Thiện có tục danh là: ÔNG BÔ (không rõ tên thật).

Ông Bô là một trí thức Nho học cao, sinh năm Mậu Tuất (1472), là học trò của hai ngƣời cậu ruột: ông Vũ Nhân Trung (Đông Hiên) và Vũ Thế Hảo (Cẩn Trai), thế hệ hai của chi Ất (phải chăng dụng ý cụ Vũ Phƣơng Lan làm phả đã xếp “họ Vũ nhà Ông Bô” vào phái kế tiếp của phái Ất, vì là họ ngoại, cháu ngoại phái này?).

Ông Bô đỗ Hƣơng Cống đời Thống Nguyên (1522 – 1526) Lê Chiêu Tông? Lúc đó ông Bô đã hơn 50 tuổi. Tôi ngờ rằng, đoạn này chép nhầm? Ông Bô sinh năm 1472, thì phải đỗ Hƣơng Cống thời vua Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Thống (1498 – 1504) mới hợp lý? Lúc đó ông Bô đã gần 30 tuổi. Cảnh Thống và Thống Nguyên là 2 niên hiệu dễ nhớ lẫn lộn nhau? Ông Bô là thầy học dạy cho ba ông Tiến Sĩ Mộ Trạch: Lê Quang Bí, Nhữ Mậu Tổ và Vũ Tĩnh (là con trai duy nhất của ông Bô với một bà thíêp - vợ nhỏ - quê ở làng Trâm Khê, cùng Tổng Thì Cử). Nhƣ thế, ông Bô là một thầy giáo giỏi. Nên đời ấy gọi ông là TÔN SƢ. Ông Bô làm quan cho nhà Mạc, chuyên về giáo dục (Huấn Đạo phủ Tân Hƣng và Lễ Kinh Học Chính) vào thời Lê Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh (1526-1540). Năm 1545, thăng chức Lễ Kinh Giáo Thụ xong về hƣu. Năm Đinh Mùi (1547) Cổ phả chép nhầm là Ất Mùi là sai! Hoặc a. Khôi, a. Mền đọc lộn Đinh ra Ất, vì chữ viết nhanh và tháu?). Ông Bô thọ 70 tuổi. Nhƣ thế không phải ông sinh năm 1472 (bản in sai) mà là Mậu Tuất 1478 (đời Thánh Tông) mất 1547 là đúng.

Thế hệ Ba phái Bính là ông Tiến Sĩ Vũ Tĩnh (1525 – 1587) thọ 63.

Trong một bài chuyên khảo trƣớc đây, tôi đã viết đƣa anh Thuận đọc và bác Thiện Nhiễu, Thiện Trừu (thuộc họ Vũ làng Trắm: Phong Lâm, một nhánh chi Bính). Tôi phát hiện cụ Thủy Tổ họ Vũ ở Phong Lâm là 1 trong 3 ông con trai lớn của Khởi Tổ phái Bính (Ngài Chân Thiện), đã dời làng Mộ Trạch đến Phong Lâm, đời Lê Thánh Tông, lập nghiệp ở đó. Đến nay đã có khoảng 20 đời. Và bà con họ Vũ Phong Lâm xác nhận có gốc từ Phái Bính Mộ Trạch từ lâu rồi. Nhƣng cứ nhận cụ Nghè Vũ Tĩnh là 1 ông Tổ trực hệ thì không đúng! Thuỷ tổ Vũ Tộc Phong Lâm là bác ruột cụ Nghè Vũ Tĩnh. Chỉ có bàng hệ với nhau thôi. Vì cụ Nghè Vũ Tĩnh và con cụ làm quan to cho nhà Mạc nên sau năm 1592 – 1600, Nhà Lê Trung Hƣng, chúa Trịnh trả thù những ai dính dáng hay phò giúp nhà Mạc. Bởi thế con cháu cụ Vũ Tĩnh bỏ Mộ Trạch, trốn tránh về Sơn Nam Thƣợng Trấn (Hà Đông, Hà Tây nay) ở làng Yên (An) Trƣờng, huyện Chƣơng Đức (nay Chƣơng Mỹ), đến nay có 18 đời. Phải chăng Chi Bính còn có một ngành lƣu lạc từ đời Lê Thánh Tông đi Chí Linh, Đông triều? Vì chiến tranh 30 năm 1945-1975, mất hết gia phả, chƣa xác nhận đƣợc rõ ràng?

Nhƣ thế đến đầu thế kỷ 17, phái Bính tàn tạ ở Mộ Trạch và cuối thế kỷ 18, lúc cụ Phƣơng Lan soạn phả (1767-1769), cũng còn vài ba ngƣời, có lẽ còn sống ở làng hoặc từ làng Yên Trƣờng, Chƣơng Đức trở về nhận họ. Nên cụ Phƣơng Lan ghi nhận đƣợc 10 thế hệ phái Bính thôi! Hai ông Duy Đản và Duy Cản là đời thứ 10 phái Bính, cũng thấy chép trong sách Yên Trƣờng, Vũ tộc phả ở huyện Chƣơng Mỹ nay. Hai ông sống trƣớc thời cụ Phƣơng Lan ít năm, nên cụ có tƣ liệu chép vào gia phả phái Bính. Chi tiết phái Bính Mộ Trạch xin xem trong “Mộ Trạch Vũ Tộc Thế Hệ Sự Tích” bà bài chuyên khảo của tôi đã phổ biến (2006).

Cụ Khởi tổ phái Bính cũng không cùng ngành với dòng cụ Nạp và Tiền Ngũ Chi (5 chi họ Vũ Mộ Trạch). Phái này chắc có Viễn Tổ từ đời Lý, Trần, phát triển song hành với dòng cụ Vũ Nạp, với 2 phái Giáp, Ất. Đa số “phái” bắt nguồn từ cụ Thần Tổ Vũ Hồn xuống. Rồi sống chung cùng làng. Lâu đời gả con lẫn cho nhau. Nên “ông họ Vũ chi này lấy bà họ Vũ phái nọ” và ngƣợc lại. Thực tế, có đồng huyết thống trong 1 làng, 1 họ Vũ kết hôn lẫn nhau! Dòng dõi mòn mỏi, thoái hóa và phải chăng, cuối thời Hậu Lê, thời Nguyễn (từ 1760-1915) làng Mộ Trạch không còn thông minh xuất chúng nhƣ thời Lê Mạc, Lê Trịnh?. Hết tiến sĩ, giảm Hƣơng Cống, Cử nhân hẳn, rõ ràng không chối cãi đƣợc. Bị trù rập là một nguyên nhân chính, bị thoái hoá giống nòi là một yếu tố phụ?

4/Phái ĐINH

Phái thứ tƣ này cũng có cụ Khởi Tổ phái “Vũ Công”, không nhớ tên thật là gì? Nhƣng biết tên hiệu là Huyền Ân, táng cụ ở khu Mả Miễu. Cụ “Vũ Công” khởi tổ phái Đinh ra đời muộn hơn ba phái trên (Giáp, Ất, Bính) chừng 50-60 năm. Nghĩa là cụ sống vào cuối đời Chiêu Tông 1522 trở đi? Nay không biết nhiều về cụ Khởi Tổ Phái Đinh.

Đời thứ 2: Nổi danh có ông Vũ Công Trực, tính ngang tàng, ngạo mạn, khinh đời ( Chữ của cụ Phả mô tả). Ông sống cuối đời Lê, đầu Mạc (1525-1928). Đã từng rủ bạn khiêng võng một ông quan là Cậu Vua Mạc, định ném xuống ao. Nhƣng ngƣời ta bảo, đó là “Ông Khống” là tổ phụ (ông Nội) của ông Cƣơng Trực Nghĩa là cha của cụ Khởi Tổ Phái Đinh? Em ông Cƣơng Trực là Hồng Phạm, học giỏi, đỗ Hƣơng cống, làm quan Giảng Dụ. là con rể quan trạng Lê Nại. Nhƣ vậy, đời thứ 2 thuộc vào thời gian nhà Mạc ban đầu (1527- 1540)?

Đời thứ 5: Có ông Vũ Văn Hoành (con cụ Văn Điểu, cha 2 ông tiến sĩ Vũ Công Đạo, Vũ Công Lƣợng), ông Hoành (1606-1650) học rộng, nhớ nhiều văn chƣơng hoa mĩ. Là thầy dạy ông Tíến Sĩ Vũ Vĩnh Tiến ( làng Phù Ủng) lúc ông Vinh Tiến còn học thi hƣơng. Hai thầy trò cùng thi, ông Hoành đỗ Giải Nguyên mà ông Vinh Tiến đỗ thứ hai (Á Nguyên). Ông ra làm “ học quan” cũng không thăng tiến lắm. Về nhà dạy học, đào tạo đƣợc nhiều ngƣời đỗ Trạng Nguyên , Hội Nguyên. Ông không sống thọ, chết lúc 45 tuổi. Đây là một thầy giáo có tài, đáng bậc tôn sƣ.

Đời thứ 6: có 2 Tiến Sĩ đều là con cụ Hoành:

-Vũ Công Đạo (1630- 1715): con lớn của cụ Hoành. Ông đỗ Tiến Sĩ năm Kỷ Hợi 1659. Sống thọ 89 tuổi, lúc 70 tuổi đã về hƣu lo việc làng. Làm quan Đô Ngự Sử, dám phản đối chúa Trịnh Căn, không e sợ gì! Xem tiểu sử ông chi tiết hơn trong cổ phả họ Vũ Mộ Trạch.

-Vũ Công Lƣợng (1634-1697), thọ 64 tuổi, đỗ Tiến Sĩ năm Bính Thân (1656), trƣớc anh một khoa = 3 năm, lúc ông 23 tuổi. Làm quan không lớn lắm ( Xem tiểu tự sự nghiệp của ông trong cổ phả).

Phái Đinh chép đƣợc 13 đời và ngƣng. Nhƣng trong 150 năm qua (1860-2000) phái Đinh này có thêm 5,6 thế hệ nữa, đến 18, 19 đời rồi?

*Đến nay, ở Mộ Trạch không còn ai thuộc chi 1, 2, 4 nữa. Phái Đinh không còn hậu duệ, nhƣ phái Giáp, Ất. Riêng phái Đinh bỏ làng đi xa lập nghiệp từ đầu thế kỷ 17. Nay không còn ai nữa. Phái Đinh có nguồn gốc chƣa hẳn là hậu duệ cụ Vũ Nạp? có thể đã Viễn Tổ song hành hoặc từ trƣớc đại chi của cụ Nạp?

5/ Phái MẬU: ( phái thứ 5).

- Cụ Khởi Tổ của phái này có húy danh (tên thật) rõ ràng hơn cả 7 phái kia. Cụ tên Vũ Quốc Trung, hiệu: Thận Trực. Tuy phả cũ không ghi đƣợc năm sinh của Cụ. Nhƣng theo phƣơng pháp tính niên đại trong gia phả học VN thì có thể ƣớc đoán Cụ sinh ra và lớn lên vào đời Vua Cảnh Thống ( 1498- 1504 = Lê Hiến Tông) hoặc đời Vua Lê Uy Mục (1505- 1509) là chấp nhận đƣợc. Vì cháu 4 đời của Cụ là ông Vũ Đình Trí ( con ông Dao, cha ông Dụ) sinh vào năm Bính Tí 1576, đời Mạc Mậu Hợp làm vua ( 1573-1592) . Từ đó tính ngƣợc lên 3 thế hệ là 70- 75 năm, sẽ hiểu Tổ: Vũ Quốc Trung chào đời năm nào? (Ông Vũ Quốc Ái, phó ban Di Tích Mộ Trạch chính là hậu duệ cụ và Phái Mậu?). Nổi tiếng và thành đạt công danh là hai cha con ông Vũ Dụ của đời 5 và Vũ Đăng Long đời 6. Phái này 4 đời đầu “độc đinh”.

a)Ông Vũ Dụ ( 1603- 1662) đời 5:

Phả cũ khen ông chí khí hiên ngang, văn chƣơng tao nhã. Năm Canh Ngọ (1630),

28 tuổi đỗ Hƣơng Cống đời chúa Trịnh Tráng và Vua Thần Tông nhà Lê. Làm quan từ Huấn Đạo ( trƣởng ty hay Giảm đốc sở giáo dục nay) rồi làm Huyện Úy ( Tri Huyện). Ông may mắn đƣợc chọn vào phủ Liêu Chúa Trịnh dạy học Thế Tử Trịnh Căn còn thiếu niên. Khi Căn làm Tiết Chế Nam Chinh, chỉ huy đánh quân Nam Hà, Chúa Nguyễn đã cho ông đi làm Mƣu sĩ (Tham Mƣu). Đƣợc Chúa yêu mến, nên năm Đinh Đậu (1657) Chúa ƣu ái lấy cớ con trai Đăng Long của ông đỗ Tiến Sĩ ( 1565) cùng 2 ông: Công

Lƣợng, Trác Lạc. Nên thăng thƣởng cho ông làm Kinh Bắc Hiến Sát Phó Sứ (nhƣ Chánh

Án hay giám đốc Tƣ pháp Bắc Ninh nay) tƣớc Lộc Khê Nam. Đến năm Nhâm Dần

(1662) ông mất, thọ 60 tuổi. Chùa Trịnh Tạc thƣơng tiếc ông, ban tặng chức tƣớc để an ủi vong linh ông, là: Thông Chính Sứ (Đặc phái Viên Chính phủ nay), Lộc Khê Tử. Lúc Trịnh Căn lên ngôi Chúa (1682- 1709) nhớ ơn thầy dạy cũ, truy tặng ông lên Lễ Bộ Thƣợng Thƣ, Thiếu Bảo. Khá lớn, dù chỉ là hƣ danh, để tiếng thơm cho làng xóm và con cháu. Sau còn truy tặng là: Lộc Quận Công (hơn cha, hơn con ông xa)

b)Ông Vũ Đăng Long (1635 – 1662) đời 6 (Phái Mậu).

-Sinh năm Ất Hợi, đỗ Tiến Sĩ năm Bính Thân (1656) mới 22 tuổi. Vô cùng xuất sắc nhƣ phần lớn các ông Nghè Mộ Trạch trƣớc sau đó. Lúc 17 tuổi thi khảo hạch ở huyện Đƣờng An, trúng hạng ƣu năm Tân Mão (1651). Rồi khoa Giáp Ngọ (1654) 20 tuổi đỗ Giải Nguyên (thủ khoa ở trƣờng Hải Dƣơng). Hai năm sau, 1656 đỗ luôn Tiến Sĩ. Công danh không bền, chỉ có tiếng là học giỏi hay chữ. Chức vụ làm đến Giám Sát trấn Sơn Tây và đạo Thanh Hoa (Chánh Thanh Tra tỉnh nay). Năm Nhâm Dần (1662) ông theo Thái tử Căn nam chinh, bị nạn chết, khi mới 28 tuổi. Tiếc thay! Có lẽ cái chết của ông làm cho cha đẻ là cụ Vũ Dụ bị xốc nặng (cảm thƣơng quá) cũng “chết trùng” một năm Nhâm Dần đó? Đƣợc Chúa Trịnh ban tặng cho chức tƣớc thờ: Công khoa Cấp Sự Trung (nhƣ Vụ trƣởng vụ xây dựng, giao thông?), Dƣơng Nham Tử. Ông có 1 trai tên Đăng Đƣờng và 2 gái. Vợ ông là con gái lớn (trƣởng nữ) của tiến sĩ Vũ Cầu Hối ở chi 5. Xem chi tiết tiểu sử ông Nghè Long ở cổ phả Mộ Trạch và phái Mậu sẽ rõ hơn.

Các đời sau, từ 7 đến 11 (sinh từ 1657-1760), căn cứ vào cổ phả ghi nhƣ vậy) còn thêm 5 ông Hƣơng cống nữa. Vậy, phái Mậu chỉ có một Tiến sĩ Nho học đời Hậu Lê. Từ 1769 trở đi, đến 1915 là gần 140 năm, khoa cử nho học, có đƣợc thêm mấy Cống cử không rõ? Phải nhờ 2 ông Ái và Thuận tham khảo phả cũ mới rõ. Đến nay, phái Mậu phải đến 19-20 đời.

Cụ Khởi Tổ Vũ Quốc Trung là dòng dõi cụ Viễn Tổ nào đời Trần , đời Lý? Hay hậu duệ cụ Vũ Nạp, ngành cụ thứ Hán Bi? Hay Nhữ Tiếp? Trọng Phục? Quý Tế? Điều này khó biết rõ, vì phả xƣa đã không ghi nhận nhƣ phái Kỷ có gốc Viễn Tổ rõ ràng. Còn 6, 7 phái kia đều mờ mịt. Đến năm 1767-1769, nhóm cụ Phƣơng Lan làm phả đã tra cứu cặn kẽ, phái bó tay, lắc đầu. Bèn viết chung là “Vũ Công”. Ngày nay, đã gần 240 năm làm sao rõ đƣợc?

6/Phái KỶ: Đây là phái còn đông hộ và nhân khẩu gắn bó với làng Mộ Trạch đến nay hơn cả (2006). Theo ông Thôn Trƣởng Vũ Huy Căn, kiêm trƣởng ban Di tích thôn cho tôi biết: Có ¼ dân cƣ Mộ Trạch nay là bà con cháu hậu duệ phái Kỷ. Ông Vũ Huy Thuận giải thích: “có lẽ nhờ cụ Vũ Huy Đĩnh, Tiến sĩ cuối cùng của Mộ Trạch (đỗ năm 1754) có lắm vợ, đông con trai gái (13 ông quí tử, cả chục bà “vịt giời”). Nên đến nay phát triển về nhân khẩu hơn chăng ?”

*Khởi tổ phái Kỷ cũng chẳng nhớ tên thật là gì? Dù 2 cụ đại nho: Hƣơng Cống Tông Hải và Tiến sĩ Huy Đĩnh là Thạc học của phái Kỷ tham gia vào việc soạn phả cổ năm 1767-1769, đều phải chép là “Vũ Công”. Nhƣng hơn mọi phái khác, còn ghi rõ: “tục truyền là hậu duệ của Tổ Hán Bi” (xem phả dịch quốc ngữ của ông Sổ, ông Khôi, trang 356, dòng 5-6).

-Có một điều hơi lạ? Theo nguyên tắc Nho giáo và Thọ Mai Gia Lễ ngƣời trong 1 chi, 1 phái, chung 1 tổ gần, 7 đời hay 10 đời (có làng, cứ có họ xa gần đến 15-20 đời) cũng không dám lấy nhau là vợ chồng, sợ đồng huyết và “phái tội” (nhƣ quê tôi). Nhƣng đến thế kỷ 19 và 20, tôi đọc phả phái Kỷ, các cụ xƣa, nay gả con cho nhau không ít. Vì còn ghi rõ: “lấy vợ ngƣời bản phái” hoặc “gả cho ngƣời bản phái”. Vậy có sao đâu? Dù Mộ Trạch là một cái nôi văn hoá Nho học, đến tận 1945 còn trọng đạo thánh hiền mà “thông thoáng” trong vấn đề này?

-Các nhà nghiên cứu Gia phả học và Nhân chủng học Việt Nam nên quan tâm điều này. Mặc dù luật Hôn nhân VN gần đây cho phép: “cách 4 đời đƣợc phép cƣới nhau”. Đa số các cụ và các nhà giáo dục, huyết học, di truyền học còn e dè?

-Phái Kỷ có 2 vị Tiến sĩ (Vũ Công Bình 1640-1673? chết sớm 34 tuổi, Vũ Huy Đĩnh 1730-1789) và gần 20 Hƣơng cống, Cử nhân (từ cụ Vũ Khác đời 2, sinh khoảng đời vua Lê Hiến Tông 1498-1504, đến ông Vũ Huy Quỹ, sinh khoảng giữa đời vua Thiệu Trị 1844, năm 51 tuổi đỗ Cử nhân đời Thành Thái, khoa Giáp Ngọ 1894. Ông Quỹ là ông cử họ Vũ Mộ Trạch cuối cùng, lúc thi đỗ khai tên là Vũ Duy Điển (thứ 36/60 ở trƣờng Nam Định, 1897), lúc đó đã 51 tuổi. Vì già yếu, không ra làm quan, ít lâu sau chết (1897?). Gia phả phái Kỷ do ông Huy Phú tổng hợp lại (của cụ Hoằng Nghị), đã ghi không đúng năm đỗ của ông Quỹ (Điển) là 36t? Quốc triều Hƣơng khoa đã chép lý lịch chính xác hơn con cháu nhớ nhầm? Cụ Điển (Lũy) thọ 53,54t, mặc dù lúc đó cụ Cử Đê (đình Tảo) ở chi ba đỗ trƣớc 3 năm (1891 Tân Mão). Tuổi kém cụ Cử Điển gần 20 tuổi. Vì cụ Cử Đê đỗ sớm hơn, mất muộn hơn, lại làm quan đến Tri phủ. Còn cụ Cử Điển (Quỹ) đời 13 phái Kỷ, đỗ sau, mất sớm không chức vụ gì! Trong làng không nhớ đƣợc, chỉ có trong phái Kỷ biết rõ). Cần lƣu ý, dù ông Huy Phú đƣợc coi là “một nhà Mộ Trạch học” hiện nay, biết và viết khá nhiều điều. Nhờ tính cần cù của một ông giáo già có kiến thức đáng nể. Chỉ vì ông Phú hay viết lời phê phán và quan điểm bộc trực, duy vật quá! Nên cả làng Chằm nay ít ngƣời đồng ý với ông Phú phát biểu về Thần Tổ. Chúng tôi ở khác làng, khách quan cho là ông Phú biết rộng về Mộ Trạch và Bình Giang quê ông. Nhƣng ông có hạn chế về Sử học và cách soạn gia phả? Đôi lúc ông chủ quan và viết chƣa đúng thuật ngữ… nhƣ, gọi các cụ đỗ Hƣơng cống đời Lê là Cử Nhân là sai. Gọi các cụ xƣa “Trúng Trƣờng thi Hội” là Phó Bảng, càng không đúng! Viết phả theo cảm quan, suy diễn hơi quá đà (nhƣ phạm thƣợng Thần Tổ, viết sai về cụ Vũ Nạp…)

7/Phái CANH: khởi tổ phái Canh cũng đƣợc gọi là “Vũ Công”. Cụ có hiệu là Ngu Tính. Vì chất phác, khiêm tốn, nghiêm khắc chính mình nên đặt tên hiệu nhƣ thế.

Nhà cụ ở thôn Tây và cụ chăm học, từng đã thi Hƣơng trúng Tam trƣờng (chƣa đỗ đƣợc Hƣơng Cống). Không rõ khởi tổ phái này là hậu duệ Viễn tổ nào đời Lý, Trần, Hồ hay Lê Sơ? Hay là con cháu các cụ Vũ Nhƣ Mai?

-Phái Canh có 1 tiến sĩ là Vũ Lân Chỉ đỗ Đại khoa năm Canh Thìn (1520), đời Lê Chiêu Tông. Và một số vị đỗ Hƣơng cống nữa. Nhƣng rất ít và cổ phả của nhóm cụ Vũ Phƣơng Lan chỉ chép đƣợc 12 đời. Sau cụ Cả Nghị và ông Phú đã sƣu tầm đến đời 16. Chắc cũng không đông nhân khẩu lắm.

8/Phái TÂN: cụ khởi tổ phái này cũng gọi là “Vũ Công”, có hiệu là Thuần Trai mà không biết tên thật là gì? Cụ khởi tổ này có lẽ sinh ra lớn lên vào cuối Mạc, đầu Lê Trung Hƣng (từ 1590-1600). Vì cháu nội ông là Vũ Nhật Quyện, sống vào thời Thịnh Đức (1650), thì ông tổ nội là 2 đời trên, chỉ cách nhau có 50 năm là nhiều?

-Phái Tân là phái thứ 8 (cuối cùng trong bát phái) không có cụ nào đỗ Tiến sĩ. Chỉ có 2 ông Hƣơng Cống nhà Hậu Lê trong suốt 10 đời, do cổ phả ghi đƣợc đến thời cụ Phƣơng Lan, khoảng 1765?

-Cụ Cả Nghị và ông Huy Phú sƣu tầm đƣợc 14 đời, đến 1955. Ngày nay bà con phái Tân còn rất ít trong làng. Viễn tổ của Khởi tổ phái Tân không rõ là ai?

Tóm lại, Tám phái ở Mộ Trạch là 8 ngành khác biết nhau về Viễn Tổ. Chứng tỏ ở làng cổ này, xƣa kia có nhiều ngành họ Vũ song hành. Trong đó, có thể ngành nhà cụ Vũ Nạp (thế kỷ 13) chỉ là một trong những ngành danh giá thành đạt nhất, nên có điều kiện hơn trong việc chắp nối gia phả họ tộc quy mô hơn, vì có nhiều Nho gia, khoa bảng hơn.

Chúng tôi viết bài này với thái độ rất khách quan. Mong bà con Mộ Trạch đọc bài này và so sánh, kiểm chứng lại với gia phả theo từng chi phái. Với lòng ngƣỡng mộ, quý mến dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, hy vọng rằng bài viết có thể góp thêm chút kiến thức về một dòng họ nổi tiếng trên đất nƣớc ta. Cũng là ngƣời mang họ Vũ nhƣng họ Vũ của tôi ở khác làng khác huyện, khác tỉnh, chỉ là tình “đồng tộc”.

V.H

NGÀY VỀ VIẾNG TỔ

Con về viếng Tổ sớm xuân nay

Cờ đỏ hội làng phấp phới bay

Mƣa bụi ngày xuân giăng lối xóm Xuân về mƣa tƣới mát cỏ cây.

Đƣờng quê rộng mở đón cháu con

Xa xứ bao năm nỗi mỏi mòn Mong có ngày về thăm viếng Tổ Lần theo lối nhỏ “dấu chân son”*.

Mộ Trạch ơi! Cảnh sắc khang trang

Lễ hội làng quê cũ rộn ràng

Cháu cháu, con con về viếng Tổ Đình chùa, miếu cổ ngát khói nhang.

Bức tranh đá vinh quy bái Tổ

Dựng trƣớc mả thần sừng sững uy nghi Bút tháp vút trời xanh đang viết điều gì? Làng Tiến sĩ và cụ Thần quy nghìn năm đội bia đá cổ.

Hôm nay con về tới đây rồi

Thắp nén hƣơng thơm dâng lên Thần Tổ

Làng thân yêu nghìn năm, ơi Trang Khả Mộ Ngàn dặm đƣờng trƣờng, xuân đã trở về Mƣa, mƣa bụi vẫn giăng.

Vũ Trọng Quân

Thƣờng Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

MÃI TRONG LÒNG DÂN TỘC

Nhân dân kính yêu Ngƣời

Một tài năng xuất chúng

Đức độ, nhẫn nhu, trí tuệ… cao vời Học trò Bác, sáng ngời cốt cách.

Ngƣời mãi mãi lƣu danh sử sách

Văn, Võ soi đời một tấm gƣơng trong

Bao khắc khoải lo tồn vong Tổ quốc

Đọng nỗi ƣu tƣ của bậc thánh hiền…

Lúc ra đi Ngƣời còn kịp thắp

Ngọn lửa niềm tin đoàn kết yêu thƣơng

Và gõ tiếng chuông

Thức tỉnh những lƣơng tâm…

Đại tƣớng huyền thoại của nhân dân

Xúc động dâng đầy buổi Ngƣời đi xa

Thế giới ngợi ca khi vĩnh biệt

Triệu triệu con tim ngậm ngùi thƣơng tiếc.

Trong tầng sâu lòng dân

Đã dựng lên ngôi đền thờ Đại tƣớng

Ôi! nhân dân vĩ đại

Chẳng bao giờ lẫn lộn vàng thau.

Vũ Đình Nguyệt

DANH NHÂN ĐẤT VIỆT

THƢỢNG THƢ VŨ QUỲNH - NHÀ SỬ HỌC

Cử nhân VŨ HỮU CHÍNH tổng hợp

(Hậu duệ đời thứ 21- ĐT: 0903035058)

clip_image114Vũ Quỳnh (武瓊, 1453-1516) là một vị quan nhà Lê sơ, đồng thời cũng là nhà Sử học xếp hàng thứ 4 ở Việt Nam, sau 3 nhà Sử học Lê Văn Hƣu tác giả Đại Việt sử ký (1272), Phan Phù Tiên tác giả Đại Việt sử ký tục biên (1455) và Ngô Sỹ Liên tác giả Đại Việt sử ký toàn thƣ (1479).

Vũ Quỳnh tự là Thủ Phác, Viên Ôn, hiệu là Đốc Trai, Trạch Ổ, Yến Xƣơng. Ông là ngƣời làng Mộ Trạch, huyện Đƣờng An (nay là

thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Ảnh 2 (Vũ Hữu Chính chụp)

Bình Giang,tỉnh Hải Dƣơng).

Năm 1478, ông đỗ Tiến sĩdƣới triều vua Lê Thánh Tông (niên hiệu Hồng Đức thứ 09). Trong sự nghiệp làm quan của mình, ông từng giữ các chức vụ Thƣợng thƣcác bộ: bộ Công,bộ Binh,bộ Lễ,Tƣ nghiệpQuốc tử giámvà Tổng tài Sử quán.

Năm 1511, dƣới thời vua Lê Tƣơng Dựcvới cƣơng vị Tổng tài Sử quán soạn xong bộ Đại Việt thông giám thông khảo thƣờng đƣợc gọi tắt là Đại Việt thông giám, chép từ thời Hồng Bàngđến năm đầu Lê Thái Tổ, gồm 26 quyển.

Về nội dung và thời gian thì bộ Đại Việt thông giám của Vũ Quỳnh cũng tƣơng tự bộ Đại Việt sử ký toàn thƣdo Ngô Sĩ Liênsoạn trƣớc đó. Tuy nhiên, về mặt phân kỳ lịch sử, phân ranh giới giữa Ngoại kỷBản kỷ thì Vũ Quỳnh có quan điểm khác với Ngô Sĩ Liên. Theo ghi chép của Phạm Công Trứsau này cho biết, bộ sử của Vũ Quỳnh chép từ thời Hồng Bàng đến thời 12 sứ quân là Ngoại kỷ và từ thời Đinh Tiên Hoàngđến đầu thời Lê Thái TổBản kỷ và sau này Phạm Công Trứ cũng đã ảnh hƣởng quan điểm này của Vũ Quỳnh và chép mở đầu phần Bản kỷ cũng từ triều Đinh. Trên cơ sở của bộ Đại Việt thông giám thông khảo, năm 1514 vua Lê Tƣơng Dực sai Lê Tungsoạn bài Đại Việt thông giám tổng luận. Bài tổng luận của Lê Tung đƣợc các soạn giả bộ Đại Việt sử ký toàn thƣ đƣa toàn bộ vào phần đầu của bộ quốc sử Việt Nam.

Vũ Quỳnh là một học giả lớn thời Lê, ông vừa giỏi viết sử lại tài thơ văn, là con ngƣời đức hạnh, trọng tiết nghĩa. Nhà vốn thanh bần, nhƣng vẫn vui vẻ, tự nhiên, yêu thơ phú. Vũ Quỳnh còn có công với văn học dân gian. Năm 1492, ông đã chỉnh lý lại cuốn Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp, trong đó ông có bàn về ý nghĩa của 22 tập truyện cổ tích Việt Nam, thể hiện đƣợc tinh thần dân tộc. Ngoài ra ông còn có biệt tài về toán học, ông đã bổ sung bộ Đại thành toán pháp của cụ Vũ Hữu. Khi làm quan ở Hải Đông (Hải Dƣơng) ông đƣợc dân vùng này rất mến trọng vì tính thanh liêm và lòng cƣơng trực. Các tác phẩm chính của ông:

-Đại Việt thông giám thông khảo; -Đại thành toán pháp;

-Tham bổ Lĩnh Nam chích quái liệt truyện; -Tố cầm tập văn.

clip_image116Để ghi nhận sự nghiệp của ông, Thủ đô Hà Nội có đặt tên ông cho một con đƣờng tại quận Nam Từ Liêm và TP. Đà Nẵng ở quận Thanh Khê (ảnh 1). Vợ ông họ Lê, hiệu là Thục Đức sinh hai con trai là Vũ Bằng Tƣờng, Vũ Tức Hiên cùng 4 con gái: Vũ Thị Quýnh, Vũ Thị Phƣơng, Vũ Thị Phân và Vũ Thị Phĩ.

Vũ Quỳnh là đời thứ 2 của phái Giáp (Cha ông là cụ Vũ công hiệu Chân Nhân, sinh khoảng năm 1428 -1433?), nhƣng là bậc khoa bảng nên đƣợc tôn làm Khai tổ phái Giáp làng Mộ

Trạch (Mộ Trạch Vũ tộc Bát phái phả) và lƣu truyền đến nay

đƣợc 23 đời. Hiện ông đƣợc thờ tại nhà thờ Quang Trạch trong Ảnh 1 (Lê Trung Hiếu chụp)

làng Mộ Trạch (ảnh 2). Con cháu cụ Vũ Quỳnh có về quê tổ dâng hƣơng, xin liên hệ ông Vũ Xuân Tình (Cháu đời thứ 20,ĐT: 0979502583) hoặc ông Vũ Xuân Truyền (Cháu đời thứ 21, ĐT: 01687160043). VHC

CÕ ĂN ĐÊM

Suốt ngày lặn lội đồng sâu

Bố nông, cồng cộc đua nhau tranh mồi

Sợ con đói khóc hết hơi

Buộc lòng cò phải kiếm mồi ban đêm.

Lỡ chân bƣớc phải cành mềm

Cái cò lộn cổ sắp chìm ao sâu

Lội ao cứu vớt cò mau

Ai nỡ lòng nào lại sáo với măng.

Mai ngày cò lại kiếm ăn

Đồng sau bãi cạn tảo tần nuôi con

Cò con ngày một lớn khôn

Sớm chiều bay lả dập dờn đồng xanh.

Quê ta ai vẽ nên tranh

Cánh cò chở nặng nghĩa tình yêu thƣơng.

Vũ Ngọc Luân

Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

XUÂN QUÊ HƢƠNG

Xuân vui đẹp cánh hoa đào

Tình xuân thi vị đi vào tâm tƣ

Gửi theo cánh én tờ thƣ

Chúc nhau hạnh phúc khắc từ lời yêu.

Quê hƣơng đã nói bao điều

Gió xuân hò hẹn nắng chiều lung linh

Mƣờng Giang nặng tải bao tình

Công viên Tháp nƣớc bóng hình thân thƣơng

Phan Thiết ơi! Mơ vấn vƣơng

Xuân sang cánh nhạn bốn phƣơng gọi bầy

Đào hoa hồng thắm mê say

Mai vàng khoe sắc, đóa lài tỏa thơm.

Quê hƣơng xin gửi nụ hôn

Tiếng ca giải phóng căm hờn năm xƣa Xanh xanh rợp mát bóng dừa

Trƣớc tòa bất khuất ta vừa quốc ca.

Thành xuân đời nở trăm hoa

Đào mai là cả phong ba cuộc đời.

Võ Huy Quang

Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ Bình Thuận

DANH NHÂN HỌ VÕ DƢỚI TRIỀU NGUYỄN CÓ KHOA BẢNG VÀ LÀM QUAN.

GỐC QUÊ TỪ QUẢNG BÌNH TRỞ VÀO TỚI NAM BỘ

(Tiếp theo Bản tin số 11, trang 51-54)

Vũ Hiệp

42. Ông Võ Trọng Liên

Đậu Cử Nhân với ông Võ Tấn cùng một khoa thi Hƣơng năm Kỷ Mão (1879) ở trƣờng Bình Định. Nhƣng ông Liên đậu chót bảng, thứ 8/8. Nhà ông có cha con, anh em đều thi đậu Hƣơng thí Cử Nhân. Cha ông là cụ Cử Võ Văn Tịnh (Đậu năm 1855, làm quan Tham Tri thời Tự Đức). Ông Liên làm quan đến chức Tri phủ, đời Thành Thái (1889-1907).

43. Ông Võ Trinh

Nhà ông có cha con, anh em đều thi đậu. Ông Trinh là con cụ Cử, Tổng đốc, Thƣợng thƣ Võ Trọng Bình, thời vua Minh Mạng và Thiệu Trị. Ông Trinh là em của ông Cử Võ Bá Liêm (1867). Quê ở xã Mỹ Lộc, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Có làm quan Trung cấp, sau khi thi đậu Cử nhân thứ 19/31, ông cùng đăng khoa năm Nhâm Ngọ (1882) ở trƣờng Thừa Thiên. Ông Trinh giỏi về thơ văn chữ Hán.

44. Ông Võ Dƣơng

Quê ở xã An Thổ, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông đậu cử nhân thứ 5/18 ông tân khoa. Cùng đậu với cụ Phạm Văn Nga, là cha ruột Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng, vì cùng huyện và thôn xã gần nhau. Chƣa rõ ông Củ Dƣơng làm chức quan gì?

45. Ông Võ Văn Cơ

Quê ở Xã An Ninh Hạ, huyện Hƣơng Trà, Thừa Thiên Huế. Ông Cử Nhân thứ 11/29 ở khoa Đinh Hợi (1887) tại trƣờng thi Thừa Thiên. Ông làm quan đến chức Hậu Bổ, sau thăng Tri huyện, Tri phủ…Chƣa rõ năm mất.

46. Ông Võ Xuân Phán

Quê quán ở xã An Nông, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên. Đậu thứ 21/29. Cùng khoa thi với ông Cử Cơ ở trên. Không rõ sự nghiệp làm quan.

47. Ông Võ Sĩ

Quê quán ở xã Niên Phò, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên. Đậu thứ 18/40. Cùng bảng vàng năm Mậu Tí, đời Đồng Khánh thứ 3 (tức năm 1888). Năm sau, thi Hội ở Huế, ông Sĩ đậu Phó Bảng. Ra làm quan đến chức Tri huyện, Tri phủ, Thị Lang. Ngƣời họ Võ duy nhất của Phủ Thừa Thiên đậu Phó Bảng. Chỉ kém Tiến sĩ Võ Nhị Cát.

48. Ông Võ Văn Thuật

Quê xã Dƣỡng Mông, Thừa Thiên. Ông đậu Cử nhân thứ 21/27. Sách cũ không chép ông làm quan chức gì?

49. Ông Võ Văn Quang

Ở xã Hòa Vinh, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Đậu Cử nhân ở trƣờng thi Bình Định,

khoa Tân Mão (1891), đứng thứ 4/16. Không rõ sự nghiệp làm quan ra sao?

50. Ông Võ Liêm

Xuất thân là Ấm Sinh, con cụ Cử Võ Khoa. Nhà ông có cha con, anh em, ba ngƣời đều đậu Cử nhân trƣớc sau. Quê ở làng Thần Phù, huyện Hƣơng Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên. Ông thi đậu Cử nhân thứ 5/33 ở trƣờng Thừa Thiên năm Giáp Ngọ (1894). Sau làm quan chức khá cao: Án Sát Hà Tỉnh, Tổng Đốc Bình Phú. Dòng họ ông đời Hậu Lê là họ Võ Tá, ở huyện Thạch Hà, Tỉnh-Nghệ An. Dòng dõi của ông gần đây cũng hiển đạt.

51. Ông Võ Hy Lƣợng

Quê ở xã Thi Lai, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thông minh, học giỏi, Mới 19 tuổi đã đậu cử nhân thứ 6/33, ngay sát ông cử Võ Liêm (1894). Không rõ sự nghiệp làm quan của ông Cử Lƣợng ra sao?

52. Ông Võ Văn Quý

Xuất thân đậu Tú tài khóa trƣớc. Quê ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ông đậu Cử nhân thứ 4/19 ngƣời cùng bảng khoa Giáp Ngọ (1894). Lúc đó ông đã 53 tuổi (sinh năm 1842, đời Thiệu Trị). Cũng không rõ làm quan chức gì? Hiện chƣa tìm ra quê ông ở xã nào? thuộc Mộ Đức.

53. Ông Võ Thức

Quê ở xã Mã Châu Thƣợng, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thi đậu Cử nhân thứ 12/30 ngƣời cùng bảng ở trƣờng Thừa Thiên năm Đinh Dậu (1897). Lúc đó ông đã 38 tuổi. Không rõ làm quan chức gì?

54. Ông Võ DoãnVăn

Quê ở xã Hà Thƣơng, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Đậu cử nhân thứ 30/32 ngƣời, lúc ông đã 32 tuổi. Sự nghiệp làm quan của ông chƣa rõ.

55. Ông Võ Phụng Cang

Quê ở xã Diêm Điền, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ông hay chữ, học giỏ có tiếng, đậu Cử nhân thứ 3/18 ngƣời ở trƣờng Bình Định, năm Đinh Dậu (1897).

56. Ông Võ Chức

Quê ở xã Trung Sơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông đậu cử nhân thứ 16/18. Không rõ sự nghiệp làm quan của ông Chức ra sao?

57. Ông Võ Đôn Luân

Ngƣời ở xã Khoan Hậu, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Đậu chót bảng 18/18 ngƣời, ở trƣờng Bình Định. Làm quan đến chức Án Sát Bình Thuận và sau còn chức vụ nào chƣa rõ.

(Còn tiếp) V.H

HAI ANH EM HỌ VÕ THEO HỌC CỤ ĐỒ SẮC TẠI LÀNG DƢƠNG NỔ (1898-1900)

Tại Nhà lƣu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu (1898-1900), ở làng Dƣơng Nổ, xã Phú Dƣơng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, có để bảng Danh sách các Nho sinh theo học cụ Đồ Sắc, chia thành hai lớp:

I/ Lớp lớn (học để thi Hƣơng)

1.Nguyễn Sĩ Khuyến 10. Nguyễn Sĩ Mại

2.Nguyễn sĩ Kính 11. Nguyễn Thanh Liêm

3.Nguyễn Viết Kiến 12. Đoàn Đại Vị

4.Đoàn Xứng 13.Đoàn Đại Cứ

5.Nguyễn Văn Toản 14.Phan Thế Vỹ

6.Phan Thế Uyển 15.Phan Chữ

7.Phan Thế Lãm 16.Nguyễn Đính

8.Trần Hơn 17.Võ Lƣợng

9.Võ Đôn 18.Nguyễn Đức Giảng

II/ Lớp nhỏ (Bạn đồng niên, đồng môn với Nguyễn Sinh Cung)

1. Đoàn Xuân Duyện 5. Đoàn Văn Lƣơng

2. Đoàn Văn Vật 6. Đặng Văn Hoành

3. Nguyễn Xuân Đào 7. Phan Thế Dị

4. Phan Thế Khƣơng 8. Phan Thế Ứng

Nguồn tƣ liệu trên theo hồ sơ nghiên cứu, lƣu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở tỉnh Thừa Thiên- Huế.

clip_image118Cụ Võ Đôn là anh và cụ Võ Lƣợng là em. Hai anh em ruột, con của ông Võ Hàm Mƣu ở làng Nam Phổ xƣa (nay là Thôn Trung Đông, xã Phú Thƣợng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế).

Cụ Võ Đôn sau đó đỗ thi Hƣơng, còn gọi là Cống Đôn. Cụ xây dựng gia đình và có 08 ngƣời con, 03 con trai là ông Võ Trừng (Ấm Trừng), Võ Trạm (Thừa Trạm) và Võ Ngọc Bút, đã từng làm Đốc học một số trƣờng nên thƣờng gọi là Đốc Bút. Còn 05 ngƣời con gái tính nết dịu hiền, đảm đang, họ lấy chồng vào những gia đình khá giả, đều là các ông Nghè, ông Tham, ông Phán.

Cụ Võ Lƣợng (Võ Hữu Lƣợng 1876-1938), tên thƣờng gọi là Khóa Liên. Sau khi học với cụ Nguyễn Sinh Sắc, tiếp tục theo học với thầy giáo Cao Đăng Đệ (1847-1939), quê quán tại làng Phƣớc Yên, huyện Quảng Điền. Thầy đỗ Tiến sĩ năm 1875, dƣới thời vua Tự Đức (có ghi danh trên bia ở Văn Miếu Huế), một thời làm phụ giảng cho vua Duy Tân, đƣợc vua phong chức Thƣợng thƣ Bộ Lại.

clip_image120 Cuối đời, thầy Cao Đăng Đệ rời chức quan về quê dạy học. Trong số học trò của thầy, có cụ Võ Lƣợng đƣợc thầy cảm mến do đức tính hiền lành, trí tuệ thông minh sáng lạng, lại giỏi về thơ văn, nên đã thuận lòng gả cô con gái cƣng là bà Cao Thị Cơ làm vợ.

Cụ Võ Lƣợng tiếp thu tinh thần độc lập dân tộc, yêu nƣớc, thƣơng dân từ hai ngƣời thầy của mình là thầy Nguyễn Sinh Sắc và thầy Cao Đăng Đệ, nên đã sớm giác ngộ Cách mạng , lấy tinh thần dân tộc, yêu nƣớc thƣơng dân để truyền thụ, giáo dục cho lớp học trò trẻ và con cháu noi theo.Từ đó, một số học trò và con cháu của cụ đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cho

Cách mạng, trong số đó có:

-Ông Võ Thoại (cán bộ tiền khởi nghĩa), là ngƣời con trai duy nhất của cụ Võ Lƣợng, đã tham gia phong trào khởi nghĩa cƣớp chính quyền ở huyện Phú Vang trƣớc năm 1945, đã từng làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Ân và lãnh đạo Ủy ban Kháng chiến huyện Phú Vang từ những năm 1950;

-Ông Cao Đăng Tòng (cháu đích tôn của TS Cao Đăng Đệ), Vụ trƣởng Ủy ban Liên lạc Văn hóa nƣớc ngoài. Ông còn là một nhà thơ rất am tƣờng về thể Đƣờng luật, ông đã cho xuất bản nhiều tập thơ hay, nhƣ: Bóng trăng thu, Hoài cảm, Tiếng thu rơi...

-Ông Cao Đăng Trung, cán bộ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;

-Ông Nguyễn Đình Nguyên -Đại tá, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và nhiều ngƣời khác...

Cụ Võ Lƣợng là ngƣời giỏi chữ Hán và chữ Nôm, nên chuyên đọc văn tế cho Đình làng Phổ Trung khi có tế lễ. Thú chơi tao nhã của cụ là câu cá, cất rớ. Cụ sống hiền hòa với làng xóm, họ hàng và bà con thân thuộc. Nhân dịp đại trùng tu đình làng Phổ Đông, xã Phú Thƣợng (vào thời vua Khải Định năm thứ 7-1922), cụ Võ Lƣợng và các cụ Hoàng Đình Tín, Bùi Luận, Võ Lô đồng phụng cúng một câu đối sơn son thếp vàng có nhiều ý nghĩa, hiện vẫn còn treo trƣớc Đình làng:

An thổ lạc thiên đào thánh vực Tạm dịch: Đất yên trời vui xây cõi Thánh

Ẩm hòa thực đức tịch Thần hƣu Uống hòa ăn đức tích ơn Thần

Chúng tôi xin cung cấp một số tƣ liệu có liên quan đến dòng họ Vũ- Võ, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào quá trình xây dựng truyền thống dòng họ Vũ- Võ của quê hƣơng Thừa Thiên -Huế.

Võ Ngọc Hoài - Cháu đích tôn cụ Võ Lƣợng

Thôn Trung Đông, Phú Thƣợng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

BÀI AI ĐIẾU

Tiến sĩ Võ Quang Phúc- Nguyên Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. HCM.

Năm mƣơi lăm tuổi Đảng quý dƣờng bao!

Bát thập tam niên đáng tự hào

Tiến sĩ thơm hƣơng dòng Vũ-Võ Suốt đời công đức mãi nêu cao.

Tạo hóa ban cho thật khó lƣờng

Từ đây cách biệt cõi âm dƣơng

Sẻ chia đau đớn cùng gia quyến Bày tỏ lòng thành nỗi tiếc thƣơng.

Tận tụy một lòng với nƣớc non Nghĩa tình dòng tộc tấm lòng son

Dẫu nay đã vĩnh hằng yên nghỉ

Trong dạ anh em mãi mãi còn.

Đại diện kính viếng

Ngày 11/8/2014

Võ Văn Hiến - Đại tá Hải quân

Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM

clip_image122

Di ảnh Tiến sĩ Võ Quang Phúc - Cố Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam - TP. HCM.

(1932 – 2014)

NHÀ GIÁO HẾT MỰC YÊU NGHỀ

(QT) - Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, tại một làng quê yên bình bên dòng sông Vĩnh Định hiền hòa, thầy giáo Võ Văn Hoa, nguyên Phó trƣởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã dành gần nhƣ suốt cuộc đời mình cho ngành giáo dục. Tròn 40 năm gắn bó với ngành, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, dù khi trực tiếp cầm phấn trên bục giảng hay sau này làm công tác quản lý, thầy

Võ Văn Hoa vẫn hết mực yêu nghề, tận tâm với ngành giáo dục nhƣ tâm nguyện ấp ủ…

clip_image123

Thầy giáo Võ Văn Hoa (bên trái)

Gặp thầy Hoa, tôi thật sự ấn tƣợng bởi lối nói chuyện dí dỏm, thông minh và sự gần gũi, giản dị. Trong căn nhà ấm cúng của thầy, đi đâu cũng bắt gặp các loại sách, báo, tạp chí có in tác phẩm của thầy hoặc từ bạn bè, đồng nghiệp mến tặng. Thầy tâm sự: Tài sản lớn nhất của cuộc đời thầy là những trang sách, trang thơ, là những đứa con ngoan học giỏi và bao thế hệ học trò đỗ đạt, thành tài, …Bốn mƣơi năm gắn bó với ngành giáo dục, thầy đã có 15 năm trực tiếp giảng dạy. Thầy nhớ nhất là những năm đầu về giảng dạy tại xã biển Hải Khê, Hải Lăng. Đó là những ngày sau giải phóng, cả nƣớc bộn bề trong khó khăn. Hình ảnh những em học trò ngày ngày phải vƣợt qua những trảng cát nóng bỏng, bằng đôi chân trần để đến trƣờng học chữ, đã thôi thúc thêm tình yêu thầy dành cho nghề giáo. Cũng thời điểm ấy, đoàn cấp trên về dự giờ thấy ngƣời thầy giáo trẻ say sƣa giảng bài với lối dạy truyền cảm, thu hút đã khiến nhiều ngƣời cảm động.

Sau đợt ấy, thầy đƣợc điều về dạy tại trƣờng chuyên huyện Triệu Hải, trực tiếp bồi dƣỡng học sinh giỏi văn cho huyện. Ở đó, tình cảm của học trò dành cho thầy là những món quà quê nhƣ củ khoai, củ sắn, mớ lạc… Những dịp chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, nhiều học sinh đi bộ theo đƣờng đê cả chục cây số, về tận xã Hải Vĩnh chỉ để gửi lời chúc mừng mộc mạc đến thầy và tặng thầy bó hoa. Chính những tình cảm, sự yêu mến của các thế hệ học trò đã khiến thầy vô cùng xúc động, trân trọng và xem nhƣ đó là một đặc ân mà nghề giáo cao quý đã mang lại. Những lứa học sinh ngày ấy của thầy Hoa, bây giờ nhiều ngƣời đỗ đạt, thành tài và đang công tác trên nhiều lĩnh vực khắp nơi trong cả nƣớc. Từ năm 1990, thầy giáo Võ Văn Hoa chuyển về công tác tại Phòng GD- ĐT huyện Hải Lăng và giữ chức vụ Phó trƣởng Phòng 16 năm cho đến khi nghỉ hƣu.

Trong những năm công tác, thầy Võ Văn Hoa đã cùng với Phòng GD- ĐT huyện Hải Lăng đƣa ngành giáo dục của huyện đạt đƣợc nhiều thành tích nổi bật và trở thành một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu của ngành GD-ĐT Quảng Trị. Phòng GD- ĐT huyện Hải Lăng đƣợc đánh giá là đơn vị mạnh, trong 3 năm trở lại đây, Phòng đã đƣợc Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua tiên tiến xuất sắc, đƣợc đại diện cho tập thể ngành GDĐT Quảng Trị dự Đại hội thi đua yêu nƣớc lần thứ V ngành GD-ĐT toàn quốc, đƣợc

Thủ tƣớng Chính phủ tặng Bằng khen, đƣợc Chủ tịch nƣớc tặng thƣởng Huân chƣơng Lao động hạng Nhì. Cá nhân thầy cũng đã đóng góp nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay trong công tác bồi dƣỡng giáo viên dạy giỏi, công tác đổi mới sự nghiệp giáo dục, tham gia biên soạn tài liệu Văn hóa địa phƣơng Quảng Trị…

Với những đóng góp của mình cho ngành giáo dục, thầy giáo Võ Văn Hoa vừa vinh dự đƣợc Chủ tịch nƣớc phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ƣu tú. Đây là phần thƣởng xứng đáng cho nhà giáo Võ Văn Hoa, ngƣời đã gắn bó gần suốt cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục.

Bên cạnh chuyên môn, thầy giáo Võ Văn Hoa còn đƣợc biết đến là một ngƣời làm thơ, có nhiều đóng góp trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Thầy đã xuất bản nhiều tập thơ đƣợc bạn bè, đồng nghiệp, bạn văn đánh giá cao. Thầy tâm sự rằng, bây giờ khi đã không còn bận bịu với công việc chung, thầy sẽ dành toàn bộ thời gian đi thực tế sáng tác, cho thỏa niềm đam mê văn chƣơng, điều mà thầy đã dấn thân theo đuổi trong cuộc đời bên cạnh sự nghiệp trồng ngƣời cao quý.

Bài, ảnh: ĐỨC VIỆT

XUÂN VỀ

Xuân về loan phƣợng sánh đôi

Cây bung chồi lộc, đào cƣời đón mai Ngát hồng cúc, thoảng hoa nhài Đảo điên hồn bƣớm vƣờn ai lạc vào.

Núi ngây ngất, suối rì rào

Lá rừng chao động, xuyến xao bến chờ

Nắng xuân bừng nở non tơ

Sáo em trang điểm đợi trờ sang sông.

Lúa con gái chớm đơm đòng

Chín tầng xanh rƣớc phƣợng rồng vào dinh.

Vũ Đình Đại

CLB thơ ca “Về nguồn”

VIỆT NAM TỔ QUỐC TÔI

Việt Nam Tổ quốc quê hƣơng ơi! Gắn bó yêu thƣơng cả cuộc đời Vũ trụ không đâu bằng đất mẹ Thế gian chẳng chỗ tựa quê tôi.

Nửa vòng trái đất buồn man mác

Mấy nẻo trùng dƣơng nhớ vợi vời

Trung hiếu nghĩa tình xin trọn vẹn Việt Nam Tổ quốc quê hƣơng ơi!.

Vũ Thị Lan

CLB thơ ca “Về nguồn”

CHÀNG TRAI ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT

Vũ Quang Vƣợng

Sinh ra và lớn lên tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc, khi còn bé, Vũ Ngọc Thịnh đã thầm mơ sau này mình trở thành văn nghệ sĩ. Tốt nghiệp THPT, với một niềm khát khao và đam mê cháy bỏng, Thịnh theo học lớp Cao đẳng Đạo diễn Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và lớp Quay phim của Trƣờng Cao đẳng Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam.

Còn là một sinh viên trẻ, Vũ Ngọc Thịnh đã sở hữu rất nhiều giải thƣởng nghệ thuật trong các cuộc thi: Giải nhất Triển lãm ảnh "Ống kính học sinh, sinh viên" năm 2013 với tác phẩm "Vũ điệu sông quê"; giải nhất trƣờng Cao đẳng Truyền hình với tác phẩm "Đƣờng về bản thƣợng"; giải nhì Trƣờng Cao đẳng Truyền hình với tác phẩm "Ƣớc mơ của em"; giải ba trƣờng Cao đẳng Truyền hình với tác phẩm "Hồi ức tuổi thơ". Gần đây, nhóm tác giả Ngọc Thịnh đã đạt giải ba Liên hoan phim SCTV lần thứ IV với tác phẩm "Chạm vào đất bạn", và còn nhiều tác phẩm khác của em cũng đã đạt giải ...

Tâm sự với tôi, Thịnh nói: "Ảnh nghệ thuật ngày nay ngƣời ta rất chú trọng đến ý tƣởng. Cháu đã có vài năm sử dụng máy cơ, chụp bằng phim để đƣợc trải nghiệm cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp và sung sƣớng mỗi khi đón nhận kết quả". Thịnh còn nói: "Văn nghệ sĩ cần phải có vốn hiểu biết rộng về văn hóa, xã hội, về văn học, tục ngữ ca dao và phải chịu khó đi lang thang để tìm kiếm cảm xúc". Có lần "lang thang" cùng bạn bè bên bờ Hồ Tây, Ngọc Thịnh đã ghi đƣợc hình ảnh các em bé ngây thơ đang nô đùa trong ngôi làng cổ và tác phẩm "Ngõ nhà" đã ra đời (Đạt giải đặc biệt). Cũng nhờ đi "lang thang" về những vùng quê mà Ngọc Thịnh đã có nhiều tác phẩm xuất sắc với đề tài nông thôn mới.

clip_image125

Vũ Ngọc Thịnh (ngƣời đội mũ) và các bạn đồng nghiệp.

clip_image127

Tác phẩm “Ngõ nhà”.

Nhìn bề ngoài, Thịnh có vẻ dữ tƣớng với cặp mắt hơi xếch, nhƣng bản chất lại là chàng trai rất hiền lành, ăn nói dịu dàng, dễ thƣơng. Trong lớp em là cậu học trò chăm chỉ siêng năng, khiêm tốn học hỏi, lịch sự lễ phép, đƣợc thày giáo và các bạn quí mến. Để có đƣợc kết quả học tập tốt và hàng loạt tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, Thịnh đã phải dày công, lặn lội, tìm kiếm, kiên trì, chắt lọc chất liệu từ thực tế cuộc sống. Có nhiều khi em quên ăn, quên ngủ bởi vì quá say xƣa với nghiệp sáng tác. Công việc ấy còn có cả sự chịu đựng hy sinh nữa. Nhận tháy tầm quan trọng và cần thiết của "vũ khí tác nghiệp", Thịnh đã sẵn sàng bán chiếc xe máy của mình, chịu khó đi bộ một thời gian để có thêm kinh phí "tậu" một chiếc máy ảnh tầm trung, đủ cho nghệ sĩ hành nghề.

Không những chụp ảnh, quay phim giỏi, Thịnh còn là diễn viên đóng phim cũng rất cừ. Có lần đi quay một bộ phim truyện, vì thiếu diễn viên, đạo diễn không phải mất công tìm đâu xa mà chọn ngay Thịnh và em đã làm hài lòng Đạo diễn.

Với kết quả học tập tốt và thành tích cao, Thịnh đã đƣợc tuyển thẳng vào học trƣờng đại học Sân khấu - Điện ảnh. Điều đó đã chắp cánh cho em bay cao, tiến xa hơn nữa trên con đƣờng nghệ thuật.

Vũ Ngọc Thịnh, một chàng trai đa tài, đức độ, đam mê sáng tạo, một tài năng trẻ, thật xứng đáng với niềm tự hào của gia đình và truyền thống tốt đẹp của Dòng họ.

Tháng 12/2014. VQV

CHUNG TAY XÂY DỰNG

Từ đƣờng Vũ-Võ phƣơng Nam

Khuôn viên to đẹp, khang trang sau này

Mọi ngƣời hãy ghé về đây

Thành tâm bái Tổ, góp xây Từ đƣờng.

Ngƣời nhiều, ngƣời ít cúng dƣờng

Chung tay xây dựng Từ đƣờng đẹp thêm

Bái đƣờng, nhà nghỉ kề bên

Có thêm Bảo Tháp, hồ sen trữ tình.

Muốn xây đƣợc những công trình

Cần sự đóng góp nhiệt tình mới nên

Mong con, cháu Tổ mọi miền

Thành tâm góp một chút tiền dựng xây.

Từ đƣờng khởi sắc lên ngay

Danh ngƣời công đức đƣợc xây bảng vàng*.

Vũ Ngọc Thạch

Phó Chủ tịch

HĐDH Vũ-Võ PN-TP.HCM

*Những ai đóng góp từ 5 triệu đồng trở lên sẽ đƣợc ghi danh trên công trình.

NGƢỜI HÓA THÁNH

GIỮA LÕNG DÂN

Huyền thoại Đại tƣớng nhân dân Thắng mƣời Đại tƣớng cầm quân nhà nghề *

Cổ kim chiến tích diệu kỳ

Trang sử Việt đậm khắc ghi hào hùng.

Vì dân, vì nƣớc hiếu trung

Biển đời chèo chống muôn trùng sóng khơi

Ngƣời chƣa một phút nghỉ ngơi

Tồn vong đất nƣớc, lẽ đời nghĩ suy…

Ngỡ ngàng Đại tƣớng ra đi

Non sông thƣơng tiếc phải ly biệt ngƣời Nƣớc non ngƣời nặng gánh đời

Biển ngƣời đẫm lệ nghẹn lời tiễn đƣa.

Tiễn“Vĩ nhân” tầm tã mƣa

Ngƣời về đất Quảng-Vũng Chùa thƣơng thân

Ngƣời hóa Thánh giữa lòng dân

Sáng soi trí dũng, nghĩa nhân muôn đời.

Nguyễn Xuân Hoan Quê Hải Dƣơng

*Gồm: 4 Đại tƣớng Pháp, 6 Đại tƣớng Mỹ.

Bảo vật dòng họ Võ Lý Sơn - Quảng Ngãi:

TƢ LIỆU QUÝ KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN HOÀNG SA

Gần nửa thế kỷ trôi qua, hậu duệ của dòng họ Võ ở Lý Sơn vẫn lƣu giữ những tài liệu quý chứng minh tiền nhân của họ, ngƣời đầu tiên đến đảo Hoàng Sa từ năm 1786.

clip_image129 Những tài liệu quý của dòng họ Võ có từ thế kỷ 18 đƣợc Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phát hiện trong lúc thực hiện dự án “Khôi phục những ngôi mộ của binh phu đi Hoàng Sa”. Dòng họ Võ là một trong 13 dòng họ tiền hiền trên đất đảo Lý Sơn. Dòng họ nay đang lƣu giữ rất nhiều tài liệu quý liên quan đến sắc lệnh của triều Tây Sơn và nhà Nguyễn trong việc đƣa phu đi Hoàng Sa. Đến thời điểm này, đây cũng là những tài liệu chứng minh, ghi chép sớm nhất về đội hùng binh của dòng họ Võ ở Hoàng Sa. Sớm hơn cả thông tin các bộ chính sử do các nhà nghiên cứu cho rằng Cai đội Phạm Quang Ảnh đi ra Hoàng Sa, Trƣờng Sa sớm nhất, vào năm Ất Hợi – 1815.

Tài liệu của dòng họ Võ ghi rõ ràng:Vào năm Thái Đức thứ 9, đời Nguyễn Nhạc, ngày 14/2/1786,

triều đình Tây Sơn đã cử Võ Văn Khiết làm cai đội, tuyển mộ binh phu ra Hoàng Sa thu lƣợm hóa vật cho triều đình. Tuy nhiên, ông Võ Văn Út, hậu duệ đời thứ Sắc lệnh đi Hoàng Sa (1786) và 16 của dòng họ Võ trên đảo Lý Sơn cho biết, do sai Đơn chấn chỉnh lại đội Hoàng Sa lầm tiêu hủy văn tự ở đền miếu vào năm 1979, nên năm (1875).

dòng họ bị thất lạc bản gốc tờ lệnh Thái phó Tổng lý quản binh dân, chức vụ Thƣợng tƣớng công khẳng định thông tin trên. Khi đó, tờ lệnh bị hai ông Diệp Định Hoa (viện Hán Nôm) và ông Trần Văn Cầu (viện Khảo cổ học) "mƣợn", đến nay không biết thất lạc nơi nào.

Gia phả họ Võ (do ông Võ Văn Khiết chấp bút đầu tiên) mà ông Út đang giữ cho thấy, cai đội Võ Văn Khiết là ngƣời đầu tiên trên đất đảo Lý Sơn ra Hoàng Sa năm 1786. Mặc dù, theo quy định của dòng họ, con trƣởng ở Lý Sơn không phải sung quân đi Hoàng Sa. Tuy nhiên, theo ghi chép của các tài liệu này cho thấy, các con cháu trƣởng của ông Khiết là Võ Văn Phú, Võ Văn Hùng, Võ Văn Sanh,… vẫn tiếp tục cƣỡi sóng ra khơi để giữ gìn Hoàng Sa. Không chỉ tuân thủ lệnh vua làm tròn trách nhiệm của những ngƣời lính mà đời đời hậu duệ họ Võ đang tiếp bƣớc cha ông hành động theo tiếng gọi tình yêu Tổ quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những tài liệu quý của dòng họ Võ đã bổ sung thêm vào kho tài liệu chứng minh và khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của nƣớc ta đối với quần đảo Trƣờng Sa- Hoàng Sa.

Theo SGTT

(Vũ Hữu Chính sƣu tầm trên: songmoi.vn)

clip_image130

HỌ VŨ-VÕ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/ HĐDH-VVPN TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỪNG ĐẠI THỌ

- Căn cứ Quy ƣớc của Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.Hồ Chí Minh; - Nay HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM, Quyết định cấp bằng mừng thọ cho các cụ có tên dƣới đây:

STT

HỌ VÀ TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1.

Võ Quang Bá

80

66 Cao Hành, KP 2, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận

2.

Vũ Quốc Bửu

80

131 Trần Quý, phƣờng 4, Q11, TP.Hồ Chí Minh

3.

Vũ Quang Chiêm

80

62/D4, đƣờng D3 CX 30/4, P25, Bình Thạnh, TP.HCM.

4.

Võ Văn Chƣa

80

Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.

5.

Vũ Nguyên Cơ

80

56/16/3, Thích Quảng Đức, P5, Phú Nhuận, TP.HCM.

6.

Vũ Công

82

54/30/6 Bạch Đằng, P.2, Tân Bình, TP.HCM.

7.

Vũ Hồng Đăng

80

34 đƣờng 12, Phƣờng Bình An, Q 2, TP. Hồ Chí Minh.

8.

Vũ Đình

83

800 Tổ 7, P.Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.

9.

Võ Văn Giàu

88

19 Trung tâm Hành chính, KP Nhị Đồng, Dĩ An, Bình Dƣơng.

10

. Võ Văn Hải

80

20/P1 KP1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

11

. Phạm Thị Hạt

83

Xã Tiến Hƣng, TX Đồng Xoài, Bình Phƣớc.

12

. Trần Thị Hẹ

90

50/62 Lê Thị Hồng, P17, Gò Vấp, TP.HCM.

13

. Vũ Duy Hiền

86

B4/32 KP Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, Thuận An, B.Dƣơng

14

. Võ Thế Lâm

80

KP5, P. Phƣớc Lộc, Thị xã La Gi, Bình Thuận.

15

. Võ Hồng Linh

83

01 lô 1, Cƣ xá Ngân Hàng, P.Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM.

16

. Vũ Duy Lục

85

Xã Tiến Hƣng, TX Đồng Xoài, Bình Phƣớc.

17

. Vũ Xuân Mai

87

Xã Tiến Hƣng, TX Đồng Xoài, Bình Phƣớc.

18

. Vũ Mạnh

80

1bis Nguyễn Kiệm, Phƣờng 3, Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

19

. Vũ Thị Nếm

86

232/6 Nguyễn Thƣợng Hiền, P5, Phú Nhuận, TP. HCM .

20

. Vũ Thị Phùng

80

7/126 KP4, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

21

. Hoàng Thị Tỉn

85

55 Nguyễn Văn Lƣợng, P 10, Gò Vấp, TP.HCM.

22

. Vũ Đình Xuyến

80

115/860/3 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, TP. HCM.

Nơi nhận: TM. HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM

-Các cá nhân có tên nêu trên; CHỦ TỊCH

clip_image131-Lƣu hồ sơ dòng họ.

VÕ VĂN HIẾN

clip_image132

HỌ VŨ-VÕ VIỆT NAM

HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM

VP: 26 Hoàng Hoa Thám, P.7,

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (08) 38434522 – 0903035058

Email: vuhuuchinh.saigon@yahoo.com Website: www.hovuvo.com

Số: 06/ HĐDH-VVPN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KHEN THƢỞNG NĂM 2014

-Căn cứ Quy ƣớc của Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.Hồ Chí Minh;

-Nay HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM, Quyết định cấp bằng khen cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu có tên dƣới đây:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

1.

Nhóm “Từ thiện họ Vũ-Võ phƣơng Nam”

 

2.

Dòng họ Vũ-Võ

TP. Cà Mau

 

3.

Vũ Đình Đài

123 Trần Mai Ninh, P11, Q.Tân Bình, TP.HCM.

4.

Phạm Thị Thu Hà

86 Đƣờng 16, P.Bình Hƣng Hòa A, Q.Bình Tân,

TP.HCM

5.

Vũ Thanh Huyền

54/34/11 Đƣờng số 43, P14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

6.

Vũ Thị Lan

18B, Tân Hải, P13, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

7.

Vũ Đình Mạnh

21 Công Hoà, phƣờng 4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

8.

Vũ Đình Nguyệt

50/62 Lê Thị Hồng, phƣờng 17, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

9.

Vũ Văn Quyết

Vị Thủy, Thanh Mỹ, TX Sơn Tây, TP. Hà Nội.

10.

Vũ Văn Tĩnh

19/34 Hồ Văn Huê, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

11.

Võ Xuân Trình

66 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

12.

Đặng Đức Tuấn

26 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Nơi nhận: TM. HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM

-Các cá nhân có tên nêu trên; CHỦ TỊCH

clip_image131[1]-Lƣu hồ sơ dòng họ.

VÕ VĂN HIẾN

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ Ở PHƢƠNG NAM

(Các thông tin trong phần báo cáo hoạt động này đã đƣợc đăng trên trang thông tin điện tử: www.hovuvo.com)

HĐDH VŨ -VÕ THỪA THIÊN-HUẾ CÔNG HỌ ̀ A XÃ HÔI CHỤ ̉ NGHIA VIỄ T NAṂ

HĐ VO T̃ ỘC AN NÔNG Độc lập - Tƣ do ̣ - Hạnh phúc

Phú Lộc, ngày 15 tháng 11 năm 2014

HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT HỘI ĐỒNG TÔN TỘC HỌ VÕ ĐẠI,

TRỰC THUỘC HĐDH VŨ-VÕ THỪA THIÊN - HUẾ

Kính gửi: Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM.

Tôi rất vinh dự đƣợc thay mặt HĐDH Vũ-Võ Thùa Thiên-Huế xin đƣợc báo cáo:

I. Đặc điểm:

Về địa lý và dân số: Họ Võ Đại, làng An Nông, xã Lộc Bổn, Phú Lộc, tỉnh Thừa

Thiên-Huế, cách cố đô Huế 20km về phía Nam, dọc theo đƣờng thiết lộ Bắc Nam. Sông Nông cắt ngang chia thành 4 thôn: Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, Thuận Hóa (nhất xã, nhất làng).

Nhà thờ Đại Tôn họ Võ Đại nằm phía Tây tả ngạn Sông Nông, cách đƣờng quốc thiết lộ 1km.

- Dân số toàn xã: 16.253 ngƣời. Trong đó, dân số của họ Võ chiếm: 6.315 ngƣời (sinh sống tại địa phƣơng 3.652).

- Từ 18 tuổi trở lên: 2.018 ngƣời.

- Từ 90 tuổi trở lên: 6 cụ.

Hiện nay, tỉnh TT- Huế có trên 80 nhà thờ họ Võ. Căn cứ phả hệ tiền hiền khai lập làm văn bản nguồn gốc, đã nhiều đời xƣa đến nay, dùng chữ lót đệm lập riêng Từ đƣờng thờ phụng tổ tiên, ông bà. Số liệu này theo thống kê của HĐDH Vũ-Võ TT- Huế.

Họ Võ An Nông, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Tỉnh TT -Huế đã có một quá trình tồn tại và phát triển lâu dài theo các di tích, di phổ đã đƣợc sƣu tầm và các chứng cứ hiện hữu, nhƣ: Sắc phong của các tiền hiền đƣợc truyền kế nhiều đời. Chứng tỏ Thủy Tổ họ Võ Đại, nguyên làng Ấm Khê, huyện Lôi Dƣơng, phủ Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã cùng với họ Nguyễn, họ Phan đến Minh Nông đầu tiên. (Tức là An Nông ngày nay, khai lập từ năm Nhâm Ngọ 1402 đến 1558), tính đến nay hơn 500 năm với 24 đời con cháu nối tiếp… Họ có 5 phái, 15 chi, trong đó xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc có 12 chi; Hòa Phong 3 chi; Dạ Lê 1 chi; Thủy Bằng , thị xã Hƣơng Thủy có 01 nhánh, thuộc chi 06 Lộc Bổn. Tổng số nhà thờ 19 ngôi đƣợc xây dựng khang trang.

Nét đặc trƣng của họ Võ An Nông là con cháu từ xƣa cho đến nay đều có khai sinh là Võ Đại.

II. Hệ thống tổ chức:

- Hội đồng tôn tộc: Chủ tịch HĐTT;

- Ban chấp hành họ: Hƣơng trƣởng Tộc trƣởng, Phái trƣởng, thƣ ký, thủ quỹ;

- Ban tình thƣơng: Trƣởng ban, phó ban, các ủy viên; - Ban khuyến học: Trƣởng ban, phó ban, các ủy viên; - Ban chấp hành phái, chi mỗi đơn vị đều có thƣ ký, thủ quỹ.

+ Phân nhiệm:

- Chủ tịch HĐTT điều hành chung

- Hƣơng trƣởng: Trách nhiệm nhà thờ tam tộc cửu phái ở làng An Nông. - Tộc trƣởng: Trách nhiệm nhà thờ Đại Tôn điều hành 5 Phái - Phái trƣởng: Trách nhiệm điều hành các Chi thuộc Phái.

- Chi trƣởng: Trách nhiệm nhà thờ Chi điều hành con cháu.

III. Tình hình hoạt động của họ Võ Đại làng An Nông:

- Nhà thờ Đại Tôn họ Võ Đại, xây dựng từ năm Bính Thìn (1856, Tự Đức 21), thƣờng năm cúng tế Xuân Thu Nhị Kì.

- Lễ giỗ Tổ theo định kì 3 năm tổ chức Đại lễ hiệp tế.

- Lăng mộ, đền miếu, nhà thờ đƣợc xây dựng trùng tu, nâng cấp khang trang.

- Hệ phả: Tiền đề nguồn gốc của nhiều đời từ trƣớc lƣu lại cho con cháu về sau. Chiếu theo Tiền thế Di ngôn, Tiền liệt Di bút. Họ Võ An Nông có phả từ Cảnh Hƣng (1740), hoặc trƣớc đó nữa bằng cựu sáo lƣu truyền đã thất lạc, mục nát, chỉ còn lại 2 Tông đồ bằng vải từ thời Tự Đức 29 (1786).

- Năm 1997, Họ mới thiết lập Tông đồ đại bản thống nhất và Tộc phả lƣợc biên 1999, tổng hợp các Tông đồ cũ để hoàn thành nhƣng không đƣợc đầy đủ.

- Năm 2004, do nhu cầu của chú, bác, con, cháu đề nghị họ tái bản Tộc phả lƣợc biên, ghi thêm theo thiên luân thế thứ cho đến đời thứ 24.

- Phát huy truyền thống nhân hậu và trí tuệ của HĐDH Vũ -Võ Việt Nam, thực hiện chƣơng trình hành động của HĐDH Vũ- Võ Thừa Thiên- Huế. Họ Võ Đại An Nông đã làm đƣợc nhiều điều bổ ích cho dòng họ và cộng đồng, vận động con cháu chấp hành chủ trƣơng pháp luật của Nhà nƣớc bảo vệ Tổ quốc XHCN.

IV. Khuyến học, khuyến tài, tình thƣơng:

Họ Võ Đại An Nông phát huy truyền thống hiếu học khuyến học, khuyến tài trƣớc các họ trong làng từ năm 1996, tính đến nay đã 18 năm phát thƣởng. Qua gần 2 thập niên, Họ đã vận động bà con trong dòng tộc đóng góp tài lực tổ chức quỹ khuyến học thông qua 5 phái 15 chi. Mức đóng góp: 15.000 đồng/1 chú bác, con cháu thành gia thất và vận động con cháu thành đạt, những gia đình khá giả làm mạnh thƣờng quân. Tổ chức xổ số vui Xuân hàng năm, vào dịp Tết Nguyên Đán để xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, từ đó nguồn kinh phí không ngừng bổ sung và phát triển.

Hằng năm, cứ đến 16/8 ÂL, Họ trích quỹ 15 triệu, tùy theo khả năng tài chính để phát thƣởng cho con cháu nội ngoại cho các cháu từ Cấp I,II,III và các cháu đỗ Đại học, trên Đại học, các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhƣng chịu khó học tập. Tổng số con cháu các cấp nhận thƣởng tính đến năm 2014 là 3673 cháu, trong đó 185 cháu đỗ vào các trƣờng Đại học, rất nhiều cháu đã tôt nghiệp ra trƣờng là công nhân viên chức Nhà nƣớc, phục vụ trên mội miền Tổ quốc. Tổng số tiền phát thƣởng đến nay là 275 triệu.

Họ không chỉ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài mà còn phát triển quỹ tình thƣơng. Các chú bác trong nội Tộc già yếu, neo đơn, ốm đau bệnh tật, con cháu bị hoạn nạn đƣợc thăm viếng tặng quà động viên. Khi chết đƣợc phúng điếu chia sẻ, thể hiện tình cảm: “Máu chảy ruột mềm”. Không chỉ trong nội tộc, những vùng lân cận có những hoàn cảnh đáng đƣợc giúp đỡ, Họ cũng vận động con cháu quan tâm chia sẻ. Điển hình nhƣ năm 2011, giúp đỡ cho 02 gia đình ở phƣờng Thủy Phù, TX Hƣơng Thủy có 02 cháu chết đuối không phải là con cháu họVõ ở địa phƣơng. Họ cử ngƣời đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 02 gia đình 15 triệu đồng.

Hằng năm, vào dịp Tết, Họ vận động mua 01 tấn gạo giúp đỡ cho 100 hộ nghèo và khó khăn của Họ.

V. Phƣơng hƣớng hoạt động họ Võ An Nông 2014 – 2019:

- Xây hồ bán nguyệt, lập hòn non bộ mặt tiền nhà thờ Đại Tôn.

- Bổ sung xây dựng cây cảnh 1500 m2 sân vƣờn nhà thờ. - Trồng cây lƣu niệm…

Trên đây là thành quả hoạt động của họ Võ Đại làng An Nông, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế. Kính báo cáo quý Đồng tộc trên toàn quốc.

Nơi nhận: TRƢỞNG TỘC

-HĐDH Vũ-Võ tỉnh Thừa Thiên- Huế;

(Đã ký)

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM;

-Lƣu Văn phòng.

Võ Đại Hải

THƠ VỀ ĐẠI TƢỚNG

Bác ơi cháu ở Bắc Ninh

Yêu dòng Vũ-Võ nhà mình thiết tha Thăm ngƣời có tấm lòng hoa Bài thơ kết bởi bao la chữ tình.

Núi Chùa nhìn biển Thái Bình

Một hòn đảo Yến địa linh trang đài Cháu nghe bao chuyện trong ngoài Lễ tang Bác lại lập vài chiến công.

Dân ta yêu Bác tự lòng

Bác nằm đây với non sông nƣớc nhà.

Vũ Thế Thƣợc

Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh

Email: thailaibn2014@gmail.com

NGHĨA TÌNH

Vũ – Võ hôm nay thắm nghĩa tình

Góp lời giúp đỡ trọn niềm tin Anh em tìm đến cùng chung sức Vững lòng yên dạ đƣợc mới minh.

Thông tin hỗ trợ tìm về cội

Nguồn gốc sẻ chia rất đậm tình Vƣơn lên phấn đấu đồng một ý Hƣớng đến tƣơng lai thật đẹp xinh.

Tính Ngọc- 9966

Địa chỉ: Đƣờng Tỉnh 883, Số nhà 209, Ấp Bình Thuận,T.Trấn Bình Đại, Bến Tre. Email : vutinhngoc49@gmail.com Mobile : 0909199966.

HĐDH VŨ -VÕ Q.NAM – ĐÀ NẴNG CÔNG HỌ ̀ A XÃ HÔI CHỤ ̉ NGHIA VIỄ T NAṂ

Độc lập - Tƣ do ̣ - Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2014

VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG.

1.Dòng họ Vũ-Võ Quảng Nam-Đà Nẵng (QN-ĐN) hình thành khá sớm, từ năm 1996, cách nay 18 năm. Lúc bấy giờ, đơn vị hành chính vẫn còn QN-ĐN, Trƣởng Ban liên lạc do ông Võ Văn Đặng, nhà cách mạng lão thành, nguyên Bí thƣ thành ủy Đà Nẵng, nguyên Khu ủy viên Liên khu V, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh QN-ĐN. Lúc thành lập, Ban liên lạc Dòng họ mới có 16 đơn vị của các huyện, xã tham gia. Đến lúc đơn vị hành chính QN-ĐN đƣợc tách thành 2 đơn vị Đà Nẵng và Quảng Nam, hai đơn vị hoạt động độc lập, trực thuộc Trung ƣơng. Do các thành viên dòng họ tuy sống, làm việc ở Đà Nẵng, nhƣng hầu hết có gốc từ Quảng Nam hoặc các địa phƣơng khác, do đó dòng họ vẫn giữ nguyên nhƣ cũ, vẫn gọi Hội đồng Dòng họ VũVõ QN-ĐN. Ban liên lạc đƣợc bổ sung tại Đại hội lần II (1997) 21 thành viên, tồn tại cho đến lúc đổi thành Hội đồng theo chủ trƣơng của HĐDH Vũ-Võ Việt Nam.

2- Các hoạt động chính đƣợc đặt ra qua các kỳ họp mặt, các cuộc họp thƣờng niên và kết quả thực hiện:

-Kết nối các chi họ: Lấy xã, phƣờng làm cơ sở. Các chi họ đƣợc tập hợp lại bởi Ban liên lạc huyện, quận… Khi chƣa kết nối với huyện, tạm thời liên lạc với Ban liên lạc tỉnh. Với hình thức liên kết với huyện, đã thực hiện đƣợc 4 đơn vị: Thăng Bình, Tiên Phƣớc, Điện Bàn, Đại Lộc. Thăng Bình là đơn vị dẫn đầu, đã tập hợp gần hết các chi họ trong huyện, làm tốt đối với khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ các hộ nghèo. Hàng năm có sinh hoạt định kỳ để kiểm điểm việc đã làm, xác định việc sẽ làm trong năm. Tính từ ngày thành lập đến nay, huyện đã có 18 lần Hội nghị tổng kết, trong đó lần thứ 15 rất hoành tráng. Mỗi lần đƣợc tổ chức tại nhà thờ chi họ của một xã, đại diện các chi họ đến dự khá đông đủ. Hội đồng Dòng họ này đã đƣợc HĐDH Vũ-Võ Việt Nam tặng thƣởng các danh hiệu cao.

-Vấn đề tập hợp các chi họ vào một tổ chức tƣởng đơn giản, hóa ra không dễ. Trong một xã có nhiều trƣờng hợp, nhiều chi họ nhƣng lại có nguồn gốc khác nhau, ông Tổ khác nhau, do đó không dễ hợp tác với nhau. Vì vậy, việc tập hợp, liên kết không dễ làm nhanh, cần sự thuyết phục. Các huyện Tiên Phƣớc, Đại Lộc đã bỏ nhiều công sức cho việc này.

-Trong thời gian qua, các chi họ trong tỉnh lần lƣợt dồn sức trùng tu, nâng cấp, hoặc làm mới các nhà thờ Tộc để có nơi thờ tự, tập hợp cháu con hằng năm về dự lễ Tổ tiên. Việc tôn tạo, xây mới nhà thờ Tộc có nhiều bậc khác nhau, phần nhiều là tôn tạo. Do hoàn cảnh chiến tranh, nhiều nhà thờ họ bị đập phá, cho nên số xây mới có trên 250 nhà thờ họ. Nhƣ trƣờng hợp ở Đông Yên, chi họ Vũ-Võ của xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên đƣợc đăng trên tờ Thông tin Dòng họ -Học và Hành. Cũng chi họ này, phần lớn di cƣ vào thành phố Hồ Chí Minh, phát triển nghề dệt ở quận Tân Bình (Bảy Hiền), đã xây một nhà thờ Tộc tại chỗ (Bảy Hiền) để có nơi thờ phụng và hàng năm tập hợp cháu con dự lễ tế xuân, cúng giỗ, con cháu khỏi phải về quê. Nhà thờ này cũng đƣợc đăng trên tờ Thông tin Dòng họ Vũ –Võ phƣơng Nam.

-Tất cả các chi họ Vũ-Võ ở các địa phƣơng đều thực hiện chủ trƣơng: Tìm và bổ sung tộc phả, tìm ông Tổ đầu chi từ ngoài Bắc vào định cƣ và sinh cơ lập nghiệp, cùng với việc xây mới, tôn tạo lăng mộ các vị tiền hiền, cùng các vị đầu phái. Thực hiện chủ trƣơng này, phần lớn ở thời gian của thế kỷ XXI. Một thực tế diễn ra là rất nhiều ông Tổ (Tiền hiền) có tên, có mộ, nhƣng lại không biết đƣợc ngày xƣa từ nơi nào ở ngoài bắc vào, vì Tộc phả không có, hoặc có mà không ghi lại. Cứ tạm coi là từ đất Thanh, Nghệ vào, phần lớn là thế.

-Ban liên lạc Dòng họ Vũ-Võ tỉnh QN-ĐN, từ năm 2000 có chủ trƣơng biên soạn Tộc phả Vũ-Võ QN-ĐN, giao cho các huyện, Thị thực hiện phần của mình. Chủ trƣơng này đề quá sớm nên không có ngƣời làm, chƣa có đủ điều kiện thực hiện. Trƣớc mắt, các chi họ mỗi nơi tự làm Tộc phả chi họ mình, để con cháu biết ngọn nguồn, biết có bao nhiêu thế hệ đã trải qua, để biết mình ở đời thứ bao nhiêu của chi họ, tính từ cụ Tổ vào định cƣ lập nghiệp.

-Một trong các hoạt động chính của Dòng họ Vũ-Võ QN-ĐN, đó là công tác Khuyến học-Khuyến tài. Nơi nào có tổ chức dòng họ là nơi ấy có tổ chức Khuyến họcKhuyến tài, có lập quỹ, có tổ chức trao giải hàng năm, có tài trợ các học sinh của dòng họ có hoàn cảnh khó khăn, dƣới các hình thức tài trợ, nhƣ: Cho mƣợn hoặc cho luôn không thu hồi. Chính qua việc đóng góp này mà dòng họ đƣợc uy tín và coi trọng. Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ huyện Thăng Bình nhờ có đóng góp này đã đƣợc UBND huyện nhiều lần khen thƣởng và đƣợc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện mời tham gia làm thành viên.

-Về danh nghĩa, Thƣờng trực Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Quảng Nam-Đà Nẵng hiện có 7 ngƣời: Ô. Vũ Quang Thành, Võ Nhƣ Tiến, Vũ Ngọc Hoàng, Võ Duy Khƣơng, Võ Xuân Thụ, Võ Nhƣ Lƣơng, và Võ Đạt. Nhƣng tham gia trực tiếp công việc chỉ có 3 ngƣời: Ô. Thành, Tiến, Đạt. Còn các thành viên khác không có điều kiện tham gia. Vì thế, công việc điều hành của Hội đồng Dòng họ trắc trở, nhiều việc không triển khai đƣợc. Trong số các vị nêu trên, có 2 ngƣời tham gia HĐDH Vũ –Võ Việt Nam, đó là ông Vũ Quang Thành và Võ Nhƣ Tiến.

Nơi nhận: TM. HĐDH VŨ-VÕ QN-ĐN

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM; CHỦ TỊCH

-Lƣu Văn phòng.

(Đã ký)

Vũ Quang Thành

HĐDH VŨ -VÕ Q.NAM – ĐÀ NẴNG CÔNG HỌ ̀ A XÃ HÔI CHỤ ̉ NGHIA VIỄ T NAṂ

HĐDH VO-VŨ HUỸ ỆN TIÊN PHƢỚ C Độc lập - Tƣ do ̣ - Hạnh phúc

Tiên Phƣớc, ngày 10 tháng 11 năm 2014

MÔT SỘ ́ KẾ T QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Hôi đồng dọ ̀ng ho Vọ ̃ -Vũ huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam đƣơc thạ ̀nh lâp vạ ̀o cuối năm 2012 (Nhiêm kỵ ̀ 2012-2017), với 13 Chi ho vạ ̀ trên 900 hô đƣợ c phân bộ ̉ trên 12/15 xã, thị trấn của huyện.

Sau hơn 2 năm tổ chƣ́c Đai hộ ị , các Chi họ các xã , thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành củng cố và nâng cao chất lƣơng̣ , hiêu quạ ̉ hoat độ ng̣ .

Trƣớc hết về tổ chƣ́c , hầu hết các Chi ho ̣ đa mỡ ̉ Hôi nghị gia tộ c̣ , thông qua Quy chế hoat độ ng vạ ̀ thành lâp Hộ i đồng gia tộ c ̣ (HĐGT); môt số HĐGT đạ thã ̀nh lâp Hộ i ̣ Nàng dâu, nhƣ: HĐGT thôn 01, xã Tiên An ; HĐGT thôn Phái Tây , thị trấn Tiên Kỳ và HĐGT Võ Văn Tài Đa.

Trong năm 2014, các HĐGT đã có nhiều nội dung hoạt động thiết thực , hiêu quạ ̉ . Môt số HĐGT đạ tẫ p trung xây dƣ̣ ng mợ ́i , nâng cấp tƣ̀ đƣờng , nhà thờ nhƣ Võ Tấn - Tiên Lanh̃ , Võ Tấn- Tiên Hiêp̣ , Võ Văn thôn 01, Tiên My vã ̀ Võ Văn Tài Đa , với kinh phí huy động trên 500 triêu đồng̣ . Mô chị ônǵ , bà tổ tiên cũng đƣợc tu bổ và xây dựng mới trên 80 vị, với kinh phi huy đố ng gần ̣ 300 triêu đồng̣ . Công tác xóa đói, giảm nghèo trong tƣ̀ng HĐGT cũng đƣơc quan tâm hơn trƣợ ́c và đƣợc bà con trong dòng tộc ủng hộ .

Thƣc hiệ n Chƣơng trị nh hà ̀nh đông cụ ̉a Đai hộ i lần thƣ̣ ́ nhất về khuyến hoc̣ , khuyến tài trong dòng tộc đƣợc quan tâm đúng mức . Năm 2014 HĐGT các xã , thị trấn đã tổ chƣ́c khen thƣởng cho 230 cháu ở các cấp học , mƣ́c khen thƣởng binh quân ̀ 50.000đ- 100.000đ/ cháu. Đặc biệt, HĐDH Võ-Vũ huyện đã tổ chức Tôn vinh PGS -TS Võ Văn Toàn, đƣơc Nhạ ̀ nƣớc công nhân cuối năm ̣ 2013 và khen thƣởng cho 02 cháu đổ Thạc sĩ loại giỏi quốc tế và trong nƣớc.

Viêc tộ ̉ chƣ́c mƣ̀ng tho cạ ́c cu ông̣ , cụ bà từ 80 tuổi trở lên cũng đƣơc cạ ́c HĐGT quan tâm, tổ chƣ́c chu đáo , nhƣ: HĐGT Võ Tấn - Tiên Lanh̃ , Võ Văn- Tiên An, nhằm đông viêṇ , an ủi đối với bâc cao niên ṭ rong dòng ho.̣

Sau khi môt số HĐGT thạ ̀nh lâp Hộ i Nạ ̀ng dâu , viêc huy độ ng đọ ́ng góp , ủng hộ kinh phí, lo viêc ậ ̉m thƣc trong cạ ́c ngày gi ỗ tổ tiên, ông bà đều hoàn toàn do Hội nàng dâu đảm nhiêṃ . Đây là viêc lạ ̀m mới me nhƣng rấ̃ t hiêu quạ ̉ và đƣơc cạ ́c bâc Nạ ̀ng dâu tham gia tích cực, đều tỏ ra rất phấn khởi và tự tin . Hôi tộ ̉ chƣ́c thăm viếng chu đáo khi có Nàng dâu nói riêng trong gia tộc bị đau ốm hoặc qua đời . Công viêc trên tuy đơn giạ ̉n nhƣng nghĩa tình dòng họ sâu nặng, đầm ấm mà trƣớc đây chƣa đƣơc quan tâṃ , chú ý.

Kết quả đat đƣợ c trên đây chị lả ̀ bƣớc đầu , HĐDH Võ-Vũ chúng tôi còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn trong thời gian tới để góp phần xây dựng quê hƣơng , đất nƣớc và dòng họ ngày thêm mạnh giàu .

Nơi nhận: HĐDH VÕ –VŨ H. TIÊN PHƢỚC

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM; CHỦ TỊCH

-Lƣu Văn phòng. (Đã ký)

Võ Thanh Hải

MỪNG ĐẤT NƢỚC-MỪNG XUÂN

Giáp Ngọ khó nhọc đã đi qua

Ất Mùi sung túc sắp về nhà Trẻ em, ngƣời lớn khoe áo mới Mai, đào đua nở chốn gần xa. Nhà nhà hân hoan cùng đón tết

Phố phƣờng nhộn nhịp rộn tiếng ca Đất trời thanh bình mừng xuân mới Đất nƣớc đi lên mãi đẹp giàu.

Chúc các cụ già thêm tuổi mới

Chúc các em thơ giỏi, ngoan, hiền Xuân về tràn ngập tài, lộc, phúc Thành đạt công danh rạng nƣớc nhà.

Ngƣời ngƣời hạnh phúc ngát hƣơng hoa

Thắng lợi vinh quang mãi bay xa Đồng Nai Vũ-Võ của chúng ta Đoàn kết thƣơng yêu nhƣ một nhà.

Quyết tâm tổ chức mừng Đại hội

Thành công lan tỏa khắp nơi nơi

Rạng rỡ tự hào Tổ ban cho

Thông minh, tài trí cùng nhau phát.

Nhân hậu, hiền hòa mãi tiếng thơm

Việt Nam viết nên trang sử mới

Dân tộc anh hùng bốn ngàn năm Tổ quốc-Hồ Chí Minh mãi mãi.

Võ Đình Long

C.Tịch HĐDH Vũ-Võ Cẩm Mỹ, Đ.Nai

ĐT: 0935502887

NHỚ HƢƠNG CỎ MẬT

Từ trong lòng đất mọc lên

Có cây cỏ mật - bạn hiền tuổi thơ

Một thời vô ý quá cơ

Quên ngƣời bạn nhỏ mải mơ làm giàu

Vung vinh những đẩu những đâu Phong Nha, Tam Cốc, Sông Cầu… lơ thơ

Không ngờ đầu bạc, không ngờ

Nhớ hƣơng cỏ mật thẫn thờ mới hay! Hƣơng thơm thấm đẫm những ngày Ôi! sao kiếp cỏ cũng say lòng ngƣời.

….

Tuổi chăn trâu…tám …chín…mƣời…

Thẩn thơ bãi cỏ nhƣ ngƣời mộng du

Tròn tròn bóng nắng ban trƣa

Túi quần túi áo thãi thừa hƣơng thơm

Vụng chia nên bé dỗi hờn

Đƣợc hơn tí tẹo hƣơng thơm bé cƣời

Nhà tranh vách đất bé ơi

Có hƣơng cỏ mật ngực ngƣời thơm thơm

Những ngày thiếu gạo đói cơm

Cho nhau lọn cỏ thấy thơm thảo lòng

Mặc ai mua trắng bán hồng

Ơi!hƣơng cỏ mật thơm đồng tuổi thơ.

Vũ Ngọc Hồng

UV BCH HĐDH Vũ-Võ Đồng Nai

Điện thoại: 01674947239.

HĐDH VŨ -VÕ VIỆT NAM HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG HỌ ̀ A XÃ HÔI CHỤ ̉ NGHIA VIỄ T NAṂ Độc lập - Tƣ do ̣ - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2014

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ BÌNH ĐỊNH

Kính gửi: HÔI ĐỘ ̀ NG DÒ NG HO VỤ ̃-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HCM

HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Định, đến nay đã hoạt động 18 tháng, một phần ba nhiệm kỳ. Quá trình làm việc có những thuận lợi, nhƣng cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là nhân sự và tài chính. Với quyết tâm và nhiệt thành của bà con, các vị cao niên và các nhà tài trợ, HĐDH Vũ-Võ Bình Định thời gian qua đã đạt đƣợc nhiều kết quả bƣớc đầu.

Nét nổi bật là chỉ trong vòng 6 tháng, sau Đại hội bầu BCH tỉnh, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức Đại hội bầu 8 ban chấp hành, với 140 ủy viên.

Thời gian đầu:

BCH lâm thời HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Định đƣợc thành lập với 12 ủy viên. Công việc quan trọng trƣớc mắt là liên hệ các chi tộc trong toàn tỉnh, để chuẩn bị tổ chức Đại hội bầu BCH chính thức. Cuộc họp BCH lâm thời mở rộng tháng 4/2013, đã cơ cấu đƣợc nhân sự BCH và định ngày đại hội. Thời gian gần 2 tháng để lo Đại hội dòng họ, một công việc chƣa có tiền lệ trong tỉnh. Là một việc không dễ nên nhiều cuộc họp, trao đổi, nghiên cứu phải chạy đua với thời gian.

Đại hội bầu BCH HĐDH tỉnh:

Đại hội bầu BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Định lần thứ nhất, đƣợc tổ chức vào ngày 01/6/2013, tại TP Quy Nhơn. Gần 150 đại biểu tham dự. Ngoài số đại biểu Vũ-Võ chính thức và cao niên của tất cả các huyện, thị trong tỉnh, khách mời gồm có: đại biểu HĐDH Vũ-Võ VN, đại biểu HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP Hồ Chí Minh; đại biểu HĐDH Vũ-Võ các tỉnh bạn,nhƣ :Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Bình Phƣớc, huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp), huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Khách mời trong tỉnh là các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, đại biểu họ bạn, các nhà tài trợ.

Đại hội đã bầu BCH chính thức nhiệm kỳ 2013-2018, gồm 16 ủy viên. Ông Vũ Hoàng Hà đƣợc tôn vinh chủ tịch danh dự; Ông Võ Triết Luận làm chủ tịch; 03 Phó Chủ tịch; 01 ủy viên Thƣờng trực; các ủy viên còn lại là đại biểu đủ các huyện thị trong tỉnh.

Phát biểu của các đại biểu trung ƣơng về phƣơng thức hoạt động của BCH, về nghiên cứu lịch sử dòng họ và đặc biệt về danh nhân Vũ-Võ xƣa, đã làm cho đại biểu hiểu thêm và tự hào về dòng họ. Phát biểu của các đại biểu tỉnh bạn, của con dân Bình Định xa quê hƣơng đã làm gắn bó hơn tình cảm đồng tộc nhƣ xa mà gần, trƣớc đây chƣa ai nghĩ đến có đƣợc ngày anh em gặp mặt. Đại hội thành công tốt đẹp, để lại trong lòng khách và bạn cùng bà con những ấn tƣợng sâu sắc.

Ngay sau đại hội, BCH mới đã tiến hành nhiều cuộc họp nhằm hỗ trợ các huyện, thị và thành phố triển khai công tác liên lạc và tổ chức dòng họ. Trong vòng hơn một tháng, với nỗ lực cao, tất cả các địa phƣơng đã thành lập BCH lâm thời.

Hoạt động BCH huyện, thị, TP và các BLL xã phƣờng:

Từ 30/6/2013 đến 22/12/2013, tất cả các huyện thị, thành phố trong tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội bầu BCH chính thức. Các đại hội đã tiến hành trong không khí đoàn kết, lựa chọn các đại biểu có nhiệt tâm tham gia vào BCH. Việc hoàn thành đại hội ở các địa phƣơng, đã tạo khí thế sôi nổi cho hoạt động dòng họ rộng rãi trong toàn tỉnh.

Năm 2014, các BCH cũng đã nỗ lực hết mình để thành lập mạng lƣới hoạt động đến xã, phƣờng. Đến ngày 24/6/2014, thị xã An Nhơn đã xuất sắc đạt 100% số xã, phƣờng có Ban Liên lạc họ Vũ-Võ (BLL). Ngoài ra, đến tháng 9/2014, huyện Phù Cát có 17/18 xã có BLL, huyện Hoài Ân 11/12, cũng là hai đơn vị xuất sắc, nói lên sự nhiệt tình trong công tác dòng họ. Đến đầu tháng 12/2014, đã có hơn 70/124 xã, phƣờng có Ban Liên lạc, đạt 60% trong toàn tỉnh. Ngoại trừ ba huyện miền núi có địa bàn rộng và dân thƣa nên hoạt động khó khăn, số đơn vị còn lại đang cố gắng thành lập hết các BLL trong năm 2015.

Công tác hỗ trợ ngƣời nghèo khó, thăm ốm đau và khuyến học, khuyến tài năm đầu triển khai còn hạn chế, vì khó khăn về tài chính. Các BCH và BLL đã có kế hoạch hoạt động cho năm tới tốt hơn.

clip_image134Lễ dâng hƣơng Thủy Tổ:

BCH HĐDH Vũ-Võ Thành phố Quy Nhơn đã tổ chức long trọng lễ dâng hƣơng Thủy Tổ Vũ Hồn, nhân kỷ niệm 1210 năm ngày sinh (8/1/804 – 8/1/2014 âm lịch). Buổi lễ có sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong tỉnh, với lòng ngƣỡng mộ chân thành, lần đầu tiên đƣợc thắp nén hƣơng dâng lên Thủy Tổ.

Lễ dâng hƣơng Thủy Tổ

Hội thảo chuyên đề: ngày 08/01/2014 âm lịch.

Để thống nhất công tác, ngày 6/4/2014, Thƣờng trực BCH tỉnh đã mở lớp hội thảo với 3 chuyên đề: Thành lập Ban Liên lạc xã, phƣờng; Khuyến học-khuyến tài và Cách dựng gia phả. Gần 50 đại biểu các BCH địa phƣơng trong tỉnh tham dự. Các khó khăn, thắc mắc đã cùng nhau giải quyết và hổ trợ nhau làm việc. Với quyết tâm cao và nhờ hội thảo, các BCH đã hoạt động đúng hƣớng, đồng bộ và hiệu quả.

Công tác khuyến học – khuyến tài:

clip_image136Công tác khuyến học – khuyến tài là một chủ trƣơng trọng tâm và xuyên suốt của HĐDH tỉnh Bình Định. Bƣớc đầu chƣa đạt nhiều hiệu quả nhƣ mong muốn, vì các BLL xã, phƣờng chƣa thành lập và địa bàn hoạt động quá rộng, nên không có nhân lực theo dõi hỗ trợ. Ngoài ra, tài chính còn eo hẹp. Tuy nhiên, các HĐDH địa phƣơng đã chủ động phân

cấp tiêu chuẩn phát thƣởng cho

phù hợp, tự tạo nguồn tài chính Đại biểu BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh và các huyện, để phát thƣởng. thị cùng học sinh giỏi trong lễ phát thƣởng.

Ngày 14/9/2014, BCH tỉnh và TP Quy Nhơn phối hợp tổ chức phát thƣởng cho 10 SV-HS xuất sắc, trong đó có 1 HS đậu thủ khoa vào ĐH Quy Nhơn, 02 SV tốt nghiệp loại giỏi, 6 HS đạt giải quốc gia và 01 HS mồ côi cha mẹ cố gắng học đậu đại học. Tiêu chuẩn thấp hơn đƣợc tổ chức phát thƣởng tại địa phƣơng.

Ban KH-KT huyện Tây Sơn, Ban KH-KT phƣờng Nhơn Hƣng-Đập Đá và một số chi tộc đã tổ chức phát thƣởng lần đầu, làm cho bà con và các cháu có nhiều cảm mến với tổ chức dòng họ. Các chi tộc phát thƣởng theo truyền thống riêng, nay có sự tham gia của BCH tỉnh và địa phƣơng nên buổi lễ có phần long trọng hơn, làm cho con cháu hiểu biết và quý mến họ tộc hơn, nhƣ: chi tộc họ Võ ở thôn Bình An, xã Phƣớc Thành; chi tộc từ đƣờng Võ Duy Dƣơng, xã Nhơn Tân; chi tộc ông Võ Duy Khánh, ở Mỹ Châu; chi tộc họ Võ, ở Suối Vùi, xã Cát Hanh; chi tộc ông Võ Kế Tài, ở xã Cát Minh; nhà thờ họ chi tộc phái Võ Khôi, ở Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, v.v...

Quà thƣởng còn rất khiêm tốn (phần nhiều chỉ 10 cuốn vở), nhƣng đã đem lại nhiều khích lệ cho SV-HS, phụ huynh và làm cho tình đồng tộc thêm gắn bó. Nhiều chi tộc có theo dõi và đánh giá, thấy rõ sự phát triển từng năm về số con cháu học giỏi, trong đó ghi nhận có sự động viên của BCH và BLL dòng họ.

Công tác Thông tin – Gia phả:

Sƣu tầm và kết nối gia phả là một công việc khó, đòi hỏi phải có khả năng và nhiệt tâm. Tài liệu “CÁCH DỰNG BỘ GIA PHẢ DÒNG TỘC”, trình bày trong hội thảo, đƣợc photocopy nhiều bản chuyển đến từng ủy viên để nghiên cứu và bà con tham khảo. Đại biểu và nhiều bà con hoan nghênh hội thảo và nhờ tài liệu đã giúp hiểu hơn về nội dung cơ bản một bộ gia phả và các bƣớc tiến hành để dựng gia phả.

Tập san “THÔNG TIN DÒNG HỌ VŨ-VÕ BÌNH ĐỊNH” số 1, hoàn thành nhân dịp xuân Ất Mùi, đƣợc gửi đến quý bà con, là một nổ lực lớn của các BCH trong tỉnh và của Ban Thông Tin-Gia Phả. Đây là tài liệu giúp bà con hiểu nhiều hơn về hoạt động của HĐDH Vũ-Võ Bình Định. Dự kiến sẽ thành lập Trang thông tin điện tử (website) để bà con ở xa dễ tìm hiểu về dòng tộc Vũ-Võ VN và Vũ-Võ Bình Định.

Công tác thi đua – khen thƣởng:

Bình Định hoàn thành công tác tổ chức HĐDH cấp huyện, thị xã, thành phố nhanh nhất trong cả nƣớc. Đại biểu của Bình Định đƣợc báo cáo và đƣợc tặng bằng khen tại hội nghị BCH HĐDH Vũ-Võ VN lần thứ IV, khóa 6, tổ chức tháng 12/2013 ở Hà Nội. Ngoài ra, HĐDH Vũ-Võ Việt Nam khen tặng: 6 cờ VŨ TỘC TINH HOA cho BCH tỉnh, thành phốQuy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Tuy Phƣớc và huyện Hoài Nhơn; 4 bằng khen VŨ TỘC TINH HOA cho các ông: Vũ Hoàng Hà, Võ Triết Luận, Võ Văn Bồng và bà Võ Thị Thủy; 53 bằng khen cho các BCH, các cụ cao niên và các nhà tài trợ. BCH HĐDH tỉnh tặng 120 giấy khen cho BCH lâm thời ở địa phƣơng, các nhà tài trợ, các cụ cao niên có công đóng góp xây dựng dòng họ.

Phần kết:

Thời gian 18 tháng qua, hoạt động của HĐDH Bình Định sôi nổi, với quyết tâm cao. Các BCH, BLL xã, phƣờng đã vƣợt qua khó khăn, đạt đƣợc một số thành tích mong muốn trên nhiều mặt. Đây là kết quả đầy nổ lực của bà con Vũ-Võ và sự điều hành của cả hệ thống từ tỉnh đến các địa phƣơng. Hy vọng năm 2015 sẽ hoạt động mạnh hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn cho bà con Vũ-Võ.

Nơi nhận: TM. HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH ĐỊNH

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM; CHỦ TỊCH

-Lƣu Văn phòng.

(Đã ký)

VÕ TRIẾT LUẬN

SÀI GÒN THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Sài Gòn thành phố tôi yêu Nắng sớm mƣa chiều Ngƣời xe tấp nập.

Sài Gòn rộng lớn bao la Củ Chi tít tắp Cần Giờ xa xa...

Sài Gòn đƣờng phố đông vui Đêm về gió mát

Điện sáng rực trời...

Sài Gòn thành phố vui chơi Suối Tiên bát ngát Đầm sen tuyệt vời...

Sài Gòn thành phố bến sông Đây Bến Nhà Rồng Bác đi cứu nƣớc.

Sài Gòn thành phố công viên Tao Đàn, Thảo Cầm viên Cây cao bóng mát.

Sài Gòn thành phố muôn hoa

Đƣờng phố Nguyễn Huệ Lung linh sắc hoa.

Sài Gòn ! Thành phố tôi yêu Bao nhiêu kỷ niệm... Sài Gòn tôi yêu!

Vũ Hải

P.Chủ nhiệm CLB thơ ca “Về nguồn”

Năm 2014, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Gia Lai quyết tâm xây dựng Từ đƣờng, nên đã nhờ HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh đăng hộ “Thƣ ngỏ” kêu gọi ủng hộ công đức để xây dựng Từ đƣờng. HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM xin trích đăng:

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH GIA LAI Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2014

THƢ NGỎ

V/V XÂY DỰNG TỪ ĐƢỜNG DÕNG HỌ VŨ-VÕ TỈNH GIA LAI

Nhƣ các cụ ta đã thƣờng nói: “Cây có gốc mới ra cành xanh ngọn/ Nƣớc có nguồn mới bể rộng sông sâu”. Dòng họ Vũ-Võ tỉnh ta tuy mới thành lập đƣợc 3 năm, nhƣng với sự nhiệt tình của bà con cô bác, con cháu hậu duệ. Mặc dù khó khăn, chúng ta đã thành lập đƣợc BCH của tỉnh, các chi họ của các huyện, nay chúng ta đã mua đƣợc đất và bắt đầu khởi công xây dựng Từ đƣờng của tỉnh.

Vào hồi 8 giờ ngày 04/ 9/ 2014 (ÂL), HĐDH Vũ-Võ tỉnh Gia Lai quyết định khởi công xây dựng Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Gia Lai. Tham dự gồm có các ông: Võ Huế, Võ Phát, Võ Sơn, Võ Thanh, Vũ Tuất, Võ Triệu, Võ Hoành, Vũ Khoa, Vũ Công Đề, Vũ Thắm, Vũ Hồi, Vũ Cƣờng, Vũ Văn Hào, Vũ Thọ Thành, Võ Lập, Võ Tuấn. Cùng các con cháu hậu duệ đã đến đông đủ để làm lễ khởi công.

-Trƣớc hết xây dựng nhà Hậu tẩm, san lấp mặt bằng làm đƣờng đi, làm sân, múc hồ nƣớc và trồng cây cảnh, cây ăn trái để có nơi thờ tự.

Dòng họ đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thƣờng quân cùng con cháu đóng góp kinh phí, cụ thể tổng đợt 1 đƣợc là: 54.000.000đ (Năm mƣơi tƣ triệu đồng).

Đợt 2 gồm các ông, bà đóng góp nhƣ sau:

1. Ông Võ Triệu : 6.000.000đ;

2. Ông Võ Phát : 1.000 viên đá;

3. Ông Vũ Tuất : 500 viên đá:

4. Chi họ Vũ-Võ Chƣ Sê: 2.000.000đ;

5. Chi họ Vũ-Võ Alờ Bá do ông Vũ Cƣờng Tộc trƣởng: 4.000.000đ;

6. Ông Vũ Thọ Thành: Ủng hộ toàn bộ khung ngoại làm cửa;

7. Ông Vũ Thắm: 0,5 khối gỗ tròn;

8. Ông Võ Huế : 2.000.000đ;

9. Ông Vũ Văn Hào: Cho mƣợn 01 máy đào để múc hồ và san lấp mặt bằng khi nào xong thì thôi.

10.Ông Vũ Hữu Chính - TP.HCM: 2.000.000đ;

11 Bà Vũ Thị Huyền Minh - TP.HCM: 1.000.000đ;

Toàn bộ công trình xây dựng đều do con cháu ủng hộ công sức, nhƣ đào móng, thợ xây và thợ mộc.

Mặc dù Dòng họ Vũ-Võ của tỉnh cón rất nhiều khó khăn, nhƣng đƣợc sự ủng hộ nhiệt tình của con cháu trong tỉnh và tỉnh bạn, chúng tôi quyết tâm xây dựng Nhà thờ Dòng họ trƣớc ngày 03-12 -2014 ÂL để đƣa vào hoạt động và mở Đại hội Dòng họ lần thứ Nhất của tỉnh Gia Lai.

Thay mặt cho Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Gia Lai, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thƣờng quân, các doanh nghiệp, con cháu đi làm ăn xa, các tỉnh bạn cùng toàn thể con cháu trong tỉnh phát tâm cúng dƣờng và giúp đỡ đóng góp kinh phí, vật chất để sớm xây dựng hoàn chỉnh nhà thờ Dòng họ Vũ-Võ của tỉnh Gia Lai.

Mọi đóng góp xin liên hệ: Ông Vũ Thọ Thành, ĐT: 016.5966.5515.

Nơi nhận: HĐDH VŨ-VÕ TỈNH GIA LAI

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.HCM; CHỦ TỊCH

-Lƣu Văn phòng.

(Đã ký)

Vũ Thọ Thành

GIA ĐÌNH

Khéo tay tạo hóa sinh ra

Thế gian này có đàn bà, đàn ông

Tuy tƣơng khắc, lại tƣơng đồng

Tƣơng giao, tƣơng hợp tạo dòng tƣơng sinh.

Cội nguồn thành một gia đình

Vợ chồng chung thủy, thân tình cha con

Góp thành họ mạc, nƣớc non

Có dân, vua chúa trong nom quần thần.

Mặc cho xã hội xoay vần

Gia đình vẫn chốn nƣơng thân tuyệt vời

Nơi mình đƣợc đón ra đời

Mẹ cha dƣỡng dục thành ngƣời hiếu trung.

Gặp khi hoạn nạn, khốn cùng

Gia đình góp sức chung lƣng đỡ đần

Gia đình hạnh phúc quây quần

Chung vui khích lệ tinh thần vƣơn lên.

Trọn đời luôn nhớ đừng quên

Công cha, nghĩa mẹ, tổ tiên của mình

Dựng xây gìn giữ gia đình

Kết đoàn, hiếu thảo, nghĩa tình thủy chung.

Ngày 26/ 6/ 2013

Vũ Quang Chiêm

CLB thơ ca “Về nguồn”

HĐDH VŨ-VÕ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐDH VŨ-VÕ NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 9 năm 2014

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2009-2014 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 - 2019

PHẦN THỨ NHẤT

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DÕNG HỌ 5 NĂM, NHIỆM KỲ 2009-2014:

Họ Vũ- Võ là một trong những dòng họ lớn ở Việt Nam ta và là một trong số rất ít dòng họ có chung một Thuỷ Tổ. Thuỷ Tổ Vũ Hồn vừa là Thần Tổ (Thành Hoàng làng), vừa là “Hƣơng Thuỷ Tổ”, thờ ở đình làng Mộ Trạch, tỉnh Hải Dƣơng. Chúng ta là hậu duệ của Đức Thuỷ Tổ, đang sống và làm việc tại đất Ninh Thuận, trên các cƣơng vị trí thức, khoa học, nhà giáo, bác sỹ, kỹ sƣ… là các nhà doanh nghiệp, nhà báo, Luật, các văn, nghệ sỹ … luôn phát huy “chữ Trí, chữ Nhân, chữ Dũng” trong đời sống và công việc của mình. Trong 7 năm qua, từ 2006 – 2013, chúng ta đã góp sức nhỏ bé của mình cùng các dòng họ khác tô đẹp thêm cho mảnh đất Ninh Thuận, cho thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện vùng ven này ngày càng phồn thịnh.

II/ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 5 NĂM NHIỆM KỲ 2009-2014:

Đến nay, đã trên 12 thế kỷ, chúng ta đã có gần 8 triệu bà con mang dòng máu họ Vũ -Võ trên khắp đất nƣớc Việt Nam. Chúng ta luôn đoàn kết, tìm tới dòng máu của mình để cùng dắt nhau về với nguồn cội. Cho nên, trên dải đất Ninh Thuận, 5 năm qua chúng ta đã tìm đến với nhau.

Vạn sự khởi đầu nan, năm 2006, Hội đồng Dòng họ ta mới chỉ vài ba chục ngƣời, đã lập ra Ban Liên lạc. Đến năm 2014 Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Thuận đã lên trên 100 gia đình tham gia và đã long trọng tổ chức 8 lần kỷ niệm Ngày sinh của Đức Thuỷ Tổ Vũ Hồn, đã có bài viết và ảnh gửi tới Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam và Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh.

- Hiện nay Hội đồng Vũ - Võ tỉnh Ninh Thuận phân thành 9 chi:

+ Chi họ phƣờng Đài Sơn, Thanh Sơn, Ninh Hải có 30 tộc viên, do ông Vũ Đình

Hừng làm Chi trƣởng;

+Chi họ P.Phƣớc Mỹ, gồm 30 tộc viên, do ông Vũ Đức Lại, làm Chi trƣởng; +Chi họ phƣờng Tấn Tài, Phủ Hà, Đạo Long, huyện Ninh Phƣớc có 15 tộc viên, do ông Vũ Văn Thịnh, làm Chi trƣởng;

+Chi họ phƣờng Bảo An, Đô Vinh, Ninh Sơn có 25 tộc viên, do ông Vũ Đức

Minh, làm Chi trƣởng;

+Chi họ huyện Thuận Bắc, ông Võ Văn Phúc làm Chi trƣởng;

+Chi họ xã Vĩnh Hải, ông Võ Văn Bảy làm Chi trƣởng;

+Chi họ xã Phƣơng Hải, ông Võ Xuân Hiền làm Chi trƣởng;

+Chi họ xã Xuân Hải, ông Võ Liên làm Chi trƣởng;

+Chi họ huyện Ninh Phƣớc, ông Vũ Bá Hoàng làm Chi trƣởng.

- Về chúc thọ và mừng thọ:

Trong 5 năm qua, đối với các cụ cao niên, Hội đồng Dòng họ tỉnh đã lập danh sách đề nghị Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam tặng 15 bằng mừng thọ tuổi trên 80 trở lên và trao cho các cụ nhân dịp họp mặt đầu năm, kỷ niệm ngày sinh đức Thủy Tổ Vũ Hồn (Mồng 8 tháng Giêng). Việc làm này đã kịp thời động viên các cụ sống vui, sống khỏe để răn dạy con cháu giữ gìn phát huy truyền thống của cha ông.

-Về khuyến học, khuyến tài:

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của dòng họ, để động viên con cháu học tốt. Ngay khi mới thành lập, HĐDH đã phân công 3 thành viên vào Ban Khuyến học, do ông Võ Chi, làm trƣởng ban. Trong 5 năm qua, HĐDH đã cấp giấy khen và tặng hiện vật cho 46 cháu đạt học giỏi cấp tiểu học; 53 cháu đạt học giỏi cấp THCS; 19 cháu đạt học sinh khá cấp THPT; 25 cháu đạt học giỏi cấp THPT. Đặc biệt, đã đề nghị lên HĐDH Vũ-Võ Việt Nam tặng bằng khen cho 11 cháu đạt 9 năm liền học sinh giỏi, 7 cháu đạt đạt 12 năm liền học sinh giỏi liên tục và 2 cháu đậu đại học.

-Về thi đua khen thƣởng:

Trong 5 năm qua, Hội đồng Dòng họ tỉnh đã đề nghị Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể chi họ và 20 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của dòng họ. Đồng thời tặng 5 kỷ niệm chƣơng cho các cụ cao niên.

-Về thăm hỏi:

Việc thăm hỏi ốm đau, tang gia cũng đƣợc HĐDH hết sức quan tâm, kịp thời động viên chia sẽ. Đã thăm viếng 20 trƣờng hợp quá cố và thăm bệnh 48 ngƣời.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 5 năm qua, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Ninh Thuận đã làm đƣợc một số việc nhƣ đã nêu ở trên. Tuy nhiên, còn một số việc chƣa làm đƣợc nhƣ: xây dựng nhà thờ họ… Đó là điều trăn trở nhất của HĐDH. Ngoài ra, còn một số việc làm chƣa đƣợc tốt nhƣ: công tác tuyên truyền để kết nối dòng họ ở các xã trong tỉnh; Hoạt động của HĐDH còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chính là do chƣa có đề án xây dựng nhà thờ họ, chƣa có mạnh thƣờng quân; HĐDH hoạt động chƣa đồng bộ, đa số là đƣơng chức; Sinh hoạt của HĐDH chƣa đúng quy chế, kinh nghiệm hoạt động không có…

PHẦN THỨ HAI

PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH NHIỆM KỲ 2014-2019

Trong nhiệm kỳ tới, khối lƣợng công việc của dòng họ còn rất lớn, tình hình còn nhiều khó khăn. Nhƣng đƣợc sự quan tâm chỉ đạo của Thƣờng trực HĐDH Vũ-Võ Việt Nam, bƣớc vào nhiệm kỳ mới, chúng ta hãy phát huy kết quả đã đạt đƣợc, đoàn kết cùng nhau khắc phục những tồn tại, phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác. Quyết tâm xây dựng dòng họ Vũ-Võ tỉnh Ninh Thuận trở thành dòng họ vững mạnh.

-Về tổ chức xây dựng dòng họ:

Chúng ta hãy đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về truyền thống của dòng họ. Phổ biến quy ƣớc hoạt động để các thành viên thấy đƣợc ý nghĩa mục đích của để mọi ngƣời hiểu, tự nguyện tham gia sinh hoạt, thực hiện đúng nguyên tắc: “Tự nguyện, đồng thuận, dân chủ, kỷ cƣơng”. Không gò ép, tập hợp đến đâu đƣa vào sinh hoạt có chất lƣợng, tránh tình trạng đánh trống ghi tên, thiếu nhiệt tình trách nhiệm, chạy theo số lƣợng. Mọi thành viên tham gia phải có nghĩa vụ mới có quyền lợi.

Sau khi bầu BCH Hội đồng Dòng họ mới, phải phân công sắp xếp tổ chức hợp lý, từng thành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trƣớc dòng họ, lo toan cho dòng họ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc phân công.

-Về thi đua khen thƣởng:

Hàng năm,vào dịp trung tuần tháng 11, Hội đồng Dòng họ lập danh sách các cụ vào tuổi 80, 85, 90, 95, 100… trở lên báo cáo về Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Việt Nam cấp bằng mừng đại thọ cho các cụ, kịp vào dịp Tết Nguyên đán.

-Về khuyến học, khuyến tài:

Cần phát huy kết quả đã đạt đƣợc trong năm, kịp thời phát hiện những gƣơng tiêu biểu trong rèn luyện học tập, có thành tích cao đề nghị khen thƣởng. Phát động phong trào thành viên trong dòng họ hảo tâm ủng hộ “Quỹ khuyến học” từ các chi họ lên tỉnh để có kinh phí xét thƣởng cho các cháu, hết sức chăm lo đến việc đào tạo các thế hệ con cháu của dòng họ có đức, có tài để phục vụ Tổ quốc.

-Về tài chính của dòng họ:

Từ ngày thành lập dòng họ, chúng ta phát động rộng rãi tấm lòng thơm thảo của mọi thành viên phát tâm đóng góp gây quỹ xây dựng dòng họ. Hội đồng Dòng họ tiếp nhận đóng góp bằng 2 cách: Thu nhận qua tài khoản của dòng họ và thu trực tiếp biên lai. Ban Tài chính mở sổ sách ghi chép, có biên lai chứng từ, chi tiêu theo đúng quy định của dòng họ, nghiêm cấm việc lạm dụng chi tiêu sai mục đích.

-Về chế độ sinh hoạt:

BCH duy trì họp 6 tháng 1 kỳ; Thƣờng trực mỗi tháng 1 kỳ. Ngoài ra, cần thiết phải hội ý. Toàn bộ các quyết định về công việc của Dòng họ phải đƣợc bàn bạc dân chủ trƣớc khi thực hiện. Những vấn đề gì chƣa thỏa đáng cần phải đƣa ra tập thể bàn bạc quyết định. Khi đã biểu quyết thì số ít phải phục tùng số đông.

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Ninh Thuận đƣợc thành lập 5 năm, nhƣng chƣa có nhiều kinh nghiệm, công việc còn rất nặng nề. Tình hình còn rất nhiều khó khăn, nhất là về mặt tài chính. Song, với đạo lý “Uống nƣớc nhớ nguồn”, nhờ có Tổ tiên và dòng họ mới có chúng ta, với tấm lòng thơm thảo của mọi thành viên gần xa của dòng họ, nhất định chúng ta sẽ vƣợt qua đƣợc mọi khó khăn, đƣa hoạt động của dòng họ hoạt động ngày càng hiệu quả, xây dựng Vũ-Võ tộc tỉnh ta phát triển vững mạnh, đáp ứng đƣợc

lòng mong mỏi của bà con dòng họ.

Nơi nhận:

- Hội đồng Vũ-Võ Việt Nam;

- Các đ/c Chủ tịch danh dự và thành viên HĐDH;

- Hội đồng Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM;

- Các chi họ trong tỉnh; - Lƣu: Dòng họ.

TM. HĐDH VŨ-VÕ NINH THUẬN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Võ Văn Định

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

TP.Đà Lạt, ngày 29 tháng 11 năm 2014

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG HỌ VŨ-VÕ TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 23/2/2013, ( nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ ), tại Hội trƣờng Học viên Lụ c quân Đạ ̀ Laṭ , Đai hộ i Đạ i biệ ̉u Dòng ho Vụ ̃ - Võ tỉnh Lâm Đồng , với sƣ tham ̣ gia của gần 300 đai biệ ̉u, đai diệ n cho hơn ̣ 80 ngàn bà con mang dòng họ Vũ - Võ đang làm ăn, sinh sống tai tị nh Lâm Đồng̉ . Đai hộ i đạ bầu ra BCH Hỗ i đồng Dọ ̀ng ho Vụ ̃ - Võ tỉnh Lâm Đồng, gồm 11 uỷ viên BCH:

1- Ô Vũ Công Tiến- Chủ tịch danh dự HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng

2- Ô Vũ Thuộc, Chủ tịch HĐDH;

3- Ô Võ Hoa Thám, Phó chủ tịch HĐDH;

4- Ô Vũ Minh Thiếc, Phó chủ tịch HĐDH;

5- Ô Võ Đại Thành, Phó chủ tịch HĐDH;

6- Ô Võ Văn Xin, Chánh văn phòng HĐDH;

7- Ô Võ Trần Phú, Ủy viên HĐDH;

8- Ô Võ Quang Tuyến, Ủy viên HĐDH;

9- Ô Vũ Quang Tuyến, Ủy viên HĐDH; 10- Ô Vũ Hán, Ủy viên HĐDH; 11- Ô Võ Dõng, Ủy viên HĐDH.

Theo Nghị quyết của Đại hội, các chi tộc trƣởng trực thuộc HĐDH Vũ- Võ tỉnh Lâm Đồng sẽ là ủy viên của HĐDH Vũ- Võ tỉnh Lâm Đồng, nên một số ủy viên đƣơng nhiên bổ sung thêm vào BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng, nhƣ: ông Vũ Nam Tú- Chi tộc trƣởng chi tộc Đức Trọng; ông Võ Văn Thân - Chi tộc trƣởng Tân Thanh, Lâm Hà; ông Võ Lƣu- Chi tộc trƣởng phƣờng 7, TP. Đà Lạt ….

Ngày 28/3/2013, BCH Hôi đồng ̣ Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Lâm Đồng đa hõ p̣ phiên đầu tiên và thông qua cơ cấu tổ chƣ́c BCH . Đã phân công các Ban: Thƣờng trƣc̣ , Tuyên truyền, Khuyến hoc̣ , Tổ chức và phát triển dòng họ, Kinh tài và Ban thƣ ký.

BCH Hôi đồng ̣ Dòng họ Vũ- Võ tỉnh Lâm Đồng đ ã đề ra Qui ƣớc hoat độ ng cụ ̉a HĐDH, đồng thời ra Nghị quyết phát triển chi tộc ở Lạc Dƣơng , Đức Trọng và các phƣờng thuôc ̣ TP. Đà Laṭ, TP. Bảo Lộc cũng nhƣ các huyện còn lại trong tinh̉ .

Thƣc hiệ n qui ƣợ ́c hoat độ ng̣ , Ban thƣờng trƣc thƣợ ̀ng xuyên hop bạ ̀n công tác mỗi tháng 1 lần, không tính nhƣ̃ng cuôc họ p độ t xuất do nhu cầu công việ c phạ ́t sinh . BCH Hôi đồng họ p ̣ 3 tháng 1 lần, để họp bàn và thông qua những vấn đề quan trọng .

Ngày 18/5/2013, Đai hộ i đạ i biệ ̉u chi tôc huyệ n Lạ c Dƣơng tộ ̉ chƣ́c , với 50 đại biểu, đai diệ n cho hơn ̣ 400 bà con họ Vũ -Võ về dự và bầu ra BCH chi tộc, gồm 9 vị, do ông Vũ Hán làm Chi tôc trƣợ ̉ng.

Ngày 14/6/2013, Đai hộ i ̣ Đại biểu Chi tôc huyệ ̣n Đƣ́c Trong đƣợ c tộ ̉ chƣ́c , với

200 đai biệ ̉u đai diệ n cho hơn ̣ 4000 bà con họ Vũ -Võ về dự và bầu ra BCH chi tộc , gồm

9 vị, do ông Vũ Nam Tú làm Chi tôc trƣợ ̉ng. Đai hộ i đạ đƣỡ c ông Vọ ̃ Hớn - Bí thƣ kiêm

Chủ tịch HĐND thị trấ n Liên Nghia đến dƣ̃ ̣ . Ngoài ra, còn có đại diện dòng họ Phan , họ Đặng đến dự và có lẵng hoa chúc mừng . Nhân đai hộ ị , Chi tôc Đƣ̣ ́c Trong ̣ tặng 26 phần thƣởng cho các cháu ho Vụ ̃ - Võ có thành tích học tập xuất sắc niên học 2012-2013.

Tiếp tuc triệ ̉n khai N ghị quyết phát triển các chi tộc , ngày 18/8/2013, Đai hộ i đạ i ̣ biểu dòng ho Vụ ̃ - Võ phƣờng 7, TP. Đà Lạt đƣợc tổ chức , với 50 đai biệ ̉u đai diệ n cho ̣ hơn 500 bà con họ Vũ Võ về dự và bầu ra BCH chi tôc̣ , gồm 9 vị, do ông Võ Lƣu làm Chi tôc trƣợ ̉ng.

Ban thƣờng trƣc đạ lã ̀m viêc vợ ́i các hat nhân ơ ̣̉ các phƣờng trong TP.Đà Lạt, nhƣ: Phƣờng 1: ông Võ Quang Tân; Phƣờng 3: ông Vũ Ngoc Sơṇ , Võ Dũng; Phƣờng 4: bà Võ Thuý Hằng; Phƣờng 6: ông Vũ Thành Long ; Phƣờng 8: ông Vũ Nhất Nguyên, Vũ Minh Tiến; Phƣờng 9: ông Vũ Xuân Hơp̣ . Huyên Đơn Dƣơng̣ , các ông : Võ Dõng, Võ Thời, Võ Quang Tuyến; TP. Bảo Lộc: ông Võ Dƣơc…Đây lạ ̀ cơ sở để vân độ ng bạ ̀ con tham gia các hoat độ ng cụ ̉a dòng ho vạ ̀ cũng cố tổ chƣ́c Dòng họ ở cơ sở.

Thông qua sƣ giợ ́i thiêu cụ ̉a Linh muc Vọ ̃ Tá Khánh , Ban thƣờng trƣc đạ cõ ́ thƣ thăm hỏi và tăng sạ ́ch về Thuỷ Tổ Vũ Hồn đến 13 vị Linh muc̣ , hiên nay lạ ̀ cha xƣ́ của các họ đạo trong tỉnh Lâm Đồng , tạo điều kiện cho Ban tổ chƣ́c và phát triển dòng ho ̣ liên lac vạ ̀ xây dƣng cạ ́c chi tôc trong toạ ̀n tinh̉ .

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong công tác xây dựng tổ chức và phát triển các chi tộc cơ sở, ngày 1/12/2013 HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng đã đến họp cùng với 10 ngƣời đại diện cho bà con dòng họ Vũ-Võ tại Đơn Dƣơng và thành lập chi tộc lâm thời tại Đơn Dƣơng. Đã cử ông Võ Dõng làm chi tộc trƣởng và ông Võ Thời làm chi tộc phó; Ngày 01/01/2014, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng đã đến xã Tân Thanh huyện Lâm Hà, họp với trên 150 ngƣời mang dòng họ Võ từ xã Đức An, Đức Thọ, tỉnh Hà Tỉnh vào xã Thân Thanh, Lâm Hà ,tỉnh Lâm Đồng lập nghiệp và công bố Quyết định thành lập chi tộc Tân Thanh, Lâm Hà. Đã cử ông Võ Văn Thân làm Chi tộc trƣởng.

Ngày 19/8/2014, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng đã đến họp và công bố Quyết định thành lập HĐDH Vũ- Võ TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và công nhận BCH lâm thời gồm có 16 vị, do ông Võ Dƣợc làm Chủ tịch và ông Vũ Anh Quốc làm Phó Chủ tịch thƣờng trực.

Đối với kế hoạch xây dựng Từ đƣờng dòng họ Vũ -Võ tại Lâm Đồng . Tại buổi họp ngày 15/5/2013, HĐDH đã ghi nhận một số bà con có tâm nguyện hiến đất xây dƣng nhạ ̀ tƣ̀ đƣờng và BCH H ĐDH đa lên kế ̃ hoạch xây dựng nhà Từ đƣờng với nhiều phƣơng án để có thể áp dung ṭ ùy tình hình thực tế nhƣ đất đai , kinh phi …́

Ngày 16/5/2013, Thƣờng trƣc Ḥ ĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát thƣc đị a cạ ́c đề nghi hiến đấṭ , nhƣ của: Ông Vũ Văn Sinh , tại chân núi Voi Đức Trọng ; Ông Trung ở Tuyền Lâm…Tuy nhiên, các vị trí đất hiến có những vƣớ ng mắc về thủ tuc̣ , vị trí ,…nên BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng quyết định liên hệ với Tỉnh Uỷ và UBND Tinh̉ , để xin đất tai khu vƣ̣ c hồ Tuyền Lâm ̣ – TP Đà Lạt.

HĐDH Vũ- Võ tỉnh Lâm Đồng nhất trí giao cho ông Vũ Thuộc , tiếp tuc lạ ̀m viêc ̣ với UBND Tinh để ̉ có quyết đinh cụ thệ ̉ .Về kinh phí , hiên nay nguồn kinh phị tá i đị a ̣ phƣơng đa cõ ́ nhƣ̃ng doanh nghiêp cọ ́ hƣ́a hen tạ ̀i trợ . Đồng thời triển khai vân độ ng vạ ̀ thu theo qui đinh ̣ 100.000đ/ ngƣời (trên 18 tuổi). Về thiết kế, HĐDH đa cõ ́ bản ve phã ́c thảo, với ý tƣởng thờ vọng Thuỷ tổ Vũ Hồn và thờ các Tiền nhân hậu Tổ đã có công khai phá và xây dƣng vụ ̀ng đất Nam Tây Nguyên, mở ra vùng đất Hoàng triều cƣơng thổ trƣớc kia, nay là thành phố Đà Lạt-Lâm Đồng. Ngoài ra, khu Từ đƣờng sẽ là địa danh du lịch tâm linh hƣớng về cội nguồn .

Về công tác tuyên truyền : Để vận động bà con tham gia vào tổ chức của dòng họ , kiên toạ ̀n cơ sở để BCH các cấp có điều kiên hoạ t độ ng̣ . Công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng , nên HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng đã nhất trí phân công hai cán bộ có khả năng và kinh nghiệm là ông Võ Hoa Thám và ông Võ Trần Phú , phụ trách khâu quan trong nạ ̀y. Vì vậy, ngoài tài liệu hiện có của Trung Ƣơng về nguồn gốc dòng họ Vũ -Võ, Tạp chí thông tin dòng họ mỗi quý xuất bản 1 cuốn, Ban tuyên truyền đa cố gắng ̃ thu thâp tạ ̀i liêu đệ ̉ ấn hành cuốn “ Côi nguộ ̀n dòng ho Vụ ̃ -Võ Việt Nam”. Trong đó, có môt chƣơng đề cậ p đến nhƣ̣ ̃ng ngƣời con ho Vụ ̃ -Võ đầu tiên đến lập nghiệp ở Đà Lạt – Lâm Đồng , đem lai thông tin rất gần gụ ̃i với bà con đang làm ăn sinh sống tai Lâm ̣

Đồng. Ngoài ra, nhƣ̃ng hoat độ ng cụ ̉a H ĐDH Vũ- Võ tỉnh Lâm Đồng, thƣ mời công đức về viêc ụ ̉ng hô đọ ́ng góp xây dƣng ̣ Từ đƣờng đƣợc gởi ra tạp chí thông tin dòng họ đều đăn đệ ̉ bà con có thông tin đầy đủ về dòng ho mị nh tà i Đạ ̀ Lat ̣ – Lâm Đồng. Để công tác tuyên truyền ngày càng sâu rộng, HĐDH đã quyết định ra trang blog thông tin dòng họ và ban hành Quyết định số 32/QĐ “V/v thành lập ban biên tập blog thông tin dòng họ Vũ Võ tỉnh Lâm Đồng”. Hiên nay, trang thông tin này có địa chỉ http://donghovuvotinhlamdong.blogspot.comvà thƣờng xuyên có bài mới, cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời nên đã có trên 8.000 lƣợt ngƣời truy cập.

Về công tác khen thƣởng : Năm 2013 và 2014 , Hôi đồng dọ ̀ng ho Vụ ̃ -Võ tỉnh Lâm Đồng đa tẵ ng bằng khen cho ̣ 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dƣng dọ ̀ng họ, 150 cháu học sinh, sinh viên có thành tích học tập và 40 cụ trên 80 tuổi, thuộc các chi tộc trong tỉnh.

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam- TP.HCM; -Lƣu Văn phòng.

TM. HĐDH VŨ-VÕ LÂM ĐỒNG

CHÁNH VĂN PHÕNG

(Đã ký)

Võ Văn Xin

.

HĐDH VŨ-VÕ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐDH VŨ-VÕ ĐỨC TRỌNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Đức Trọng, ngày 05 tháng 12 năm 2014

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÕNG HỌ NĂM 2014

Chi tộc HĐDH Vũ -Võ Đức Trọng, trong năm qua đã làm đƣợc những việc sau:

-Nhớ ơn công lao của Thủy Tổ Vũ Hồn, chi tộc đã tổ chức ngày giỗ 3-12 Âm lịch, tại Đức Trọng và dự lễ kỷ niệm 1210 năm ngày sinh của Ngài (Mùng Tám tháng Giêng năm Giáp Ngọ), do HĐDH Vũ-Võ tỉnh tổ chức.

-Duy trì phát thƣởng khuyến học, khuyến tài cho các cháu học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, vào ngày 15 tháng 6 hàng năm. Năm 2013-2014, kết quả học tập của các cháu đáng khích lệ, số lƣợng tăng gần gấp đôi năm ngoái. Cơ cấu giải thƣởng phong phú hơn, nhƣ: giải toán trên mạng của cháu Vũ Đình Tân, lớp 2 đoạt giải nhất huyện; cháu Vũ Nam Hoàng, lớp 9 đoạt giải cấp huyện, môn lịch sử. Cấp 3 có 6 cháu đạt loại khá, đƣợc HĐDH tỉnh tặng giấy khen và cháu Vũ Thị Huyền, đạt sinh viên giỏi năm thứ nhất ở cấp đại học. Ngoài phần thƣởng của Dòng họ, ngày 24-8-2014 các cháu là học sinh giỏi các cấp đƣợc Công ty Bảo hiểm Prudential tổ chức phát thƣởng cho con em có phụ huynh tham gia mua bảo hiểm.

- Công tác tuyên truyển về hoạt động của Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, chi tộc đều đặn đặt mua cho mổi nhánh 1 số thông tin. Riêng nhánh 1, bà con nhà nhà đều có cuốn thông tin bằng bản photo, tết Nguyên Đán có quà tết là một cuốn lịch treo tƣờng.

-Các hoạt động khác, nhƣ: mừng dâu mới, rể mới trong họ, năm nay có 3 cặp đƣợc chi tộc tặng quà lƣu niệm và bà con đi đông đủ để mừng cho đôi tân hôn. Thăm hỏi ốm đau, trƣờng hợp cá biệt có ông Vũ Văn Đích -Phó chủ tịch HĐDH huyện, bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy đã 6 tháng. HĐDH và anh em đã đến thăm hỏi, động viên ông tận tình. Việc hiếu năm nay có đám tang 3 ngƣời trong một hộ (Thật buồn thay cho cháu nội theo ông bị tai nạn giao thông).

Kết thúc năm 2014, chi tộc Vũ Võ Đức Trọng đã đề nghị khen thƣởng, gồm: Tập thể chi tộc, cá nhân có 1 giáo viên (dạy giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh), 5 cá nhân có thành tích xây dựng đóng góp cho dòng họ.

Trên đây là tóm tắt những việc đã làm đƣợc của chi tộc Vũ -Võ Đức Trọng năm 2014.

TM. HĐDH VŨ-VÕ ĐỨC TRỌNG

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng; CHỦ TỊCH

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM; (Đã ký)

-Lƣu HĐDH V-V Đ.Trọng. Vũ Nam Tú

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ

HUYỆN LA GI- BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

La Gi, ngày 31 tháng 10 năm 2014

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH HỌ VŨ-VÕ THỊ XÃ LAGI NĂM 2014.

HĐDH Vũ-Võ Thị xã La Gi xin báo cáo tóm tắt những hoạt động từ đầu tháng 1/2014 đến nay, gồm những công việc cụ thể nhƣ sau:

-Tháng 1/2014:

+Ngày 08/01/ 2014, HĐDH cử 8 thành viên dự lễ giỗ Tổ Họ Vũ-Võ ở “Từ Đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Do HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM tổ chức. Gồm các ông: Lâm, Ba, Liên, Hơn, Nam, Tống, Mỹ và cô Lan. Đã cúng Tộc 1.000.000đ.

+Ngày 15/01/2014, HĐDH tập trung bàn việc trực Tết Nguyên Đán, phân công việc cúng kỵ trong 3 ngày Tết Giáp Ngọ.

+Ngày 29/01/2014, HĐDH tập trung quét dọn, trang trí treo đèn, kết hoa chuẩn bị đón xuân Giáp Ngọ.

+Ngày 31/01/2014, Tết Giám Ngọ, HĐDH tập trung cúng giao thừa, đạm đạo cùng bà con đến thắm hƣơng Tổ tiên, ông bà. Đến 03/02/2014, ngày cúng tạ, anh em trong HĐDH vui vẻ trong bữa tiệc mừng xuân và bàn nhiều việc trong năm mới.

-Tháng 2+3 /2014:

+Hai tháng tập trung lo việc sản xuất, học tập, công tác, nhất là các anh em trong nghề biển, công chức, giáo viên,…

+Ngày 25/3/2014, họp HĐDH phân công thành viên trong việc chuẩn bị giỗ Tổ ngày 1/4, phát hành giấy mời, mua sắm hƣơng hoa.

-Tháng 4 /2014:

+Ngày 29/3/2014, HĐDH tập trung trang trí, sắp xếp chuẩn bị cho ngày giỗ đƣợc trang nghiêm.

+Ngày 01/4/2014, tổ chức giỗ theo nghi thức cổ truyền, có đại diện BCH HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM đến dự và trên 200 bà con dòng tộc về lễ bái. Đồng thời mời đại diện các họ nhƣ: họ Lê, Đinh, Huỳnh, Phạm đến dự và giao lƣu.

+Từ 21/4 đến 27/4/2014, HĐDH cử ông Võ Thế Lâm-Trƣởng tộc đi Hà Nội thăm bà con dòng tộc và HĐDH Vũ-Võ trung ƣơng, tại số 258, Đƣờng Lê Duẫn, Hà Nội, có ông Vũ Hữu Sâm (P.CTịch thƣờng trực) đón tiếp. Ông Lâm đƣợc hƣớng dẫn đi thăm nhà thờ Tổ ở Hải Dƣơng, dự lễ cúng mộ Tổ tại Đống Dơm, thăm Tháp Bút, đến thắp hƣơng nhà tƣởng niệm, thắp hƣơng nơi mộ Thân Mẫu Tổ- Nguyễn Thị Đức và đƣợc HĐDH Vũ-Võ trung ƣơng tặng Kỷ niệm chƣơng, cùng 10 huy hiệu cho các thành viên trong HĐDH Vũ-Võ thị xã La Gi.

-Tháng 5+6 /2014:

+Tiếp tục công việc sản xuất, học tập, công tác. HĐDH vận động bà con dòng họ đóng góp tiền làm đƣờng trƣớc nhà thờ Tộc. Riêng chi tộc ông Minh Thơ ủng hộ

2.000.000đ, bà Võ Thị Biểu ủng hộ 2.000.000đ.

-Tháng 7/2014:

+Ngày 10/7/2014, HĐDH họp bàn cử Đại biểu đi dự Đại hội Dòng họ tỉnh.

+Ngày 20/7/2014, cử 12 Đại biểu đi dự Đại hội Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận, tại Phan Thiết. Hai đại biểu Võ Thế Lâm và Võ Minh Hồng đƣợc Đại hội bầu vào Ban chấp hành HĐDH Vu-Võ tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019.

+Ngày 25/7/2014, HĐDH họp mở rộng bàn việc tổ chức cúng cầu siêu, cầu an và giỗ Thân mẫu đức Thủy Tổ nhân dịp Rằm tháng Bảy ÂL.

-Tháng 8/2014:

+Ngày 8/8/2014, Họp phân công rƣớc thầy, làm rạp, trang trí chuẩn bị lễ cúng cầu siêu, cầu an.

+Ngày 10/8/2014, (tức Rằm tháng Bảy ÂL) Ngày cầu siêu các vong linh họ Võ tại La Gi, cúng cầu an trong dòng họ, cúng cơm bà mẹ Tổ. Có 100 con cháu dòng tộc đến thắp hƣơng lễ bái, 4 thầy trong dòng họ tụng niệm luân phiên cả ngày.

-Từ tháng 9/2014 trở đi:

HĐDH phân công thành viên đi dự các ngày giỗ họ bạn khi đƣợc mời. Tham dự các đám tang của dòng họ khi có tin báo. Ngoài ra, HĐDH cũng thƣờng xuyên thăm viếng các cụ lớn tuổi trong các chi tộc, trao bằng mừng thọ, bằng khen cho các thành viên. Đồng thời, nhắc nhở con cháu cố gắng học tập, lao động góp phần xây dựng gia đình, dòng họ và xã hội

HĐDH thị xã La Gi trân trọng báo cáo.

Nơi nhận: HĐDH VŨ-VÕ THỊ XÃ LA GI

-HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận; CHỦ TỊCH

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam-TP.HCM; (Đã ký)

-Lƣu VP,

VÕ THẾ LÂM

clip_image137

Ảnh chụp tại Miếu thờ Thủy Tổ Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam, tại làng Mộ Trạch, tỉnh Hải Dƣơng. Trong ảnh, từ trái qua : Bà Vũ Song Toàn, Ô,Vũ Quốc Ái, Vũ Mạnh Thƣ, Vũ Khắc Đan, Vũ Hữu Sâm và Võ Thế Lâm.

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƢỚC Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

TX.Đồng Xoài, ngày 07 tháng 12 năm 2014

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH PHƢỚC NĂM 2014

Từ khi tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012-2017 đến nay (12/2014), Hội đồng Dòng họ Vũ - Võ tỉnh Bình Phƣớc, đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn vả đạt đƣợc nhiều kết quả đáng ghi nhận.

-Các buổi sinh hoạt định kỳ đƣợc duy trì thƣờng xuyên theo qui định. Hội nghị toàn thể 1 năm họp một lần, Hội nghị BCH 6 tháng họp một lần, Ban Thƣờng vụ 3 tháng họp một lần.

-Ngày 10 Tết Giáp Ngọ 2014, bà con tổ chức họp mặt đón Xuân, liên hoan văn nghệ, mừng thọ, khen thƣởng và bàn bạc, thống nhất phƣơng hƣớng hoạt động trong thời gian tới với bầu không khí rất sôi nổi, vui vẻ, ấm tình đoàn kết dòng tộc.

clip_image139

Khen thƣởng các cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng HĐDH

-Công tác thăm hỏi, khuyến học - khuyến tài, giúp nhau vƣợt khó, giúp nhau làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa vẫn đƣợc duy trì tích cực thƣờng xuyên. Có nhiều cháu thi đậu đại học. Có cháu Vũ Thị Hƣơng là vận động viên xuất sắc cấp quốc gia, đã tốt nghiệp Cao học, hiện đang là giảng viên trƣờng Đại học.

-Ngày 24/9/2014, cùng với các tỉnh thành phía Nam, Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bình Phƣớc đã cử Đoàn đại biểu về dự lễ chúc mừng sinh nhật lần thứ 100 của Giáo sƣ, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

-Ngoài ra, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Phƣớc còn tham dự Đại hội Dòng họ ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, để mở rộng giao lƣu tăng cƣờng tình đoàn kết dòng tộc. -Vừa qua, ông Vũ Quang Vƣợng - Ủy viên Thƣờng trực BCH Hội đồng Dòng họ, đã tham gia cùng với nhiều đoàn đại biểu các tỉnh ở phía Nam thực hiện chuyến "Hành trình về nguồn", thăm vùng đất Tổ, viếng mộ Tổ tại Hải Dƣơng.

-Để chuẩn bị xây dựng Từ đƣờng Dòng họ, đã có hàng chục gia đình đăng ký và đóng góp tiền của, vật chất, quy ra đƣợc gần 500 triệu đồng. Riêng gia đình ông Vũ Trọng Ấm, đã tình nguyện hiến 1.000m2 đất để xây Từ đƣờng Dòng họ.

-Kế hoạch trong năm 2014, khởi công xây dựng công trình và sang năm 2015 sẽ hoàn thành công trình chính của Từ đƣờng, với dự toán khoảng 500 triệu đồng (Tổng công trình có dự toán khoảng 3 tỷ đồng)./.

Nơi nhận: TM. HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH PHƢỚC

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam; UV THƢỜNG TRỰC BCH

-Lƣu.

(Đã ký)

Vũ Quang Vƣợng

NHỚ MÙA HOA GẠO

Các bạn ơi! Thanh minh này...

Nhớ về thăm miền Bắc! Hoa gạo nở đỏ trời Và rụng đỏ đất.

Bao kỷ niệm đang lẩn khuất đâu đây Trên mảnh đất này...

Ta lắng nghe tiếng tim mình bổi hổi Nghe hồn hoa vẫy gọi Ngày xƣa trở về...

Cũng nhƣ nhiều bạn một chốn hai quê Tôi đang trrên vùng đất phƣơng Nam ngập nắng

Da diết nhớ thƣơng về đất Bắc tình thâm nghĩa nặng

Mơ mƣa phùn giăng giăng

Mơ rét Nàng Bân

Mơ chồi xanh lộc biếc

Và mơ màu đỏ của hoa gạo tiết thanh minh.

Việt Bằng

Phó Chủ nhiệm CLB tho ca “Về nguồn”

ƢỚC NGUYỀN

Từ lâu con ƣớc mong nhiều

Đƣợc về Đền Tổ đôi điều kính dâng Nguyện hƣơng bày tỏ nhân thân Con dòng họ Võ loang dần từ đây.

Sử vàng Vũ-Võ ghi dầy

Nhờ công vun đắp dựng xây Vũ Hồn

Hơn ngàn năm đƣợc suy tôn

Đại thần Thƣợng đẳng táng thôn Đống Dờm.

Mộ Trạch lan tỏa tiếng thơm

Thần Hoàng chiếu chỉ Vũ Hồn đại công

Hết lòng phò giúp non sông

Giữ nền Âu Lạc Tiên Rồng ngàn năm.

Cháu con Vũ-Võ về thăm

Tìm ra nguồn cội bao năm lạc loài.

Võ Kiện Toàn

BD: Vũ Lam Bằng.

Lấp Vò, Đồng Tháp- ĐT: 09.0399.7905

HĐDH VŨ-VÕ VIẾT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐDH VŨ-VÕ T.ĐỒNG NAI

Số: 03/ HĐDH

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

TP.Biên Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2014

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG DÕNG HỌ

1.Hội đồng Dòng Họ Vũ – Võ Tỉnh Đồng Nai báo cáo công tác năm 2014:

-Sau đại hội, ngày 13/9/2014, BCH họp toàn thể lần I: Đã tổng kết đánh giá mọi mặt tìm ra ƣu điểm khuyết điểm của Đại hội.

-Báo cáo thu chi từ ngày thành lập BCH lâm thời tới Đại hội chính thức. Việc quản lý quỹ rõ ràng minh bạch.

-BCH nhất trí thành lập 5 tiểu ban để hoạt động.

-BCH thông qua phát hành tài liệu Phƣơng hƣớng và Quy ƣớc chính thức của nhiệm kỳ I (2014- 2019).

-BCH đóng góp thêm cho quỹ đƣợc một số tiền. BCH mƣợn đƣợc 45.000.000 đồng để cho vay lấy lãi làm quỹ.

-Ngày 24/9/2014, mƣời vị đại diện BCH cùng với Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đón cụ Giáo sƣ-Anh hùng Lao động Vũ Khiêu về văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai và tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 100 của cụ tại Văn miếu Trấn Biên, Đồng Nai.

Chiều cùng ngày, đoàn đƣa Cụ về TP.HCM dự lễ mừng thọ 100 tuổi, do HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.Hổ Chí Minh tổ chức.

-Ngày 25/10/2014, mƣời hai vị đại diện BCH dự Đại hội Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bình Dƣơng.

-Ngày 12/11/2014, bốn vị đại diện BCH đi quay phim, chụp ảnh khu mộ cổ Dòng họ Võ Trang tại Bửu Long, Biên Hòa – Đồng Nai. Tài liệu đƣợc in thành đĩa và nhờ GS. Vũ Minh Giang – PCT Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ Việt Nam dịch – giải, nhằm phục vụ cho tiểu ban tìm gia phả.

-Ngày 15/11/2014, họp Ban Thƣờng trực triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị công tác cho việc thành lập CLB Doanh nhân Vũ – Võ tỉnh Đồng Nai.

-Ngày 6/12/2014, mƣời vị đại diện BCH đi giao lƣu với Dòng họ Vũ – Võ Bình Dƣơng và Câu lạc bộ Doanh nhân họ Vũ – Võ TP.HCM, tại trang trại của ông Vũ Minh Sang – Chủ tịch Dòng họ Vũ – Võ Bình Dƣơng. Buổi giao lƣu rất vui vẻ và đã học hỏi lẫn nhau đƣợc nhiều kinh nghiệm trong công tác hoạt động dòng họ.

-BCH tỉnh Đồng Nai đồng ý việc thành lập Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ Thị trấn Vĩnh Cửu trong thời gian tới đây.

-BCH vận động mạnh thƣờng quân tài trợ in 400 thiệp chúc tết năm 2015, gửi tới các hội viên Vũ – Võ trong toàn tỉnh nhân dịp năm mới.

-BCH chuẩn bị công tác tổ chức tất niên cho dòng họ vào dịp cuối năm.

-Ngoài ra, BCH Dòng họ Vũ – Võ Đồng Nai còn tặng bằng mừng thọ cho hai cụ trên 70 tuổi và thăm hỏi một số bà con bị đau yếu.

2.Phƣơng hƣớng hoạt động năm 2015:

-Khẩn trƣơng thành lập CLB Doanh Nhân của Dòng họ Vũ – Võ để các DN giao lƣu, liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh và để có điểu kiện đóng góp tài chính cho dòng họ.

-Tiếp tục tuyên truyền - vận động, kết nạp thêm nhiều hội viên mới.

-Tiếp tục vận động mọi thành phần đóng góp tài chính cho quỹ để phục vụ cho hoạt động Dòng họ.

-Tiếp tục tìm cội nguồn và cố gắng lập đƣợc gia phả riêng của Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Đồng Nai.

-Tổ chức bình xét đề nghị HĐDH Vũ – Võ Việt Nam tặng bằng Vũ Tộc Tinh Hoa cho những vị có công với đất nƣớc, dân tộc và Dòng họ. Tặng bằng khen cho những vị có tâm huyết và có công với Dòng họ.

-Tìm hiểu, giúp đỡ bà con Dòng họ gặp khó khăn, các cháu học sinh học giỏi và học sinh nghèo hiếu học.

-Tổ chức thăm hỏi kịp thời các hội viên không may gặp hoạn nạn, ốm đau và thăm viếng tang lễ (theo quy ƣớc của Dòng họ).

-BCH dự kiến họp mặt toàn thể bà con Dòng họ trong toàn tỉnh nhân dịp 1 năm ngày Đại hội Lần I (Dự kiến ngày 24/08/2015).

Nơi nhận: TM. HĐDH VŨ-VÕ TỈNH ĐỒNG NAI -HĐDH Vũ – Võ Việt Nam; CHỦ TỊCH

-HĐDH Vũ-Võ P.Nam - TP.HCM;

(Đã ký)

-Lƣu VP.

Vũ Xuân Giá

ĐT: 0913.940024

BAØI PHAÙT BIỂU NHÂN NGÀY

KỶ NIỆM NGÀY SINH LẦN THỨ 1210 NĂM CỦA THỦY TỔ Ngày Mồng Tám tháng Giêng năm Giáp Ngọ ( 07/02/2014)

TẠI “TỪ ĐƢỜNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM” KHU 13, LONG ĐỨC, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

Kính thƣa: Quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con, anh chị em đồng Tộc, các thế hệ hậu duệ, dâu, rể của dòng họ Vũ-Võ quý mến!

Vào ngày này, ngày mùng 8 tháng giêng, cách đây 1210 năm, Ngài Thủy Tổ của chúng ta cất tiếng khóc chào đời tại làng Mạn Nhuế, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng. đƣợc cha mẹ đặt tên là VŨ HỒN. Ngƣời đã đƣợc nuôi dƣỡng, dạy dỗ khôn lớn, trở thành ngƣời con trai thông minh,tài trí hơn ngƣời cùng trang lứa.

Vào năm Tân Dậu (841), với chức quan KINH LƢỢC XỨ. Đến năm 847, triều đình Nhà Đƣờng chia bè phái tranh giành quyền lực. Ngài đã treo ấn từ quan, và ở lại quê để phụng dƣỡng mẹ già.

Ngài đã cắm đất lập ấp tại thôn Khả Mộ, tụ họp dân chúng cùng nhau chung sống, làm nhà cửa giúp đỡ ngƣời nghèo, mở mang trƣờng học truyền bá học vấn và đạo lý. Dạy dân trồng lúa, trồng dâu, bốc thuốc chữa bệnh, v,v… Dân trong vùng kính yêu Ngài nhƣ cha mẹ mình và suy tôn Ngài là “HƢƠNG THỦY TỔ” (có nghĩa là ông Tổ của quê hƣơng). Đó là thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng ngày nay và cũng là nơi XUẤT XỨ, là CỘI NGUỒN của dòng họ VŨ-VÕ Việt Nam ngày nay.

Thật đau buồn cho dòng họ và dân làng Mộ Trạch, ngày 03 tháng Chạp năm 853 Ngài đang ngồi tại giảng đƣờng, không bệnh mà mất, hƣởng thọ 49 tuổi. Vua đời Đƣờng đã cho dựng mộ, gọi là Mả Thần và truy phong ngôi vị THÀNH HOÀNG, dân làng đã lập miếu thờ ngay trên mảnh đất trƣớc kia là giảng đƣờng của Ngài.

Qua các triều đại Vua, Chúa của Việt Nam, đã có những sắc phong cho Ngài là: “PHÚC THẦN”, “THƢỢNG ĐẲNG THẦN”, và “TỐI LINH ĐẠI VƢƠNG”.

Kính thƣa quý vị đại biểu và bà con đồng tộc, thấm nhuần đạo lý : UỐNG NƢỚC

NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ NGƢỜI TRỒNG CÂY.

Hôm nay, tại Từ Đƣờng dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam, trang nghiêm và ấm áp tình đồng tộc, chúng ta hội tụ về đây thắp nén tâm nhang để tƣởng nhớ đến ngày sinh và công ơn của Thủy Tổ, Ngƣời đã sinh ra dòng họ Vũ-Võ Việt Nam.

Trƣớc anh linh của Thủy Tổ, chúng con các thế hệ hậu duệ của dòng họ Vũ-Võ tại phƣơng Nam Tổ quốc nguyện:

-Phát huy truyền thống “NHÂN HẬU”,và “TRÍ TUỆ” của Tổ Tiên;

-Phát huy truyền thống “KHUYẾN HOC, KHUYẾN TÀI”, để đóng góp ngƣời tài cho đất nƣớc ngày nay và mai sau;

-Phát huy truyền thống đoàn kết của dòng họ, cùng chung sức, chung lòng xây

dựng dòng họ Vũ-Võ ngày càng lớn mạnh, làm vinh quang, rạng danh dòng họ Vũ-Võ chúng ta.

Dù ai đi đâu, ở đâu,

Đến ngày giỗ Tổ rủ nhau mà về,

Dù cho bận rộn trăm bề ,

Những ngày kỷ niệm nhớ về dâng hƣơng.

Thay mặt HĐDH Vũ -Võ phƣơng Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý bà con cô, bác dòng họ Vũ- Võ đã về đây dâng những nén hƣơng thơm tri ân Tiên Tổ.

Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ, kính chúc quý vị đại biểu cùng mọi ngƣời có mặt tại đây một năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an khang, thịnh vƣợng và hạnh phúc.

Hẹn gặp lại vào ngày Rằm tháng Tám (ngày giỗ Thân Mẫu Thủy Tổ).

Ngày07 tháng 02 năm 2014

(Nhằm Mồng Tám tháng Giêng Giáp Ngọ)

PHÓ CHỦ TỊCH HĐDH.VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM

clip_image141

Đại tá VŨ NGỌC THẠCH

LỄ GIỖ THỦY TỔ

Trời đất phƣơng Nam rực nắng vàng

Từ Đƣờng Vũ-Võ đẹp khang trang

Hạc chầu, rồng lƣợn vờn mây thắm

Trầm tỏa, hoa thơm quyện khói nhang

Dòng họ sinh tồn nguồn thịnh vƣợng

Tổ Tông sáng rọi đức lƣu quang Dâng hƣơng lễ Tổ linh Thần Tổ Con cháu muôn đời tiếng vẻ vang.

Ngày 03/01/2014

(03 tháng Chạp, Quý Tỵ)

Võ Văn Trữ

Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai

KỶ CƢƠNG DÕNG TỘC

Tôi Bắc, anh Nam cũng một nhà

Cùng chung nách Tổ lách chui ra

Kẻ trên, ngƣời dƣới theo cung bậc Quấn quýt quây quần ôm gối cha.

Kỷ cƣơng dòng Họ tất nhiên theo

Đừng có nói suông lại hứa lèo

Yêu trẻ, kính già là chính đạo

Cũng không trọng phú lại khinh nghèo.

Đồ Bổng Hành Thiện

Chủ nhiệm CLB thơ ca “Về nguồn”

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ-VÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH DƢƠNG Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Bình Dƣơng, ngày 02 tháng 11 năm 2014

TRÍCH: TÓM TẮT CUỘC HỌP BCH HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƢƠNG LẦN THỨ NHẤT- NHIỆM KỲ 2014-2019

Sau Đại hội Đại biểu HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 25/10/2014, tổ chức tại Hội trƣờng Công viên Văn hóa Thanh Lễ, phƣờng Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một thành công tốt đẹp. Ngày 02/11/2014, tại Trang trại Minh Quang ở ấp 1, Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng tổ chức họp BCH lần thứ nhất, có 18/27 thành viên đi dự họp.

Mở đầu, ông Vũ Minh Sang thông qua nguyên tắc tiến hành biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Kết quả cuộc họp đƣợc 100% thành viên tán thành, nhƣ sau:

1-Ban cố vấn: Ông Võ Sĩ Lâm và ông Võ Văn Bằng.

2-Ban Thƣờng vụ, gồm 11 thành viên: Ô. Vũ Minh Sang, Vũ Đức Thành, Võ Hồng Thanh, Võ Thanh Bình, Võ Văn Bá, Võ Đông Điền, Võ Văn Lãnh, Võ Văn Giàu, Vũ Đức Long, bà Vũ Thị Kinh Tính và Võ Thị Ngọc Thảo.

3-Ban Chấp hành HĐDH:

-Chủ tịch: Ô.Võ Minh Sang;

-04 Phó C.Tịch: Ô.Vũ Đức Thành, Võ Thanh Bình, Võ Đông Điền và bà Vũ Thị Kim Tính.

4-Ban Tài chính:

-Trƣởng ban: Ô.Võ Thanh Bình; Phó ban: Ô.Võ Văn Lãnh; 03 thành viên: Ô.Võ Sơn Điền, Võ Văn Đức và bà Võ Thị Thanh Hƣơng.

5-Ban Kiểm soát:

-Trƣởng ban: Ô.Vũ Đức Long; Phó ban: Ô.Võ Văn Xe; 02 thành viên: Ô.Võ Quốc Dũng và Võ Hồng Tƣơi.

6-Ban Tổ chức phát triển Dòng họ:

-Trƣởng ban: Bà Võ Thị Kim Tính; Phó ban: Ô.Võ Hồng Thanh; 03 thành viên: Ô.Võ Văn Chánh, Võ Văn Giàu và bà Võ Thị Bích.

7-Văn phòng HĐDH:

-Chánh Văn phòng: Bà Võ Thị Ngọc Thảo; Phó Văn phòng: Bà Võ Thị Thanh Hƣơng; 02 thành viên: Bà Võ Thị Bích và Vũ Thị Vân Hƣơng.

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC ĐƢỢC THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP:

-Quản lý website và nội dung đăng tải trên website của Dòng họ;

-Thuê nhân viên Văn phòng;

-Sổ vàng công đức;

-Kỷ yếu Ban chấp hành;

-Đăng ký chữ ký chủ tài khoản và hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản với ngân hàng;

-Thực hiện vận động tạo quỹ cho Dòng họ;

-Đề nghị công nhận BCH HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng để bảo đảm tính pháp lý;

-Lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà thờ Tổ Dòng họ Vũ-Võ, kết hợp thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp. Dự kiến xây dựng vào năm 2017. Hiện tại, ông Vũ Minh Sang -Chủ tịch HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng đã đồng ý hiến tặng 1.000m2 trong khu vực trang trại Minh Quang.

-Thống nhất giao Ban Thƣờng vụ quyết định địa điểm, triển khai thủ tục khảo sát và thiết kế xây dựng công trình.

TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BÌNH DƢƠNG

THƢ KÝ BCH CHỦ TỊCH

(Đã ký) (Đã ký)

Võ Thị Ngọc Thảo Vũ Minh Sang

TÂM TÌNH NGƢỜI LÍNH ĐẢO

Bao ngƣời chiến sĩ đảo Trƣờng Sa

Súng chắc trong tay giữ nƣớc nhà Nhƣ cánh chim trời không biết mỏi Ngại gì bão táp với phong ba.

Phong ba bão táp vẫn trung kiên

Hải đảo Trƣờng Sa giữa điệp trùng Biển hát tình ca lời Tổ quốc

Dạt dào tiếng gọi của quê hƣơng.

Quê hƣơng tiếng gọi giữa bình minh

Thuở trƣớc ông cha đã định hình

Biển đảo Việt Nam không thể đổi Đêm ngày gìn giữ trọn niềm tin.

Niềm tin giữ trọn mẹ hiền ơi!

Con vẫn kiên trung gác biển trời Tâm nguyện một lòng yêu Tổ quốc Trƣờng Sa hải đảo quyết không rời.

Võ Thị Tân Việt

CLB thơ ca “Về nguồn”

SINH HOẠT THƠ “VỀ NGUỒN”

Thƣờng kỳ sinh hoạt cuối tuần

Thật vui đông đủ liên hoan suốt chiều

Bên bao đồng tộc thân yêu

Giao lƣu ta học thêm nhiều điều hay.

Cuối tuần đầu tháng vui thay

Thơ ca nhạc họa, vần xoay đắm vần

Ai đến sinh hoạt đôi lần

Đƣờng thi, lục bát tăng dần trang thơ.

Nhâm nhi tiệc nhẹ cuối giờ

Quý nhau thầm hẹn lại chờ dịp vui

Trẻ già cùng vỗ tay cƣời

Bên nhau thi hữu những ngƣời thân thƣơng.

Men thơ đời tỏa thêm hƣơng

Văn thơ bè bạn bốn phƣơng thêm gần

Thơ hay đúng luật, đúng vần

Có thơ cuộc sống tinh thần thêm cao.

Thêm yêu thƣơng, rất tự hào

Thi nhân Vũ-Võ tuổi cao… không già.

Vũ Lan Phƣơng

CLB thơ ca “Về nguồn”

   

HĐDH VŨ - VÕ VIỆT NAM

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐDH VŨ - VÕ BẾN TRE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Đại, ngày 04 tháng 12 năm 2014.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014.

Kính gữi: Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam- TP.Hồ Chí Minh.

I- Kết quả hoạt động:

Từ sau ngày Đại hội (05/10/2013), Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ tỉnh Bến Tre chính thức đi vào hoạt động. Ban Chấp hành đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch trên cơ sở Phƣơng hƣớng nhiệm vụ của Hội đồng Dòng họ đã đề ra, với các hoạt động bƣớc đầu nhƣ sau:

1- Tổ chức cho bà con Dòng họ Vũ-Võ Bến Tre, dự viếng tang lễ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp tại Dinh Thống Nhất- TP. Hô Chí Minh, có 20 ngƣời tham dự.

2- Tổ chức cho bà con dòng họ Vũ –Võ Bến Tre dự lễ Giỗ của Thủy Tổ Vũ Hồn (ngày mồng 03 tháng Chạp, năm Quý Tỵ), tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ Phƣơng Nam”, ở Khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có 15 vị cùng tham gia.

3- Thời gian qua, Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bến Tre đã vận động các mạnh thƣờng quân ở thành phố Hồ Chí Minh tặng 9 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với số tiền 8.100.000 đồng và 15 phần quà tết cho hộ nghèo, neo đơn, tổng số tiền 4.000.000 đồng.

Ngoài ra, Hội đồng Dòng họ còn vận động đƣợc một nhà hảo tâm giúp đỡ với dự án vốn 20.000.000 đồng, để hỗ trợ thoát nghèo cho 1 hộ, bằng hình thức cho hộ nghèo mƣợn một con bò nái giống, nuôi đến khi bò mẹ đẻ bê con khoảng 8 tháng tuổi, thì hộ nghèo nầy có nghĩa vụ luân chuyển con bò nái giống cho hộ nghèo khác nuôi tiếp nhƣ hộ ban đầu.

Hội đồng Dòng họ Vũ –Võ tỉnh Bến Tre kết hợp với Hội đồng Vũ –Võ huyện Bình

Đại, đã xem xét hỗ trợ cho gia đình ông Võ Văn Quới, ấp 2 xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại một con bò nái giống để nuôi theo hình thức trên. Hiện tại gia đình rất phấn khởi và tích cực chăm sóc con bò nái giống phát triển rất tốt.

II- Về công tác tổ chức phát triển dòng họ:

Đã triển khai tổ chức Đại hội thành lập HĐDH Vũ-Võ huyện Bình Đại, vào ngày 11 tháng 5 năm 2014, Ban chấp hành có 21 thành viên, với trên 250 bà con tham dự.

Ban Thƣờng vụ HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre đã đề nghị HĐDH Vũ-Võ Việt Nam xem xét khen tặng Ban Chấp hành và các thành viên HĐDH Vũ-Võ huyện Bình Đại.

III. Tổ chức về nguồn:

Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của bà con Dòng họ Vũ-Võ huyện nhà, HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Ban Phát triển Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam tổ chức chuyến về nguồn tại Mộ Trạch- Đống Dờm- Kiệt Đặc, là 3 nơi phát tích của dòng họ Vũ-Võ, tạo ấn tƣợng sâu sắc cho 30 bà con về dự. Đoàn không những về với cội nguồn dòng họ Vũ-Võ, mà còn về với cội nguồn của dân tộc: Viếng thăm Thăng Long (Hà Nội), Cố Đô Hoa Lƣ và Cố Đô Huế. Với những đền Trần, Đinh, Lê, Lý, Nguyễn và viếng mộ Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp; tham quan Bái Đính, Tràng An, Phong Nha - Kẻ Bàng. Đặc biệt, đƣợc tham qua 2 Từ đƣờng chi họ Võ Đại – An Nông của Thừa Thiên- Huế, đã để lại trong mỗi thành viên một ấn tƣợng sâu sắc, thắm thiết tình đồng tộc. Chia tay mà lòng luôn lƣu luyến, vấn vƣơng. Đây là chuyến du lịch về với cội nguồn thật sự ý nghĩa, thú vị và nhớ mãi không thể nào quên.

Trân trọng kính chào!

TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẾN TRE

Nơi nhận:

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM; CHỦ TỊCH

-Lƣu Văn phòng.

(Đã ký)

Võ Văn Minh

THU VỀ NHỚ MẸ

Bàng bạc sắc trời Thu

Lao xao dòng sóng gợn Lá vàng nhè nhẹ rơi Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?

Lòng con buồn trống vắng

Nhớ từng mùa Thu xƣa

Xót xa tình Thu rụng Đếm nhịp buồn theo mƣa.

Trăng nghiêng hờn liễu rũ

Bèo dạt bãi ghềnh xa

Mây buồn lên viễn xứ Biển tình mẹ bao la.

Tàn Thu gom xác lá

Đốt lên ngọn lửa hồng

Sƣởi lòng con băng giá Qua rồi tháng ngày Đông.

Huỳnh Ngọc Sơn

ĐT: 09.0998.1547

ƠN THẦY

Nhớ ngày Nhà giáo Việt Nam

Chúng em nay trở lại thăm mái trƣờng

Gặp bao kỷ niệm thân thƣơng

Thầy cô, bè bạn vấn vƣơng xa gần…

Quyết tâm em học chuyên cần

Cô truyền chữ, dạy thiện chân làm ngƣời Vở em sáng những điểm mƣời Ơn thầy cô suốt cuộc đời khắc sâu.

Em thầm mơ ƣớc từ lâu

Cố học giỏi để mai sau làm thầy.

Ngày 20/ 11/ 2013

Phạm Thị Thu Hà

Bút danh: Bạch Thu Hà

HĐDH VŨ - VÕ VIỆT NAM

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐDH VŨ - VÕ BẠC LIÊU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Bạc Liêu, ngày 29 tháng 11 năm 2014

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG DÕNG HỌ VŨ – VÕ TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2014

Năm 2014, Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức một số hoạt động nhƣ sau:

-Mùng 8 tháng Giêng, năm Giáp Ngọ, Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm ngày sinh Thủy tổ Vũ Hồn, có trên 200 đại biểu đại diện dòng họ Vũ-Võ trong tỉnh đến dự. Nội dung buổi lễ có 2 phần: Dâng hƣơng và báo cáo Tổng kết năm 2013, đồng thời nêu Phƣơng hƣớng hoạt động năm 2014.

- Ngày 21/01/2014, Ban Chấp hành Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ tỉnh Bạc Liêu hội nghị kiểm điểm công tác năm 2013 và bàn phƣơng hƣớng nhiệm vụ hoạt động của Hội năm 2014. Đã phân công cụ thể từng thành viên trong Ban chấp hành theo dõi, chỉ đạo một số hoạt động. Dự kiến trong năm 2014, sẽ tổ chức Đại hội của 2 Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ huyện Phƣớc Long và Giá Rai. Hội nghị thống nhất tỉnh Bạc Liêu, hằng năm tổ chức một lần với qui mô lớn, lễ mừng sinh nhật Thủy tổ Vũ Hồn vào mùng 8 tháng Giêng.

- Trong năm, đã cử một số thành viên Ban chấp hành Dòng họ đi dự sinh nhật ôngVũ Đăng Giáp- 80 tuổi, Phó trƣởng Ban phát triển Dòng họ Vũ – Võ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh; Và dự Đại hội Đại biểu Dòng họ Vũ – Võ hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dƣơng.

-Đề nghị và đƣợc Hội đồng Dòng họ Vũ – Võ Việt Nam tặng 7 bằng khen cho các thành viên BCH Lâm thời Dòng họ Vũ – Võ huyện Giá Rai và bằng mừng Đại thọ cho 2 cụ ở huyện Giá Rai và Phƣớc Long.

-Ngoài ra, trong năm BCH Dòng họ Vũ - Võ cử một số thành viên thăm viếng, chúc mừng, chia buồn các gia đình dòng họ khi hữu sự.

Nơi nhận: TM.HĐDH VŨ-VÕ TỈNH BẠC LIÊU

-HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam-TP.HCM; PHÓ CHỦ TỊCH

-Lƣu Văn phòng.

(Đã ký)

VŨ THANH

GIỚI THIỆU

DÒNG HỌ VŨ KHÁ LỚN VÀ ĐÔNG ĐÖC

Ở CÁC HUYỆN PHÍA ĐÔNG TỈNH NAM ĐỊNH

Cự Vũ - Biên khảo 2014.

Trong bài này, chúng tôi trân trọng giới thiệu về một chi phái họ Vũ đông đúc và nổi tiếng ở huyện Hải Hậu và các huyện liền kề ở phía Đông Nam tỉnh Nam Định ngày nay. Có đến hơn 50 chi phái ở nhiều thôn, xã với trên dƣới trăm ngàn hậu duệ trong 500 năm qua (1511- 2010). Hiện nay, năm 2014, còn từ đƣờng và lăng mộ đã đƣợc trùng tu khang trang, hƣơng khói thờ cúng hàng năm không dứt. Vị khởi tổ dòng họ Vũ ở đất Quần Anh là cụ Vũ Chi. Tƣơng truyền, tiên tổ xa đời của cụ, gốc từ họ Vũ ở làng Mộ Trạch, tổng Thì Cử, huyện Đƣờng An, phủ Thƣợng Hồng, trấn Hải Dƣơng (theo sách Quân Anh, dấu xƣa mở đất của Trần Xuân Mậu).

Đã từ lâu, tôi chỉ nghe nói: Thời xƣa từ triều Lê Thánh Tông (1460- 1497), đến thời vua Lê Tƣơng Dực (1510-1515), có bốn cụ khởi tổ tên là: 1-Trần Vu: là con cụ Trần Quốc Hiến (Dòng dõi Hƣng Đạo Đại Vƣơng Trần Quốc Tuấn (1230-1300), thời các vua Lê Sơ (1428-1460) ban bố lệnh cho khai khẩn các bãi bồi phù sa ở ven biển xứ Sơn Nam. Cụ Quốc Hiến đã đến thăm dò để khai hoang. Nhƣng đến đời con là ông Trần Vu mới đƣợc cử làm Dinh Điền Sứ. Ông Vu chiêu mộ dân chúng ra ven biển Sơn Nam Hạ (Nam Định) khai phá. Ông đã mời ông Vũ Chi là ngƣời có sức mạnh và có tài năng đến tiếp tay. Vũ Chi đƣợc coi là ngƣời đắc lực và giỏi về việc đắp đê ngăn sóng và lấn biển cùng ông Vu, nên đƣợc dân và các vị quan địa phƣơng yêu mến, kính nể, đã mệnh danh ông là “Phục ba tƣớng quân” (Vị tƣớng có tài ngăn sóng biển). Nhƣng dân chúng sở tại đã gọi chệch đi là “Phó ba tƣớng quân”. Vì kiêng húy vị thần Thành Hoàng ở đó là Vua Triệu Quang Phục. Ông Vũ Chi đã lập nghiệp ở đó, sau 500 năm (1499-1999), ở huyện Hải Hậu đã có 40 chi nhánh hậu duệ cụ tổ Vũ Chi.

Còn 2 Tổ khai sáng khác là Hoàng Gia và Phạm (Kim) Cập, có công về văn hóa, xã hội. Đã giúp ông Trần Vu và Vũ Chi, nên đời sau tôn vinh bốn ông đó là Tứ Tổ, hay 4 cụ Tứ Tính: Trần, Vũ, Hoàng, Phạm. Sau đó , từ thế kỷ 16 đến 19, còn 9 ông thuộc họ khác lần lƣợt đến tiếp nối: Họ Lại, Nguyễn, Lâm, Bùi, Đoàn, Phan, Lê và họ Vũ khác. Đƣợc gọi là Cửu Tộc đã đến bồi đắp cho đất Quần Anh, Hải Hậu thêm sầm uất và trù phú.

Nên biết, tên huyện Hải Hậu mới đƣợc ta đặt từ 27/12/1888 (Đồng Khánh năm thứ 3, do Công sứ Pháp chuẩn y). Huyện Hải Hậu lúc đó đƣợc lấy từ 4 tổng của huyện cũ Nam Chấn: a) Tổng Kim Giả (có 8 xã, phƣờng); b) Tổng Quần Lăng (có 8 xã, phƣờng); c) Tổng Duyên Hƣơng Hạ (có 13 xã, trang, phƣờng); và một số Tổng khác của 2 huyện sát đó (tôi chƣa tra cứu đƣợc).

Sách “Quân Anh, dấu xƣa mở đất” của Trần Xuân Mậu, trang 47-49 có ghi rằng:

“Bia đá Vũ Tộc Tổ Tích” do cụ Cử nhân Vũ Luyện, là ngƣời ở Khu Cầu, Phe 6, xã Thƣợng đã soạn văn bia và dựng năm Ất Sửu (1925). Viết rằng: “Ngày 20 tháng tƣ năm Cảnh Hƣng thứ 2, Tân Dậu (1741), ở làng Ngân Già (huyện Mỹ Lộc, Phủ Thiên Trƣờng) có thủ lĩnh Vũ Đình Dung nổi quân lên đánh phá, khi vào làng ta (Quần Anh) đốt phá. Gia phả họ Vũ ta bị mất. Xét bài vị thờ Tổ họ ta chỉ đề là: Hoàng Thủy Cơ Tổ, Tiền Lê Phó Ba Đại Tƣớng Quân, Vũ Đại Lang (Ông lớn nhất trƣớc tiên), Tự (tên chữ): Chính Tâm (không ghi tên húy). Nhƣng căn cứ vào 12 chữ thành ngữ “Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập, Tứ tính khai cơ” truyền ngôn từ xƣa vài trăm năm, thì Tổ ta có tên là Chi… Mộ táng và Từ đƣờng ở đầu xóm Bồ Đề là Cố trạch (nhà cũ) của Ngài. Vì có uy vọng (tiếng oai để lại), nên ba vị Vu, Gia, Cập) cử Ngài ở đó để trấn áp phƣơng ấy. Cả Tổng (Kim Giả), nay có 19 phái (nhánh) họ Vũ ta”.

Tiền Lê là thời cụ Vũ Chi sống, có lẽ từ năm 1470- 1527? Về sau, thời Lê-Trịnh (Trung Hƣng) 1600-1788), cụ Vũ Chi đƣợc triều đình công nhận là Thành Hoàng làng sở tại. Vì có miếu thờ và thôn xã ở đó tâu xin theo đơn dâng Vua Chúa. Nên triều đình nhà Nguyễn cứu xét khá lâu. Chỉ có 2 đạo sắc phong cho Thành Hoàng Vũ Chi.

-Đời vua Khải Định thứ 2 (ngày 18 tháng 3 Đinh Tỵ) tức 8/5/1917, đƣợc ban tặng chức hiệu :”Đoan Túc Dực Bảo Trung Hƣng Linh Phù Tôn Thần”.

-Cũng đời vua Khải Định thứ 9 (ngày 25 tháng bảy, Giáp Tý) tức 28/8/1924, đƣợc gia tặng (ban thêm) chức: “Quang ý Trung Đẳng Thần”.

Ba xã Thƣợng, Trung, Hạ Quần Phƣơng (tên lúc đầu thế kỷ 20) lập thần vị thờ cụ Vũ Chi làm Đệ Nhị Thủy Tổ khai sáng xã Quần Anh, huyện Hải Hậu. Cháu chắt dòng dõi cụ Vũ Chi, sau bốn thế kỷ có 8 ông thi đỗ từ Sinh Đồ (Tú Tài) đến Cử nhân. Có đến 40 chi phái nhỏ ở khắp Hải Hậu (chƣa kể hơn 10 chi ở các huyện khác). Rõ ràng là một Dòng họ Vũ đông đúc đáng quan tâm.

CV

THĂM HỒ THAN THỞ

Mấy cụ răng long, cụ bạc đầu

Có còn than thở với ai đâu

Mà đƣa cụ đến hồ Than Thở

Chẳng thấy than mà thở với nhau.

Các cụ lại thăm rừng Ái Ân

Còn đâu cái thú tuổi đƣơng xuân

Đồi thông quanh quất lên rồi xuống Đứng lại bên đồi nắn bóp chân!

Vũ Chữ

Quận 4, TP.HCM

TỰ BẠCH

Vào tuổi bẩy mƣơi chẳng thấy già

Tinh thần minh mẫn vẫn xông pha Tác phong đi đứng còn nhanh nhẹn Tƣ thế làm vƣờn sức khỏe ra. Mỗi bữa cơm ăn hai bát vực

Vài ly rƣợu uống thắm màu da Sống vui sống khỏe gần trăm tuổi Đón nhận tình thơ vang vọng xa.

Vũ Đình Thứ

ĐC: Thôn Ngô Thôn, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. ĐTDĐ: 0989175642

GIỚI THIỆU: CHI HỌ VŨ Ở TÂN CỐC, NAM ĐỊNH

Vũ Đình Bình

Phái 4 - Chi Nhì - Họ Vũ Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định.

Họ Vũ Đại Tôn - Tân Cốc, Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định là một trong số 16 họ trong làng có ngƣời gốc từ làng Bạch Hạc, xƣa kia thuộc đất Phong Châu, Kinh Đô Nhà nƣớc Văn Lang thời Vua Hùng Vƣơng. Nay là phƣờng Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Buổi sơ khai, về khẩn hoang lập làng khoảng năm 1428, Họ Vũ có 2 ngƣời. Đến nay tộc phả Dòng họ đã ghi đến đời 19, với 3 chi, 5 phái, số dân Đinh gần 1000 ngƣời. Nhà thờ Họ đƣợc xây dựng từ đời thứ 9, đã đƣợc tái thiết xây dựng 5 gian nhà gỗ lim, lợp ngói Nam cổ kính, bề thế và chắc chắn từ năm 1875. Trải qua 137 năm tồn tại, đồng hành với bao biến cố của lịch sử cũng nhƣ của thời tiết, nhà thờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Năm 2012, Họ đã vận động Giai Đinh, gái, dâu, rể họ gần xa đóng góp, công đức tái thiết xây dựng lại rộng rãi, kiên cố bằng tƣờng gạch đỏ, mái đổ bê tông dán ngói mũi hài. Cho đến nay 3 chi đều có nhà thờ tổ Họ chi.

Họ Vũ có tập quan tế, lễ truyền thống, mang nét đặc trƣng của văn hóa tâm linh vùng Nam Đồng Bằng Châu Thổ Sông Hồng.

Với diện tích trên 1000m2 đất, chƣa kể ruộng ao, Tộc Đƣờng Họ Vũ (Từ đƣờng, bái đƣờng ) đã đƣợc các bậc tiền nhân và hậu duệ đời nối đời quan tâm gìn giữ, phát huy ngày càng phong phú trên tất cả các mặt, nhƣ: kiến thiết xây dựng tôn tạo, tìm phần mộ, cũng nhƣ công tác tổ chức, quản lý ngày càng đi vào nề nếp nhằm Tri Ân công đức các bậc tiền nhân. Đồng thời, luôn động viên anh em, con cháu phấn đấu ngày càng tiến bộ, trƣởng thành trong công tác, học tập và làm ăn phát đạt hơn.

Tiêu biểu trong những năm gần đây, gia đình cụ Vũ Đình Quỹ cùng các con cháu trai gái, dâu, rể, đã công đức gần 400 triệu để xây dựng các công trình trọng điểm nhƣ : cổng, Trấn Phong, nhà từ, nhà khách, nhà bếp và công trình phụ cận…, góp phần quan trọng tôn thêm vẻ đẹp, khang trang tôn nghiêm cho diện mạo của tộc Đƣờng.

clip_image143 Việc quan tâm chăm lo Tổ Đƣờng DH đã dần đi vào nếp nếp, thiết thực, toàn diện. Có Ban quản lý điều hành, hoạch định phát triển cũng nhƣ tầm nhìn lâu dài bằng Sa bàn: “ Thiết kế tổng thể”, do ông Vũ Hữu Khuê, Vũ Đình Bình thể hiện và đã trình để họ phê duyệt. Đến nay, đã đƣợc hiện thực hóa bằng sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng hằng tâm, hằng sản của các kỳ lão, giai đinh, của gái,

dâu, rể gần xa . Đó cũng chính là sự thể hiện

nhất của Đạo lý “Uống nƣớc nhớ nguồn”. Nhà thờ họ Vũ chi Nhì

VĐB

GIỚI THIỆU: CHI HỌ VŨ Ở THÔN CHÍ CƢỜNG - THANH HÓA

Cử nhân Vũ Đình Nguyệt

(Cháu đời thứ 12)

Ở thôn Chí Cƣờng, Thanh Hóa có họ Vũ đã rất lâu đời. Theo tài liệu gia phả để lại,

Tổ họ Vũ thôn Chí Cƣờng là ông Vũ Đình Thiện. Gia phả cũng ghi rõ ông nội của ông Vũ Đình Thiện là ông Vũ Đình Bình. Ông Bình sinh ra ông Vũ Nhật Chiêu. Ông Chiêu sinh ra bà Vũ Quý Thị Minh và ông Vũ Đình Thiện. Ông nội và bố ông Thiện quê gốc ở làng Phƣợng Sào, tổng Chuyên Thanh (Đoan Hùng), phủ Nam Sào, tỉnh Hải Dƣơng.

Bà Vũ Quý Thị Minh (Tổ cô) và em là Đức tổ Vũ Đình Thiện, về cƣ trú tại làng Lỗ Tự, tổng Phùng Thịnh, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa,Thanh Hóa từ năm 1402 (nay là thôn Chí Cƣờng, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Với trên 600 năm, Dòng họ Vũ ở thôn Chí Cƣờng phát triển rất đông đúc, đến nay đã 14-15 đời. Trong hậu duệ của Đức Tổ Vũ Đình Thiện, có ông Vũ Nhƣ Du (đời thứ 5), do có công với đất nƣớc, đã đƣợc triều Lê sắc phong Tƣớng quân và đến triều Nguyễn sắc phong Tôn Thần. Ở thôn, con cháu họ Vũ từ xƣa đã lập nhà thờ Tổ và ông Vũ Nhƣ Du cùng các vị tiền hiền. Năm 2013, nhà thờ này đã đƣợc UBND tỉnh Thanh Hóa xếp hạng: “Di tích văn hóa” cấp tỉnh.

Noi gƣơng và phát huy truyền thống của Tổ tiên, con cháu họ Vũ thôn Chí Cƣờng ngày nay, có ngƣời là Tiến sĩ, Phó Giáo sƣ; nhiều ngƣời là Sỹ quan cao cấp trong lực lƣợng vũ trang; nhiều ngƣời là Nhà giáo, Thạc sĩ, bác sỹ, kỹ sƣ, cử nhân và cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nƣớc, ... đã và đang phục vụ trên khắp miền Tổ quốc, càng làm rạng rỡ thêm Dòng họ. Ở thôn còn có gia đình họ Vũ đƣợc vinh danh là “Gia đình có nhiều con cháu đỗ đạt” (Gia đình ông Vũ Duy Sáng).

Đời

Họ tên

Tự

Ngày mất (AL)

Họ tên vợ

Ngày mất (AL)

1

Vũ Quý Thị Minh (Tổ cô)

Từ Minh

15-1

   

Vũ Đình Thiện

Chính Trực

6-12

Bà Từ Nhân

15-1

2

Vũ Duy Niệm

Phúc Lƣơng

10-7

Bà Tự Tại

8-1

3

Vũ Duy Khoa

Phúc Đức

27-5

Bà Từ Hiền

23-7

4

Pháp Điện tự Đạo Tôn Vũ Đình Đạo

Pháp Trí

13-6

Bà Từ Hạnh

18-6

5

Vũ Nhƣ Du - Triều Lê sắc phong Tƣớng quân (đời Cảnh Hƣng). Triều Nguyễn sắc phong Tôn Thần (Khải Định)

16-4

Bà Từ Thiện

5-9

Vũ Đình Năng - Lệ Huyện

Thừa

Đình Thọ

11-2

Bà Từ Y

16-5

Bà Từ Tĩnh

20-10

Bà Từ Linh

 

6

Vũ Danh Nho

       

Vũ Đình Hồng

Đình Hào

     

(BẢN TIN DÒNG HỌ TRÍCH ĐĂNG) VĐN

CHĂM LO SỨC KHỎE: DƢA HẤU

Tên khoa học: Citrullus lanatus

(thunb.)Matsum.et Nakai

Họ bầu bí – Cucurbitaceae

Mô tả: Dây leo có nhiều lông, tua cuốn chẻ 2-3 nhánh. Lá màu xanh nhạt, hình tam giác, có 3-5 thuỳ, các thuỳ này lại chia thành thuỳ nhỏ có góc tròn; cuống lá có lông mềm. Hoa đơn tính cùng gốc, to, màu vàng lục. Quả rất to, hình cầu hoặc hình trứng dài, nhẵn, vỏ ngoài màu lục đen sẫm, nhiều khi có vân dọc màu lục nhạt, có thể dài tới 50cm, rộng 30cm, nặng 10-20kg. Thịt quả trắng, đỏ hay vàng, mọng nƣớc, vị dịu ngọt; hạt dẹp màu nâu hay đen nhánh.

Sinh thái: Gốc ở Phi châu nhiệt đới, đƣợc nhập trồng. Dƣa hấu chịu khô ráo, ƣa các bãi đất cát, đất bồi.

Phân bố: Trồng ở nhiều nơi.

Bộ phận dùng:Vỏ quả, thƣờng đƣợc gọi là Tây qua thúy. Quả và hạt cũng đƣợc dùng.

Ở Trung Quốc ngƣời ta phân biệt: -Tây qua bì: Vỏ quả đã gọt vỏ bên ngoài, phơi hay sấy khô.

-Tây qua thuý: Vỏ dƣa sau khi ăn, gọt bỏ lớp vỏ quả ngoài và lớp thịt quả, để riêng phơi khô, khi dùng rữa sạch.

Tính vị, tác dụng: Tây qua bì vị ngọt, tính hơi hàn; tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, đái dắt, phù thủng, miệng lƣỡi sung lở…

Liều dùng: 10-30g. Không dùng cho ngƣời có hàn thấp nhiều.

BÀI THUỐC HIỆU NGHIỆM:

Xơ gan bụng trƣớng nƣớc: Tây qua chín tới 1 quả (1,5kg), Tử bì đại tón (Tỏi) vừa đủ. Khoét một lỗ to trên quả dƣa hấu, móc hết ruột ra ngoài, rồi cho Tử bì đại toán vào đầy trong quả đã khoét hết ruột ấy, bỏ vào lồng, hấp cách thuỷ 2 giờ. Vớt ra chia làm 3-5 lần dùng, ăn hết trong một ngày, uống cả nƣớc. Vài ngày sau lại dùng tiếp 1 thang khác.

Theo tạp chí: CÂY THUỐC VÀ BÀI

THUỐC, của Tiến sĩ VÕ VĂN CHI và Lƣơng y NGUYỄN CÔNG ĐỨC.

MỪNG ĐẠI HỘI Kính tặng HĐDH Vũ-Võ tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình Vũ-Võ đất quê ta

Đón nhận tin vui đến mọi nhà

Nô nức tham gia ngày Đại hội

Vẻ vang dòng họ khắp gần xa

Vũng Chùa- Lệ Thủy chốn quê nhà

Đại tƣớng thiên tài Vũ-Võ ta Rực rỡ hào hùng trang sử Việt Quân hành quyết chiến khải hoàn ca.

Vũ Đăng Giáp

(Phó Ban phát triển Dòng họ Vũ-Võ VN)

NGHĨA CỬ DÒNG HỌ

Kính tặng ông Vũ Văn Chầm.

Vũ Chầm họ ta hiến đất thờ*

Long Thành, Long Đức đẹp nhƣ mơ Dựng xây Nhà Tổ vang công đức Tƣởng nhớ cội nguồn nức tiếng tơ! Con cháu phƣơng Nam mừng mãn nguyện Quê hƣơng đất Bắc nhớ vô bờ! Nghĩa trang ôm trọn tình đồng tộc Nghĩa cử lung linh đỏ sắc cờ.

Hồng Tâm TP.HCM, 20/3/2014

*Ông Vũ Văn Chầm - P.CTịch HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam, đã hiến đất xây Từ Đƣờng và Nghĩa trang Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐỢT 22)

HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. HCM báo cáo phần thu tài chính của bà con

A.PHẦN CÔNG ĐỨC HIỆN VẬT:

-Gia đình bà VŨ THỊ LAN (Q.Tân Bình), cung tiến ngai thờ tƣợng Thủy Tổ bằng gỗ căm xe, sơn son thiếp vàng (198 x 100 x 110cm). Trị giá 55.000.000 đồng.

B- PHẦN THU CỦA BÀ CON DÒNG HỌ (XẾP THEO A,B,C):

Từ tháng 12/2013 đến tháng 12/ 2014.

TT

HỌ

TÊN

SỐ TIỀN

G.CHÚ

 

30.

HĐDH Vũ-

Bình

Phƣớc

1.000.000

   

1.

Vũ Văn

Ái

300.000

   

2.

Vũ Thị

An

300.000

 

31.

Văn Thị

200.000

   

3.

Vũ Văn

An

300.000

 

32.

Vũ Xuân

Bộ

500.000

   

4.

Vũ Tuấn

Anh

1.000.000

P7,

PNhuận

33.

Vũ Văn

Bốn

100.000

   

34.

Vũ Ngọc

Bốn

200.000

   

5.

Vũ Hoàng

Anh

1.000.000

P12, T.Bình

 

35.

Vũ Thị

Bút

200.000

   

6.

Vũ Lan

Anh

100.000

 

36.

Vũ Thị

Bút

100.000

   

7.

Vũ Tuấn

Anh

1.000.000

H.Môn

37.

Vũ Trƣờng

Ca

1.500.000

   

8.

Nguyễn

Thị Phi

Anh

500.000

 

38.

DH Vũ-Võ TP

Cà Mau

5.500.000

   

9.

Vũ Việt

Anh

500.000

 

39.

Vũ Kim

Cải

30USD

   

10.

Võ Hồng

Anh

500.000

VK Pháp

40.

Võ Văn

Cẩm

300.000

   

11.

Vũ Ngọc

Ánh

200.000

P19,

B.Thạnh

41.

HĐDHVũ

-Võ

Cẩm Mỹ

2.000.000

Đ.Nai

 

12.

Vũ Văn

Ba

200.000

   

42.

Võ Văn

Cẩn

500.000

   

13.

Vũ Hải

Bắc

250.000

   

43.

Võ Thị

Chắc

200.000

   

14.

Vũ Thế

Bắc

300.000

Bù Đăng,

BPhƣớc

 

44.

Vũ Thị

Chắt

350.000

   

15.

Vũ Văn

Bắc

200.000

   

45.

Võ Minh

Châu

1.000.000

P12, Q10

 

16.

Vũ Đình

Bách

500.000

   

46.

Võ Kim

Chi

200.000

   

17.

Vũ Đức

Ban

500.000

   

47.

Vũ Quyết

Chiến

200.000

   

18.

Vũ Kim

Bảng

100.000

   

48.

Vũ Thị

Chính

1.000.000

   

19.

Võ Thị

Bào

200.000

   

49.

Vũ Hữu

Chính

5.000.000

   

20.

Vũ Thị

Bảo

1.000.000

Tân Phú

 

50.

Vũ Đình

Chỉnh

500.000

P15, Q10

 

21.

Võ Thị

200.000

Long An

 

51.

Võ Xuân

Chung

500.000

   

22.

HĐDH Vũ-Võ

BếnTre

1.000.000

 

52.

Võ Thành

Chung

100.000

GVấp

 

23.

Vũ Ngọc

Bích

1.000.000

 

53.

Vũ Ngọc

Chƣơng

200.000

Q10

 

24.

Biên

200.000

Bình

Phƣớc

54.

Vũ Thị

Chuyển

200.000

   

25.

Vũ Ngọc

Bính

500.000

Đắc

Nông

55.

BQP.Vũ Văn

200.000

   

26.

Võ Tá

Bính

400.000

   

56.

Công

500.000

   

27.

Vũ Thanh

Bình

500.000

P2, Tân Bình

 

57.

Võ Văn

Cọng

400.000

ĐăhLăh

 

28.

Vũ Đức

Bình

200.000

Dĩ An,

BDƣơng

58.

Vũ Khắc

100.000

   

59.

Vũ Bắc

Cừ

500.000

   

29.

Võ Thị

Bình

100.000

Cảm

Đƣờng, LT

 

60.

Vũ Hữu

Cửa

500.000

An Bình,

 
   
       

Q2

 

104.

Chi họ Vũ

Quang Đại

Đƣờng

1.000.000

T.Xuyên

- Hà Nội

 

61.

Võ Kim

Cƣơng

500.000

   

62.

Vũ Xuân

Cƣơng

200.000

 

105.

Vũ Đình

Duy

200.000

   

63.

Cƣơng

2.000.000

 

106.

Vũ Bá

Duyên

500.000

   

64.

Vũ Hoàng

Cƣờng

300.000

 

107.

Vũ Xuân

Giá

900.000

TP.BHòa

 

65.

Vũ Mạnh

Cƣờng

500.000

Q12

108.

Vũ Trƣờng

Giang

500.000

   

66.

Vũ Chí

Cƣờng

1.000.000

 

109.

Vũ Thị

Giang

300.000

   

67.

Võ Văn

Cƣờng

500.000

 

110.

Vũ Viết

Giao

200.000

   

68.

Họ Vũ-Võ

ĐăhLăh

500.000

 

111.

Vũ Xuân

Giao

100.000

   

69.

Vũ Đình

Đài

1.100.000

 

112.

Vũ Đăng

Giáp

200.000

   

70.

Vũ Duy

Đại

3.000.000

 

113.

Vũ Quý

Giềng

200.000

   

71.

Vũ Đình

Đại

100.000

 

114.

Vũ Văn

200.000

   

72.

Vũ Quang

Đại

200.000

 

115.

Vũ Thị Thu

1.000.000

TP. VTàu

 

73.

Đặng Vũ

Đạm

300.000

 

116.

Vũ Duy

200.000

   

74.

Võ Trọng

Dần

300.000

 

117.

Vũ Trọng

200.000

Dĩ An,

BDƣơng

 

75.

Vũ Hồng

Đăng

500.000

   

118.

Vũ Ngọc

500.000

Q1

 

76.

Vũ Thị

Đăng

50.000

   

119.

Vũ Thái

200.000

   

77.

Vũ Xuân

Đảng

1.000.000

   

120.

Phạm Thị Thu

200.000

   

78.

Võ Trọng

Danh

500.000

BR-VT

 

79.

Vũ Trí

Đạt

500.000

 

121.

Võ Xuân

Hạ

200.000

   

80.

Vũ Thành

Đạt

200.000

 

122.

Vũ Công

Hách

500.000

   

81.

Dậu

500.000

 

123.

Võ Tấn

Hải

200.000

   

82.

Võ Xuân

Điền

100.000

 

124.

Vũ Văn

Hải

1.000.000

Q2

 

83.

Vũ Thị

Điện

200.000

 

125.

Võ Đình

Hải

500.000

BR-VT

 

84.

Vũ Thị

Diệp

200.000

Q7

126.

Vũ Thanh

Hải

200.000

LĐức,

LThành

 

85.

Vũ Thị

Điệp

200.000

Cát Lái,

Q2

127.

Vũ Sơn

Hải

500.000

   

128.

Vũ Thị

Hằng

300.000

Q1

 

86.

Vũ Xuân

Điều

200.000

Cát Tiên

 

129.

Vũ Thị

Hánh

300.000

   

87.

Võ Văn

Dinh

1.000.000

   

130.

Vũ Xuân

Hạnh

500.000

   

88.

Đình

2.100.000

Thái

Nguyên

 

131.

Phạm Thị

Hạnh

200.000

   

89.

Vũ Văn

Đơn

200.000

 

132.

Võ Thị Mai

Hạt

200.000

   

90.

Vũ Quốc

Đông

500.000

 

133.

Ngô Thị

Hậu

200.000

   

91.

Vũ Hồng

Dụ

1.000.000

 

134.

Vũ Thị

Hiên

100.000

P3, Phú Nhuận

 

92.

Vũ Đức

Duân

500.000

Nhà Bè

 

135.

Vũ Xuân

Hiến

300.000

   

93.

Vũ Ngọc

Duận

400.000

P3, GV

 

136.

Võ Thị Thu

Hiền

200.000

P11,PN

 

94.

Vũ Thế

Đức

1.000.000

P12,

T.Bình

 

137.

Võ Thị Thu

Hiền

200.000

   

138.

Vũ Thị

Hiền

100.000

P3, GV

 

95.

Võ Đình

Đức

200.000

L.Khánh

, Đ.Nai

 

139.

Vũ Văn

Hiền

1.000.000

Cà Mau

 

96.

Vũ Minh

Đức

100.000

   

140.

Vũ Đức

Hiền

200.000

   

97.

Vũ Ngọc

Dùng

1.000.000

   

141.

Vũ Quang

Hiệp

200.000

   

98.

Võ Minh

Dũng

500.000

   

142.

Vũ Trọng

Hiệp

200.000

P8, Q3

 

99.

Vũ Anh

Dũng

200.000

P6, Tân Bình

 

143.

Võ Văn

Hiệp

500.000

   

100.

Võ Văn

Dũng

1.000.000

P1, Phú

Nhuận

144.

Nguyễn Văn

Hộ

200.000

   

145.

Ngô Thị

Hoa

400.000

   

101.

Võ Xuân

Dƣơng

500.000

   

146.

Võ Thị

Hoa

1.900.000

P3, GVấp

 

102.

Vũ Đức

Dƣơng

2.200.000

   

147.

Vũ Văn

Hoa

300.000

P17,GV

 

103.

Trần Văn

Đƣờng

200.000

   

148.

Vũ Nhƣ

Hoa

200.000

TP.

 
   
       

HDƣơng

 

188.

Vũ Đình

Huy

500.000

P2, Q5

 

149.

Vũ Thị

Hoa

100.000

LThành

 

189.

Vũ Công

Huyên

200.000

Bù Đốp, BPhƣớc

 

150.

Võ Ngọc

Hoà

200.000

Bình Tân

 

190.

Vũ Đình

Huyến

100.000

   

151.

Võ Văn

Hóa

2.000.000

 

191.

Vũ Quang

Huyền

200.000

   

152.

Vũ Đức

Hòa

200.000

 

192.

Vũ Thị Thanh

Huyền

500.000

TP.

VTàu

 

153.

Võ Văn

Hòa

500.000

B.Định

 

154.

Võ Ngọc

Hòa

200.000

TP.

BHòa

193.

Võ Đình

Huyền

500.000

   

194.

Vũ Quang

Kha

200.000

   

155.

Vũ Minh

Hòa

500.000

P13, Q6

195.

Vũ Văn

Kha

200.000

   

156.

Trần Đức

Hoài

100.000

 

196.

Võ Đông

Khai

1.000.000

   

157.

Nguyễn Xuân

Hoan

500.000

 

197.

Vũ Trọng

Khải

1.000.000

   

198.

Vũ Hữu

Khải

300.000

P17, GV

 

158.

Vũ Văn

Hoàn

500.000

   

199.

Vũ Quang

Khải

500.000

   

159.

Vũ Thị Ngọc

Hoàn

100.000

P5,Q3

 

200.

Vũ Trọng

Khâm

200.000

P13, Q10

 

160.

Vũ Ngọc

Hoàn

200.000

TP.

BHòa

201.

Vũ Minh

Khâm

400.000

   

202.

Vũ Xuân

Khang

200.000

   

161.

Vũ Thị

Hoàn

100.000

   

203.

Võ Văn

Khang

500.000

L.Khánh

, Đ.Nai

 

162.

Võ Văn

Hoàng

500.000

TP.BRịa

 

204.

Vũ Văn

Khảng

500.000

BChánh

 

163.

Võ Văn

Hoàng

500.000

P2, Q8

 

205.

Vũ Đình

Khanh

200.000

   

164.

Vũ Anh

Hoàng

100.000

H.Môn

 

206.

Vũ Văn

Kheo

50.000

   

165.

Đặng Vũ Quang

Hoành

200.000

   

207.

Nguyễn Thị

Khiếu

50.000

   

166.

Vũ Văn

Học

1.000.000

Thủ Đức

208.

Vũ Xuân

Khôi

300.000

   

209.

Vũ Đức

Khôi

300.000

   

167.

Vũ Thanh

Hồng

1.000.000

H.Nội

 

210.

Vũ Viết

Khởi

200.000

   

168.

Hồng

200.000

Bình An, Q2

 

211.

Vũ Tiến

Khu

1.000.000

   

169.

Võ Thị

Hồng

500.000

X.Lộc, ĐNai

212.

Võ Thạch

Khuê

500.000

TP Cà Mau

 

170.

Vũ Thị

Hợp

200.000

 

213.

Vũ Văn

Khƣơng

200.000

   

171.

Vũ Thuỷ

Hử

400.000

   

214.

Vũ Anh

Khuyến

200.000

   

172.

Võ Văn

Huấn

400.000

L.Đức

215.

Vũ Hạnh

Kiểm

200.000

P13, Tân

Bình

 

173.

Võ Kim

Huê

100.000

P8, Q5

 

216.

Vũ Trung

Kiên

200.000

TP.

BHoà

 

174.

Vũ Thị

Huế

500.000

   

175.

Vũ Thị Minh

Huệ

500.000

 

217.

Vũ Trung

Kiên

200.000

Dĩ An,

BDƣơng

 

176.

Vũ Hữu

Hùng

500.000

Bắc

Ninh

 

218.

Kim

200.000

   

177.

Võ Huy

Hùng

200.000

Bù Đốp,

BPhƣớc

219.

Vũ Duy

Kính

500.000

   

220.

HĐDH

Vũ-Võ

La Gi

1.000.000

Bình

Thuận

 

178.

Vũ Mạnh

Hùng

500.000

P12, Q3

 

179.

Vũ Công

Hùng

100.000

0909351

235

 

221.

Vũ Văn

Lại

500.000

P6, Q8

 

180.

Võ Thế

Hƣng

200.000

 

222.

Vũ Quang

Lam

200.000

   

181.

Võ Phan Thu

Hƣơng

200.000

223.

Vũ Bá

Làm

200.000

   

224.

Vũ Tiến

Lâm

100.000

   

182.

Vũ Thanh

Hƣơng

500.000

Lâm

Đồng

 

225.

Vũ Văn

Lâm

500.000

Q7

 

183.

Vũ Ngọc

Hƣơng

300.000

P3, GV

226.

Vũ Hoàng

Lâm

500.000

   

184.

Võ Văn

Hƣơng

500.000

 

227.

Võ Thị Xuân

Lan

500.000

   

185.

Vũ Văn

Hƣờng

9.000.000

Cây Sứ

 

228.

Vũ Thị

Lan

600.000

TPhú Cƣờng

 

186.

Vũ Thị

Hƣờng

100.000

   

187.

Vũ Văn

Hữu

100.000

 

229.

Vũ Quang

Lân

1.000.000

Q1

 

230.

Vũ Hữu

Lân

500.000

Q2

         

Đồng

 

272.

Vũ Hồng

Minh

200.000

P4, Tân

Bình

 

231.

Vũ Đình

Lấn

300.000

   

232.

Võ Văn

Lang

200.000

 

273.

Vũ Chí

Minh

100.000

   

233.

Vũ Ngọc

Lanh

500.000

P17,

BThạnh

274.

Vũ Thị Huyền

Minh

500.000

   

234.

Vũ Đình

Lễ

200.000

   

275.

Vũ Văn

Mừng

100.000

P18, Q4

 

235.

Vũ Ngọc

Lễ

1.000.000

   

276.

Nguyễn Vũ

Mƣời

500.000

   

236.

Võ Thị

Nguyên

Lệ

200.000

   

277.

Vũ Văn

Mƣời

200.000

TP.

BHòa

 

237.

Vũ Từ

Liên

1.350.000

P25,

BThạnh

278.

Võ Duy

Nam

200.000

BRịa

 

279.

Vũ Hoài

Nam

5.000.000

   

238.

Trƣơng Thu

Liên

50.000

   

280.

Võ Tá

Năm

200.000

   

239.

Vũ Đình

Liễu

1.000.000

   

281.

Vũ Thị

Nếm

100.000

   

240.

Vũ Quế

Linh

300.000

TP.

BHòa

 

282.

Vũ Thị

Nết

100.000

   

241.

Vũ Hữu

Loan

500.000

 

283.

Vũ Bạch

Nga

200.000

   

242.

Võ Minh

Loan

200.000

ĐPhú, BPhƣớc

 

284.

Vũ Thị

Ngát

200.000

B.Phƣớc

 

243.

Vũ Thị

Lộc

500.000

Bình An, Q2

285.

Vũ Duy

Nghị

150.000

   

286.

Võ Tấn

Nghiệp

500.000

   

244.

Võ Thành

Long

100.000

P3, GV

 

287.

Vũ Thị

Ngọc

200.000

An

Phƣớc

 

245.

Võ Thanh

Long

200.000

Q7

 

246.

Vũ Ngọc

Long

300.000

Thủ Đức

288.

Thành

Nguyên

50.000

P7, Q11

 

247.

Võ Thành

Long

50.000

Q1

289.

Vũ Đình

Nguyệt

500.000

   

248.

Vũ Thanh

Long

200.000

B.Phƣớc

290.

Vũ Văn

Nhã

200.000

   

249.

Võ Doãn

Long

300.000

ĐPhú, BPhƣớc

291.

Vũ Quang

Nhị

500.000

   

292.

Vũ Huy

Nhiệm

300.000

   

250.

Võ Thanh

Long

200.000

BTĐông

A, B.Tân

 

293.

Vũ Thị

Nhiên

200.000

TP.

B.Hòa

 

251.

Võ Phi

Long

300.000

TP.BHòa

 

294.

Võ Thị

Nhiều

500.000

   

252.

Vũ Hoàng

Long

500.000

Q2

 

295.

Vũ Đức

Nhuần

100.000

   

253.

Vũ Quang

Luân

1.000.000

   

296.

Vũ Tiến

Ninh

500.000

   

254.

Võ Tấn

Lực

200.000

   

297.

BQP. Võ An

Ninh

500.000

   

255.

Vũ Bá

Lực

200.000

   

298.

Vũ Đức

Ninh

140.000

   

256.

Vũ Xuân

Lƣu

200.000

Q7

 

299.

HĐDH

Vũ-Võ

Ninh

Thuận

500.000

   

257.

Vũ Thị

Luyến

300.000

   

258.

Vũ Thị

500.000

L.Đức

 

300.

Võ Thị

Nửa

1.000.000

   

259.

Võ Minh

200.000

   

301.

Vũ Thuỳ

Oanh

200.000

   

260.

Vũ Thị

100.000

An

Phƣớc

 

302.

Vũ Thị

Oanh

200.000

Dĩ An,

BD

 

261.

Vũ Xuân

Mạc

1.000.000

   

303.

Vũ Thị Kim

Oanh

200.000

P11,

Q10

 

262.

Vũ Văn

Mặc

100.000

   

263.

Vũ Thị Tuyết

Mai

100.000

H.Nội

304.

Vũ Văn

Oánh

200.000

   

305.

Võ Thị

Phải

200.000

   

264.

Vũ Thị

Mai

200.000

P9, GVấp

 

306.

Vũ Thị

Phê

100.000

   

265.

Vũ Thị

Mai

300.000

P17,GV

 

307.

Võ Ngọc

Phối

200.000

   

266.

Vũ Quang

Mai

600.000

   

308.

Vũ Cao

Phong

1.000.000

   

267.

Võ Thanh

Mai

50.000

L.Thành

 

309.

Vũ Tế

Phong

200.000

   

268.

Vũ Đức

Mẫn

200.000

   

310.

Vũ Hồng

Phong

300.000

P3, GV

 

269.

Vũ Xuân

Mạnh

200.000

Dĩ An,

BDƣơng

 

311.

Vũ Xuân

Phong

100.000

   

270.

Võ Văn

Mậu

100.000

 

312.

Vũ Đình

Phóng

1.000.000

   

271.

Vũ Văn

Minh

200.000

Lâm

313.

Vũ Văn

Phúc

300.000

BDƣơng

 
                         

314.

Võ Hồng

Phúc

100.000

P15, BT

 

355.

Võ Quý

Sỹ

150.000

   

315.

Vũ Hữu

Phúc

200.000

Dĩ An,

BD

356.

Vũ Duy

300.000

   

357.

Vũ Khiêm

Tám

200.000

   

316.

Phụng

200.000

   

358.

Vũ Ngọc

Tám

200.000

TP.Biên Hòa

 

317.

Vũ Thị

Phƣơng

1.000.000

Bình An, Q2

 

359.

Võ Thị Minh

Tâm

1.000.000

TP.

VTàu

 

318.

Vũ Hoàng

Phƣơng

350.000

   

319.

Vũ Lan

Phƣơng

200.000

P6, Q3

 

360.

Vũ Thanh

Tâm

1.000.000

P2, TBình

 

320.

Vũ Thị Lan

Phƣơng

200.000

Q1

 

361.

Nhà hàng

Tám

Oanh

200.000

   

321.

Vũ Thị

Phƣơng

200.000

L.Thành, Đ.Nai

 

362.

Tân

200.000

Phú Yên

 

322.

Vũ Lƣu

Phƣơng

200.000

   

363.

Vũ Văn

Tấn

200.000

   

323.

Lê Đức

Quang

200.000

   

364.

Vũ Ngọc

Tạn

200.000

   

324.

Quang

200.000

Q1

 

365.

Vũ Văn

Thạch

200.000

L.Phƣớc

 

325.

Vũ Văn

Quang

200.000

Lâm

Đồng

 

366.

Vũ Khắc

Thái

100.000

P3, GV

 

326.

Võ Thanh

Quang

200.000

ĐLinh, BT

 

367.

Thái

500.000

An

Phƣớc

 

327.

Vũ Đình

Quảng

1.000.000

Q12

 

368.

Vũ Thị

Thái

2.000.000

   

328.

Vũ Mai

Quế

200.000

Q1

 

369.

Vũ Quang

Thấm

200.000

   

329.

Vũ Trọng

Quý

300.000

   

370.

Vũ Hồng

Thắm

500.000

Cà Mau

 

330.

Vũ Văn

Quyết

300.000

   

371.

Võ Văn

Thắng

1.000.000

TP .Long Xuyên

 

331.

Vũ Văn

Quynh

500.000

Tân Phú

 

372.

Thắng

500.000

P26,

BThạnh

 

332.

Vũ Văn

Quỳnh

300.000

Q12

373.

Vũ Văn

Thắng

200.000

Q12

 

333.

Chi họ VũVõ Quỳnh

Hoa

Quỳnh Lƣu

1.000.000

N.An

374.

Vũ Văn

Thắng

200.000

N.Định

 

375.

Vũ Ngọc

Thắng

2.000.000

QK7

 

376.

Vũ Trọng

Thanh

500.000

B.Chánh

 

334.

Vũ Kim

Rao

500.000

   

377.

Vũ Thị

Thanh

500.000

Bình An, Q2

 

335.

Vũ Văn

Sản

500.000

   

336.

Vũ Thị Hƣơng

Sen

200.000

 

378.

Võ Văn

Thanh

100.000

ĐLinh, BT

 

337.

Võ Thị

Sen

100.000

N.An

379.

Vũ Kim

Thành

200.000

TP.

BHòa

 

338.

Vũ Đức

350.000

 

380.

Vũ Huy

Thành

300.000

Nhà Bè

 

339.

Vũ Xuân

Sinh

100.000

Th Hóa

381.

Vũ Việt

Thành

500.000

Q2

 

340.

Vũ Đức

Sinh

200.000

 

382.

Võ Minh

Thành

200.000

Đ.Phú,

B.Phƣớc

 

341.

Võ Văn

300.000

   

383.

Vũ Ngọc

Thành

500.000

TP BHòa

 

342.

Vũ Quang

Sơn

200.000

   

343.

Vũ Thanh

Sơn

50.000

Q9

384.

Vũ Văn

Thạnh

1.000.000

P16, GV

 

344.

Vũ Kim

Sơn

200.000

 

385.

Vũ Văn

Thao

200.000

TP.BHòa

 

345.

Vũ Tuấn

Sơn

500.000

 

386.

Võ Văn

Thao

200.000

Q12

 

346.

Vũ Giang

Sơn

100.000

 

387.

Vũ Hồng

Thao

400.000

   

347.

Vũ Đình

Sơn

300.000

Q1

388.

Vũ Thị

Thẻ

200.000

   

348.

Vũ Tiết

Sơn

200.000

Q12

389.

Vũ Đình

Thi

500.000

Cà Mau

 

349.

Sơn

200.000

CuJut, ĐNông

390.

Thi

200.000

   

391.

Vũ Văn

Thiết

500.000

   

350.

Vũ Thiên

Sơn

500.000

   

392.

Vũ Xuân

Thiệu

1.000.020

   

351.

Vũ Đình

Sử

500.000

ĐXoài, BPhƣớc

 

393.

Vũ Văn

Thìn

500.000

   

352.

Vũ Đình

Sự

500.000

P8, Q3

394.

Nguyễn Vũ

Thìn

150.000

   

353.

Vũ Kim

Sừa

200.000

 

395.

Vũ Trọng

Thịnh

500.000

   

354.

Võ Sỹ

Suý

100.000

 

396.

Vũ Đức

Thịnh

300.000

Dĩ An,

BDƣơng

 

397.

Vũ Xuân

Thịnh

1.000.000

P15, PN

398.

Võ Tá

Thịnh

200.000

Hà Tĩnh

399.

Vũ Xuân

Tho

200.000

ĐaTeh LĐ

400.

Vũ Duy

Thơ

200.000

P17, BT

401.

Vũ Thị

Thọ

500.000

Suối

Trầu

402.

Nguyễn Thị

Thoa

500.000

 

403.

Vũ Thị

Thoa

300.000

Bình An,

Q2

404.

Võ Đình

Thơi

200.000

Q12

405.

Võ Văn

Thời

100.000

 

406.

Vũ Đình

Thơm

100.000

 

407.

Khấu Thị

Thơm

50.000

 

408.

Vũ Thị Minh

Thông

200.000

Tân Phú

409.

Vũ Thị

Thu

200.000

Lộc Ninh,

BP

410.

Võ Thị

Thuận

200.000

P7, Q3

411.

Vũ Uyên

Thức

500.000

 

412.

Vũ Văn

Thƣợc

200.000

 

413.

Vũ Thị

Thuý

200.000

Lộc Ninh,

Bình

Phƣớc

414.

Vũ Văn

Thuý

300.000

P12, Tân Bình

415.

Vũ Thị Lệ

Thủy

500.000

 

416.

Vũ Huy

Thụy

200.000

 

417.

Thuyền

200.000

 

418.

Vũ Công

Tiến

500.000

B.Chánh

419.

Vũ Thanh

Tiền

400.000

ĐPhú, BPhƣớc

420.

Vũ Đức

Tiển

500.000

Bình Chánh

421.

Vũ Khắc

Tiệp

200.000

H.Nội

422.

Vũ Văn

Tính

500.000

D.An,

BDƣơng

423.

Tĩnh

200.000

Q12

424.

Vũ Văn

Tỉnh

500.000

P13, Q5

425.

Vũ Bá

Tỏa

200.000

Bình Tân

426.

Vũ Đăng

Toản

200.000

 

427.

HĐ Họ Phạm

TP.HCM

1.000.000

BLL Họ Phạm

428.

Vũ Thị Hạnh

Trang

200.000

 

429.

Võ Huyền

Trang

1.000.000

Q7

430.

Vũ Đức

Tráng

650.000

 

431.

Vũ Thao

Tràng

200.000

 

432.

Võ Xuân

Trình

7.500.000

 

433.

Vũ Văn

Trọng

200.000

 

434.

Vũ Quang

Trung

50.000

TP.Bảo

Lộc

435.

Vũ Bá

Trung

200.000

B.Phƣớc

436.

Vũ Nhật

Trung

200.000

P5, Q8

437.

Trung

50.000

 

438.

Vũ Văn

Trƣờng

300.000

KCN

B.Hòa

439.

Võ Hồng

Tự

200.000

 

440.

Vũ Văn

Tuân

300.000

T.Nhất, Đ.Nai

441.

Đặng Đức

Tuấn

5.000.000

 

442.

Vũ Văn

Tuấn

200.000

P10, Q10

443.

Võ Văn

Tuấn

500.000

TP.Mỹ

Tho

444.

Vũ Thanh

Tuấn

200.000

ĐPhú, BPhƣớc

445.

Vũ Xuân

Tùng

1.000.000

 

446.

Vũ Trọng

Tƣớc

200.000

 

447.

Vũ Thị

Tƣơi

200.000

 

448.

Vũ Xuân

Tƣởng

500.000

 

449.

Vũ Hồng

Tuyến

400.000

 

450.

Vũ Văn

Tuyển

50.000

 

451.

Vũ Văn

Tuynh

500.000

 

452.

Vũ Thị

300.000

An Phƣớc, LThành

453.

Vũ Gia

200.000

 

454.

Vũ Đình

Tỵ

500.000

P25,

B.Thạnh

455.

Võ Thị

Phƣơng

Uyên

200.000

 

456.

Võ Thành

Văn

400.000

 

457.

Vũ Lê Thành

Viễn

300.000

 

458.

Vũ Thiện

Việt

100.000

 

459.

Vũ Quốc

Việt

200.000

Cát

Tiên, LĐ

460.

Võ Thị Tân

Việt

200.000

 

461.

Vũ Đình

Vụ

500.000

 

462.

Vũ Hữu

Vùng

500.000

Bắc Ninh

463.

Vũ Huy

Vƣợng

200.000

Q12

464.

Vũ Quang

Vƣợng

1.500.000

 

465.

Vũ Thị

Xen

100.000

 

466.

Vũ Trƣờng

Xuân

500.000

P4, TBình

467.

Võ Thị

Xuân

200.000

P25,

BThạnh

468.

Vũ Đức

Xứng

500.000

 

469.

Vũ Mạnh

Xƣơng

500.000

Cà Mau

470.

Vũ Duy

Yêm

400.000

 

471.

Vũ Thị

Yên

200.000

H.Môn

472.

Vũ Thị Phi

Yến

500.000

Em

Ô.Hải, Q9

473.

Vũ Phi

Yến

300.000

P3, GV

474.

Lãi ngân

Z hàng

1.846.000

 

475.

Không Tên

Z

1.043.000

 

SỐ TIỀN THỰC KIỂM:

TC: 225.930.000 đồng

(Hai trăm hai mƣơi lăm triệu chín trăm ba mƣơi ngàn đồng).

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam-TP. Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn quý vị đã công đức trên đây.

NGƢỜI GIỮ TIỀN

PHÓ C.TỊCH HĐDH VŨ-VÕ

PHƢƠNG NAM

clip_image144

VŨ NGỌC THẠCH TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2014

NGƢỜI TỔNG HỢP

CHÁNH VĂN PHÕNG

clip_image146

VŨ HỮU CHÍNH

ĐI TÌM LÀNG VÕ XÁ

Tặng Thi Ông quê tôi

Tôi đi dọc ba miền

Tìm tên làng Võ Xá *

Có một điều thật lạ

Võ Xá hóa văn chƣơng

Tôi đi tìm mƣời phƣơng

Những tên làng Võ Xá

Biêng biếc gió hƣơng vƣờn

Reo vui từng mái lá

Cúi nhặt từng cuống rạ

Thơm nồng hƣơng đất đai

Tôi đi tìm trong ai Làng thơ cay sống mũi.

Làng Võ Xá đây rồi!

Ngƣời làm thơ quên mất

Tôi đi tìm chính tôi

Ngọn nguồn sâu thẳm nhất. Thi Ông** – điều có thật Cất cánh làng thơ ơi!

Võ Văn Hoa

TT Hải Lăng, Quảng Trị *Võ Xá ; Nơi ở của cƣ dân họ Võ

**: Đồng nghĩa với ngƣời làm thơ!

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

TRÊN ĐẢO TRƢỜNG SA

Khoan thai trầm bổng tiếng chuông

Âm âm kẽ lá lách luồn màn sƣơng Quyện trong gió mặn khói hƣơng Lan trên mặt sóng vút vƣơn lên trời.

Bao la gió nƣớc biển khơi

Tiếng chuông nhân ái sáng ngời niềm tin

Hào hùng khí phách anh linh

Đầu sóng ngọn gió cá Kình Trƣờng Sa.

Đảo xa nhắn gửi quê nhà

Dẫu cho bão táp phong ba bền lòng

Trƣờng Sa vọng gác biển Đông

Tiếng chuông lan tỏa mênh mông biển trời.

Vũ Đức Thắng

BD: Việt Thắng

ĐT:0902.675.670 - Email:

vuvietthang45@gmail.com

BÁO CÁO PHẦN CHI NĂM 2014

(Tính đến hết ngày 17/12/2014)

STT

NGÀY

NỘI DUNG CHI

SỐ TIỀN CHI

01

10-12-2013

Vòng hoa viếng ông Võ Văn Chánh-CB Bộ CA.

400.000đ

02

17-12-2013

Chi tiền xây tƣờng rào Từ Đƣờng

5.000.000đ

03

25-12-2013

Chi phụ cấp cho ông Phòng trông coi Từ Đƣờng tháng 12/2013 và T1/2014

2.000.000đ

 

25-12-2013

Tiền mua gạo nếp, gà cho ngày giỗ Tổ

2.000.000đ

 

25-12-2013

Ủng hộ quỹ ngƣời nghèo UBND xã Long Đức.

1.000.000đ

04

05-01-2014

Trả tiền xây tƣờng Từ đƣờng cho ông Côi.

20.000.000đ

05

03-01-2014

Giỗ Tổ: Thuê 5 xe to chở bà con 3.500.000đ x 5

17.500.000đ

   

Thuê 01 xe 16 chỗ chở BTC

1.500.000đ

   

Xôi, gà, rƣợu (ông Phòng sắm lễ thêm)

3.100.000đ

   

Đèn cầy, hoa, trái cây, nhang

2.950.000đ

   

Heo quay 03 con tổng cộng 63,5kg.

12.700.000đ

   

Trả tiền ăn 66 bàn tiệc x 700.000đ

45.200.000đ

06

11-01-2014

Viếng 04 đám tang, in 120 giấy khen và sinh nhật, gửi 2389 thƣ mời giỗ Tổ, đăng báo Thanh niện + Tuổi trẻ, in 130 tờ A4 đềcan, Hoa quả giỗ Tổ chi họ Đặng Vũ, ủng hộ MTTQ xã Long Đức, dự lễ khánh thành Nhà thờ chi họ Võ Cai Lậy, chụp ảnh ngày giỗ Tổ.

14.847.000đ

07

07-02-2014

Sinh nhật Thủy Tổ mồng Tám, tháng Giêng: Trái cây, hoa, nhang, nến.

800.000đ

   

Xôi, gà, heo quay, măng, miến.

5.800.000đ

   

Thuê xe 16 chỗ chở BTC và một số bà con.

2.500.000đ

08

18-02-2014

Cúng dƣờng chùa Phật Ân, thăm cụ Vũ Khiêu, trái cây giỗ Tổ chi họ Vũ Tây Lạc, thăm ông Võ Quang Phúc, viếng ông Vũ Văn Kỳ.

3.440.000đ

09

18-02-2014

Trả tiền xây tƣờng tiếp cho ông Côi.

1.750.000đ

10

01-04-2014

Thuê xe đi dự dự giỗ Tổ chi họ Võ TX La Gi, TP. Phan Thiết.

3.200.000đ

11

02-06-2014

Chi mua lẵng hoa họp mặt họ Hồ và họ Phạm, lẵng hoa động thổ Từ đƣờng ở Bình Thuận, viếng mẹ ông Vũ Sơn, giỗ Tổ chi họ Võ ở Tân Phú, lẵng hoa mừng Đại hội Vũ-Võ tỉnh Đồng Nai, mừng CLB Doanh nhân, viện Lịch sử Dòng họ, viếng bà Võ Thị Thắng, gửi bản tin đi 40 tỉnh, TP. Phụ cấp trông coi Từ đƣờng 5 tháng (2,3,7,8,9/2014).

12.862.000đ

12

07-06-2014

Chi phụ cấp trông coi Từ đƣờng cho ông Phòng

3.000.000đ

   

(tháng 4,5,6/2014).

 

13

20-07-2014

Chi lẵng hoa dự Đại hội Vũ-Võ Bình Thuận,.

500.000đ

   

Thuê xe đi dự Đại hội Vũ-Võ tỉnh Bình Thuận.

3.000.000đ

14

11-08-2014

02 vòng hoa viếng cụ Võ Quang Phúc (01 vòng mua hộ HĐDH Vũ-Võ VN)

1.000.000đ

15

08-09-2014

Giỗ Thân Mẫu Thủy Tổ: ông Phòng sắm lễ.

4.100.000đ

   

Heo quay 13,5kg x 210.000đ .

2.865.000đ

   

Thuê xe 16 chỗ chở BTC và một số bà con.

1.500.000đ

16

25-10-2014

Thuê xe đi dự Đại hội Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng.

1.000.000đ

17

17-12-2014

Tiền quay phim ngày giỗ Tổ.

1.000.000đ

   

Trả Công ty Quà tặng Sáng tạo Sài Gòn gia công 1.000 huy hiệu họ Vũ-Võ PN.

15.800.000đ

   

Tổ chức sinh nhật cụ Vũ Khiêu, mua trái cây 49 ngày cụ Võ Quang Phúc, viếng ông Võ Văn Hung ở Bình tân, lẵng hoa mừng Đại hội Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng, chi phụ cấp ông Phòng trông coi Từ đƣờng (Tháng 10,11,12/2014).

15.540.000đ

Tổng chi: 207.854.000đ

( Hai trăm lẻ bảy triệu, tám trăm năm mƣơi bốn ngàn đồng) Tính đến hết ngày 17-12-2014 tổng thu là: 251.402.000đ

(225.930.000đ + 25.472.000 thu hồi nợ của bên Nghĩa trang vay năm 2013)

THU: 251.402.000đ

CHI: 207.854.000đ

CÒN: 43.548.000đ

Tồn năm 2013 chuyển sang 2014: 10.486.200đ

Trong TK ngân hàng : 5.300.000đ

TỔNG TỒN NĂM 2014: 59.334.200đ (Trong đó ở TK

5.300.000đ)

(Năm mƣơi chín triệu, ba trăm ba mƣơi bốn ngàn, hai trăm đồng)

Ngày 30-12-2014

TỔNG HỢP BÁO CÁO NGƢỜI KIỂM TRA 1 NGƢỜI KIỂM TRA 2 PCT HĐDH VŨ-VÕ PN Tổng thƣ ký Chánh Văn phòng

VŨ NGỌC THẠCH VŨ ĐÌNH ĐÀI VŨ HỮU CHÍNH

LỜI CẢM ƠN

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam-TP. Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn các vị sau:

-Ô.VŨ ĐỨC DƢƠNG (Công ty In bao bì An Bình) in thiệp mời, thiệp chúc Tết và 17.400.000đ.

-Bà.VŨ BÙI QUẾ HƢƠNG (Công ty Dịch vụ Du lịch TM Hƣơng Việt) 2.500.000đ;

-Bà. VŨ THỊ LAN (Công ty CP Hóa chất Tân Phú Cƣờng) 1.800.000đ;

-Nhóm “Từ thiện họ Vũ- Võ phƣơng Nam” 1.800.000đ;

-Ông VŨ VĂN CHẦM (Công ty CP Giày Việt) 1.800.000đ;

-Ông VŨ XUÂN ĐẢNG : 1.800.000đ;

-Ông VŨ HỒNG DỤ : 1.800.000đ;

-Ông VŨ VĂN SANG (C.Ty Kiểm toán Thái Bình Dƣơng): 1.000.000đ;

-Ông VŨ ĐÌNH ĐÀI : 1.000.000đ;

-Ông VŨ ĐÌNH MẠNH (C.Ty CP quà tặng sáng tạo Sài Gòn) 1.000.000đ;

-Ông VŨ NGỌC THẠCH: 900.000đ;

-Ông VÕ VĂN CHI: 500.000đ;

-Ông VŨ TRỌNG CẨN: 500.000đ;

-Ông VÕ VĂN CƢỜNG (C.Ty SXTM Tâm Đức): 500.000đ;

-Ông VŨ HỮU CHÍNH: 500.000đ;

Ủng hộ tổng cộng 34.800.000đ đã in 1.400 cuốn “Bản tin số 11” để tặng bà con Dòng họ nhân dịp giỗ Tổ Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam.

Bản tin Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam-TP. Hồ Chí Minh đƣợc phát hành số đầu tiên vào năm 2002. Mỗi năm xuất bản một số vào dịp giỗ Tổ Dòng họ Vũ-Võ Việt Nam (Mùng Ba tháng Chạp ÂL). Quý vị có thể photocopy bản tin này, để phổ biến đến bà con cùng đọc hoặc xem trên mạng trang Website: www.hovuvo.com để biết thêm thông tin về dòng họ. HĐDH các tỉnh, thành phố, quận huyện có thể gửi thông tin hoạt động của dòng họ tại địa phƣơng, chúng tôi sẽ đăng tin trên trang thông tin điện tử: www.hovuvo.com. HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam –TP.HCM xin cảm ơn và trân trọng mọi ý kiến phê bình, đóng góp bài vở, tƣ liệu cho các thông tin kế tiếp. Xin quý vị gửi về: Ông Vũ Hữu Chính- Chánh Văn phòng HĐDH Vũ-Võ phƣơng NamTP. Hồ Chí Minh:

26 Hoàng Hoa Thám, phƣờng 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 38434522- 09.0303.5058;

Email: vuhuuchinh.saigon@yahoo.com

Hội đồng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh đã nhận đƣợc và xin cảm ơn:

-Thông tin quý 4/2013, quý 1,2,3/2014 của HĐDH Vũ-Võ VN tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Vĩnh Phúc số 5/2014, do ông Vũ Văn Sợi tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Nghệ An, số 7/2014, do ông Võ Huy Liệu tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Hải Dƣơng, số 3/2014, do ông Vũ Huy Mâu tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Nam Định số 2 và 3 do ông Vũ Đức Vinh tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Bắc Ninh, số 9 và 10, do ông Vũ Tuệ tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ tỉnh Thanh Hóa, số 3/2014, do ông Vũ Hùng Tài tặng;

-Thông tin Dòng họ Vũ-Võ TP. Hải Phòng số Xuân 2014, do Ô.Vũ Đình Tân tặng;

-Bản tin họ Hồ số 36/2013 của BLL họ Hồ Việt Nam;

-Kỷ yếu năm 2014 của Hội đồng họ Phạm TP. Hồ Chí Minh;

-Tạp chí “Ngày nay” tháng 1+ 2/2014 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; -Dự thảo gia phả họ Võ xã Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang, do HĐDH Vũ-Võ huyện Cai Lậy tặng;

-Sách “Đi tìm Tổ tiên Việt” của Mai Thục, do ông Vũ Mạnh Hà tặng;

-Tập “Nghiên cứu lịch sử dòng họ” tập 1/2013, do Viện Lịch sử Dòng họ tặng;

-Tạp chí “Khoa học Công nghệ Giao thông-Vận tải” số 10/2014, do ông Vũ Ngọc Bích tặng;

-Tập 1 “Cây thuốc quý và bài thuốc trị gan”, do Tiến sĩ Võ Văn Chi tặng;

-Hai ảnh phong cảnh, do ông Vũ Duy Mến-HĐDH Vũ-Võ Lào Cai tặng;

-Tập thơ số 8 của CLB thơ ca “Về nguồn” , do ông Đặng Vũ Bổng tặng;

-Tập thơ “Vƣơng vấn Đƣờng thi”, của ông Võ Văn Trữ (Vĩnh Triều), tặng;

-Tập thơ 2 của CLB thơ Lam Kinh -Thanh Hóa, do ông Vũ Đình Nguyệt tặng;

-Tập thơ “Khơi dậy thơ Đƣờng” của chi hội thơ Đƣờng huyện Lƣơng Tài, Bắc

Ninh, do ông Vũ Đình Thứ tặng;

 

Các doanh nghiệp cần đăng giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình, gửi tin về:

Ông Vũ Hữu Chính- Chánh Văn phòng HĐDH Vũ-Võ phƣơng Nam- TP. Hồ Chí Minh;

ĐC:26 Hoàng Hoa Thám, phƣờng 7, quận Bình Thạnh,

clip_image150

ĐT: (08) 38434522- 09.0303.5058;

Email: vuhuuchinh.saigon@yahoo.com

Chúng tôi sẽ đăng giới thiệu trên mục Câu lạc bộ Doanh nhân trong trang website: www.hovuvo.com

MỤC LỤC

Quy ƣớc Dòng họ …………………………………………………….......................... 1

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HĐDH VŨ-VÕ PN-TP.HCM:…. ......................... 5

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Thái Bình ……………………. ...................... 7

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Nghệ An …………………………. ................. 8

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bắc Ninh …………………………. ................ 9

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Nam Định ………………………….............. 10

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Thái Nguyên ……………………................. 11

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ huyện Tiên Phƣớc, Quảng Nam ...................... 12

Thƣ cảm ơn của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Thừa Thiên-Huế ………. ........................... 13 Sơ lƣợc tiểu sử Vũ Công Thủy Tổ (Vũ Hữu Chính)…………………. .................. 14

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM -TP.HCM:………….. ................................... 16 HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐDH VŨ-VÕ PN-TP.HCM: ........................................ 28

Tìm hiểu về Hội đồng hƣơng và Hội đồng Dòng họ (Võ Hoa Thám) ................. 49

Niềm vui của Tiên Tổ khi thấy con cháu đoàn kết (Võ Ngọc An) .... .................. 51

Gia phong (Vũ Ngọc Khánh) ... ......................................................................... 52

Công việc của ngƣời Trƣởng họ (Vũ Tuệ) ........................................................ 53

Thơ: -Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp (Vũ Xuân Hồng); ........................................ 59

-Chúc mừng sinh nhật cụ Vũ Khiêu (Vũ Minh Khâm)

Cảm nghĩ chuyến du lịch về nguồn (Phạm Thị Thu Hà)... ................................. 60

Các cụ mở đầu Ngũ Chi Bát Phái ở Mộ Trạch-Hải Dƣơng (Vũ Hiệp) ............. 61

Thơ: -Ngày về viếng Tổ (Vũ Trọng Quân);.... ................................................... 71

-Mãi trong lòng dân tộc (Vũ Đình Nguyệt)

Thƣợng Thƣ Vũ Quỳnh- Nhà Sử học (Vũ Hữu Chính) ....................................... 72

Thơ: Cò ăn đêm (Vũ Ngọc Luân); Xuân quê hƣơng (Võ Huy Quang) .............. 73

Danh nhân họ Võ dƣới triều Nguyễn - Tiếp theo (Vũ Hiệp) .............................. 74

Hai anh em họ Võ theo học cụ Đồ Sắc (Võ Ngọc Hoài) .................................... 76

Bài ai điếu Tiến sĩ Võ Quang Phúc (Võ Văn Hiến) ........................................... 78

Nhà giáo hết mực yêu nghề (Đức Việt) ............................................................. 79

Thơ: Xuân về (Vũ Đình Đại);Việt Nam Tổ quốc tôi (Vũ Thị Lan) ..................... 80

Chàng trai đam mê nghệ thuật (Vũ Quang Vƣợng) .......................................... 81

Thơ: -Chung tay xây dựng (Vũ Ngọc Thạch);…………….……………… ............ 82

-Ngƣời hóa thánh giữa lòng dân (Xuân Hoan)

Tƣ liệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa (Vũ Hữu Chính-ST) .................... 83

Quyết định mừng thọ ......................................................................................... 84

Quyết định khen thƣởng .................................................................................... 85

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỈNH, THÀNH Ở PHƢƠNG NAM:

Hoạt động của Hội đồng Võ tộc An Nông, TT-Huế(Võ Đại Hải) ...................... 86

Thơ: Thơ về Đại tƣớng (Vũ Thế Thƣợc); Nghĩa tình (Tính Ngọc 9966) ........... 88

Vài nét về hoạt động của HĐDH Vũ-Võ Q.Nam-Đ.Nẵng(Vũ Quang Thành) ..... 89

Một số hoạt động của HĐDH Vũ-Võ huyện Tiên Phƣớc (Võ Thanh Hải) ......... 91

Thơ:-Mừng đất nƣớc-Mừng xuân (Võ Đình Long); .......................................... 92

-Nhớ hƣơng cỏ mật (Vũ Ngọc Hồng)

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Định (Võ Triết Luận) .......................... 93

Thơ: Sài Gòn thành phố tôi yêu (Vũ Hải) .......................................................... 96 Thƣ ngỏ của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Gia Lai (Vũ Thọ Thành) ................................ 97

Thơ: Gia đình (Vũ Quang Chiêm) ..................................................................... 98

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Ninh Thuận (Võ Văn Định) ........................ 99

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Lâm Đồng (Võ Văn Xin) .......................... 102

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng (Vũ Nam Tú) ..... 105

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ TX La Gi, tỉnh Bình Thuận (Võ Thế Lâm) ........ 106

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Phƣớc (Vũ Quang Vƣợng) ............... 108

Thơ:- Nhớ mùa hoa gạo (Việt Bằng); Ƣớc nguyện (Võ Kiện Toàn) ................ 109

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Đồng Nai (Vũ Xuân Giá) ......................... 110

Bài phát biểu nhân ngày sinh lần thứ 1210 của Thủy Tổ (Vũ Ngọc Thạch) .... 112

Thơ: Lễ giỗ Thủy Tổ(Võ Văn Trữ); Kỷ cƣơng dòng tộc(Đồ Bổng HT) ........... 113

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bình Dƣơng (Vũ Minh Sang) .................... 114

Thơ:-Tâm tình ngƣời lính đảo (Võ Thị Tân Việt); .......................................... 115

-Sinh hoạt thơ Về nguồn (Vũ Lan Phƣơng)

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bến Tre (Võ Văn Minh)............................. 116

Thơ: Thu về nhớ mẹ (Huỳnh Ngọc Sơn); Ơn thầy (Phạm Thị Thu Hà) ............ 117

Hoạt động của HĐDH Vũ-Võ tỉnh Bạc Liêu (Vũ Thanh) ................................ 118

Dòng họ Vũ khá lớn ở các huyện phía Đông tỉnh Nam Định (Cự Vũ) ............. 119

Thơ: Thăm hồ Than Thở (Vũ Chữ); Tự bạch (Vũ Đình Thứ) .......................... 120

Giới thiệu chi họ Vũ ở Tân Cốc, Nam Định (Vũ Đình Bình) ........................... 121

Giới thiệu chi họ Vũ ở thôn Chí Cƣờng,Thanh Hóa (Vũ Đình Nguyệt) ........... 122

Chăm sóc sức khoẻ: Tác dụng của Dƣa hấu (Võ văn Chi) .............................. 123

Thơ: Mừng Đại hội (Vũ Đăng Giáp); Nghĩa cử Dòng họ (Hồng Tâm)

Danh sách bà con đóng góp xây dựng Từ Đƣờng năm 2014 .......................... 124

Thơ:-Đi tìm làng Võ Xá (Võ Văn Hoa); ......................................................... 130

-Tiếng chuông chùa trên đảo Trƣờng Sa (Việt Thắng)

Báo cáo phần Chi năm 2014 .......................................................................... 131

Lời cảm ơn ..................................................................................................... 133

Chú thích ảnh bìa: Ảnh trên: Quang cảnh dâng hƣơng ngày giỗ Tổ lần thứ 1160 của Ngài Vũ Công Thủy Tổ (804-853), tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng Nam”, ngày Mồng Ba tháng Chạp, năm Quý Tỵ (03/01/2014).

Ảnh dƣới: Chụp ảnh lƣu niệm nhân ngày lễ giỗ Cụ Bà Nguyễn Thị Đức, Thân mẫu Thủy

Tổ vào Rằm tháng Tám năm Giáp Ngọ (08/9/2014), tại “Từ đƣờng Dòng họ Vũ-Võ phƣơng

Nam”. Trong ảnh, từ trái qua phải: Ông Võ Văn Huấn, Võ Bá Thọ, Đặng Vũ Bổng, Vũ Ngọc Duận, Vũ Văn Hƣờng, Vũ Ngọc Dùng, Vũ Văn Trƣng, Vũ Xuân Đảng, Vũ Ngọc Thạch, Vũ Văn Tỉnh, Vũ Hữu Chính, Vũ Hiệp, Vũ Đình Đài, Võ Thành Văn (HĐDH Vũ-Võ tỉnh Đồng Tháp), Vũ Anh Khuyến và Vũ Xuân Giá (HĐDH Vũ-Võ tỉnh Đồng Nai).

BAN BIÊN TẬP:

Ông Vũ Ngọc Thạch ĐT: 09.0370.5614

Ông Vũ Hiệp 09.3617.6538

Ông Vũ Hữu Chính 09.0303.5058

Ông Vũ Đình Nguyệt 09.8888.1342

Địa chỉ liên lạc: 26 Hoàng Hoa Thám, phƣờng 7, Bình Thạnh, TP. HCM.

clip_image152

BẢN TIN DÕNG HỌ VŨ-VÕ PHƢƠNG NAM-TP.HỒ CHÍ MINH 3

clip_image154

4

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA  khoahoctheky21

Không có nhận xét nào: