Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

TIỆC CƯỚI VU QUI–XÃ HƯƠNG MỸ HUYỆN MỎ CÀY NAM TỈNH BẾN TRE **CÔ DÂU NGÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG*-*CHÚ RỂ NGUYỄN TRUNG THI

Cừu đen
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

TIỆC CƯỚI VU QUI–XÃ HƯƠNG MỸ  HUYỆN MỎ CÀY NAM TỈNH BẾN TRE **CÔ DÂU NGÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG*-*CHÚ RỂ NGUYỄN TRUNG THI

 

Slide1Slide3Slide4Slide5Slide2Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22

SLIDESHOW ALL PHOTO CHẠY TRÊN YouTube

VU QUI HỒng Phương+Photo Cao Tốc+Cầu đường Bến Tre 16/03/2015

PHIM VIDEO +PHOTO

đang xử lý

NHỮNG TRANG KHÁC CŨA khoahoctheky21

Không có nhận xét nào: