Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

HỘI LIÊN HIÊP PHỤ NỮ PHƯỜNG 13 Q.TÂN BÌNH–HỌP MẶT KỶ NIỆM 1975 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG-105 NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ *-* NGÀY 8/3/2015


Cừu đen
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

 

Slide2Slide3Slide6Slide8Slide11Slide14Slide15Slide21Slide22Slide25Slide28Slide31Slide33Slide37Slide38Slide40Slide41Slide43Slide44Slide46Slide45Slide47Slide48

SLIDESHOW ALL PHOTO CHẠY TRÊN YouTube

150 photos chạy trên youtube dàI 19 phút .hộI liên hiệp Phụ Nữ phường 13 Q, Tân BinhTPHCM họp mặt kỷ niệm QT Phự Nữ+KhởI nghĩa Hai Bà Trưng

PHIM VIDEO +PHOTO

đang xử lý

NHỮNG TRANG KHÁC CŨA khoahoctheky21

Không có nhận xét nào: