Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

CLIP số 2 Đại hội đai Biểu Mạc Tộc TPHCM lan thu 2 nhiem ky 2016 2... MỚI NHẤT
Cừu đen   
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 
 
KHOA HỌC THẾ KỶ 21viện lịch sử dòng họCLB gia phả học TPHCMTTNCVTH gia phảPHOTOHOUSEKHTK21
phòng chẩn trị TXNULê Thống Nhứt TBĐBQCDLHKH lịch sử
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
khoa học thế kỷ 21viện lịch sử dòng họcâu lạc bộ gia phả       học TPHCMtrung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21photohouse đồi cát   trắng motelphòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển     lê thống nhứt
thương binh đặc biệt
Máy quay/chụpTrường họcCông việc


Đại hội đai
Biểu Mạc Tộc TPHCM lan thu 2 nhiem ky 2016-2020
tai nha khach Quan khu 7
 T76 so 26 Hoang Dieu Q.Phu Nhuan TPHCM
NGAY 1 thang 5 năm 2016
.số a
̉nh tất cả
là 570 ành tôi chia ra 7
Albums   +clip Slideshow toàn bộ ảnh chạy trên youtube
tại địa

chỉ khoahoctheky21 video 2014 +phim quay toàn buổi lễ tôi chia ra 3 Clip
CHUONG TRINH

7 GIO30- 8 gio don tiep Dai Bieu

8 gio - 8gio 30 van nghe chao mung

8 gio30 - 9 gio nghi thuc khai mac dai hoi

9 gio - 9gio 45 dien van khai mac

Bao cao nhiem ky cu phuong huong

Nhiem ky moi dieu le hoi

Thong bao hoi nghi hiep thuong bau bo chi huy nhiem
ky 2 2016-2020


Vinh danh cac vi lao thanh va tuoiTre Mac toc

10 gio -11gio 50 phat bieu tham luan

Thong qua nghi quyet dai hoi 

Ra mat BCH khoa moi

Chu tich doan cam on

Tuyen bo be mac

. Moi com than mat

Nhan
chuột vô link ở dưới

  
 NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA   khoahoctheky21


Không có nhận xét nào: