Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI * - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN TỪ CÁC TÔN GIÁO - TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CH

MỚI NHẤT      NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN 
                                KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*                                      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
                   TỪ CÁC TÔN GIÁO
                - TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
                  CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT


Tiêu đề 3 nền văn hoá

Cừu đen  
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip   


CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY  
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT 
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ 
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN 
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       Trường họcCông việc
*     
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤTNhan chuột vô link ở dưới
  
NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA KHOA HOC THE KỶ 21


Không có nhận xét nào: