Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

CỦ CHI TÂN HOÀ ĐÔNG Thăm các Liệt Sĩ thuộc BTV nhân ngày TB LS tháng 7 năm 2017 Ngày 22 tháng 7 năm 2017 đi Tiền Giang và Bến Tre mỏ cày Bắc xe 20 chỗ lăn bánh tại 57 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 TPHCM đi điểm xa nhất trườc tức tại Cai Lậy Trước 2 gia đình , sau tiếp đi Bến Tre Mỏ Cày Bắc ,rồi về lại thành phố Tiền Giang về tới Mặt Trận TP là gần 18 giờ .gồm 11 người MTTQ 2 người còn lại BTV Ngày 26 tháng 7 năm 2017 đi Bình Dương Bình Phước Ngày 20 /7/2017 đoàn Uy Ban Mặt Trận, Tổ. Quốc TPHCM Bạn Tri Van. Đi. Thăm. Giá đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng,ở Cu Chi xã. Tân Hoa Đông đi hôm nay gồm 8 người, MTTQ 4 người BTV 4 người. Sau khi đoàn đã đến 6 gia đình tháp nhang giao bao thơ và 1 tạp chí của MTTQ nói về những hoạt động. Ngày. 22 /7/2017. Đoàn đi. miền tây tỉnh Tiền Giang + Mo Cày Bắc tỉnh Bến Tre .8 người. trong đoàn gồm: Kiều xuân Long BLL BTV Anh Tùng MTTQ TPHCM.............. ..... Võ Anh Tuấn ‘Vũ Anh Tấn”PV ....... ..Đi hôm 19/7/2017 đi 5 gia đỉnh Liệt Sĩ ờ càc quận ở TPHCM............. . Bên mắt trận TP 2 chị, chị Phựơng +chị Hường BTV Anh Tuấn PV +anh tai xe Ngày 19/7/2017 Anh Tuấn Đi ngày 18 /7/2017 đi thăm 6 gia đình Liệt Sĩ ở các quận thuộc TPHCM

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

SILDE SHOW PHOTO
đang xử lý
CLIP VIDEO 

Thăm các Liệt Sĩ thuộc BTV nhân ngày TB LS tháng 7 năm 2017
Ngày 22 tháng 7 năm 2017 đi Tiền Giang và Bến Tre mỏ cày Bắc
xe 20 chỗ lăn bánh tại 57 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 TPHCM đi
điểm xa nhất trườc tức tại Cai Lậy Trước 2 gia đình , sau tiếp đi
Bến Tre Mỏ Cày Bắc ,rồi về lại thành phố Tiền Giang về tới Mặt
Trận TP là gần 18 giờ  .gồm 11 người MTTQ 2 người còn lại BTV
Ngày 26 tháng 7 năm 2017 đi Bình Dương Bình Phước
Ngày 20 /7/2017 đoàn Uy Ban Mặt Trận, Tổ. Quốc TPHCM
 Bạn Tri Van. Đi. Thăm. Giá đình liệt sĩ và gia đình có công
 với cách mạng,ở Cu Chi xã. Tân Hoa Đông đi hôm nay
 gồm 8 người, MTTQ 4 người BTV 4 người. Sau khi đoàn
 đã đến 6 gia đình tháp nhang giao bao thơ và 1 tạp chí
 của MTTQ nói về những hoạt động.
Ngày. 22 /7/2017. Đoàn đi. miền tây tỉnh Tiền Giang +
 Mo Cày Bắc tỉnh Bến Tre
.8 người. trong đoàn gồm:
Kiều xuân Long BLL BTV
Anh Tùng MTTQ  TPHCM..............
.....
Võ Anh Tuấn ‘Vũ Anh Tấn”PV
.......

..Đi hôm 19/7/2017 đi 5 gia đỉnh Liệt Sĩ ờ càc quận ở TPHCM.............
. Bên mắt trận TP 2 chị, chị Phựơng +chị Hường BTV Anh Tuấn PV +anh tai xe
Ngày 19/7/2017 Anh Tuấn

Đi ngày 18 /7/2017 đi thăm 6 gia đình Liệt Sĩ ở các quận thuộc TPHCM

NHỮNG PHOTOS TIÊU BIỂU Nhấn chuột trái 23/02/2017

MỤC LỤC  các bạn chọn link nhấn chuột vào link trang mở ra 
Không có nhận xét nào: