Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

VLSDH Ô. Võ Ngọc AN VPTT cùng nhà Thiếu nhi Thành Phố lập CLB Gia Pha nhỏ Tuổi Gồm 6 người tại nhà . Thiếu. Nhi Thành Phố Hồ Chỉ Minh. - Bên nhà thiếu nhi TPHCM 2 người PGĐ Dương Đức Minh Nguyễn Minh Hoàng - Bên Viện Lịch sử dòng họ 4 người Võ Ngọc An VPTT Nguyễn Văn Minh TTK VLSDH Nguyễn Văn Huân NV Võ anh Tuấn PV Ngày 10/7/2017 Anh Tuấn
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

SLIDE SHOW ALL PHOTO CHẠY TRÊN YOUTUBE

VLSDH Ô. Võ Ngọc AN VPTT cùng nhà
Thiếu nhi Thành Phố lập CLB Gia Pha nhỏ Tuổi 

Gồm 6 người tại nhà . Thiếu. Nhi Thành Phố Hồ Chỉ Minh.
- Bên nhà thiếu nhi TPHCM 2 người
PGĐ Dương Đức 
Minh
Nguyễn Minh Hoàng
- Bên Viện Lịch sử dòng họ 4 người
Võ Ngọc An VPTT
Nguyễn Văn Minh TTK VLSDH
Nguyễn Văn Huân NV
Võ anh Tuấn PV
Ngày 10/7/2017 Anh Tuấn
Nhấn chuột trái 23/02/2017
photos nhà thiếu nhi TPHCM 2017
MỤC LỤC 

nhấn chuột


Không có nhận xét nào: