Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

4 Liệt Sĩ tại Tiền Giang +Bến Tre Thăm các Liệt Sĩ thuộc BTV nhân ngày TB LS tháng 7 năm 2017 LIỆT SĨ PHAM VĂN CHƠN “Tới” Ngày 22 tháng 7 năm 2017 đi Tiền Giang và Bến Tre mỏ cày Bắc xe 20 chỗ lăn bánh tại 57 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 TPHCM đi điểm xa nhất trườc tức tại Cai Lậy Trước 2 gia đình , sau tiếp đi Bến Tre Mỏ Cày Bắc ,rồi về lại thành phố Tiền Giang về tới Mặt Trận TP là gần 18 giờ .gồm 11 người MTTQ 2 người còn lại BTV Đoàn chăm lo+ tháp nhang cho gia đình Liệt Sĩ MVN Anh Hùng trong ngày 22/7/2017 tại TG+BT gồm : -Liệt Sĩ Phạm Văn Chơn “Tới” Cai Lậy Tiền Giang - Liệt Sĩ Nguyễn Tu Tùng “Mười Tùng”+MVN Cai Lậy Tiền Giang -Liệt Sĩ Lê Văn Dứt “Dân” Mỏ Cày Bắc Bến Tre - Liệt Si Trương Anh Chiến “Thắng”+MVNAH Ngày 26 tháng 7 năm 2017 đi Bình Dương Bình Phước Ngày 20 /7/2017 đoàn Uy Ban Mặt Trận, Tổ. Quốc TPHCM Bạn Tri Van. Đi. Thăm. Giá đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng,ở Cu Chi xã. Tân Hoa Đông đi hôm nay gồm 8 người, MTTQ 4 người BTV 4 người. Sau khi đoàn đã đến 6 gia đình tháp nhang giao bao thơ và 1 tạp chí của MTTQ nói về những hoạt động. Ngày. 22 /7/2017. Đoàn đi. miền tây tỉnh Tiền Giang + Mo Cày Bắc tỉnh Bến Tre .8 người. trong đoàn gồm: Anh PCT MTTQ TPHCM.... Kiều xuân Long BLL BTV Anh Tùng MTTQ TPHCM.............. ..... Võ Anh Tuấn ‘Vũ Anh Tấn”PV ....... ..Đi hôm 19/7/2017 đi 5 gia đỉnh Liệt Sĩ ờ càc quận ở TPHCM............. . Bên mắt trận TP 2 chị, chị Phựơng +chị Hường BTV Anh Tuấn PV +anh tai xe Ngày 19/7/2017 Anh Tuấn Đi ngày 18 /7/2017 đi thăm 6 gia đình Liệt Sĩ ở các quận thuộc TPHCM


CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

5 Clip Video +photos Slide Show chạy trên YouTube  Các Liệt Sĩ
đoàn đi tháp nhang gửi bao thư cho gia đình .Gồm 4 Liệt Sĩ ở
Tiền Giang Cai Lậy +Bến Tre mỏ cày bắc


Clip số 1 Liệt Sĩ Phan Văn Chơn "tới" CaiLạy TiềnGiang Ngày 22/7/2017

Clịp số 2 Liệt Sĩ  Nguyễn Tư Tùng "mười Tùng"CaiLạy TiềnGiang Ngày 22/7/2017

Clip số 3 Liệt Sĩ Lê văn Dứt "Dân" Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Clip số 4 Trương Anh Chiến "Thắng"   Thăm các Liệt Sĩ thuộc BTV nhân ngày TB LS tháng 7 năm 2017
LIỆT SĨ PHAM VĂN CHƠN “Tới”
Ngày 22 tháng 7 năm 2017 đi Tiền Giang và Bến Tre mỏ cày Bắc
xe 20 chỗ lăn bánh tại 57 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 TPHCM đi
điểm xa nhất trườc tức tại Cai Lậy Trước 2 gia đình , sau tiếp đi
Bến Tre Mỏ Cày Bắc ,rồi về lại thành phố Tiền Giang về tới Mặt
Trận TP là gần 18 giờ  .gồm 11 người MTTQ 2 người còn lại BTV
Đoàn chăm lo+ tháp nhang cho gia đình Liệt Sĩ MVN Anh Hùng
trong ngày 22/7/2017 tại TG+BT gồm :
-Liệt Sĩ Phạm Văn Chơn “Tới” Cai Lậy Tiền Giang
- Liệt Sĩ Nguyễn Tu Tùng “Mười Tùng”+MVN Cai Lậy Tiền Giang
-Liệt Sĩ Lê Văn Dứt “Dân” Mỏ Cày Bắc Bến Tre
- Liệt Si Trương Anh Chiến “Thắng”+MVNAH
Ngày 26 tháng 7 năm 2017 đi Bình Dương Bình Phước
Ngày 20 /7/2017 đoàn Uy Ban Mặt Trận, Tổ. Quốc TPHCM
 Bạn Tri Van. Đi. Thăm. Giá đình liệt sĩ và gia đình có công
 với cách mạng,ở Cu Chi xã. Tân Hoa Đông đi hôm nay
 gồm 8 người, MTTQ 4 người BTV 4 người. Sau khi đoàn
 đã đến 6 gia đình tháp nhang giao bao thơ và 1 tạp chí
 của MTTQ nói về những hoạt động.
Ngày. 22 /7/2017. Đoàn đi. miền tây tỉnh Tiền Giang +
 Mo Cày Bắc tỉnh Bến Tre
.8 người. trong đoàn gồm:
Anh PCT MTTQ TPHCM....
Kiều xuân Long BLL BTV
Anh Tùng MTTQ  TPHCM..............
.....
Võ Anh Tuấn ‘Vũ Anh Tấn”PV
.......

..Đi hôm 19/7/2017 đi 5 gia đỉnh Liệt Sĩ ờ càc quận ở TPHCM.............
. Bên mắt trận TP 2 chị, chị Phựơng +chị Hường BTV Anh Tuấn PV +anh tai xe
Ngày 19/7/2017 Anh Tuấn
Đi ngày 18 /7/2017 đi thăm 6 gia đình Liệt Sĩ ở các quận thuộc TPHCM

Photos Ban Trí Vận MTKU Saigon Gia Định +MTTQ TP HCM kính
Viếng Tháp Nhang tại gia đình có Liệt Sĩ +MVN anh Hùng ở TGiang
và tỉnh Bến Tre "mỏ cày bắc"ngày 22/7/2017


Nhấn chuột trái 23/02/2017

 Mục Lục 

Không có nhận xét nào: