Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Dòng Họ Vũ Võ Phương Nam Họp tại Hộ Trường hội cưu Chiến binh quân 1 TPHCM trên đường Nam kỳ khởi nghĩa đối diện dinh Thống Nhất TPHCM Gồm trên 30 người ,Nội Dung - Mua thêm đất để mở rộng nhà thờ Họ Vũ Võ ở Long Thành ,mượn tiền mua thêm đất rồi thu trong dỏng họ trả dần....hiện tại tính đến ngày 16-7-2017 đất của nhà thờ đã mượn tiền mua thêm đất nên khu đất nhà thờ lớn thêm gần mười ngàn m2 bản vẽ cổng nhà thờ bốn hứơng ơã vẽ để tham khảo .....Vì để lâu đất sẽ lên giá Ngay 16/7/2017 Anh Tuấn
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 
Slideshow all photos chạy trên YouTube


Clip số 1 Video phát biểu của các đại biểu HĐDHVVPNHĐDHVV Phương Nam
Họp hội đồng dong ho Vu Vo phương nam tại HT
hội cưu Chiến binh quân 1 TPHCM trên đường 

Nam kỳ khởi nghĩa đối diện dinh Thống Nhất TPHCM
Gồm trên 30 người ,Nội Dung - Mua thêm đất để mở rộng
nhà thờ Họ Vũ Võ ở Long Thành ,mượn tiền mua thêm
đất rồi thu trong dỏng họ trả dần....hiện tại tính đến ngày
16-7-2017 đất của nhà thờ đã mượn tiền mua thêm đất
nên khu đất nhà thờ lớn thêm gần mười ngàn m2
bản vẽ cổng nhà thờ bốn hư
́ơng ơã vẽ để tham khảo
.....Vì để lâu đất sẽ lên giá

Ngay 16/7/2017 Anh Tuấn

 Photos tại Buổi họpNhấn chuột trái 23/02/2017
Mục Lục 


Không có nhận xét nào: