Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Ban tuyen Huấn trung ương về nguồn Tại cục R thắp nhang dâng hoa các AH Liệt Sĩ tại đài Liệt Sĩ ở Tân Biên Tây Ninh . tại đài Liệt Sĩ Trưởng Đoàn đã ôn lại quá trình lịch sử của Di Tích tiếp theo đoàn đã trở về BTH Huyện Ủy Tân Biên ở Tây Ninh dùng cơm trưa rồi mới vê về đến 79 Nguyễn Đình Chiểu là 16 giờ 15 .Gồm trẽn xe 19 nguoi tỏng cộng 3 xe 2xe nhỏ 1xe lon truong đoàn anh Hà van Ngoan ,tổng số Người không rõ xe xuất hành tại số 79. Nguyen Định Chiếu Q3 TPHCM.Xe lần bánh lúc 6gio 30 đến cục R Tây Ninh là 9 giờ 45 Ngay 29/7/ Anh Tuân Đang trên đường từ Tây Ninh đến can cứ R hiện Giờ là 8 giờ 55 buổi lễ diễn ra hơn 1 giờ Sau khi két thuc tât ca đoàn trở về Tuyên Huấn huyện uỷ Tân Biên Tay Ninh Và dùng com trưa tại đâyCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Những Clip Video+photo chạy trên YouTube
Video Quay tại đài Liệt Sĩ tại TƯC Miền Nam

SLIDE SHOW Photo chạy trên YouTube


Ban tuyen Huấn  trung ương về nguồn
Tại cục R thắp nhang dâng hoa các AH Liệt
Sĩ tại đài Liệt Sĩ ở Tân Biên Tây Ninh . tại đài
Liệt Sĩ Trưởng Đoàn đã ôn lại quá trình lịch sử
của Di Tích tiếp theo đoàn đã trở về BTH Huyện
 Ủy Tân Biên ở Tây Ninh dùng cơm trưa rồi mới
vê về đến 79 Nguyễn Đình Chiểu là 16 giờ 15
 .Gồm trẽn xe 19 nguoi tỏng cộng 3 xe 2xe nhỏ
1xe lon truong đoàn anh Hà van Ngoan ,tổng số
 Người không rõ xe xuất hành tại số 79. Nguyen
Định Chiếu Q3 TPHCM.Xe lần bánh lúc 6gio 30
đến cục R  Tây Ninh là 9 giờ 45
Ngay 29/7/ Anh Tuân
Đang trên đường từ Tây Ninh đến can cứ R hiện
Giờ là 8 giờ 55
buổi lễ diễn ra hơn 1 giờ
Sau khi két thuc tât ca đoàn trở  về Tuyên Huấn
huyện  uỷ Tân Biên Tay Ninh
Và dùng com trưa tại đây
Photo tiêu biễu

MUC̣ LỤCKhông có nhận xét nào: