Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

UBND Xã Mỹ Thạnh Bắc+Phòng Thương Binh Xã Hội Tại nhà Ô.Hai Lâm+nhà Ô. Tám Anh Kiều Xuân Long phụ trách BÍ thư ban Liên lạc Ban Trí Vận . Tìm thân nhân Gia .Đình cho Liệt Sĩ Võ Tấn Thành ở Đúc Huệ xã Mỹ thuận Bắc tỉnh Long An .Tử trận ở khu rừng rậm gần sông Saigòn do bom B52 của Mỹ năm 1971-1972 đã được quy tập ở nghĩa trang Bình Dương nhưng đến Ngày nay vẫn chưa có thân nhân gia đình vì thuộc trong ban trí Vận nên trách nhiệm phải tìm cho ra thân nhân gia đình của anh .do có tin tức từ anh Hoàng trong BTV cùng đơn vị với anh và tấm hình anh chụp trước ngày anh tham gia trong bóp,tin nữa của chị BT quận nhất nhìn phông của anh chụp nên xác định là người ở xã Mỹ thuận Bắc huyện Đức Huệ tỉnh Long An .ban chúng tôi trưởng đoàn anh Kiều Xuân Long phải xuông Xã Mỹ Thuận Bắc huyện Đức Huệ tỉnh Long An để truy tìm thân nhân - đầu tiên đến Mỹ thuận Bắc tiếp theo đoàn ghé thăm gia đình Ô. Hai Lâm -kế tiếp gia đình ông Tám ... sau cùng ghé tại phòng thương binh Liệt Sĩ xã báo cáo và nhờ thông cáo mờ rộng đẻ tìm.... Ngày 3/8/2017 Anh TuấnCÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

phim Video tại nhà ông hai Lâm+Ông Tám +Phòng TBLS


phim Video tại xã Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Tại Hội trường UBND xã Mỹ
Thạnh Bắc Đức Huệ Long An

SLIDE SHOW all photo chạy trên YouTube
UBND Xã Mỹ Thạnh Bắc+Phòng Thương Binh Xã Hội
Tại nhà Ô.Hai Lâm+nhà Ô. Tám
Anh Kiều Xuân Long phụ trách BÍ thư ban
Liên lạc Ban Trí Vận . Tìm thân nhân Gia .Đình
cho Liệt Sĩ Võ Tấn Thành
ở Đúc Huệ xã Mỹ thuận
 Bắc tỉnh  Long An .Tử trận ơ
̉ khu rừng rậm gần
 sông Saigòn do bom B52 của Mỹ năm 1971-1972
đã được quy tập ở nghĩa trang Bình Dương nhưng
đến Ngày nay vẫn chưa có thân nhân gia đình vì
thuộc trong ban trí Vận nên trách nhiệm phải tìm
cho ra thân nhân gia đình của anh .do có tin tức
từ anh Hoàng trong BTV cùng đơn vị với anh và
tấm hình anh chụp  trước ngày anh tham gia trong
 bóp,tin nữa của chị BT quận nhất nhìn phông của
 anh chụp nên xác định là người ở xã Mỹ thuận Bắc
 huyê
̣n Đức Huệ tỉnh Long An .ban chúng tôi trưởng
 đoàn anh Kiều Xuân Long
 phải xuông Xã Mỹ Thuận
 Bắc huyện Đức Huệ tỉnh Long An để truy tìm thân nhân
- đầu tiên đến Mỹ thuận Bắc tiếp theo đoàn ghé thăm
gia đình Ô. Hai Lâm -kế tiếp gia đình ông Tám ...
sau cùng ghé tại phòng thương binh Liệt Sĩ xã báo cáo
và nhờ thông cáo mờ rộng đẻ tìm....
Ngày 3/8/2017 Anh Tuấn
Đón đoàn o quan 9 lên đi Đúc Hoa đúc Huệ
 Lòng an đia điem tại Cau vuot HHT Cong Hoa den các
gia dinh Liet Si thuoc Ban Trị Vạn .Tìm thân nhân
Gia .Đình cho Liệt Sĩ Võ Tấn Thành tại Đúc Huệ xã
 Mỹ thuận Bắc Long An .Tren đuong ve
TPHCM lúc nay la 15 gio về tới nhà 16giờ10

Ngày 3/8/2017 Anh TuanNhấn chuột trái 23/02/2017

Mục lục

nhấn chuột
Không có nhận xét nào: