Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Tại xã Phú Chánh+phường Tăn Hiệp Tân Uyên Bình Dương ngày 5/8/2017 Chị hôi đong y Tỉnh Xa. Ngọc Uyên . Khám bệnh Tư. Thiên TP Biển Hòa CLB những. Người. Tính nguyên chứ thấp đỏ thì xa Tấn Uyên Khám bệnh cấp thuốc từ. thiện và tặng quà Tại xã Phu Chánh +phường Tân Hiệp tỉnh Bình Dương ngày 5/8/2017 tổng số người khám bệnh khoảng trên 200 "người Phòng chân trị Tinh Xa Ngọc Uyên phổi. Họp. Tỉnh xa. Lien Hoa trụ tri là sự sự Khám bệnh từ thiện + tặng quà. Cho gia đình thương binh liệt sĩ. + nghèo +neo đón. Giá đinh, chính sách gia đình thân nhân của Liệt si?CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

SLIDE SHOW all photo chạy trên YouTube


Phim quay tại Video tại xã Phú Chánh+Tân Hiệp
 Tân Uyên Bình Dương ngày 5/8/2017Tại xã Phú Chánh+phường Tăn Hiệp
Tân Uyên Bình Dương ngày 5/8/2017
Chị hôi đong y Tỉnh Xa. Ngọc Uyên
. Khám bệnh Tư. Thiên TP Biển Hòa
CLB những. Người. Tính nguyên

chứ  thấp đỏ thì xa Tấn Uyên
Khám bệnh cấp thuốc từ. thiện và tặng quà
Tại xã Phu Chánh +phường Tân Hiệp

 tỉnh Bình Dương ngày 5/8/2017
 tổng số người
 khám bệnh khoảng trên 200 "người 
Phòng chân trị Tinh Xa Ngọc Uyên phổi. Họp.
Tỉnh xa. Lien Hoa  trụ tri là  sự sự
Khám bệnh từ thiện + tặng quà.
Cho gia đình thương binh liệt sĩ. +
nghèo +neo đón. Giá đinh, chính sách

gia đình thân nhân của Liệt si?
Ngày 5/8 /2017 Anh Tuấn
Date 11gio 40 AM  đoàn đã dùng cơm
 chay tại địa đểm gần đó
Tịnh Xá Liên Hoa đã tặng cho đoàn
Y BS mỗi người 1 cặp bưởi Tân Triều

 PHOTO 43
Nhấn chuột trái 23/02/2017

 MỤC LỤC


Không có nhận xét nào: