Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

TƯỞNG NIỆM 153 NĂM NGÀY ANH HÙNG DÂN TỘC TRƯƠNG ĐỊNH TUẪN TIẾT{ 20/8/1864-20/8/2017} Trương Định sinh tại làng Tư Cung, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Cha ông là Lãnh binh Trương Cầm, từng là Hữu thủy Vệ uý ở Gia Định dưới thời vua Thiệu Trị. Tuẫn tiết Ngày 19 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công Tấn phản bội dẫn đường cho quân Pháp bất ngờ bao vây đánh úp. Bản doanh Đám lá tối trời[7] thất thủ, Trương Định bị trọng thương (gãy xương sống)[8]. Để bảo toàn khí tiết, ông đã rút gươm tự sát tại Ao Dinh (Gò Công) vào rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 1864 [9]. Khi ấy, ông 44 tuổi.Hay tin Trương Định tuẫn tiết, vua Tự Đức sai truy tặng ông phẩm hàm, và năm 1871 lại cho lập đền thờ ông tại Tư Cung (Quảng Ngãi). Con ông là Trương Quyền đã rút lên vùng Châu Đốc tiếp tục chống Pháp thêm 6 năm nữa.CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

 Các bạn đọc bài 9 mục sẽ hổ trợ cho sự rút gọn những câu ở trên 

Phim LỄ GIỖ ANH HÙNG DÂN TỘC TRƯƠNG ĐỊNH 153 năm tại Gocông tỉnh Tiền Giang
ngày 20/8/2017

PHOTOS CHỌN


TƯỞNG NIỆM 153 NĂM NGÀY ANH HÙNG DÂN TỘC
 TRƯƠNG ĐỊNH  TUẪN TIẾT{ 20/8/1864-20/8/2017}

Trương Định sinh tại làng Tư Cung, phủ Bình Sơn,
 
Quảng Ngãi (nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng
 Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi). Cha ông là Lãnh binh Trương
Cầm, từng là Hữu thủy Vệ uý ở 
Gia Định dưới thời
 vua 
Thiệu Trị.
Tuẫn tiết Ngày 19 tháng 8 năm 1864Huỳnh Công
 Tấn
 phản bội dẫn đường cho quân Pháp bất ngờ bao
vây đánh úp. Bản doanh Đám lá tối trời
[7] thất thủ, Trương
 Định bị trọng thương (gãy xương sống)
[8]. Để bảo toàn
 khí tiết, ông đã rút gươm tự sát tại Ao Dinh (Gò Công)
 vào rạng sáng ngày 
20 tháng 8 năm 1864 [9]. Khi ấy,
 ông 44 tuổi.Hay tin Trương Định tuẫn tiết, vua 
Tự Đức
 sai truy tặng ông phẩm hàm, và năm 
1871 lại cho lập
đền thờ ông tại Tư Cung (Quảng Ngãi). Con ông là
Trương Quyền đã rút lên vùng Châu Đốc tiếp tục
chống Pháp thêm 6 năm nữa.


Nhấn chuột trái 23/02/2017

 LỄ GIỖ ANH HÙNG DÂN TỘC TRƯƠNG ĐỊNH 153 năm tại Gocông tỉnh Tiền Giang
ngày 20/8/2017 SLIDESHOW Photos chạy trên YouTube


MỤC LỤC 

Không có nhận xét nào: