Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH ; PHÒNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI Q.1 , THĂM VÀ CHÚC TẾT THƯƠNG BINH LÊ THỐNG NHỨT TẠI NHÀ RIÊNG ,XUÂN QUÝ TỴ 2013

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH;PHÒNG THƯƠNG BINH
XÃ HỘI Q.1,THĂM VÀ CHÚC TẾT THƯƠNG BINH
LÊ THỐNG NHỨT  TẠI NHÀ RIÊNG ,XUÂN QUÝ TỴ
2013

PHIM -BẢO TÀNG -TBXH Q.1 – HCM. THĂM VÀ CHÚC TẾT THƯƠNG BINH
ĐẶC BIỆT LÊ THỐNG NHỨT    Tết Quý Tỵ 2013

PHIM DÀI 11 PHÚT

 

NHỮNG TRANG KHÁC CÙNG TÁC GIẢ

 

NHỮNG BÀI ĐĂNG

Không có nhận xét nào: