Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

CỰU CÁN BỘ HỌP MẶT Mừng XUÂN QUÝ TỴ 14/2/2013

CỰU CÁN BỘ HỌP MẶT MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 14/2/2013

Hằng năm cứ độ xuân về các anh em trong nhóm viết cuốn
những cơ sở lịch sử họp mặt tạI nhà anh Sáu Văn ở phường
Phú Hữu quận 9 TPHCM mừng xuân quý tỵ 14/2/2013

DSC01734

DSC01735

DSC01736

 

DSC01737

DSC01738

VIDEO TRÊN YOUTUBE

NHIỀU HÌNH ẢNH VÀ VIDEO KHÁC các bạn nhấn chuột
vào link ở dượi

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: