Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

TÚ -TY MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013

TÚ TY MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
15/2/2013

Vợ chồng Tú Ty là vợ chồng trẻ thành công sớm,có thu nhập
ổn định nhờ cho mướn nhà ;Căn nhà đang ở mớI xây dựng
xong cuốI năm2012; Ty là con gáI thứ 12 của gia đình ông bà
Vũ văn Hịu ,Anh Tú quê ở Nha Trang đi lao động ở Nhật Bản
Ông bà Vũ văn Hịu có tất cả 15 ngườI con 5 ngườI con đinh
cư ở Mỹ ,̣9 ngườI ở VN ;một con trai lớn đã chết

IMG_2340
IMG_2339

IMG_2348

IMG_2351

IMG_2355

VIDEO TRÊN YOUTUBE dàI 50 phút

GIA ĐÌNH TÚ TY MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 15/2/2013

ĐẠI GIA ĐÌNH VŨ VĂN HỊU

NHIỀU HÌNH ẢNH VIDEO KHÁC ĐẦU XUÂN
QUÝ TỴ 2013

MỤC LỤC

Không có nhận xét nào: