Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

PRUDENTIAL HỘI THẢO KHÁCH HÀNG Ở NHÀ HÀNG ROSE ĐƯỜNG 3 Tháng 2 F.12 Q.10

PRUDENTIAL HỘI THẢO KHÁCH HÀNG Ở NHÀ
HÀNG ROSE ĐƯỜNG 3 Thạ́ng 2 Phường 12 Q.10
TPHCMDSC01087
DSC01074

DSC01099

HỘP HÌNH ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE   (Muốn xem được video máy của bạn phảI
cài Plashplayer ,nếu không các bạn phảI download google chrom về xử dụng )

http://www.youtube.com/watch?v=04sHGN12qEg

 

GIẢI PHÁP NÀO CHO TƯƠNG LAI CON CỦA CHÚNG TA

NHỮNG TRANG QUÝ 1 NĂM 2013

Không có nhận xét nào: