Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

CẢNG SAIGONCONTAINER TẠI HIỆP PHƯỚC HUYỆN NHÀ BÈ TPHCM 2011

CẢNG SAIGONCONTAINER TẠI HIỆP PHƯỚC HUYỆN NHÀ BÈ TPHCM 2011

GỒM VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

VIDEO

2 VIDEO CANG SAIGONCONTAINNER TAI KCN HIEP PHUOC TPHCM

2 VIDEO CANG SAIGONCONTAINNER TAI KCN HIEP PHUOC TPHCM
http://www.youtube.com/watch?v=Ui9sPtzAiek

http://www.youtube.com/watch?v=jw6cH6k-5SI

Không có nhận xét nào: