Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT ĐÓN ANH TÙNG VỀ VN 11/9/2011

PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT ĐÓN ANH TÙNG VÈ VN 11/9/2011

GỒM :  2 MỤC
1 – HÌNH ẢNH VÀ VIDEO TẠI TẦNG TRỆT ĐÓN THÂN NHÂN TỪ  NƯỚC NGOÀI VỀ

2 – LỊCH SỬ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT TPHCM VN

1 -  HÌNH ẢNH VÀ VIDEO TẠI TẦNG TRỆT ĐÓN THÂN NHÂN TỪ NƯỚC NGOÀI 
      VỀ

A    HÌNH ẢNH

B     VIDEO

3 VIDEO DON A TUNG VE VIET NAM TAI TSN

TẦNG TRỆT

2 – LỊCH SỬ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Lịch sử và hoạt động của phi trường Tân Sơn Nhất

LỊCH SỬ VÀ HOẠT ĐỘNG PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Không có nhận xét nào: