Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

HUYỆN CẦN GIỜ TPHCM VN 2011 - THỊ TRẤN CẦN THẠNH

HUYỆN CẦN GIỜ TPHCM VN 2011 – THỊ TRẤN CẦN THẠNH

GỒM 5 MỤC
1 – CHỢ CẦN GIỜ TẠI THỊ TRẤN CẦN THẠNH
2 – ĐƯỜNG VÀ NHÀ PHỐ THỊ TRẤN CẦN THẠNH
3 – MIẾU HẢI THẦN TẠI THỊ TRẤN CẦN THẠNH
4 – LỊCH SỬ HUYỆN CẦN GIỜ
5 – BẢN ĐỒ HUYỆN CẦN GIỜ

1 -  CHỢ CẦN GIỜ TẠI THỊ TRẤN CẦN THẠNH

       HÌNH ẢNH   Các bạn xem ảnh lớn nhấn chuột vào chữ VIEW SLIDE SHOW

VIDEO

2 VIDEO CHO CAN GIO

TRONG CHỢ

2 -  ĐƯỜNG VÀ NHÀ PHỐ THỊ TRẤN CẦN THẠNH

HÌNH ẢNH  xem chung trên mục 1

VIDEO

3 VIDEO DUONG PHO CAN GIO TPHCM VN 2011

CÔNG VIÊN TRÊN ĐƯỜNG DUYÊN HẢI
ĐƯỜNG DUYÊN HẢI
ĐƯỜNG DUYÊN HẢI

3 – MIẾU HẢI THẦN TẠI THỊ TRẤN CẦN THẠNH

    HÌNH ANH BÊN TRONG MIẾU VÀ BỘ XƯƠNG CÁ VOI

4 – LỊCH SỬ HUYỆN CẦN GIỞ

LICH SU HUYEN CAN GIO

LỊCH SỬ HUYỆN CẦN GIỜ

5 – BẢ ĐỒ THỊ TRẤN CẦN THẠNH H. CẦN GIỜ

BAN DO HUYEN CAN GIO TPHCM VN 2011

BẢN ĐỒ THỊ TRẤN CẦN THẠNH

Không có nhận xét nào: