Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

CỬA KHẨU MỘC BÀI & SIÊU THI MIỄN THUẾ TỈNH TÂY NINH 9/2011

CỬA KHẨU MỘC BÀI & SIÊU THỊ MIỄN THUẾ _TỈNH TÂY NINH
9/2011
GỒM 3 MỤC
1-  CỬA KHẨU MỘC BÀI SIÊU THỊ MIỄN THUẾ
2 – QL22 ĐƯỜNG TỪ TPHCM ĐI TỚI CỬA KHẨU MỘC BÀI
3 – LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ MỘC BÀI

1 – CỬA KHẨU MỘC BÀI SIÊU THỊ MIỄN THUẾ
      A  -  HÌNH ẢNH
              IMG_0763
 IMG_0790

IMG_0770

IMG_0780

B  - VIDEO

2 VIDEO CUA KHAU MOC BAI SIEU THI MIEN THUE

2  -  QL 22 ĐƯỜNG TỪ TPHCM ĐI TỚI CỬA KHẨU MỘC BÀI SIÊU THỊ MIỄN
       THUẾ TỈNH TÂY NINH VN

        A -  HÌNH ẢNH

B  - VIDEO

VIDEO QL22 CUA KHAU MOC BAI TAY NINH

http://www.youtube.com/watch?v=9aAFSJ6-yIc

3  ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ MỘC BÀI TỈNH TÂY NINH VN 2011

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ MỘC BÀI TỈNH TÂY NINH

Không có nhận xét nào: