Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

ĐƯỜNG DẪN TỪ HẦM THỦ THIÊM TỚI XL HANOI VÀ PHÀ CÁT LÁI & ĐƯỜNG DẪN TỪ CẦU THỦ THIÊM TỚI HẦM THỦ THIÊM TPHCM 2011

ĐƯỜNG DẪN TỪ HẦM THỦ THIÊM TỚI XL HANOI VÀ PHÀ CÁT LÁI & ĐƯỜNG DẪN TỪ CẦU THỦ THIÊM TỚI HẦM THỦ THIÊM TPHCM 2011

GỒM 2 MỤC
1 – ĐƯỜNG DẪN TỪ HẦM THỦ THIÊM TỚI XL HANOI VÀ PHÀ CAT
      LÁI
2 – ĐƯỜNG DẪN TỪ CẦU THỦ THIÊM TỚI HẦM THỦ THIÊM

1 – Đường dẫn từ hầm Thủ Thiêm tớI XL Hanoi và phà Cát Lái

       HÌNH ẢNH

VIDEO

6 VIDEO DUONG NOI TU HAM THU THIEM TOI XL HANOI PHA CAT LAI TPHCM 2011

XEM TREN MAN HINH
XEM TREN MAN HINH
NGÃ BA ĐƯƠNG TỪ XL HANOI ĐẾN PHÀ CÁT LÁI VÀ ĐƯỜNG TỪ HÂM TỚI

2 – ĐƯỜNG DẪN TỪ CẦU THỦ THIÊM TỚI HẦM THỦ THIÊM

  HÌNH ẢNH

VIDEO

2 VIDEO DUONG NOI TU CAU THU THIEM TOI HAM THU THIEM TPHCM 2011

NHÌN TỪ CẦU THỦ THIÊM
Đường từ cầu tớI hầm Thủ Thiêm

Không có nhận xét nào: