Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ VÀ GIA PHẢ LÀ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG LUÔN SỐNG ĐỘNG VÀ SÔI NỔI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM. Người soạn: VÕ NGỌC AN, 7/7/2016, ĐT: 0903813094’ Những nội dung nêu trên sẽ được phản ánh bằng phương tiện và kỷ thuật truyền thông hiện đại, vi tính. Gia đình và dòng họ là một thực thể xã hội cơ bản, rộng lớn, bao trùm, tiếp tục vận động và đang phát triển không ngừng. Chỉ có ngành gia phả và sự nghiệp gia phả học ở VN, có thể nòi là mới gầy dựng hoặc mới phục hồi, song nó cũng đang hoạt động rất mạnh. MỤC ĐÍCH: Áp dụng phương tịện và kỷ thuật video, máy ảnh và vi tính hiện đại để phản ánh sinh động, trung thực và nhiều mặt các hoạt động gia đình, dòng họ và gia phả mà chúng ta đã khơi dậy trong thời kỳ đổi mói. Nội dung nầy để phục vu cho “Hội nghị quốc tế về gia phả học VN - 2017” do Liên hiệp UNESCO VN, Viện LSDH...tổ chức và cuối cùng làđể quảng bá chung.HỌP HỘI ĐỒNG VIỆN NGÀY 30/7/2016

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
Trái chuột vô link 2016

HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ VÀ GIA PHẢ LÀ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG LUÔN SỐNG ĐỘNG VÀ SÔI NỔI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM.
Người soạn: VÕ NGỌC AN, 7/7/2016, ĐT: 0903813094’
Những nội dung nêu trên sẽ được phản ánh bằng phương tiện và kỷ thuật truyền thông hiện đại, vi tính. Gia đình và dòng họ là một thực thể xã hội cơ bản, rộng lớn, bao trùm, tiếp tục vận động và đang phát triển không ngừng. Chỉ có ngành gia phả và sự nghiệp gia phả học ở VN, có thể nòi là mới gầy dựng hoặc mới phục hồi, song nó cũng đang hoạt động rất mạnh.
MỤC ĐÍCH: Áp dụng phương tịện và kỷ thuật video, máy ảnh và vi tính hiện đại để phản ánh sinh động, trung thực và nhiều mặt các hoạt động gia đình, dòng họ và gia phả mà chúng ta đã khơi dậy trong thời kỳ đổi mói.
Nội dung nầy để phục vu cho “Hội nghị quốc tế về gia phả học VN - 2017” do Liên hiệp UNESCO VN, Viện LSDH...tổ chức và cuối cùng làđể quảng bá chung.
YÊU CẦU:                                                                                                   
-         Áp dụng nghiệp vụ báo chí, phim tư liệu, ảnh tư liệu thực hiện, phản ánh các hoạt động, để cung cấp cho người xem, hình dung được bước đầu các hoạt động sinh động về gia đình, dòng họ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, Quốc tổ, đồng bào cùng gia phả học VN.
-         Tổ chức thành phẩm, gọn trong máy vi tính những thông tin tư liệu, đầy đủ hình ảnh, sự kiện, các chuyên đề, đan xen với, biểu mẫu, con số đã có thời gian qua.
-         Giữ vững tính chuyên nghiệp báo chí, truyền thông.
NỘI DUNG:
A.    NỘI DUNG PHẢN ÁNH HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN:
-         Các chi họ, dòng họ và Ban liên lạc hoặc Hội dồng dòng họ VN đã qua ta có được bước đầu, phải liên hệ với HĐ dòng họ cả nước, để thu thập thêm: Giỗ tổ dòng họ Phan, họ Vũ – Võ, họ Đào...; Hội thảo các dòng họ; Hội nghị tổng kết năm, hoặc họp định kỳ Ban kiên lạc, HĐ dòng họ; Hình ảnh các khu mộ, nhà từ đường, gia phả chi họ.....
-         Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành gia phả của Hội KHLS Thành phố: Thành lập từ năm 1992, Hội KHLSTP với các nhân sự buổi đầu; Hoạt động đi dựng phả cho các chi họ; Tổ chức nói chuyện về gia phả; Làm sách gia phả; Các cuo656c họp sinh hoạt Trung tâm....Giám đốc Trung tâm với các chuyên viên Hán – Nôm với CLB Hán – Nôm tại TV KHTHTP; Dịch các gia phả Hán _nôm”; Dự Hội chợ Bí thư Thành ủy Lê Thang Hải ghi sổ kỷ niệm
-         Hoạt động của Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ VN.
-         Hoạt động của Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố HCM đi sưu tầm và lưu trử, dịch thuật gia phả Hán – Nôm.
B.     VIỆN LSDH: Bà năm hình thành Viện; Chức năng và nhiệm vụ của Viện; Các hoạt động chính yếu của Viện; Hoạt động Bản tin số 1 – 2 của Viện; Hoạt động HĐ Khoa học của Viện; Hoạt động các trung tâm của Viện. Họp liên hoan Viên LSDH với Khoa Văn hóa học tại Bà Giả; Lễ phát gia phả cho Trung tướng Nguyễn Văn Thành (anh tư Bón), Clip dựng phả họ Lê (Văn Duyệt); Các cuộc hội họp của Viện....
C.      NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ:
-         Hội nghị khoa học và hội thảo: Hội nghị thông tin gia phả học của Viên LSDH; Hội thảo khoa học “Văn bóa gia đình, dòng họ và gia phả” của Viện LSDH và Khoa VHH trường Đại học KHXHNV TP. HCM; Hội thảo khoa học “Dòng họ và Đạo đức xã hội hiện nay” của Viên LSDH; Hội thảo khoa học “Giá trị tinh thần và truyền thống dân tộc VN củ GS Trần Văn Giàu”;....
D.     PHIM: “Cụ Võ Văn Nhâm ở Vòng Thành Bưng Rê – Dầu Tiếng”; Phim “Đi tìm tông tích tổ tiên” phim đi dựng bộ gia phả Phan Trung Kiên; Phim “Gia phả họ Võ ở Bà Giả”....
E.     SÁCH: “Cách dựng bộ gia phả hoàn chỉnh”; “Gia phả học đại cương”; “Phương pháp dựng bộ gia phả”; “Đình Mỹ An Hưng”; Bản thảo “Gia lễ VN ngày nay”....
BIỆN PHÁP THỰC HIÊN:   
-         Nội dung công việc do Viện LSDH chỉ đạo thực hiện           
-         Do Võ Ngọc An, Võ Văn Lộc soạn kế hoạch và theo giỏi.
-         Do Ngọc An, Thanh Bền, Hồng Phương biên tập nội dung; Võ Văn Tấn thực hiện vi tính.
-         Phương tiện và kinh phí nhứt dịnh: dự trù và xin chi.
-         Thời gian: Bắt đầu thực hiện ngay, kịp phục vu “Hội nghị quốc tế về gia phả học VN” 28/6/2017.
       

      MỤC LỤC của trang  khoahoctheky21
           

MỤC LỤC : Nhấn chuột trái vào link ở dưới tuỳ chọn


TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬPKhông có nhận xét nào: