Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ-HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ TẠI LẦU 9 TT THƯƠNG MẠI SATRA

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ HỘI NGHỊ
TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ – TẠI LẦU 9 TT
THƯƠNG MẠI SATRA 275B PHẠM
NGŨ LÃO Q. 1 TPHCM

DSC07537

DSC07503

DSC00043DSC00045DSC00046DSC00053DSC07496DSC07497DSC07498DSC07499DSC07500DSC07501DSC07504DSC07537DSC07538DSC07539

DSC07536

ALBUMS ẢNH

VIDEO QUAY BUỔI HỌP DÀI  2GIỜ
Phim HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUYẾT
ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ GỒM 2 ĐĨA DVD
XEM PHIM CÁC BẠN NHẤN CHUỘT VÀO ÀNH DƯỚI  
                              
ĐĨA 1 DÀI 65 phút

DSC00055

                         XEM ĐĨA 2 DÀI 69 PHÚT CÁC BẠN NHẤN CHUỘT VÀO
                         ẢNH DƯỚI

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC
THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: