Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ–BUỔI HỌP NGÀY 23/11/2013

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ 23/11/2013

DSC07583DSC07553DSC07554DSC07555DSC07556DSC07557DSC07558DSC07559DSC07560DSC07561DSC07562DSC07563DSC07564DSC07565DSC07566DSC07567DSC07568DSC07569DSC07570DSC07571DSC07572DSC07573DSC07574DSC07575DSC07576DSC07577DSC07578DSC07579

VIDEO VÀ HÌNH ẢNH BUỔI HỌP

https://www.youtube.com/watch?v=_HV0i43c5WA

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA
KHOA HỌC THẾ KỶ 21

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

Không có nhận xét nào: