Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

HỌP MẶT .CÁC ANH CỰU TRÀO THÀNH ĐOÀN TẠI NHÀ ANH LUÂN Ở CỦ CHI TPHCM 3/11/2013

HỌP MẶT .CÁC ANH CỰU TRÀO
THÀNH ĐOÀN TẠI NHÀ ANH LUÂN
Ở CỦ CHI TPHCM 3/11/2013

ALL PHOTOS

DSC06808DSC06788

DSC06786DSC06787DSC06788DSC06789DSC06790DSC06791DSC06792DSC06793DSC06794DSC06795DSC06796DSC06797DSC06798DSC06799DSC06800DSC06801DSC06802DSC06803DSC06804DSC06805DSC06806DSC06807DSC06808DSC06809DSC06810DSC06811DSC06812DSC06813DSC06814DSC06815DSC06816DSC06817

VIDEO TRÊN YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=zs0wjEXyM7E

   http://youtu.be/zs0wjEXyM7E

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA
KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Không có nhận xét nào: