Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

LỄ KHÁNH THÀNH BIA-TƯỢNG THẦY NGUYỄN VĂN DINH VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN–TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN DINH- HUYỆN MỘC HOÁ TỈNH LONG AN

DSC06366

DSC06409

DSC06367

DSC06368

THẦY NGUYỄN VĂN DINH

Thầy Nguyễn văn Dinh ,sinh năm 1910 tại làng Bình Phong Thạnh
quận Thủ Thừa tỉnh Tân An;Nay thuộc huyện Thủ Thừa tỉnh Long
An . Tốt nghiệp tiểu học Pháp <CEPCI>
Trước năm 1945 thầy dạy học ở trường tiểu học ấp Phú Xuân xã
Phú Ngãi Trị huyện Châu Thành và Nhựt Ninh. Sau cách mạng
tháng Tám 1945 thầy tham gia lực lượng vũ trang địa phương
,chỉ huy lực lượng du kích Tổng Cửu cư Hạ ,thuộc huyện Tân Trụ
ngày nay .chống quân Pháp tái xâm lược ;bảo vệ chính quyền cách
mạng,trong trận chống càn đầu năm 1946 .Thầy đã anh dũng hy
sinh tại Bình Trinh Đông gần chợ Tân Trụ ngay nay
Do những đóng góp to lớn của thầy .tháng 4-1948; Uỷ Ban Kháng
chiến- tỉnh Tân An đã quyết định đặt tên thầy cho trường trong chiến
khu Đồng Tháp Mười ,tại xã Thạnh Hoà nay thuộc xã Bình Phong
Thạnh huyện Mộc Hoá

Vinh dự được mang tên thầy một tấm gương mẫu mực cho
tinh thần yêu nước,hy sinh của một nhà giáo chiến sĩ cách mạng
Trường tiểu học Nguyễn văn Dinh trong kháng chiến chống Pháp
đã đào tạo đóng góp nhiều thế hệ học sinh đã trở thành cán bộ
nòng cốt có trình độ cao của trung ương tỉnh ;Đóng góp to lớn
cho Kháng Chiến và xây dựng đất nước

Bình Phong Thạnh 22 tháng 12 năm 2013
Sở Văn Hoá Thông Tin và Du Lịch
Hội Đồng hương Long An tại TP hồ Chí Minh
Ban liên Lạc cựu học sinh Kháng Chiến tỉnh Long An

SLIDESHOW TOÀN BỘ ẢNH CHẠY TRÊN YOUTUBE

PHIM BUỔI LỄ dài 47 phút

̣

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HOC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO

Không có nhận xét nào: